Bitva o Sergii

13.11.17 - Gediman - Komentáře (0)
Této mise se účastnil Zmok s postavou canira Bardona a OnGe s postavami zlobra Balvana a leprechauna Nes’Mara.
Zápletka
Rok: 13-670 (92 dní po misi „Temná kolonizace 2: Obrana“)

Vesmírná stanice v systému Anthar, kterou tým Inferilagus získal, byla konečně zbavena vlivu Temnoty a zcela opravena. Dříve než ji stačil oficiálně převzít, dostal první zakázku po delší pauze – jedná se o jednu z těch velkých zakázek s vysokou důležitostí, které jsou poměrně vzácné.

Zemědělská planeta půlčíků Cadirr byla před šesti měsíci zcela dobyta temnými silami Vlkodlaků. Její obyvatelé byli zkorumpováni nebo zabiti, ostatní uprchli. Velká část uprchlíků zamířila na planetu Sergia patřící Království Irongrey, kde dostala dočasné útočiště výměnou za práci v zemědělství. Před dvěma týdny však malé skupiny půlčíků provedly rozsáhlou sabotáž obranných a komunikačních systémů Sergie a současně byla zachycena jimi odeslaná zpráva obsahující signál k útoku. Je zjevné, že mezi uprchlíky byli skryti i uctívači Eclipsotha. S nejvyšší pravděpodobností se k planetě nyní blíží invazní flotila Temnoty.

Protože Irongrey vede namáhavou válku s jiným nepřítelem a protože informace o problému dorazila díky sabotáži s velkým zpožděním, nemůže na planetu poslat žádné posily. Rychle tedy najalo žoldnéře, kterým sám král Deamis II svěřil významné velitelské pravomoci. K žoldnéřům též připojilo trojici schopných agentů, bývalých členů trestného týmu 23.

Primární úkoly jsou tyto:
- Odrazit útok invazních sil Temné ruky.

Sekundární úkoly jsou tyto:
- Obnovit sabotované systémy planetární obrany.
- Obnovit sabotované systémy planetární komunikace.
- Sjednotit ozbrojené síly již přítomné na planetě a převzít nad nimi velení.
- Zprovoznit povrchové ZHN, které jsou dosud neaktivní.
- Zajistit plnou mobilizaci obyvatelstva.
- Zajistit obranu strategicky významných center: vesmírný přístav, rafinérie paliva, továrna na munici, hlavní zemědělský komplex a sídlo guvernéra.
- Najít a eliminovat Eclipsothovy infiltrátory.

Mise
Na misi se vydali Bardon, Balvan a jeho sluha Nes’Mar. Lodí Plushy Paw přiletěli přímo nad hlavní město Sergie, kde je kontaktovala letová kontrola. Bardon sdělil, že mají pověření od krále, načež byli přivítáni. Byli též znovu varováni, že na planetě operují Eclipsothovi služebníci.

Plushy Paw přistála do vesmírného přístavu v hlavním městě, kde na ní již čekal poddůstojník. Když žoldnéři chtěli převzít velení nad místními ozbrojenými silami, byli informováni, že všech pět vysokých důstojníků před pár dny kamsi zmizelo. Bez nich nelze síly koordinovat. Předpokládá se, že byli uneseni či rovnou zabiti. Poddůstojník též sdělil, že tu na žoldnéře již čeká trojice agentů, která přiletěla chvíli před nimi. Jsou to střelec Rain, kouzelník Iwain a lékařka Valera.

