Codex: Chaos Daemons, 8. edice

17.3.18 - Gediman - Komentáře (0)
Dnes je tu popis nového Codexu Démonů.
.
Codex: Chaos Daemons, 8. edice


Démoni jsou řadoví sluhové bohů Chaosu, jsou jejich ztělesněná moc. Obývají Warp, dimenzi čiré psychické energie, kde neexistuje žádný prostor ani čas a kde neplatí žádné fyzikální zákony. Démoni však mohou proniknout do materiálního vesmíru skrze warpové trhliny a anomálie. Taková invaze je noční můrou všech smrtelníků, protože s Démony je díky jejich nadpřirozené podstatě velmi obtížné bojovat. Jejich jedinou slabinou je to, že ve vesmíru nemohou přežít příliš dlouho. Po svém zničení se rozplynou a zmizí zpět do Warpu.

Zvláštní pravidla a výhody:

Daemonic – Všechny jednotky mají Invulnerable Save 5+.

Unstoppable Ferocity – Všichni démoni Khorna mají bonus ke Strength a Attacks, pokud ztečují nebo jsou napadeni ztečí.

Ephemeral Form – Všichni démoni Tzeentche mají Invulnerable Save 4+.

Disgustingly Resilient – Všichni démoni Nurgla mohou ignorovat zranění.

Quicksilver Swiftness – Všichni démoni Slaaneshe v boji zblízka vždy útočí jako první (a to i když neztečují).

Daemonic Ritual – Charakter může v Movement fázi místo pohybu vyvolat démony. Pokud je služebníkem konkrétního boha, může vyvolat jen démony tohoto boha. Hodí si až třemi kostkami. Výsledné číslo ukazuje maximální Power Rating jednotky démonů, kterou může vyvolat. Démoni jsou vyvoláni do okruhu 12 palců. Pokud při hodu padnou dvě stejná čísla, Charakter utrpí Mortal Wound. Pokud padnou tři stejná čísla, utrpí až tři Mortal Wounds. Více kostek tedy může vyvolat dražší jednotky, ale je to riskantnější.

Psychic Powers – Psykeři používají kouzla od svých bohů. Jsou tu uvedena kouzla pro služebníky Tzeentche, Nurgla a Slaaneshe; šest od každého.

Daemonic Legions – Všechny jednotky typu Troops mají možnost obsazovat strategické body i tehdy, pokud již jsou zabrané protivníkem. Pokud protivník má podobnou schopnost, pak bod patří tomu, kdo u něj má více vojáků. Tato zvláštní schopnost funguje jen pokud je armáda Battle-forged.

Daemonic Loci – Všechny Charaktery dávají démonům v okruhu 6 palců určitou výhodu. Tato zvláštní schopnost funguje jen pokud je armáda Battle-forged a celá je složena z jednotek stejného boha. Khornovi démoni mají možnost opravného hodu na určení vzdálenosti zteče. Tzeenchovi démoni mají možnost hodit dvěma kostkami (použijí nižší výsledek) – pokud jsou terčem útoku nepřítele a jeho hod na zásah je stejný, jako výsledek jejich hodu, je zásah ignorován. Nurglovi démoni mají možnost udělit další zranění, když jim v hodu na zranění padne 6 a více. Slaaneshovi démoni mají možnost ztečovat i když už postoupili.

Jednotky:

Bloodletters (Troops), 10-30 – Khornovi řadoví démoni. Mohou bojovat jen zblízka, jejich útok má šanci získat vyšší Damage. Pokud má oddíl 20 a více členů, získává bonus k hodům na zásah. Oddíl může obsahovat vlajkonoše a hudebníka. Vlajkonoš způsobuje, že pokud v hodu na morálku padne jednička, nikdo nezběhne, naopak se do oddílu vyvolají noví členové jako náhrada za ztráty. Hudebník zvyšuje vzdálenost postupu a zteče.

