Codex: Astra Militarum, 8. edice

15.1.18 - Gediman - Komentáře (1)
Popis Codexu Imperiální gardy 8. edice.
.
Codex: Astra Militarum, 8. edice


Astra Militarum, běžně známá jako Imperiální garda, je primární armáda Impéria a zároveň největší jednotná ozbrojená síla v celé galaxii. Počet jejích vojáků se pohybuje v řádech miliard, má k dispozici také obrovské množství obrněných vozidel a dělostřeleckých zbraní. Regimenty Imperiální gardy se od sebe odlišují uniformami a taktikou podle toho, z jaké planety pocházejí. Některé jsou zaměřené na obléhání a zákopové války, jiné vynikají v bleskových nájezdech nebo vzdušných výsadcích. Ve všech případech je Imperiální garda však omezena pouze na planetární bitvy, boje ve vesmírném prostoru vede Imperiální námořnictvo.

Zvláštní pravidla a výhody:

Voice of Command – Armáda používá systém rozkazů. Někteří důstojníci mohou na začátku Shooting fáze vydat rozkaz jedné pěší jednotce v okruhu 6 palců. Některé oddíly mohou obsahovat radistu, který důstojníkovi v okruhu 3 palců dovoluje vydat rozkaz jednotce vzdálené až 18 palců. Samozřejmě je nutné, aby byl radista přítomen i v této jednotce. Vyšší důstojník (Senior Officer) může vydat dva rozkazy za kolo, každý jiné jednotce. Rozkazy jsou následující:

--- „Take Aim!“ – Jednotka může provádět opravný hod na zásah, pokud ji padne jednička.
--- „First Rank, Fire! Second Rank, Fire!“ – Střelba z laserových pušek je rychlejší.
--- „Bring it Down!“ – Jednotka může provádět opravný hod na zranění, pokud ji padne jednička.
--- „Forwards, for the Emperor!“ – Jednotka může střílet i poté, co postoupila.
--- „Get Back in the Fight!“ – Jednotka může střílet i poté, co ustoupila.
--- „Move! Move! Move!“ – Jednotka se místo střelby pohne jako v Movement fázi.
--- „Fix Bayonets!“ – Jednotka začne bojovat zblízka, pokud je do 1 palce od nepřítele.

Steel Behemoth – Super-těžké tanky jsou obrovská vozidla. Nemají žádný postih při střelbě z těžkých zbraní za pohybu. Mohou provést ústup a současně vystřelit a/nebo ztečovat. Vzhledem ke své velikosti mohou střílet i v boji zblízka, ale na cíle útočící zblízka mohou střílet jen těžké boltery a plamenomety – ostatní zbraně mohou jako obvykle jen na ty vzdálenější. Mohou dostat bonus za krytí jen když je zakryta alespoň polovina jejich trupu.

Psychic Powers – Psykeři používají kouzla disciplíny Psykana, která má univerzální využití a hodí se tak pro různé taktiky. Je tu uvedeno šest kouzel.

Defenders of Humanity – Všechny jednotky typu Troops ve standardní formaci a všechny tanky Leman Russ ve formaci Spearhead mají možnost obsazovat strategické body i tehdy, pokud již jsou zabrané protivníkem. Pokud protivník má podobnou schopnost, pak bod patří tomu, kdo u něj má více vojáků. Tato zvláštní schopnost funguje jen pokud je armáda Battle-forged.