Bardon se vrátil do lodě a kontaktoval svůj známý gang únosců, aby od nich dostal nějaké rady. Ti mu poradili, že pokud mají v celé věci prsty služebníci Eclipsotha, je možné, že důstojníky hodlají zkorumpovat a použít jako vlivné agenty. Má prý hledat mezi těmi půlčickými uprchlíky. Nes’Mar kontaktoval sektu uctívačů Sulosy a požádal ji, aby se podívala do minulosti planety Sergia a zjistila, co se s důstojníky stalo. O hodinu později ji zavolal znovu, aby se dozvěděl výsledky pátrání. Kněz sekty prý uviděl jednoho důstojníka, který byl na cestě do velitelství. Narazil však na kombajn, který blokoval celou silnici. Když z auta vystoupil ven, aby zjistil, co se děje, jeden z půlčíků ho omráčil.

Žoldnéři pověřili trojici agentů, aby šla do tábora uprchlíků a podrobně ho prozkoumala. Důstojníci budou jistě drženi tam. Žoldnéři rozhodli, že nejlepší způsob, jak zabránit Eclipsothovým služebníkům v práci, je vyhlásit na celý tábor karanténu – všichni půlčíci mají být přesunuti do tábora a žádný ho nesmí opustit. Agenti jim sdělili, že je tu 6 milionů půlčíků, na něco takového budou potřebovat velkou ozbrojenou sílu. A velení nad vojáky bez důstojníků nezískají. Žoldnéři se rozhodli, že na tuto práci budou stačit milice složené z místních obyvatel.

Vydali se tedy do mediálního centra, aby odsud odvysílali zprávu o vyhlášení stanného práva a mobilizaci milicí. Na planetě byla přítomna jen jedna státní televize, takže informace se dostane rychle ke všem. Bardon a Nes’Mar vešli dovnitř, Balvan byl příliš velký, tak zůstal venku. Setkali se s ředitelem televize, který jejich plán schválil. Trojice zaměstnanců odvedla žoldnéře do studia a ti se zde připravovali na vysílání. Náhle však zaměstnanci tasili pistole a snažili se žoldnéře zastřelit. Žoldnéři je ale snadno pobili. Jednomu z mrtvých zčernaly oči – byl to služebník Eclipsotha. Bylo zřejmé, že temný vliv se dostal i mezi lidi. Do studia vběhli ostatní zaměstnanci, které přilákala střelba. Chtěli vědět, co se tu stalo a proč jsou jejich kolegové mrtví. Žoldnéři jim to vysvětlili a ukázali jim mrtvolu jako důkaz.

Zaměstnanci na nic nečekali a nechali žoldnéře odvysílat zprávu. Nes’Mar ukázal své pověření od krále a vyhlásil stanné právo a mobilizaci milicí. Těm přikázal, aby všechny půlčíky odvedly do tábora a držely je tam. Když žoldnéři vyšli z budovy ven, ze všech domů již začali vybíhat ozbrojení civilisté. V Království Irongrey byl uctíván Olrenor, bůh války, takže ke zbraním tu měl přístup každý. Všichni se ihned dali do práce.

Žoldnéři věděli, že pokud se Temnota dostala i mezi lidi, bude pro ni velmi snadné šířit se po celé planetě. Byly dvě možnosti, jak se mohla šířit. Tou první byli Eclipsothovi Koruptoři, mocní služebníci, kteří jsou schopni zkorumpovat uctívače Světla pouhým hypnotickým pohledem. Jenže Koruptorem se může stát jen velmi schopný a zkušený služebník – tak dlouho Temnota na této planetě přítomna není. Druhou možností byli zkorumpovaní kněží. Ti mohou šířit Temnotu kázáním. Žoldnéři usoudili, že tato možnost je více pravděpodobná, a tak se rozhodli, že musejí zajistit všechny místní kněze.

Zašli za poddůstojníkem a sdělili mu svůj plán. Ten je odvedl do centrály tajné služby. Zde žoldnéři přikázali, aby agenti tajně sledovali všech deset kněžích, kteří ve městě slouží. Kdyby se některý z nich snažil někoho zkorumpovat, měli okamžitě vyslat zprávu. Sami ale neměli nic podnikat, měli zůstat v utajení. Agenti se vydali do akce.

