Alien: The Roleplaying Game

20.3.22 - Gediman - Komentáře (0)
Švédská firma Free League vydala v roce 2019 RPG z prostředí světa Vetřelec. Hned mi bylo jasné, že si ho musím pořídit a napsat na něj recenzi. Takže tady je.
.
Alien: The Roleplaying Game


Žánrem je tato hra samozřejmě survival horror. Nabízí dva režimy: Cinematic Play a Campaign Play. Cinematic Play se chová jako film, je to one-shot, tedy jednorázové dobrodružství. Očekává se u něj, že mnoho postav nakonec zemře. Je rozdělen na tři akty: Setup (představení postav), Tilt (počátek problému) a Showdown (vyřešení problému). Gamemaster sám vytvoří všechny postavy a rozdá je hráčům. Ty, které žádnému nepřipadnou, fungují jako NPC. Campaign Play se chová spíš jako seriál, je to klasické herní tažení. Postavy tu samozřejmě přežijí déle, sbírají zkušenosti a vydělávají peníze. Hráči si postavy vytvářejí sami.

Režim Campaign Play dovoluje hrát za postavy jedné ze tří tematických skupin: vesmírné truckery, koloniální mariňáky a kolonisty z okrajových systémů. Vesmírní truckeři jsou posádka vesmírné nákladní lodi. Hra tedy nabízí styl příběhu jako první film Alien. Koloniální mariňáci jsou vojáci. Neznamená to, že se musí jednat výhradně o ty populární mariňáky z USCMC, mohou to být klidně i vojáci z ozbrojených sil jiných států. Taková hra nabízí styl příběhu jako druhý film Aliens. Okrajoví kolonisté jsou obyvatelé vzdálených kolonií, kteří prozkoumávají neznámo, hledají naleziště surovin a sbírají opuštěnou technologii. Asi jako obyvatelé Hadley’s Hope z filmu Aliens.

Na výběr je z několika kariér. Každá kariéra má uvedeny tři talenty, ze kterých lze vybrat jeden startovní. Každá má též uvedené tři klíčové dovednosti (skills). Hráč má k dispozici 10 levelů, které mezi tyto dovednosti může přerozdělit. Může je mít až na levelu 3 a zbývající levely může po jednom dát do ostatních dovedností. Každá kariéra má dále ukázku osobních agend, osobních předmětů (tzv. signature items, jsou to různé talismany) a vzhledu. Má též uveden seznam startovního vybavení a množství peněz.

Colonial Marine: Voják, základní pěšák. Jako Hicks nebo Drake z filmu Aliens.

Colonial Marshal: Policista. Ve filmech nebyli, poprvé se objevili v počítačové hře Alien: Isolation.

Company Agent: Agent korporace. Jako Burke z filmu Aliens.

Kid: Dítě. Jako Newt z filmu Aliens.

Medic: Lékař. Jako Dietrichová z filmu Aliens.

Officer: Důstojník, např. kapitán lodě nebo velitel jednotky. Jako Dallas z filmu Alien nebo Gorman z filmu Aliens.

Pilot: Pilot vesmírné lodi nebo i letadla. Jako Ferrová z filmu Aliens.

Roughneck: Manuální pracovník, např. opravář. Jako Brett nebo Parker z filmu Alien.

Scientist: Vědec. Jako Ash z filmu Alien.

V Cinematic Play mohou být kariéry použity v různých kombinacích, podle plánu gamemastera. V Campaign Play má každá tematická skupina postav uvedené ideální typy kariér:

Vesmírní truckeři: Company Agent, Medic, Officer, Pilot a Roughneck.
Koloniální mariňáci: Colonial Marine, Medic, Officer, Pilot a Roughneck.
Okrajoví kolonisté: Company Agent, Kid, Medic, Pilot, Roughneck a Scientist.

Colonial Marshal není uveden v žádné (možná nedopatřením?), ale tematicky se hodí k Okrajovým kolonistům. V Campaign Play si hráči musí zvolit, jestli jejich postavy budou zaměstnanci státu/korporace nebo jestli budou nezávislé a nechají se najímat různými frakcemi. Skupina postav by měla mít vlastní vesmírnou loď.

Alien: The Roleplaying Game

Postava má čtyři atributy: Strenght (sílu), Agility (obratnost a rychlost), Wits (inteligenci, vnímavost) a Empathy (charisma). Strenght též představuje body zdraví. Mezi startovní atributy lze rozdělit 14 bodů; každému atributu lze přidat minimálně 2 a maximálně 4. Ovšem jednomu atributu lze přidat i 5, pokud je tento atribut klíčovým pro vybranou kariéru.