Regimental Doctrines – Hráč si vybere regimentovou příslušnost své armády, aby jí mohl určit zvláštní pravidla. Pokud na její sestavení použil modely vojáků uvedeného regimentu a nabarvil je odpovídajícími barvami, není co řešit. Pokud si modely upravil či nabarvil po svém, pak musí sám určit, jakému uvedenému regimentu armáda stylově nejvíce odpovídá. Tato zvláštní schopnost funguje jen pokud je armáda Battle-forged a celá je složena z jednotek stejného regimentu. Na výběr je z následujících pravidel (nevztahují se na jednotky Adeptus Ministorum, Adeptus Mechanicus, Adeptus Astra Telepathica, Officio Prefectus, Aeronautica Imperialis a na Ratlingy a Ogryny):

--- Cadian --- Provádí opravný hod na zásah ve střelbě, pokud jim padne jednička a v předchozí Movement fázi se nepohnuli. Pěchota s rozkazem „Take Aim!“, která se v přechozí Movement fázi nepohnula, může provádět opravný hod na zásah při jakémkoliv výsledku. Tank Commandeři a Knight Commander Pask mají k dispozici další typ rozkazu: „Pound Them to Dust!“ Tank má vyšší kadenci střelby z primární zbraně.

--- Catachan --- Pěchota má vyšší Strength. Má též bonus k Leadership, pokud se nachází v okruhu 6 palců od Officera. Vozidla mají šanci mít vyšší kadenci svých zbraní. Officeři mají k dispozici další typ rozkazu: „Burn Them Out!“ Jednotka má vyšší kadenci střelby z plamenometů a nepřátelé nezískávají žádný bonus za kryt.

--- Valhallan --- Počet pěšáků, kteří zběhnou při neúspěšném hodu na morálku, je vždy jen poloviční. Vozidla lépe odolávají postihům za těžká poškození. Officeři mají k dispozici další typ rozkazu: „Fire on My Command!“ Jednotka může střílet i na cíle, které jsou do 1 palce od přátelských jednotek, ale hrozí, že ty budou omylem zasaženy místo nich.

--- Vostroyan --- Těžké a Rapid Fire zbraně s dostřelem 24 a více palců mají dostřel zvýšený o 6 palců. Officeři mají k dispozici další typ rozkazu: „Repel the Enemy!“ Jednotka může střílet, i když je do 1 palce od nepřítele, střelba však musí být vedena na tohoto blízkého nepřítele.

--- Armageddon --- Pěchota může z Rapid Fire zbraní provést dvojitou palbu až do vzdálenosti 18 palců, nikoliv jen do poloviny jejich dostřelu. Proti jejich vozidlům mají nepřátelské útoky s AP 1 hodnotu AP sníženu na 0. Officeři mají k dispozici další typ rozkazu: „Mount Up!“ Jednotka může střílet a poté nastoupit do transportéru v okruhu 3 palců. Nelze použít na jednotku, která vystoupila z transportéru v předchozí Movement fázi.

--- Tallarn --- Pěchota může bez problému střílet i při postupu (ne však z těžkých zbraní). Vozidla mohou bez problému střílet za pohybu i z těžkých zbraní. Těžké zbraně super-těžkých tanků se při postupu považují za Assault zbraně. Tank Commandeři mají k dispozici další typ rozkazu: „Get Around Behind Them!“ Tank se může pohnout o 6 palců, před nebo po střelbě.

--- Mordian --- Pokud se pěšáci oddílu vzájemně dotýkají podstavci, získávají bonus k Leadership a k hodům na zásah při obranné palbě. Jejich vozidla získají stejný bonus k obranné palbě, když se nacházejí do 3 palců od jiného vozidla. Officeři mají k dispozici další typ rozkazu: „Form Firing Squad!“ Jednotka může z Rapid Fire zbraní střílet na Charaktery, i když nejsou nejbližším cílem.

--- Militarum Tempestus --- Pokud jednotce při střelbě do polovičního dostřelu padne v hodnu na zásah 6, může na stejný cíl vystřelit znovu. Officeři mají k dispozici další typ rozkazu: „Elimination Protocol Sanctioned!“ Při útoku na monstra a vozidla může jednotka provést opravný hod na zranění. Jednotky Militarum Tempestus lze nasadit i do armády jiného regimentu, neblokují tím její zvláštní schopnosti.