Žoldnéři se poté vydali aktivovat zbraně hromadného ničení. Od poddůstojníka se dozvěděli, že se jedná o sila s apokalyptickými balistickými střelami a že aktivační kódy má pětice ztracených důstojníků. Vydali se tedy za místním guvernérem a poradili mu, aby stávající aktivační kódy zrušil a vydal nové pro pětici nových důstojníků. Pokud služebníci Eclipsotha od zajatých důstojníků kódy získají, budou jim k ničemu. Guvernér s tím souhlasil. Převod práv bude trvat hodinu. Připomněl ale, že stále je nutné osvobodit původní důstojníky, kteří mají již přehled o všech částech ozbrojených sil.

Žoldnéři nyní šli vyřešit problém se systémy planetární obrany. Guvernér je poslal do centra, kde se ovládají. Jedná se o soustavy protiorbitálních věží a ničivých super-těžkých projektilových kanonů. Protiorbitální věže jsou menší kanony a raketomety, které jsou schopné ničit jednotlivé vesmírné lodě. Super-těžké kanony jsou obrovitá děla, která vystřelují taktické jaderné hlavice. Jedinou salvou mohou zdevastovat flotilu malých lodí. V centru bylo žoldnéřům řečeno, že sabotéři zjistili ovládací frekvence a nyní vysílají rušivé signály. Je nutné najít a vyřadit zdroj tohoto vysílání.

Bardon dostal nápad – lodí budou kroužit kolem města a provedou tak triangulaci zdroje vysílání. Ihned se dali do práce. Plushy Paw několikrát obletěla město a měřila sílu rušivého signálu ze tří různých míst. Nakonec žoldnéři vypočítali, že signál vychází ze zemědělského komplexu, z velké budovy. S lodí přiletěli přímo nad ní a Bardon a Balvan se teleportovali přímo dovnitř. Byla to garáž pro kombajny. Uprostřed haly spatřili velký improvizovaný vysílač. Byla tu skupinka deseti půlčických rolníků, kteří byli náhlým zjevením žoldnéřů překvapeni. Ale pak se rychle chopili motorových pil a vrhli se na ně.

Bardon se rozpřáhl svým multi-drtičem a skupinku odhodil pryč. Pár půlčíků zemřelo po prudkém nárazu do zdi, zbytek se opět vrhl do boje. Balvan je chtěl také odhodit svým kladivem, ale minul. Bardon to tedy udělal znovu multi-drtičem a opět byl úspěšný. Půlčíci byli mrtví. Balvana neúspěch rozzuřil, a tak kladivem alespoň odpálil vysílač, který vyletěl z okna a rozbil se. Žoldnéři se poté teleportovali zpět na palubu a vrátili se do města.

Trojice agentů ohlásila, že se jim povedlo vystopovat unesené důstojníky. Jsou živí, spoutaní v jedné obytné buňce v uprchlickém táboře. Plushy Paw se tedy zamaskovala a žoldnéři letěli přímo na nad to místo. Zaměřili pětici důstojníků a teleportovali ji na palubu. Důstojníci byli zmateni, nevěděli, o co tu jde. Žoldnéři jim nic neřekli a vydali se s nimi zpět do města. Museli ověřit, jestli již nejsou obrácení na stranu Temnoty. Přistáli před jeden ze dvou chrámů a zašli za knězem, aby prověřil jejich duše. Víc mu neřekli. Kněz tedy důstojníky převzal a zkontroloval je. Sdělil, že jsou v pořádku. Protože ale žoldnéři knězi nevěřili (byla tu šance, že on sám byl zkorumpován), vydali se proto k druhému chrámu a chtěli totéž od jeho kněze. Ani ten však neodhalil nic špatného. Důstojníci byli poté propuštěni. Vrátili se ke svým ozbrojeným silám: dva do regimentů Armády, dva do eskader Letectva a jeden do vesmírné flotily Námořnictva.