Je možné hrát i za androida. Android může mít libovolnou kariéru. Jakmile hráč přerozdělí 14 bodů k atributům, získá ke dvěma atributům ještě bonus +3. Android necítí strach ani stres a nepotřebuje osobní předmět. Zranění se u něj počítá jinak, dokáže vydržet samozřejmě mnohem víc než člověk. I když je zabit, znamená to, že je pouze deaktivován. Může být později reaktivován i zcela opraven, i když jeho mysl postihne permanentní trauma.

Postava má svého spojence a rivala. Jsou to ostatní hráčské postavy – postava může mít najednou jen jednoho spojence a jednoho rivala. V Cinematic Play toto určí gamemaster, v Campaign Play si je vybere sám hráč. Na konci hry pak může rivala a spojence změnit podle libosti.

Postava má i svoji agendu, osobní cíle. V Cinematic Play je opět určí gamemaster. Na konci každého aktu gamemaster vyhodnotí dosažení agendy. Pokud byla dosažena, tak postava získá jeden Story Point – lze mít najednou maximálně tři. V Campaign Play si hráč zvolí agendu sám. Na konci hry může vydělat Experience Points (XP), tedy zkušenosti. XP může vydělat za pouhou účast ve hře, za obětování něčeho pro dosažení osobní agendy, riskování života pro spojence, konfrontace rivala, hod na paniku, překonání nebezpečné události, za velký objev či odhalení, za výjimečnou akci a za vydělání peněz. Za každou z těchto věcí získá jeden XP.

Story Point lze utratit za získání jednoho automatického úspěchu v činnosti. XP lze utrácet za nákup (či vylepšení) dovedností a talentů. Nákup nové dovednosti na levelu 1 stojí 5 XP, stejně jako vylepšení o jeden level. Maximální level je 5. Aby si postava mohla koupit novou dovednost, musí tuto činnost provést během hry či se ji naučit od někoho, kdo ji už ovládá. Nákup nového talentu stojí také 5 XP. Učení se talentu vyžaduje jeden den praxe a úspěšný hod na Wits. Pokud postava má učitele, je hod úspěšný vždy. Story Pointy se vyskytují pouze v Cinematic Play, a naopak XP existují pouze v Campaign Play.

Alien: The Roleplaying Game

Systém používá dva typy šestistěnných kostek, jedna je tzv. Base kostka a druhá tzv. Stress kostka. Obě kostky mají místo čísla 6 symbol kříže. Pokud padne, spustí se nějaký dodatečný efekt. Stress kostka má navíc místo čísla 1 symbol facehuggera. Pokud padne, vyvolá efekt stresu. Hráči samozřejmě mohou použít obyčejné šestistěnné kostky, ale musí být barevně odlišené. Systém používá hody D6 (jednou kostkou), D3 (jednou kostkou, poloviční hodnota), 2D6 (dvěma kostkami, výsledek se sčítá) a D66 (první hod ukazuje desítky, druhý jednotky). Systém také používá bank kostek.

Vyhodnocování úspěšnosti činností funguje tak, že se vezme úroveň dovednosti a přičte se k ní bonus za atribut. Číslo ukazuje, kolika Base kostkami se hodí. Pokud padne alespoň jedenkrát symbol kříže (šestka), je to úspěch. Každý další kříž generuje dodatečnou výhodu – činnost se povedla lépe, než se předpokládalo, a přinesla další úspěchy. Pokud má postava nějaké Stress kostky, musí jimi hodit také. Stres tedy dává určitou výhodu, postava je soustředěná a má větší šanci uspět. Pokud ale padne jeden či více symbolů facehuggera (jednička), generuje to paniku. To je zase nevýhoda.

Např. postava útočí zblízka, což je dovednost Close Combat, která používá atribut Strength. Postava má Close Combat 3 a Strength 3, hodí tedy celkem šesti kostkami. Pokud dovednost Close Combat nemá, stále může útočit zblízka, ale hází jen za Strength.

Někdy může být činnost obtížnější nebo naopak jednodušší, tehdy se aplikují postihy (-1 až -3) respektive bonusy (+1 až +3). Postihy se vždy vztahují primárně na Base kostky. Teprve poté, když jsou odečteny všechny, odečítají se Stress kostky. Postava také může získat pomoc ostatních, což funguje jako další bonus +1. Postavě mohou pomoci maximálně tři kolegové současně. Pokud postava čelí protivníkovi, použije se tzv. Opposed Roll: nejprve si hodí kostkami postava a poté protivník. Symboly kříže, které padly protivníkovi, vyruší ty, které padly postavě.