Jednotky:

Infantry Squad (Troops), 10 – Základní jednotka. Může obsahovat radistu, dva členové oddílu mohou též obsluhovat těžkou zbraň.

Conscripts (Troops), 20-30 – Branci, kteří jsou povoláni do zbraně v případě nouze. Jsou levní, velmi slabí, ale lze je nasadit ve velkých počtech a použít jako postradatelný živý štít. Pokud je jim vydán rozkaz, je tu šance že nebude vykonán. V tom případě jim nelze vydat žádný další rozkaz až do konce kola.

Militarum Tempestus Scions (Troops), 5-10 – Oddíl elitních vojáků. Může obsahovat radistu. Oddíl může být vysazen letecky.

Scout Sentinels (Fast Attack), 1-3 – Oddíl lehkých kráčedel. Každé nese jednu těžkou zbraň. Ještě před začátkem prvního kola se mohou pohnout až o 9 palců. Mají jednorázový vrhač dýmovnic, kterým se mohou chránit před střelbou.

Armoured Sentinels (Fast Attack), 1-3 – Oddíl těžších kráčedel. Každé nese jednu těžkou zbraň. Mají silnější pancéřování a o něco lepší možnosti výzbroje. Mají jednorázový vrhač dýmovnic, kterým se mohou chránit před střelbou.

Hellhounds (Fast Attack), 1-3 – Oddíl lehkých tanků. Může se skládat ze tří typů, v libovolné kombinaci: Hellhound (plamenometný tank), Banewolf (s vrhačem chemikálie, efektivní proti pěchotě) a Devil Dog (s melta-kanonem, efektivní proti vozidlům). Mají jednorázový vrhač dýmovnic, kterým se mohou chránit před střelbou. Když je oddíl nasazen, jednotlivá vozidla musejí být maximálně 6 palců od sebe, poté se ale mohou pohybovat samostatně.

Taurox (Dedicated Transport) – Lehký transportér s kapacitou 10 vojáků, přičemž Ogryni zabírají místa tří vojáků.

Taurox Prime (Dedicated Transport) – Lehký transportér jednotek Militarum Tempestus s kapacitou 10 vojáků. Může převážet jen vojáky z Militarum Tempestus a Officio Prefectus. Oproti běžné verzi má těžší výzbroj: lehký tankový kanon, dvojitý rotační autokanon (efektivní proti pěchotě) nebo dvojitý raketomet.

Chimera (Dedicated Transport) – Lépe vyzbrojený obrněný transportér s kapacitou 12 vojáků, přičemž Ogryni zabírají místa tří vojáků. Pasažéři mohou střílet z laserových pušek umístěných po obou bocích vozidla. Má jednorázový vrhač dýmovnic, kterým se může chránit před střelbou.

Heavy Weapons Squad (Heavy Support), 3 – Oddíl vyzbrojený těžkými zbraněmi. Každá zbraň je obsluhována dvojčlenným týmem (dohromady tvoří jeden model).

Hydras (Heavy Support), 1-3 – Oddíl protiletadlového dělostřelectva. Vozidla jsou vyzbrojena dvěma dvojitými autokanony, které jsou efektivní proti vzdušným cílům. Mají jednorázový vrhač dýmovnic, kterým se mohou chránit před střelbou. Když je oddíl nasazen, jednotlivá vozidla musejí být maximálně 6 palců od sebe, poté se ale mohou pohybovat samostatně.

Wyverns (Heavy Support), 1-3 – Oddíl lehkého dělostřelectva. Vozidla jsou vyzbrojena dvěma dvojitými minomety, které jsou efektivní proti pěchotě. Mají jednorázový vrhač dýmovnic, kterým se mohou chránit před střelbou. Když je oddíl nasazen, jednotlivá vozidla musejí být maximálně 6 palců od sebe, poté se ale mohou pohybovat samostatně.

