Bauhaus Sourcebook

25.6.11 - Gediman - Komentáře (2)
Dnes je na řadě sourcebook Bauhaus: The Power of Heritage, který pojednává o této korporaci a přináší pravidla, jak hrát jejího občana.
.
Bauhaus Sourcebook


Hráč za Bauhausana používá specifický postup sestavování postavy. Má čtrnáct kroků a v jeho průběhu se určí vše podstatné, od společenského postavení po atributy. Společenské postavení je v Bauhausu obzvláště důležité. Pokud hod kostkou určí úroveň 4 až 6, postava je běžným občanem. Úroveň 7 znamená, že zastává nějakou významnou funkci. Úroveň 8 ukazuje, že postava je urozeného původu a pochází ze Vznešeného rodu. Úroveň 9 ukazuje, že pochází z Velkorodu. A nakonec úroveň 10 ukazuje, že pochází z Elektorského rodu. Úroveň 1 až 3 se zvolit nemůže, protože i ten nejníže postavený Bauhausan je na tom o dost lépe, než řadoví občané ostatních korporací. V průběhu tvorby postavy také může vyjít, že má dobré předpoklady pro vstup do Bratrstva. Hráč si tedy může vybrat, že postava opustí korporaci a stane se členem Bratrstva.

Pokud měl hráč štěstí a vyšlo mu, že jeho postava je šlechtic, pak si může vybrat, z jakého rodu bude pocházet. Korporaci vládou čtyři Elektorské rody, dále je tu deset Velkorodů a potom obrovské množství nižších Vznešených rodů – je tu představeno šest ukázkových, ale pokud se hráči nebudou zamlouvat, může si samozřejmě vymyslet nějaký vlastní. Každý rod má vlastní Strážný řád, což je jakási soukromá elitní armáda.

Romanov: Elektorský rod, který ovládá Ministerstvo války. Z jeho řad pochází ti nejlepší vojáci a stratégové. Jeho Strážným řádem je Order of the Wolf.

Richthausen: Elektorský rod, který ovládá Ministerstvo průmyslu. Je nejstarší a nejbohatší. Jeho Strážným řádem je Order of the Dragon.

Bernheim: Elektorský rod, který ovládá Ministerstvo civilizace. Řídí média a také produkci potravin. Jeho Strážným řádem je Order of the Bear.

Saglielli: Elektorský rod, který ovládá Ministerstvo víry. Stará o korporační morálku a zajišťuje spolupráci s Bratrstvem. Jeho Strážným řádem je Order of the Condor, jehož členové mohou ovládat kouzla Umění.

Fieldhausen: Velkorod, který je proslulý výrobou vojenské techniky. Část rodu se však odtrhla a připojila k Imperiálu. Příslušníci rodu jsou zkušení řidiči. Jeho Strážným řádem je Order of the Unicorn.

Kruger: Velkorod, který řídí těžbu a produkci oceli, což je pro bauhauský průmysl životně důležité. Z jeho řad pochází schopní inženýři. Jeho Strážným řádem je Order of the Boar.

Salvatore: Velkorod, který se zaměřuje na chemický průmysl a výrobu léků. Jeho členové jsou kvůli tomu velmi odolní proti jedům a nemocem. Jeho Strážným řádem je Order of the Spider.

Bayer-Hrothgar: Velkorod, který ovládá média, vyrábí kosmetické přípravky a má pod kontrolou také plastickou chirurgii. Jeho příslušníci jsou považováni za nejkrásnější muže a ženy v celé Sluneční soustavě. Jeho Strážným řádem je Order of the Lion.

Giraud: Velkorod, který zajišťuje výrobu veškeré bauhauské letecké a vesmírné techniky. Pyšní se nejlepšími bauhauskými piloty. Jeho Strážným řádem je Order of the Griffin.

Luther: Velkorod, který se veřejně příliš neprojevuje, avšak sponzoruje různé tajné spolky a polovojenské organizace zaměřené na boj proti Temné legii. Jeho příslušníci jsou velmi odolní proti kouzlům Temné symetrie. Jeho Strážným řádem je Order of the Mask.

Philippe: Velkorod, který se zabývá výrobou a prodejem spotřební elektroniky. Jeho členové jsou velmi schopní obchodníci. Jeho Strážným řádem je Order of the Devilcat (pojmenovaný podle venušského džunglového predátora).

Rotherberg: Velkorod zabývající se bankovnictvím. Jeho členové jsou extrémně bohatí, i na poměry Bauhausu. Jeho Strážným řádem je Order of the Golden Helm.

Dante: Velkorod, který řídí produkci vína. Jeho příslušníci jsou tak navyklí na alkohol, že se nikdy neopijí. Jeho Strážným řádem je Order of the Monkey.

Matochek: Velkorod, který ovládá zemědělství a farmářství. Vlastní největší pozemky. Jeho Strážným řádem je Order of the Bison.

Karlstein: Vznešený rod známý pro svoji válečnickou pověst.

Rathausen: Vznešený rod ovládající mnohá kasína.

