Codex: Adeptus Mechanicus, 8. edice

18.11.17 - Gediman - Komentáře (0)
V 8. edici jsou armády Skitarii a Cult Mechanicus konečně spojeny do jednoho codexu, což je logičtější. Navíc jsou přidáni také Questor Mechanicus, Rytíři věrní Adeptus Mechanicus.
.
Codex: Adeptus Mechanicus, 8. edice


Adeptus Mechanicus je imperiální organizace, která zajišťuje veškerý výzkum a výrobu vyspělých technologií. Je vedena církví známou jako Kult Mechanicus a ve svých řadách má mnoho typů bojovníků, od postradatelných kyborgů Skitariů, přes fanatické kultisty a obávané roboty Legio Cybernetica až po Rytíře, rozměrná bitevní kráčedla. Všichni nesou pokročilé zbraně a další smrtící vynálezy, ke kterým žádná jiná ozbrojená síla Impéria nemá přístup. Během svých výprav shromažďují technologické artefakty a cenná data o nepřátelích, zatímco vyhlazují veškeré kacířství proti Omnisiášovi, Bohu strojů.

Zvláštní pravidla a výhody:

Canticles of the Omnissiah – Na začátku každého kola může hráč aktivovat bonus, který se aplikuje na celou armádu a který trvá až do začátku příštího kola. Pokud bonus vybere hráč sám, lze použít jen jednou za hru. Pokud ho losuje hodem kostkou, bonus se může vybrat během hry vícekrát. Existuje 6 typů bonusů: první dovoluje opravný hod na morálku, druhý dává šanci způsobit nepřátelům v okruhu 1 palce až tři Mortal Wounds, třetí dovoluje opravný hod na zásah v boji zblízka (pokud padla jednička), čtvrtý dává bonus k Save, pátý dává bonus ke Strength a šestý dovoluje opravný hod na zásah ve střelbě (pokud padla jednička). Na Rytíře se tyto bonusy nevztahují.

Super-heavy Walker – Rytíři jsou obrovská kráčedla. Nemají žádný postih při střelbě z těžkých zbraní za pohybu. Mohou provést ústup a současně vystřelit a/nebo ztečovat. Při ústupu mohou překračovat i nepřátelské pěšáky. Mohou dostat bonus za krytí jen když je zakryta alespoň polovina jejich trupu.

Soldiers of the Machine God – Všechny jednotky typu Troops mají možnost obsazovat strategické body i tehdy, pokud již jsou zabrané protivníkem. Pokud protivník má podobnou schopnost, pak bod patří tomu, kdo u něj má více vojáků. Tato zvláštní schopnost funguje jen pokud je armáda Battle-forged.

Forge World Dogma – Hráč si vybere domovský Forge World své armády, aby jí mohl určit zvláštní pravidla. Pokud armádu nabarvil jako některou z uvedených Forge Worldů, není co řešit. Pokud ji nabarvil jinak, pak musí sám určit, jakému uvedenému Forge Worldu stylově nejvíce odpovídá. Tato zvláštní schopnost funguje jen pokud je armáda Battle-forged a celá je složena z jednotek stejného Forge Worldu. Na výběr je z následujících pravidel (nevztahují se na Rytíře):

--- Mars --- Pokud hráč losuje Canticles of the Omnissiah kostkou, může hodit dvěma kostkami a aplikovat oba bonusy.

--- Graia --- Pokud mají být zabiti či pokud mají z boje utéct, hráč hodí kostkou. Na hod 6 zůstávají na bojišti živí. Dokud je ale na bojišti nějaký Charakter ze stejného Forge Worldu, nemohou provést ústup.

--- Metalica --- Jejich Assault zbraně mohou střílet bez problému i za pohybu. Rapid Fire zbraně se považují za Assault zbraně až do konce kola, ve kterém postoupili.

--- Lucius --- Nepřátelské útoky s AP 1 mají proti nim hodnotu AP sníženu na 0.

--- Agripinaa --- Obrannou palbu provádějí na hod 5+, nikoliv standardních 6+.

--- Stygies VIII --- Pokud se nacházejí 12 a více palců od nepřátel, mají tito nepřátelé při střelbě na ně postih v hodu na zásah.

--- Ryza --- Mohou provést opravný hod na zranění v boji zblízka, pokud padla jednička.

Jednotky:

Skitarii Vanguard (Troops), 5-10 – Základní jednotka pro boj na kratší vzdálenosti. Tito vojáci jsou vyzbrojení smrtícími radiačními zbraněmi. Oni sami jsou obklopeni radiací, která nepřátelským vojákům v okruhu 1 palce dává postih na Toughness. Díky implantátům mají Invulnerable Save 6+. Oddíl může být vybaven senzorem, který nepřátelům ruší bonus za krytí, nebo vysílačkou, která dovoluje provádět opravný hod na morálku.

Skitarii Rangers (Troops), 5-10 – Základní jednotka pro boj na delší vzdálenosti. Tito vojáci jsou stopaři-lovci, kteří nepřátele neúnavně pronásledují a likvidují pomocí přesných pušek. Díky implantátům mají Invulnerable Save 6+. Oddíl může být vybaven senzorem, který nepřátelům ruší bonus za krytí, nebo vysílačkou, která dovoluje provádět opravný hod na morálku.