Basilisks (Heavy Support), 1-3 – Oddíl podpůrného dělostřelectva. Vozidla jsou vyzbrojena dalekonosnou houfnicí. Mají jednorázový vrhač dýmovnic, kterým se mohou chránit před střelbou. Když je oddíl nasazen, jednotlivá vozidla musejí být maximálně 6 palců od sebe, poté se ale mohou pohybovat samostatně.

Manticore (Heavy Support) – Dělostřelecký raketomet, který nese čtyři ničivé rakety. Má jednorázový vrhač dýmovnic, kterým se může chránit před střelbou.

Deathstrike (Heavy Support) – Nosič taktické střely. Příprava k jejímu odpálení vyžaduje čas. V Shooting fázi se musí hodit kostkou a přidat číslo aktuálního kola. Pokud je výsledek 8 a více, střela může být odpálena (v prvním kole tedy vystřelit nelze). Střela je velmi ničivá, způsobuje Mortal Wounds. Obrovská exploze může způsobit Mortal Wounds i jednotkám v okruhu 6 palců. Má jednorázový vrhač dýmovnic, kterým se může chránit před střelbou.

Leman Russ Battle Tanks (Heavy Support), 1-3 – Oddíl těžších tanků. Může se skládat ze sedmi typů, v libovolné kombinaci: Battle Tank (základní verze s tankovým kanonem), Demolisher (obléhací verze s demoličním dělem), Vanquisher (protitanková verze s dalekonosným kanonem), Exterminator (protipěchotní verze s dvojitým autokanonem), Punisher (protipěchotní verze s rotačním autokanonem), Eradicator (speciální verze s nukleárním kanonem) a Executioner (speciální verze s plazmovým kanonem). Všechny plazmové zbraně, kterými je tank vyzbrojen, mají speciální chladiče, které zabraňují jeho okamžitému zničení při přehřátí, místo toho utrpí Mortal Wounds. Pokud se v Movement fázi pohne menší než poloviční rychlostí, může následně z primární zbraně vystřelit dvakrát a bez postihu. Oba výstřely musí být proti stejnému cíli. Mají jednorázový vrhač dýmovnic, kterým se mohou chránit před střelbou. Když je oddíl nasazen, jednotlivá vozidla musejí být maximálně 6 palců od sebe, poté se ale mohou pohybovat samostatně.

Valkyries (Flyer), 1-3 – Oddíl výsadkových letounů z Aeronautica Imperialis. Letoun má přepravní kapacitu 12 vojáků, přičemž Ogryni zabírají místa tří vojáků. Pasažéry může vysadit za letu, pomocí padáků. Při vyšších rychlostech však hrozí, že vysazovaný pasažér zahyne. Je vyzbrojen buď silným laserovým dělem (efektivní proti vozidlům) nebo rychlopalným laserovým dělem (efektivní proti pěchotě) a buď ničivými střelami (efektivní proti vozidlům) nebo raketomety (efektivní proti pěchotě). Je velmi rychlý, nepřátelé mají při střelbě na něj postih na zásah. Může přejít do vznášejícího režimu, ve kterém není sice tak rychlý, ale snadněji manévruje a má bonus k hodům na zásah. Když je oddíl nasazen, jednotlivé letouny musejí být maximálně 6 palců od sebe, poté se ale mohou pohybovat samostatně.

Special Weapons Squad (Elites), 6 – Oddíl vyzbrojený speciálními zbraněmi, jako jsou například plamenomety nebo ostřelovací pušky.

Veterans (Elites), 10 – Oddíl veteránských vojáků. Může obsahovat radistu, dva členové oddílu mohou též obsluhovat těžkou zbraň.