Piquarde: Vznešený rod, z jehož řad pochází skvělí piloti.

Sternberg: Vznešený rod známý pro velké umělce a vědce, avšak poslední dobou vymírá.

Valmonte: Vznešený rod na jednu stranu nechvalně známý pro svůj hedonismus, na stranu druhou ovšem proslavený svými statečnými vojáky. Jeho Strážným řádem je Order of the Stallion.

Borgia: Vznešený rod mající kontakty s mafií, a to i z řad jiných korporací. Často je proto vyšetřován policí. Jeho Strážným řádem je Order of the Crimson Skull.

Hráč si může také zvolit, že bude hrát za nevolníka. Tito lidé v podstatě ani nejsou pravými členy korporace. Vykonávají jen řadové práce, ale pro korporaci jsou velmi důležití. Postava nevolníka se vytváří jednoduše podle pravidel a kariér uvedených v základní knize, avšak její společenské postavení je vyšší. Bauhaus je nejbohatší korporace a tak své zaměstnance platí štědře.

Bauhaus Sourcebook

Bauhausan má na výběr z následujících kariér. Jako obvykle platí, že musí splňovat podmínky přijetí – tedy mít určitou minimální hodnotu atributů. Velkou roli zde hraje společenské postavení. Například šlechtici si mohou rovnou zvolit prestižnější úroveň povolání, zatímco běžní občané na ní mohou dosáhnout jen získáním zkušeností.

Armáda/Policie: Hráč může hrát za vojáka nebo důstojníka policie BLEU nebo pravidelné armády. A nebo může hrát za vojáka či důstojníka speciálních sil. Z pravidelné armády je na výběr pěchota (Husaři), obrněné jednotky (Dragouni), námořnictvo a letectvo. Ze speciálních sil jsou na výběr Venusian Rangers (experti na boj v džungli), Etoiles Mortant (infiltrační jednotka pro boj proti Temné legii, její členové se mohou i naučit ovládat kouzla Umění) a Blitzers (protitanková parašutistická jednotka). Do speciálních jednotek se také řadí vojáci Strážných řádů – každý řád má vlastní specifickou taktiku boje a tudíž i výhody, které postavě nabízí.

Administrátor: Hráč může hrát za úředníka, který se podílí na řízení korporace. Existují tři úrovně: Manažer, Vedoucí a Administrátor.

Student: Postava může být studentem jedné ze škol. Na výběr je vojenská škola, mediální škola, obchodní škola a technická škola.

Vědec: Postava může být vědcem. Existují tři úrovně: níže postavený Doktor, výše postavený Doktor a Profesor.

Magistrát: Bauhaus nemá běžné soudy, místo toho používá Magistráty – agenty Ministerstva spravedlnosti, kteří fungují jako soudci, porotci a vykonavatelé v jednom. Mají pravomoc vyšetřovat případ a rovnou stanovovat (a vykonávat) rozsudky. Existují tři úrovně: Magistrát, Žalobce a Popravčí.

Diplomat: Postava může být diplomatem. Existují čtyři úrovně: Diplomat, Atašé, Konzul a nejvýše postavený Ambasador.

Pracovník: Hráč může hrát i za obyčejného pracovníka. Tato kariéra nemá žádné požadavky na přijetí. Má dvě úrovně: Pracovník a Dozorčí pracovník.

Umělec: Hráčova postava může být známou mediální osobností, např. hercem, zpěvákem, hudebníkem, tanečníkem. Jednotlivé úrovně zde pouze představují míru popularity.

Média: Postava může být zaměstnaná v médiích. Existují tři úrovně: Novinář, Vydavatel a Vedoucí vydavatel.

Poutník: Bauhaus je korporace s nejtěsnějšími vztahy s Bratrstvem. Velká většina jeho obyvatelstva je oddaná Kardinálovi. Postava tedy může na dva roky přerušit svoji současnou kariéru a stát se poutníkem. Bude vykonávat duchovní pouť po všech osmi katedrálách ve Sluneční soustavě. Po dvou letech se vrátí zpět do svého zaměstnání.

Budovatel: Zatímco Imperiál pro šíření svého území používá Konkvistadory, v Bauhausu tuto funkci zastávají Budovatelé. Jejich úkolem je zmapovat lokalitu a připravit ji pro osídlení – v džunglích Venuše je toto obzvláště složité. Existují tři úrovně: nižší Budovatel, vyšší Budovatel a vůdce Budovatelů.

Templář: Templáři jsou členové Templářských řádů, což jsou skupiny bojovníků téměř fanaticky oddaných Bauhausu a Kardinálovi. Udržují si určitou nezávislost na vrchním velení korporace. Všichni uchazeči o členství musí alespoň jednou vykonat dvouletou pouť po katedrálách. Templáři jsou výjimeční v tom, že do jejich řad jsou lidé přijímání na základě svých zkušeností a schopností, společenské postavení tu nehraje roli. Existují tři úrovně: řadový Rytíř, templářský důstojník a nejvyšší Velmistr. Čtyři příkladové Templářské řády jsou uvedené níže.

