Blood of Martyrs

30.7.11 - Gediman - Komentáře (0)
Dnešní recenze je o přídavné knize k RPG W40K Dark Heresy. Blood of Martyrs se zaměřuje na imperiální církev Eklesiarchii a její ozbrojenou složku Adepta Sororitas. Přináší především nové typy postav, ale i další prvky.
Kniha


Hned úvod knihy se zabývá fluffem, především podrobným popisem nechvalně známého období Vlády krve, ve kterém vznikla organizace Adepta Sororitas. Samozřejmě tu nesmí chybět ani popis Eklesiarchie samotné, včetně její přítomnosti v sektoru Calixis. Taktéž tu jsou představeny nejvýznamnější církevní osobnosti, které zde působí.

Hráč se může rozhodnout, že jeho postava vstoupí do Eklesiarchie jako jeden z jejích mnoha druhů oddaných služebníků. Tito služebníci jsou zde pojati jako nadstavby na postavy představené v Dark Heresy. Je možné za ně hrát až poté, co postava dosáhne určité úrovně. Různé typy služebníků jsou navíc přístupné jen určitým postavám. Některé postavy z Dark Heresy naopak nemohou do Eklesiarchie vstoupit vůbec (např. Imperial Psyker nebo Tech-Priest). Těmito nadstavbami jsou Confessor, Frateris Militia, Redemptionist, Arch Exorcist, Drill Abbot a Calixian Witchfinder. Co se týče Adepta Sororitas, jsou tu představeny čtyři nové postavy, za které lze hrát už od začátku. Jsou to Battle Sister, Sister Dialogous (a její variace Sister Pronatus), Sister Famulous (a její variace Sister Sabine) a Sister Hospitaller (a její variace Sister Vespila). I tyto nové postavy mají své nadstavby, které mohou aplikovat po dosažení zkušeností. Těmi jsou Seraphim, Celestian a Sister Repentia.

Confessor: výše postavený kněz, který káže zástupům věrných a naslouchá zpovědím hříšníků – ať už je podávají dobrovolně nebo ne. Může se jím stát Arbitrator nebo Cleric.

Frateris Militia: milice běžných civilistů, kteří byli kněžími Eklesiarchie vyburcováni k boji. Nemají žádný vojenský výcvik a jsou vyzbrojeni jen tím, co si dokáží sami sehnat. Jsou ale fanatičtí a nezaleknou se žádného nepřítele. Může se jím stát Adept, Cleric nebo Scum.

Redemptionist: člen kultu, jehož fanatičnost je extrémní i na poměry Impéria. Eklasiarchie tyto kulty považuje za velmi nebezpečné, ale někdy je dokáže využít pro své vlastní účely. Může se jím stát Assassin nebo Cleric.

Arch Exorcist: ne vždy se Eklesiarchie může spolehnout na inkviziční Ordo Malleus. Proto má své vlastní specialisty na boj proti Démonům. Může se jím stát jen Cleric.

Drill Abbot: kněz s dlouholetou vojenskou kariérou, jehož úkolem je cvičit a indoktrinovat budoucí elitní vojáky, důstojníky a politiky Impéria. Může se jím stát jen Guardsman.

Calixian Witchfinder: Eklesiarchie ve spolupráci s inkvizičním Ordo Hereticus vytvořila v sektoru Calixis speciální lovce neschválených psykerů. K jejich odhalení používají extrémní metody mučení a testů. Může se jím stát jen Cleric.

Battle Sister: řadová členka bojových řádů Adepta Sororitas. Je oblečena v odlehčeném energo-brnění a vyzbrojena bolterem.

Sister Dialogous: členka nebojového řádu zabývajícího se analýzou informací a překladem cizích textů. Sister Pronatus je sestra řádu, který zkoumá a hlídá nejrůznější artefakty. Je stejná jako Sister Dialogus, liší se jen v jedné zvláštní schopnosti. Obě fungují stejně jako postava Adept ze základní knihy, ovšem startovní vybavení a schopnosti jsou odlišné.