Ratlings (Elites), 5-10 – Oddíl drobných slabých humanoidů, zaměřený na střelbu na velké vzdálenosti. Mohou být vysazeni infiltrací a to poté, co jsou vysazeny všechny ostatní jednotky. Díky tomu mohou být umístěni na tu nejvýhodnější pozici, ačkoliv to musí být minimálně 18 palců od nepřítele. Ratlingové jsou vyzbrojeni ostřelovacími puškami, které mají šanci způsobit Mortal Wound. Ihned po střelbě se mohou pohnout. Pokud se kryjí v terénu, dostávají vyšší bonus k Save.

Ogryns (Elites), 3-9 – Oddíl rozměrných silných humanoidů, zaměřený na střelbu na kratší vzdálenosti. Ogryni jsou vyzbrojeni těžkými brokovnicemi. Při zteči získají bonus k Attacks.

Bullgryns (Elites), 3-9 – Oddíl elitních Ogrynů určený pro útočné operace. Bullgryni mohou být vyzbrojeni buď raketomety nebo palcáty a mohou mít buď balistické štíty (přidává bonus k Save) nebo soubojové štíty (poskytují Invulnerable Save 4+). Při zteči získají bonus k Attacks.

Command Squad (Elites), 4 – Veteránský doprovodný oddíl pro velitele. Může obsahovat polního lékaře (může vyléčit zraněné vojáky i obživit padlé), vlajkonoše (dává bonus k Leadership všem jednotkám regimentu v okruhu 6 palců) a radistu, dva členové oddílu mohou též obsluhovat těžkou zbraň. V Battle-forged armádě může být přítomen jen jeden tento oddíl za každého Officera.

Militarum Tempestus Command Squad (Elites), 4 – Elitní doprovodný oddíl pro velitele. Může obsahovat polního lékaře (může vyléčit zraněné vojáky i obživit padlé), vlajkonoše (dává bonus k Leadership všem jednotkám Militarum Tempestus v okruhu 6 palců) a radistu. Oddíl může být vysazen letecky. V Battle-forged armádě může být přítomen jen jeden tento oddíl za každého Tempestora Prime.

Wyrdvane Psykers (Elites), 3-9 – Oddíl nižších psykerů z Adeptus Astra Telepathica. Ovládá dvě kouzla (jedno základní a jedno z disciplíny Psykana); v jednom kole může seslat jedno kouzlo a jedno nepřátelské blokovat. Při sesílání i blokování hází jen jednou kostkou. Pokud má oddíl 3 až 5 členů, má + 1 k sesílání. Pokud má oddíl 6 až 9 členů, má + 2 k sesílání.

Crusaders (Elites), 2-10 – Svatí válečníci a mniši z Adeptus Ministorum, kteří fanaticky bojují proti všem nepřátelům Impéria. Jsou vyzbrojeni mečem a chráněni ručním štítem, který poskytuje Invulnerable Save 3+. Pokud ztečují, jsou napadeni ztečí nebo vyráží naproti nepřátelské zteči, mohou provádět opravný hod na zásah. Mohou blokovat nepřátelská kouzla, avšak hází při tom jen jednou kostkou, šance je tedy nižší. Na začátku každého kola mají šanci vykonat zázrak: ihned se pohnout, ihned provést útok zblízka (pokud jsou do 1 palce od nepřítele) nebo si vyléčit zranění (respektive oživit padlého člena svého oddílu).

Servitors (Elites), 4 – Skupinka pomocných kyborgů z Adeptus Mechanicus, která se hodí jako doprovod pro Tech-Priest Enginseer. V jeho blízkosti jsou efektivnější. Standardně jsou vybaveni mechanickými pažemi, ale lze jim dát i těžké střelné zbraně.

Ministorum Priest (Elites) – Kněz z Adeptus Ministorum. Pokud ztečuje, je napaden ztečí nebo vyráží naproti nepřátelské zteči, může provádět opravný hod na zásah. Všem pěším jednotkám Astra Militarum a Adeptus Ministorum v okruhu 6 palců dává bonus k Attacks. Energetický štít mu dává Invulnerable Save 4+.