Kataphron Destroyers (Troops), 3-12 – Mohutní servitoři na pásovém podvozku, zaměření na střelbu. Jsou vyzbrojeni jednou těžkou zbraní a jednou menší podpůrnou. Nemají žádný postih při střelbě za pohybu, ale postupují pomaleji. Díky implantátům mají Invulnerable Save 6+.

Kataphron Breachers (Troops), 3-12 – Mohutní servitoři na pásovém podvozku, zaměření na boj zblízka. Mají těžší pancéřování. Jsou vyzbrojeni jednou těžkou střelnou zbraní a jednou pro boj zblízka. Nemají žádný postih při střelbě za pohybu, ale postupují pomaleji. Díky implantátům mají Invulnerable Save 6+.

Sydonian Dragoons (Fast Attack), 1-6 – Jezdci na kráčedlech Ironstrider. Mohou být vyzbrojeni buď na střelbu (puška) nebo na boj zblízka (elektrické kopí). Vytvářejí kolem sebe kouřovou clonu, která je pomáhá krýt před střelbou. Jsou vybaveni vysílačem, který všem jednotkám v okruhu 3 palců dává bonus k Leadership. Díky implantátům mají Invulnerable Save 6+.

Ironstrider Ballistarii (Fast Attack), 1-6 – Kráčedla Ironstrider vyzbrojená těžkými zbraněmi: dvojitým autokanonem (proti pěchotě) nebo dvojitým laserovým kanonem (proti vozidlům). Jsou vybavena vysílačem, který všem jednotkám v okruhu 3 palců dává bonus k Leadership. Díky implantátům mají Invulnerable Save 6+.

Kastelan Robots (Heavy Support), 2-6 – Velcí roboti, které lze vyzbrojit na boj zblízka nebo střelbu. Jsou chráněni energetickým štítem, který jim dává Invulnerable Save 5+ proti střeleckým útokům. Pokud při hodu na Invulnerable Save padne 6, útok byl odražen zpět na střelce, kterému udělí Mortal Wound. Díky základnímu programu Aegis Protocol mají bonus k hodům na Invulnerable Save a Armor Save. Conqueror Protocol zdvojnásobuje počet útoků v boji zblízka, ale roboti nemohou střílet. Protector Protocol robotům dovoluje vystřelit dvakrát, ale nemohou se pohybovat. Pokud jsou roboti v okruhu 6 palců od Cybernetica Datasmith, mají šanci si programy vyměnit.

Onager Dunecrawlers (Heavy Support), 1-3 – Oddíl kráčejících tanků, které mohou nést různé zbraně: paprskomet, laserový kanon (proti vozidlům), dvojitý kulomet (proti pěchotě) nebo dvojitý autokanon a raketomety (proti letounům). Ze zbraní mohou bez problému střílet i za pohybu, ale pohybují se pomalu. Tanky jsou vybaveny štítem, který jim poskytuje Invulnerable Save 5+. Pokud jsou 6 palců jeden od druhého, mohou na to provádět opravný hod, když jim padne jednička. Mohou být vybaveny vysílačem, který všem jednotkám v okruhu 3 palců dává bonus k Leadership, nebo jednorázovým vrhačem dýmovnic, kterým se mohou chránit před střelbou.

Sicarian Ruststalkers (Elites), 5-10 – Elitní kybernetičtí vrazi. Jsou zaměření na boj zblízka, nemají žádné střelné zbraně. Jejich zbraně dokáží způsobit Mortal Wounds, z toho pařát může způsobit až tři, ale může provést jen jeden útok za fázi. Díky implantátům mají Invulnerable Save 6+.

Sicarian Infiltrators (Elites), 5-10 – Elitní kybernetičtí průzkumníci. Jsou schopni boje zblízka i střelby a umí se infiltrovat. Hru mohou začít kdekoliv na bitevním poli. Kolem sebe vytvářejí rušivé pole, které nepřátelům v okruhu 3 palců snižuje Leadership. Díky implantátům mají Invulnerable Save 6+.

Fulgurite Electro-Priests (Elites), 5-20 – Fanatičtí kněží zaměření na boj zblízka. Dokáží ignorovat zranění a jsou chráněni energetickým polem, které poskytuje 5+ Invulnerable Save. Jakmile provedou zteč, pole má šanci nepřáteli způsobit Mortal Wound. Z nepřátel vysávají elektřinu. Pokud se jim ve Fight-fázi podaří nepřítele kompletně zničit, jejich pole je až do konce hry posíleno na 3+.

Corpuscarii Electro-Priests (Elites), 5-20 – Fanatičtí kněží zaměření na střelbu. Dokáží ignorovat zranění a jsou chráněni energetickým polem, které poskytuje 5+ Invulnerable Save. Jakmile provedou zteč, pole má šanci nepřáteli způsobit Mortal Wound. Na nepřátele vypouštějí elektrické výboje. Pokud jim při hodu na zásah padne 6, útok způsobí dva další zásahy.