Sister Famulous: členka nebojového řádu zabývajícího se vnitřní politikou Impéria. Funguje také jako poradkyně vysoce postaveným hodnostářům. Sister Sabine je sestra řádu, který tajně infiltruje nezávislé lidské světy a intrikami je připravuje na začlenění do Impéria. Je stejná jako Sister Famulous, liší se jen v jedné zvláštní schopnosti. Obě fungují stejně jako postava Adept ze základní knihy, ovšem startovní vybavení a schopnosti jsou odlišné.

Sister Hospitaller: členka nebojového řádu starajícího se o zraněné a nemocné. Funguje tedy jako polní doktor, ale své znalosti může využít i k mučení. Sister Vespila je sestra řádu, který pohřbívá mrtvé členy Eklesiarchie. Své znalosti může využít při pitvě mrtvol. Je stejná jako Sister Hospitaller, liší se jen v jedné zvláštní schopnosti. Obě fungují stejně jako postava Adept ze základní knihy, ovšem startovní vybavení a schopnosti jsou odlišné.

Seraphim: Bitevní sestra zaměřená na rychlý útok a boj zblízka. Umí používat tryskový batoh. Může se jí stát jen Battle Sister.

Celestian: nejelitnější Bitevní sestra, jejíž přítomnost na bitevním poli má velký povzbuzující efekt na všechny služebníky Císaře. Může se jí stát jen Battle Sister.

Sister Repentia: členka Adepta Sororitas, která nějak zhřešila. Jedinou možností, jak může očistit svoji duši, je zemřít v boji. Má vyholenou hlavu zahalenou kuklou a nenosí žádné brnění. Jejím jediným majetkem je rituální Eviscerator, obrovitý řetězový meč. Může se jí stát Battle Sister, Sister Dialogous, Sister Famulous a Sister Hospitaller (a samozřejmě i jejich variace).

Battle Sister


Novinkou jsou církevní buňky – malé organizace, do kterých tým postav může vstoupit a získat tak jejich výhody. Jsou tu na výběr čtyři: Hereticus Retinue (experti na boj proti kacířům), Firebrands (experti na používání zápalných zbraní), Iron Evangelists (šíří víru do míst, kde je slabá) a Sanction Wardens (dohlíží nad činy imperiálních psykerů). Se vstupem do buňky musí souhlasit každý hráč a jeho postava musí zaplatit daný počet bodů zkušeností. Každá buňka také vyžaduje určité složení týmu.

Přibylo několik nových původů, které hráč může pro postavu zvolit. Prvním je Shrine World, církevní svět zasvěcený modlitbám a meditacím. Tento původ mohou mít jen Adept, Arbitrator, Assassin, Cleric, Guardsman a Battle Sister. Dalším je Famulous Protégé, což znamená, že osud postavy byl naplánován dlouho před jejím narozením. Tento původ mohou mít jen Adept, Arbitrator, Cleric, Imperial Psyker a Scum. Posledním je Monastic Upbringing, což znamená, že postava byla vychovávána v klášteře. Tento původ je jen pro Adept, Assassin, Cleric, Guardsman, Scum a Battle Sister.

Další novinkou jsou Síly víry – zázraky, které může postava přivolat. Fungují víceméně stejně jako normální zvláštní schopnosti, ale k jejich použití musí postava zaplatit body osudu. Dělí se do tří skupin: obranné (např. imunita proti posednutí Démonem), útočné (např. ničivá psychická bouře) a záchranné (např. vzkříšení mrtvého).

Následují nové zbraně, brnění a vybavení, stejně jako nové NPC postavy (včetně známých Arco-Flagellantů a Penitent Enginů). Jsou tu také podrobně popsány slavné církevní artefakty sektoru Calixis. V úplně poslední části knihy jsou uvedeny příklady zápletek, kde hraje hlavní roli Eklesiarchie.

Battle Sister, Sister Repentia


Kniha má 144 stran (pevné desky) a je celá barevná. Design stránek je stejný, jako v základní knize Dark Heresy. Je to dobrý přídavek, který přináší nové možnosti, nápady a informace. Dovoluje vytvořit tým postav plně oddaných Eklesiarchii, který ani nemusí mít s Inkvizicí nic společného. Gamemaster tedy může klidně vytvořit dobrodružství zcela odlišné od běžných vyšetřovacích operací, které Inkvizice provádí, a přinést tak svým hráčům určitou změnu a odreagování.

Hodnocení: 90 %


Úvod | Projekt Void © 2009-2022
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0876 vteřin