Tech-Priest Enginseer (Elites) – Opravář a polní technik z Adeptus Mechanicus. Je vybaven mechanickou paží. Může opravovat vozidla z Adeptus Mechanicus i Astra Militarum; opraví jim najednou až tři poškození, ovšem Rytířům pouze jedno. Díky implantátům má Invulnerable Save 6+.

Master of Ordnance (Elites) – Dělostřelecký důstojník. Officer. Jednou za hru může přivolat ničivý dělostřelecký útok. Vozidla Basilisk, Wyvern, Manticore a Deathstrike mohou provést opravný hod na zásah, pokud jim padne jednička; musí být však v okruhu 6 palců od tohoto důstojníka a jejich cíl se musí nacházet dál než 36 palců.

Officer of the Fleet (Elites) – Důstojník námořnictva a Aeronautica Imperialis. Officer. Jednou za hru může přivolat letecký útok, který může způsobit Mortal Wounds. Na začátku Shooting fáze může vybrat jeden pozemní cíl v okruhu 18 palců. Až do konce fáze proti tomuto cíli mohou létající jednotky Aeronautica Imperialis provádět opravný hod na zásah, pokud jim padne jednička.

Astropath (Elites) – Psyker z Adeptus Astra Telepathica, který zajišťuje meziplanetární komunikaci. Na začátku Shooting fáze může zaměřit jednu nepřátelskou jednotku v okruhu 18 palců. Tato jednotka nemůže až do konce kola získat bonus za krytí proti útokům jednotek Astra Militarum v okruhu 6 palců. Ovládá dvě kouzla (jedno základní a jedno z disciplíny Psykana); v jednom kole může seslat jedno kouzlo a jedno nepřátelské blokovat. Při sesílání základního kouzla (Smite) hází jen jednou kostkou.

Ogryn Bodyguard (Elites) – Bodyguard pro velitele. Může být vyzbrojen těžkou brokovnicí, raketometem nebo palcátem. Může také mít buď balistický štít (přidává bonus k Save) nebo soubojový štít (poskytuje Invulnerable Save 4+). Odolnost si může dále zvýšit brněním. Při zteči získá bonus k Attacks. Pokud nějaký Charakter v okruhu 3 palců utrpí zranění, může toto zranění vzít místo něj (je to Mortal Wound). Bodyguard nemůže být Warlord.

Platoon Commander (Elites) – Nižší velitel. Officer, může vydávat rozkazy. Energetický štít mu dává Invulnerable Save 5+.

Commissar (Elites) – Důstojník z Officio Prefectus, který dohlíží na morálku a loajalitu. Jednotky v okruhu 6 palců mohou při hodech na morálku využívat jeho Leadership místo svého vlastního a při neúspěchu v hodu na morálku nemohou přijít o více než jednoho vojáka.

Company Commander (HQ) – Velitel kompanie. Officer, může vydávat rozkazy (Senior Officer). Energetický štít mu dává Invulnerable Save 5+.

Tank Commander (HQ) – Velitel v tanku Leman Russ libovolného typu, má stejné zvláštní schopnosti a možnosti výzbroje. Officer. Na začátku Shooting fáze může jednomu tanku Leman Russ v okruhu 6 palců vydat rozkaz. Rozkazy jsou následující: „Full Throttle!“ (tank se pohne jako v Movement fázi); „Gunners, Kill on Sight!“ (tank může provádět opravný hod na zásah, pokud mu padne jednička), „Strike and Shroud!“ (tank může současně vystřelit a vypustit dýmovnice).

Lord Commissar (HQ) – Vyšší důstojník z Officio Prefectus, který dohlíží na morálku a loajalitu. Jednotky v okruhu 6 palců mohou při hodech na morálku využívat jeho Leadership místo svého vlastního a při neúspěchu v hodu na morálku nemohou přijít o více než jednoho vojáka. Energetický štít mu dává Invulnerable Save 5+.