Bauhaus Sourcebook

Hráč může postavě zvolit členství v řádech, což jsou exkluzivní a prestižní spolky – postava může být členem i několika řádů najednou. Existuje několik druhů řádů: Profesní řády (sdružující lidi stejné profese), Templářské řády, Strážné řády a Tajné řády (většinou ilegální organizace). Každý řád má určité minimální požadavky pro vstup, každý řád postavě přináší určité výhody a bonusy. V knize je uvedeno jen několik příkladů, avšak Gamemaster na jejich základě může vymýšlet vlastní.

Order of the Iron Gauntlet (Profesní řád) – spolek válečných veteránů.

Order of the Pauldron (Profesní řád) – spolek lidí, kteří Bauhausu významně prospěli. Nemá žádné podmínky přijetí.

Bauhaus Legion of Honor (Profesní řád) – spolek válečných hrdinů.

Honorable Company of Scribes (Profesní řád) – spolek písařů.

Venerable Order of Savants (Profesní řád) – spolek vědců.

Order of Wayfarers (Profesní řád) – spolek poutníků, kteří cestují od jedné katedrály k druhé. Udržuje velmi těsné kontakty s Bratrstvem.

Order of the Silver Discus (Profesní řád) – spolek sportovců.

Order of Oxia Palus (Profesní řád) – spolek lidí aktivně bojujících proti Temné legii. Jeho členy se mohou stát jen Magistráti a také Inkvizitoři a Mystici Bratrstva.

High Order of Merit of the Templar Knights of Venus (Profesní řád) – nejmocnější řád v korporaci, sdružuje jen nejvyšší politiky, jako jsou Vévodové Elektoři a ministři.

Order of Fear (Templářský řád) – řád střežící vězeňské komplexy, taktéž ale provádí zastrašovací útoky proti cizím korporacím a kacířům.

Order of Staff and Hand (Templářský řád) – řád, který doprovází bauhauské poutníky a chrání je před cizími korporacemi a Temnou legií. Postava může ovládat kouzla Umění.

Knights of the Fiery Sword (Templářský řád) – prastarý řád, jehož posláním je boj proti Temné legii. Postava může ovládat kouzla Umění.

Order of Silver Skull (Templářský řád) – řád střežící důležité budovy, taktéž funguje jako vojenská policie.

Order of Secret Crusaders (Tajný řád) – řád zabývající se likvidací všech cizích vetřelců uvnitř Bauhausu. Pronásleduje kacíře, zrádce a špiony.

Ancient Order of Blood and Honor (Tajný řád) – řád udržující politickou rovnováhu v korporaci. Dohlíží nad tím, aby nově vzniklé Vznešené rody neohrožovaly pozici těch stávajících.

Temple of Solar Light (Tajný řád) – řád tajně ovládaný Algerothovými kacíři, jehož jedinou náplní je špehovat a sabotovat Bauhaus zevnitř.

Order of the Unsleeping Eye (Tajný řád) – řád, který tajně monitoruje ostatní řády a hlídá je před vlivem Temnoty.

Hermetic Order of Ancient Light (Tajný řád) – řád zabývající se ilegální studií kouzel Umění. Bratrstvo ho proto pronásleduje. Postava může ovládat kouzla Umění.

Bauhaus Sourcebook

V další části knihy jsou popsány nové zvláštní dovednosti přístupné jen Bauhausanům. Dále také nová vozidla, letouny, brnění, zbraně a další vybavení. Hlavní sílu bauhauské armády tvoří bitevní tanky, za zmínku stojí třicet metrů dlouhý super-těžký Grizzly GBT-49, který nese spoustu zbraní a jehož posádku tvoří 24 mužů (včetně kuchaře a stewarda). Z letounů nejzajímavěji vypadá atmosférický „křižník“ Aerial Dreadnought, dlouhý 200 metrů a vážící 2000 tun. Zespod trupu má věže s osmi dělostřeleckými kanony. Naopak horní paluba je tvořená přistávací dráhou pro dvanáct stíhaček.

Zajímavým dodatkem jsou pravidla pro boj v džungli, která se během misí na Venuši velmi hodí. Jsou tu také popsány některá nebezpečí, která v džungli na postavy mohou číhat – jedovaté rostliny, divoká zvířata i tropické choroby.

Část popisu korporace je hned v úvodu knihy, další část je až ke konci. Popis se týká historie, politiky, struktury a dále významných lokací a měst na Venuši (včetně hlavního města Heimburg) i mimo ní.

Bauhaus Sourcebook

Kniha má 80 stran (měkké desky) a je opět černobílá. Součástí knihy tentokrát není žádné příkladové dobrodružství, autorům se už zřejmě nevešlo do stránkového limitu – všechny korporační sourcebooky mají totiž stejný počet stran. K recenzi jsem opět přidal obrázky z jiných zdrojů; všechny (až na ten první) jsou opět od Paula Bonnera.

Hodnocení: 70 %


Úvod | Projekt Void © 2009-2022
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0103 vteřin