Postava může použít tzv. Push Skill Roll: může provést opravný hod se všemi kostkami, kterým nepadl symbol kříže. To však zvyšuje úroveň stresu o 1. Za každou úroveň musí v dalším hodu použít jednu Stress kostku. Android nemůže použít Push Skill Roll, což je jeho hlavní nevýhoda. Pokud při hodu na dovednost padl symbol facehuggera, nelze provést Push Skill Roll. Musí se provést tzv. Panic Roll: hodí se D6 a přičte se úroveň stresu. Výsledek se porovná s tabulkou, která obsahuje různé efekty, např. třes, ztuhnutí, křik nebo útěk. Pokud je panika příliš vážná, může vyvolat permanentní trauma, což je např. fóbie, noční můry, deprese a podobně (jak už bylo zmíněno výše, android získá permanentní trauma pouze díky reaktivaci). Panic Roll mohou vyvolat ale i další události, např. napadení neznámou formou života nebo utrpění kritického zranění.

Stres postava nenabírá jen díky Push Skill Roll, ale také díky děsivým situacím, když utrpí zranění, když je dlouho bez jídla, vody či spánku, když je napadena svým kolegou nebo např. když se dozví, že jedna z postav je ve skutečnosti android. Úroveň stresu může být snížena třeba odpočinkem v bezpečí. Jedenkrát za akt v Cinematic Play či jednou během hry v Campaign Play může postava ke snížení stresu využít svůj osobní předmět.

Alien: The Roleplaying Game

Hra probíhá na mapě oblasti, která je rozdělena na zóny. Zónou může být např. místnost, chodba nebo část exteriéru. Zóny mohou mít různé vlastnosti, jako je obtížná průchodnost nebo špatné osvětlení, což postavám dává určité postihy. Mapu připraví nebo podle potřeby načrtne gamemaster. Samozřejmě je možné hrát i bez ní, ale poskytuje lepší přehled o prostředí. Vzdálenost mezi postavou a jejím protivníkem se určuje abstraktně – existuje pět vzdáleností, od těsného kontaktu až po extrémní vzdálenost.

Čas se počítá na kola (rounds), tahy (turns) a směny (shifts). Kola zabírají 5-10 vteřin a odehrávají se v nich souboje. Tahy trvají 5-10 minut a odehrává se v nich průzkum oblasti a podobné činnosti. To se označuje jako „stealth mód“. Jakmile je proveden kontakt s nepřítelem, hra se přepne do bojového módu. Směny trvají 5-10 hodin a odehrává se v nich například odpočinek.

Jakmile dojde k souboji, určí se iniciativa, tedy pořadí, v jakém budou postavy dělat své akce. Všichni hráči si náhodně vytáhnou kartu s číslem 1 až 10, totéž pak udělá gamemaster pro každého protivníka. Postavy pak provádí akce v pořadí, které si vylosovaly. Jakmile všechny provedou své akce, kolo je ukončeno a začíná nové. Pořadí iniciativy je zachováno až do konce boje. Postava může provést jednu pomalou akci a jednu rychlou akci, nebo dvě rychlé akce. Pomalé akce jsou činnosti, které vyžadují hod na talent, např. útok zblízka, výstřel, přebití zbraně. Rychlé akce jsou automaticky úspěšné (ale existují výjimky), např. běh, zamíření, sebrání předmětu.

Hra u zbraní nepočítá konkrétní množství munice. Pokud ale při hodu na výstřel padne alespoň jeden facehugger, zbrani došla munice a je třeba ji přebít. Hráč si musí pouze udržovat přehled o množství přebití (v podstatě náhradních zásobníků). Androidi zde mají výhodu, protože jsou imunní vůči stresu a nikdy si neházejí Stress kostkou – nikdy jim tedy ani nemůže dojít munice.

Pokud postava přijde o všechny body zdraví, neznamená to nutně smrt. Je ale prakticky vyřazená, nemůže provádět žádné akce, žádné hody na dovednosti. Musí si hodit kostkou a podle tabulky určit typ kritického zranění. Některé typy zranění komplikují pohyblivost, jiné jsou ale smrtelné. V tom případě si musí házet na smrt (hod na dovednost Stamina): jak často, to záleží na závažnosti zranění. Pokud uspěje, je ještě naživu a může být zachráněna první pomocí. Pokud neuspěje, zemře. Některé útoky jsou tak ničivé, že způsobují okamžitou smrt.

Alien: The Roleplaying Game

Příručka obsahuje popisy nejrůznějších předmětů, zbraní, skafandrů, léků a dalších věcí. Většina z toho je známá z filmů, ale je tu i pár kousků z počítačových her Aliens: Colonial Marines a Alien: Isolation. Následují popisy planetárních dopravních prostředků, pozemních i létajících. Nechybí tu samozřejmě transportér M577 ani výsadková loď Cheyenne. Za zmínku stojí Aerodyne Light VTOL Automotive Gyrocar, automobil schopný jezdit po zemi i létat ve vzduchu. Je to pěkná narážka na Spinner z filmu Blade Runner. Jsou tu také popisy vesmírných lodí a pravidla pro jejich boj. Ano, je možné tu odehrát bitvu vesmírných lodí, byť to není úplně prvek, který je v příbězích z tohoto univerza častý. Zbraně tu má standardně jen jedna z lodí – třída Conestoga. K ostatním se musí přikoupit. Je tu seznam nejrůznějších upgradů, kterými je možné vesmírnou loď vylepšit.