Primaris Psyker (HQ) – Psyker z Adeptus Astra Telepathica. Ovládá tři kouzla (jedno základní a dvě z disciplíny Psykana); v jednom kole může seslat jedno kouzla a jedno nepřátelské blokovat. Pokud při kouzlení selže a 6 palců od něj se vyskytuje Commissar, je tu šance, že ho Commissar popraví dříve, než se vyvolá efekt selhání (exploze).

Tempestor Prime (HQ) – Velitel oddílů Militarum Tempestus. Officer, může vydávat rozkazy. Může mít velitelskou hůlku, která mu dovoluje vydat dva rozkazy za kolo, každý jiné jednotce. Může být vysazen letecky.

Baneblade (Lord of War) – Standardní univerzální super-těžký tank. Je vyzbrojen těžkým kanonem na otočné věži, demoličním dělem a několika menšími zbraněmi. Má jednorázový vrhač dýmovnic, kterým se může chránit před střelbou.

Banehammer (Lord of War) – Super-těžký tank zaměřený na ničení pěchoty. Je vyzbrojen seismickým kanonem v nepohyblivé věži a mnoha menšími zbraněmi. Je to také transportér s kapacitou 25 vojáků, přičemž Ogryni zabírají místa tří vojáků. Až 10 vojáků může střílet ze svých zbraní. Má jednorázový vrhač dýmovnic, kterým se může chránit před střelbou.

Banesword (Lord of War) – Super-těžký tank zaměřený na ničení pevností. Je vyzbrojen těžkým dalekonosným kanonem v nepohyblivé věži a mnoha menšími zbraněmi. Má jednorázový vrhač dýmovnic, kterým se může chránit před střelbou.

Doomhammer (Lord of War) – Super-těžký tank zaměřený na ničení pevností. Je vyzbrojen těžkým laserovým kanonem v nepohyblivé věži a mnoha menšími zbraněmi. Je to také transportér s kapacitou 25 vojáků, přičemž Ogryni zabírají místa tří vojáků. Až 10 vojáků může střílet ze svých zbraní. Má jednorázový vrhač dýmovnic, kterým se může chránit před střelbou.

Hellhammer (Lord of War) – Super-těžký tank zaměřený na boj ve městech. Je vyzbrojen těžkým nukleárním kanonem na otočné věži, demoličním dělem a několika menšími zbraněmi. Má jednorázový vrhač dýmovnic, kterým se může chránit před střelbou.

Shadowsword (Lord of War) – Super-těžký tank zaměřený na ničení obrovských cílů. Je vyzbrojen těžkým dalekonosným laserovým kanonem v nepohyblivé věži a mnoha menšími zbraněmi. Laserový kanon může proti super-těžkým vozidlům a titánským monstrům provádět opravné hody na zranění. Speciální zaměřovače dávají všem zbraním proti takovýmto cílům také bonus k hodům na zásah. Má jednorázový vrhač dýmovnic, kterým se může chránit před střelbou.

Stormlord (Lord of War) – Super-těžký tank zaměřený na ničení pěchoty. Je vyzbrojen velkým dvojitým rotačním bolterem v nepohyblivé věži a mnoha menšími zbraněmi. Je to také transportér s kapacitou 40 vojáků, přičemž Ogryni zabírají místa tří vojáků. Až 20 vojáků může střílet ze svých zbraní. Má jednorázový vrhač dýmovnic, kterým se může chránit před střelbou. Má jednorázový vrhač dýmovnic, kterým se může chránit před střelbou.

Stormsword (Lord of War) – Super-těžký tank zaměřený na ničení pevností. Je vyzbrojen těžkým demoličním dělem v nepohyblivé věži a mnoha menšími zbraněmi. Má jednorázový vrhač dýmovnic, kterým se může chránit před střelbou.