Žoldnéři následně odešli do centra planetární komunikace, Balvan zůstal venku. Jeho velitel měl kancelář ve třetím patře. Přijal žoldnéře, ale sdělil jim, že systémy jsou těžce poškozené. Musejí čekat na náhradní součástky, které mohou dorazit i za několik měsíců. Žoldnéři chtěli systémy vidět, aby je mohli prověřit, ale velitel je nechtěl pustit dál. Žoldnéři se ale nenechávali odbýt a trvali na svém. Když bylo jasné, že se dál nedostanou, Bardon se rozpřáhl multi-drtičem a velitele prohodil oknem. Pád na zem nepřežil, zčernaly mu oči. Žoldnéři šli dál, aby si systémy prohlédli. Narazili na skupinku techniků, kteří opakovali, že systémy jsou poškozené. Jeden z nich se snažil dovolat veliteli, ale když telefon dlouho nikdo nebral, technici tasili pistole a začali po žoldnéřích střílet. Bardon je ale vyhodil z okna. Ihned poté do místnosti vběhl oddíl vojáků. Nes’Mar rychle provedl rituál a přenesl jejich útočné pušky do hodinu vzdálené budoucnosti. Vojáci tedy začali útočit pěstmi. Balvan se rozhodl, že se také zapojí, a vylezl po zdi budovy až do třetího patra. Bardon oddíl nepřátel natlačil směrem k oknu, které Balvan rozbil a vojáky postupně vytahával ven, strhával z nich brnění a pojídal je.

Nikdo další v centru už nebyl. Žoldnéři zavolali guvernérovi a o všem ho informovali. Zažádali také o nové techniky. Guvernér jim pověděl, že důstojníci již převzali velení nad ozbrojenými silami a jsou ochotni plnit jejich příkazy. Též sdělil, že apokalyptické střely byly úspěšně aktivovány a jsou připraveny ke startu. Technici dorazili o pár minut později a hned se pustili do práce. Zjistili, že poškození systémů bylo v podstatě jen triviální. Během práce je akorát vyrušilo deset útočných pušek, které se náhle zjevily metr nad podlahou.

Žoldnéři potom zajistili bezpečnost strategicky významných center. Poručili důstojníkům, aby každý z nich vytřídil část svých sil na jejich obranu. Důstojníci s tím souhlasili. Také si od nich vyžádali 400 členů posádky a 200 vojáků, kteří budou po zbytek operace sloužit na palubě Plushy Paw.

Poté přišla urgentní zpráva od námořního důstojníka – senzory lodí zachytily flotilu Temné ruky, služebníků Lycantrotha, která se vynořila z hyperprostoru nedaleko planety. Rychle se blíží. Žoldnéři mu sdělili, aby svou flotilu, složenou ze dvou hlídkových, čtyř bitevních, dvou dělostřeleckých a dvou letadlových eskader, přesunul nad opačnou stranu planety a čekal na signál. Na flotilu Temné ruky začne nejdříve střílet povrchová planetární obrana, teprve poté přiletí obranná flotila a dodělá zbytky. Bardon vydal rozkaz k vypuštění apokalyptické střely. Ta zasáhla a zničila jednu celou transportní eskadru nepřítele. Pak nechal vypustit další střelu, která zničila i druhou eskadru. Zbývaly jen čtyři bitevní eskadry, ale ty nebyly pro planetu tak nebezpečné. Bardon se chystal vyslat signál k protiútoku, ale důstojník ohlásil, že toto byl zjevně jen zastírací manévr. Skutečná invaze se odehrává právě na opačné straně planety, kam dorazila podstatně větší flotila. Došlo k velké vesmírné bitvě. Bardon nechal opět vypustit apokalyptickou střelu, která zničila tři lehké transportní eskadry. Nemělo to ale velký efekt, nepřítel měl stále početní přesilu, která byla efektivně koordinována z vlajkové lodi.