Horrors (Troops), 10-30 – Tzeentchovi řadoví démoni. Jsou to psykeři. Oddíl se může skládat z Pink Horrorů, Blue Horrorů a Brimstone Horrorů (v libovolné kombinaci) a může obsahovat Pink Horrora-velitele (standardně ho nemá). Pouze Pink Horroři umějí střílet magické výboje, ostatní bojují jen zblízka. Pokud má oddíl 20 a více Pink Horrorů, střelecký útok má vyšší kadenci. Pink Horroři mají Invulnerable Save 4+, Blue Horroři mají 5+ a Brimstone Horroři 6+. Pokud je zabit Pink Horror, rozdělí se na dva Blue Horrory; pokud je zabit Blue Horror, stanou se z něj Brimstone Horroři. Oddíl ovládá pouze základní kouzlo (Smite); v jednom kole může seslat jedno kouzlo a jedno nepřátelské blokovat. Při sesílání i blokování hází pouze jednou kostkou, tudíž ho nemůže potkat negativní efekt. Pokud oddíl obsahuje méně než 10 Pink Horrorů, efekt kouzla je snížen. Pokud je za sesilatele vybrán Brimstone Horror, je po použití kouzla zabit. Oddíl může obsahovat vlajkonoše a hudebníka, oba to jsou Pink Horroři. Vlajkonoš způsobuje, že pokud v hodu na morálku padne jednička, nikdo nezběhne, naopak se do oddílu vyvolají noví Pink Horroři jako náhrada za ztráty. Hudebník zvyšuje vzdálenost postupu a zteče.

Plaguebearers (Troops), 10-30 – Nurglovi řadoví démoni. Mohou bojovat jen zblízka, mohou provádět opravné hody na zranění. Pokud má oddíl 20 a více členů, nepřítel má postih k hodům na jeho zasažení. Oddíl může obsahovat vlajkonoše a hudebníka. Vlajkonoš způsobuje, že pokud v hodu na morálku padne jednička, nikdo nezběhne, naopak se do oddílu vyvolají noví členové jako náhrada za ztráty. Hudebník zvyšuje vzdálenost postupu a zteče.

Daemonettes (Troops), 10-30 – Slaaneshovi řadoví démoni. Mohou bojovat jen zblízka, jejich útok má šanci získat vyšší AP. Pokud má oddíl 20 a více členů, získává bonus k Attacks. Oddíl může obsahovat vlajkonoše a hudebníka. Vlajkonoš způsobuje, že pokud v hodu na morálku padne jednička, nikdo nezběhne, naopak se do oddílu vyvolají noví členové jako náhrada za ztráty. Hudebník zvyšuje vzdálenost postupu a zteče.

Nurglings (Troops), 3-9 – Roj malých Nurglových démonů. Mohou bojovat jen zblízka, mohou při tom provádět opravný hod na zranění, pokud jim padne jednička. Hru mohou začít kdekoliv na bitevním poli. Mohou ignorovat zranění, ale jen když jsou zasaženi útokem s ničivostí 1.

Flesh Hounds (Fast Attack), 5-20 – Khornovi váleční psi. Mohou bojovat jen zblízka. Mají obojky, díky kterým mohou v jednom kole blokovat jedno nepřátelské kouzlo.

Screamers (Fast Attack), 3-9 – Tzeentchovi létající rejnoci. Mohou bojovat jen zblízka. Nepřátelská jednotka, kterou Screameři přeletí, může utrpět až tolik Mortal Wounds, kolik je v oddíle Screamerů.

Plague Drones (Fast Attack), 3-9 – Nurglovi démoni, kteří letí na obřích mouchách. Jezdci mohou v boji zblízka provádět opravné hody na zranění a při střelbě mohou provádět opravné hody na zranění, pokud jim padne jednička. Bojovat dokáží i mouchy, ovšem pouze zblízka. Oddíl může obsahovat vlajkonoše a hudebníka. Vlajkonoš způsobuje, že pokud v hodu na morálku padne jednička, nikdo nezběhne, naopak se do oddílu vyvolají noví členové jako náhrada za ztráty. Hudebník zvyšuje vzdálenost postupu a zteče.

Seekers (Fast Attack), 5-20 – Slaaneshovi démoni, kteří jedou na dvounohých ještěrech. Jezdci mohou bojovat jen zblízka, jejich útok má šanci získat vyšší AP. Bojovat dokáží i ještěři, také pouze zblízka. Mohou provádět opravné hody na určení vzdálenosti zteče. Oddíl může obsahovat vlajkonoše a hudebníka. Vlajkonoš způsobuje, že pokud v hodu na morálku padne jednička, nikdo nezběhne, naopak se do oddílu vyvolají noví členové jako náhrada za ztráty. Hudebník zvyšuje vzdálenost postupu a zteče.