Servitors (Elites), 4 – Skupinka pomocných kyborgů, která se hodí jako doprovod pro Tech-Priest Enginseer, Tech-Priest Dominus, Cybernetica Datasmith a Belisarius Cawl. V jejich blízkosti jsou efektivnější. Standardně jsou vybaveni mechanickými pažemi, ale lze jim dát i těžké střelné zbraně.

Cybernetica Datasmith (Elites) – Polní programátor. Může opravovat poškozené roboty Kastelan; opraví jim najednou až tři zranění. Energetický štít mu dává Invulnerable Save 5+.

Tech-Priest Dominus (HQ) – Vrchní Tech-Priest. Může opravovat poškozená vozidla a zraněné vojáky z Adeptus Mechanicus; opraví jim najednou až tři zranění, ovšem Rytířům pouze jedno. Na začátku kola sám sobě též opraví až tři zranění. Energetický štít mu dává Invulnerable Save 5+. Spolubojovníkům v okruhu 6 palců dovoluje provádět ve střelbě opravný hod na zásah, pokud jim padne jednička.

Tech-Priest Enginseer (HQ) – Opravář a polní technik. Je vybaven mechanickou paží. Může opravovat vozidla z Adeptus Mechanicus i Astra Militarum; opraví jim najednou až tři poškození, ovšem Rytířům pouze jedno. Díky implantátům má Invulnerable Save 6+.

Knight Paladin (Lord of War) – Rytíř zaměřený na boj na dlouhé vzdálenosti. Je vyzbrojen rychlopalným dělostřeleckým kanonem a obřím řetězovým mečem. Sekundárními zbraněmi jsou dva těžké kulomety. Meč může vyměnit za obří ruku, jeden kulomet může vyměnit za melta-pušku. Na záda si může instalovat dvojitý protiletadlový autokanon, velký dělostřelecký raketomet nebo salvový raketomet s protitankovými střelami. Energetický štít mu dává Invulnerable Save 5+.

Knight Errant (Lord of War) – Rytíř zaměřený na boj na krátké vzdálenosti. Je vyzbrojen melta-kanonem (zbraň efektivní proti vozidlům) a obřím řetězovým mečem. Sekundární zbraní je těžký kulomet. Meč může vyměnit za obří ruku, kulomet může vyměnit za melta-pušku. Na záda si může instalovat dvojitý protiletadlový autokanon, velký dělostřelecký raketomet nebo salvový raketomet s protitankovými střelami. Energetický štít mu dává Invulnerable Save 5+.

Knight Warden (Lord of War) – Rytíř zaměřený na boj na krátké vzdálenosti. Je vyzbrojen rotačním kanonem (zbraň efektivní proti pěchotě) a obřím řetězovým mečem. Sekundárními zbraněmi jsou těžký kulomet a plamenomet. Meč může vyměnit za obří ruku, kulomet může vyměnit za melta-pušku. Na záda si může instalovat dvojitý protiletadlový autokanon, velký dělostřelecký raketomet nebo salvový raketomet s protitankovými střelami. Energetický štít mu dává Invulnerable Save 5+.

Knight Gallant (Lord of War) – Rytíř specializovaný na boj z blízka. Je vyzbrojen obřím řetězovým mečem a obří rukou. Sekundární zbraní je těžký kulomet. Kulomet může vyměnit za melta-pušku. Na záda si může instalovat dvojitý protiletadlový autokanon, velký dělostřelecký raketomet nebo salvový raketomet s protitankovými střelami. Energetický štít mu dává Invulnerable Save 5+.

Knight Crusader (Lord of War) – Rytíř specializovaný na střelbu. Je vyzbrojen rotačním kanonem (zbraň efektivní proti pěchotě) a melta-kanonem (zbraň efektivní proti vozidlům). Sekundárními zbraněmi jsou těžký kulomet a plamenomet. Kulomet může vyměnit za melta-pušku. Melta-kanon může vyměnit za rychlopalný dělostřelecký kanon a druhý kulomet. Na záda si může instalovat dvojitý protiletadlový autokanon, velký dělostřelecký raketomet nebo salvový raketomet s protitankovými střelami. Energetický štít mu dává Invulnerable Save 5+.

Hrdinové:

Belisarius Cawl (HQ) – Archmagos Dominus, vrchní konstruktér a geniální vynálezce z Forge Worldu Mars. Je vyzbrojen energetickým kanonem, mechanickými chapadly, energetickou sekyrou a elektrickým bičem, který je efektivní proti vozidlům. Výsledek hodu kostkou na Canticles of the Omnissiah dovoluje zvýšit či snížit o jedna. Může opravovat poškozená vozidla a zraněné vojáky Impéria, ačkoliv jednotky Adeptus Mechanicus opravuje efektivněji – opraví jim najednou až tři zranění. Na začátku kola sám sobě též opraví až tři zranění. Energetický štít mu dává Invulnerable Save 5+. Přestože je to poměrně obrovské kybernetické monstrum, je považován za pouhého pěšáka.


Úvod | Projekt Void © 2009-2022
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0117 vteřin