Žoldnéři se rozhodli, že se nalodí na její palubu a zabijí velitele. Zamaskovali Plushy Paw a vydali se přímo k ní. Rozhodli se, že se teleportují i s trojicí agentů přímo k jejímu můstku. Šestice bojovníků se objevila uprostřed velké chodby. Nikdo tu nebyl, posádka byla evidentně soustředěna na bitvu a maskované lodě si nevšimla. Nes’Mar se pomocí rituálu podíval do budoucnosti, aby viděl, co je tu čeká. Spatřil trojici obrů-vlkodlaků, vycházející z velkých dveří.

Žoldnéři a agenti se vydali směrem k můstku. Zde překvapili oddíl půlčíků-vlkodlaků, který tudy náhodou procházel. Došlo k boji, ale Bardon je snadno pobil. Vstup na můstek hlídala dvojice elitních půlčických vojáků. Ti bojovali s mnohem větším nasazením. Jeden z nich byl zabit, druhý se proměnil do vlčí formy, aby mohl lépe bojovat zblízka. I ten byl ale skolen a žoldnéři vstoupili dovnitř. Můstek byl v horní části haly. Byl tam Lycantrothův Koruptor, velitel flotily, který se však nezvanými hosty nechtěl zabývat osobně. Zavolal své tři bodyguardy – obry-vlkodlaky. Vyšli z velkých dveří, přesně jak Nes’Mar viděl, a zaútočili.

Došlo k tuhému boji. Obři byli odolní, ale ne moc mrštní. Nápor dvojice zápasníků byl velký, Bardon se oháněl multi-drtičem, Balvan svým dřevcovým kladivem. Obři byli postupně udoláni, jednoho z nich zastřelil Rain svým těžkým kulometem. Žoldnéři vystoupili na můstek, aby se utkali s Koruptorem, zatímco agenti hlídali dveře. Došlo k dalšímu boji. Koruptor, i když to byl půlčík, byl velmi mocný. Dokázal nepřátelům poměrně dlouho odolávat, ale nakonec byl zabit dříve, než se stačil proměnit do vlčí formy.

Žoldnéři i agenti se pak teleportovali zpět na Plushy Paw. Viděli, že bez koordinace svým velitelem je nepřátelské loďstvo zmatené a neefektivní. Flotila, zbraně planetární obrany a apokalyptické střely ničily jednu loď za druhou, žádná z nich ani nestihla vypustit výsadkové letouny. Zbytek flotily se poté dal na ústup.

Žoldnéři tak splnili hlavní úkol i všechny vedlejší, až na jeden – nenašli ani neeliminovali Eclipsothovy infiltrátory. Ti na planetě stále jsou, přinejmenším mezi půlčickými uprchlíky. Díky karanténě však nemohou pryč, takže jejich operace jsou narušeny. Tajní agenti navíc stále dohlížejí nad kněžími. Bardon dostal odměnou 35 milionů peněz (díky své prestiži), Balvan a Nes’Mar dostali dohromady 4 miliony peněz, což byla základní výše odměny. Žoldnéři poté odletěli na stanici v systému Anthar, aby ji konečně převzali a začali využívat.

Souhrn
Mise trvala necelých 9 hodin. Hra trvala necelých 5 hodin. Vyzkoušel jsem pravidla pro vedení velkých bitev. Bitva byla poněkud nepřehledná, což bylo zjevně tím, že jsem na obě strany nasadil najednou příliš mnoho jednotek. Do nové verze příručky Nelítostné armády zřejmě přidělám nové typy manévrů a taktik, které pomohou bitvu zpřehlednit a urychlit. Tato mise sloužila jako určitý mezník v příběhu, následovat bude několikaletá pauza. Žoldnéři mají nyní koneckonců dost peněz na to, aby dlouhou dobu nemuseli pracovat.


Úvod | Projekt Void © 2009-2023
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0157 vteřin