Hrdinové:

Lord Castellan Creed (HQ) – Jeden z nejlepších generálů Imperiální gardy a nejvyšší velitel regimentů Cadian Shock Troops. Officer, může vydávat rozkazy. Dokáže vydat až tři rozkazy za kolo (každý jiné jednotce) a může je vydat až do vzdálenosti 12 palců. Pokud je Warlordem Battle-forged armády, poskytuje další 2 Command Pointy. Je vyzbrojen mečem a dvěma ničivými laserovými pistolemi. Energetický štít mu dává Invulnerable Save 5+.

Commissar Yarrick (HQ) – Nejslavnější Commissar z Officio Prefectus. Jednotky v okruhu 6 palců mohou při hodech na morálku využívat jeho Leadership místo svého vlastního a při neúspěchu v hodu na morálku nemohou přijít o více než jednoho vojáka. Jednotkám v okruhu 6 palců také dovoluje provádět opravný hod na zásah, pokud jim padne jednička. Pokud útočí na Orky, mohou provádět opravný hod na zásah při jakémkoliv výsledku. Je vyzbrojen pistolí, rychlopalným bolterem a energo-klepetem, které mu poskytuje velkou ničivost v boji zblízka. Jeho umělé oko funguje jako další ničivá střelná zbraň, i když jen s krátkým dostřelem. Energetický štít mu dává Invulnerable Save 4+. Když má být zabit, je tu šance, že přežije.

Knight Commander Pask (HQ) – Slavný tankový velitel regimentů Cadian Shock Troops. Je v tanku Leman Russ libovolného typu, má stejné zvláštní schopnosti a možnosti výzbroje. Officer. Na začátku Shooting fáze může dvěma Cadianským tankům Leman Russ v okruhu 6 palců vydat rozkaz. Rozkazy jsou následující: „Full Throttle!“ (tank se pohne jako v Movement fázi); „Gunners, Kill on Sight!“ (tank může provádět opravný hod na zásah, pokud mu padne jednička), „Strike and Shroud!“ (tank může současně vystřelit a vypustit dýmovnice).

Colonel „Iron Hand“ Straken (HQ) – Slavný velitel regimentů Catachan Jungle Fighters. Officer, může vydávat rozkazy (Senior Officer). Je vyzbrojen brokovnicí, plazmovou pistolí a jako zbraň používá také svoji kybernetickou paži. V boji zblízka proti monstrům může provádět opravné hody na zranění. Catachanským jednotkám v okruhu 6 palců dává bonus k Attacks v boji zblízka. Energetický štít mu dává Invulnerable Save 5+.

Colour Sergeant Kell (Elites) – Creedův věrný pobočník a vlajkonoš Cadian Shock Troops. Je vyzbrojen mečem a energo-pěstí. Cadianským jednotkám v okruhu 6 palců dovoluje provést opravný hod na morálku a Cadianským důstojníkům v okruhu 6 palců dovoluje vydat jeden další rozkaz. Pokud Lord Castellan Creed v okruhu 3 palců utrpí zranění, může toto zranění vzít místo něj (je to Mortal Wound).

Sergeant Harker (Elites) – Slavný seržant regimentů Catachan Jungle Fighters. Je vyzbrojen těžkým bolterem. Catachanským jednotkám v okruhu 6 palců dovoluje při střelbě provádět opravný hod na zásah, pokud jim padne jednička.

Nork Deddog (Elites) – Slavný Ogryn Bodyguard. Je vyzbrojen těžkou brokovnicí a v boji zblízka používá jako zbraň i svoji hlavu. Při zteči získá bonus k Attacks. Pokud nějaký Charakter v okruhu 3 palců utrpí zranění, může toto zranění vzít místo něj (je to Mortal Wound). Pokud je zabit v boji zblízka, může ještě jednou provést své útoky. Deddog nemůže být Warlord.


Úvod | Projekt Void © 2009-2022
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0119 vteřin