Příručka dále obsahuje docela rozsáhlý popis světa, což je určitě plus. Nechybí ani stručná časová osa, která zmiňuje události z filmů Prometheus, Alien: Covenant, Alien, Aliens a Alien 3. Alien Resurrection zmíněn není, protože ten se odehrává až o 200 let později. Jsou tu popsány státy Three World Empire, United Americas, Union of Progressive Peoples a Independent Core System Colonies, dále vlivná organizace Interstellar Commerce Commission a korporace Weyland-Yutani, Lasalle Bionational a Seegson. Následuje popis planetárních systémů i jednotlivých planet. Zajímavé je, že u LV-426 je uvedeno, že na její orbitě se nachází stanice Kathar, i když v tabulce je uvedena stanice Odobenus. Stanice Odobenus je pěkná narážka na počítačovou hru Aliens versus Predator z roku 1999, autoři ji však zřejmě na poslední chvíli přejmenovali na Kathar, ale v tabulce na to zapomněli. Škoda. Rozhodně měli nechat ten Odobenus. Dalším pěkným prvkem je dřevěná vesmírná stanice Arceon, která je sídlem mnišského řádu. Tento nápad je vypůjčený z nepoužitého scénáře k filmu Alien 3.

Nechybí popis Xenomorfů XX121 (zkrátka Vetřelců) a Neomorfů, včetně všech vývojových stádií a variací. Je tu použit i koncept „ovomorphingu“, známý z vystřižené scény z prvního filmu. Jde o to, že Vetřelec umí transformovat chycenou oběť na vejce, není tedy nutně zapotřebí Královna. Je to ale prvek, který obecně není považován za kánon. Jsou tu popsána i další zvířata, která mohou dělat problémy: Swarm, Harvesters, Lion Worms a Tanakan Scorpionids. Text se věnuje také Inženýrům, ovšem nejsou tu pro ně statistiky ani atributy – zjevně se nepočítá, že na ně postavy narazí. Spíše na jejich opuštěnou technologii.

Příručka obsahuje spoustu rad a také nástrojů pro gamemastera – jsou to nejrůznější generátory, tedy tabulky, podle kterých lze hodem kostkou vybrat prvky: mise, planety, události, komplikace a podobně. Jako příklad herního prostředí tu je uvedena vesmírná stanice Novgorod, která tu má detailní popis a také nákresy jednotlivých palub. Nakonec je tu příkladové dobrodružství Hope’s Last Day, ve stylu Cinematic Play. Jak už název napovídá, odehrává se v kolonii Hadley’s Hope, přesněji během jejího zamoření Vetřelci. Jak to celé dopadne, je tedy jasné. Je tu pět předpřipravených postav. V závěru příručky je deník postavy a deník vesmírné lodi a úplně na konci je rejstřík. Na vnitřní straně desek je mapa prozkoumané části vesmíru.

Alien: The Roleplaying Game

Kniha má 392 stran, je kompletně barevná a s pevnými deskami. Layout je pojat zajímavým způsobem: text je psán poměrně velkým fontem a je rozdělen do rámečků, takže na stránce toho vlastně není tolik. Kdyby byl layout pojatý více klasicky, příručka by určitě měla jen tak čtvrtinu stránek. Nicméně toto provedení vypadá hezky a dobře dotváří atmosféru. Ilustrace jsou v minimalistickém stylu, vypadají jako artworky k filmu. Samozřejmě nákresy zbraní a dopravních prostředků jsou provedeny v detailech, aby hráči měli jasnou představu. Trochu je škoda, že ilustrace mimozemských bytostí takové nejsou. Z těch méně známých má obrázek vlastně jen Harvester, u ostatních si musíte vystačit s popisem. Hra sice používá karty (na určování iniciativy v boji), není ale úplně nutné je mít – jen je potřeba dohodnout se na jiném způsobu losování. Systém je určitě zajímavý a jednoduchý, i když stojí na mnoha tabulkách nejrůznějších efektů, které jsou rozmístěné napříč celou knihou. Nutno dodat, že většina tabulek pomáhá navozovat atmosféru a styl světa Vetřelce, takže to v konečném důsledku není úplné mínus.

Hodnocení: 90 %


Úvod | Projekt Void © 2009-2022
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0097 vteřin