Hellflayer (Fast Attack) – Slaaneshův válečný vůz tažený dvěma dvounohými ještěry, jehož posádku tvoří tři Daemonetty. Ty mají bič (funguje jako střelná zbraň) a klepeta, jejichž útok má šanci získat vyšší AP. Bojovat dokáží i ještěři, ale pouze zblízka. Vůz má rotující čepele, které mohou provést až 6 dalších útoků.

Furies (Fast Attack), 5-20 – Létající démoni, kteří musí být zasvěceni jednomu z bohů, což jim přidá příslušnou zvláštní schopnost. Mohou bojovat jen zblízka. Když nějaká nepřátelská jednotka v okruhu 12 palců neuspěje v hodu na morálku, má šanci ztratit jednoho dalšího člena.

Skull Cannon (Heavy Support) – Khornův válečný vůz poháněný uvězněným démonem. Je vyzbrojen ničivým kanonem, takže funguje jako samohybné dělostřelectvo. Kanon ignoruje bonus za krytí. Posádku tvoří dva Bloodletteři s meči, jejichž útok má šanci získat vyšší Damage. Při zteči má vůz šanci způsobit každému nepříteli Mortal Wound. Pokud takto někoho zabije, může si opravit jedno poškození.

Burning Chariot (Heavy Support) – Tzeentchův válečný vznášedlový vůz tažený dvěma létajícími rejnoky, jehož posádku tvoří Exalted Flamer. Ten dokáže vrhat proudy plamenů (dobré proti hordám pěchoty) a střílet ohnivé koule (efektivní proti vozidlům). Bojovat dokáží i rejnoci, ale pouze zblízka. Součástí posádky mohou být také Horroři, kteří nepřátelským psykerům v okruhu 9 palců dávají postih k sesílání kouzel.

Seeker Chariot (Heavy Support) – Slaaneshův válečný vůz tažený dvěma dvounohými ještěry, jehož posádku tvoří dvě Daemonetty. Ty mají bič (funguje jako střelná zbraň) a klepeta, jejichž útok má šanci získat vyšší AP. Bojovat dokáží i ještěři, ale pouze zblízka. Při zteči má vůz šanci způsobit každému nepříteli Mortal Wound.

Exalted Seeker Chariot (Heavy Support) – Slaaneshův velký válečný vůz tažený čtyřmi dvounohými ještěry, jehož posádku tvoří čtyři Daemonetty. Ty mají bič (funguje jako střelná zbraň) a klepeta, jejichž útok má šanci získat vyšší AP. Bojovat dokáží i ještěři, ale pouze zblízka. Při zteči má vůz šanci způsobit každému nepříteli Mortal Wound.

Soul Grinder (Heavy Support) – Napůl mechanický démon schopný boje zblízka i střelby. Musí být zasvěcen jednomu z bohů, což mu přidá příslušnou zvláštní schopnost.

Bloodcrushers (Elites), 3-12 – Khornovi démoni, kteří jedou na mechanických bestiích. Jezdci mohou bojovat jen zblízka, jejich útok má šanci získat vyšší Damage. Bojovat dokáží i bestie, také pouze zblízka. Při zteči získá bestie bonus ke Strength. Oddíl může obsahovat vlajkonoše a hudebníka. Vlajkonoš způsobuje, že pokud v hodu na morálku padne jednička, nikdo nezběhne, naopak se do oddílu vyvolají noví členové jako náhrada za ztráty. Hudebník zvyšuje vzdálenost postupu a zteče.

Flamers (Elites), 3-9 – Tzeentchovi létající démoni, kteří vrhají plameny.

Exalted Flamer (Elites) – Tzeentchův velký létající démon, který dokáže vrhat proudy plamenů (dobré proti hordám pěchoty) a střílet ohnivé koule (efektivní proti vozidlům).

Beasts of Nurgle (Elites), 1-9 – Bestiální Nurglovi démoni. Mohou bojovat jen zblízka, mohou provádět opravné hody na zranění. Když protivník provede zteč, mohou mu vyrazit naproti. Pokud nepřátelská jednotka v okruhu 1 palce ustupuje, má šanci utrpět Mortal Wound.

Fiends of Slaanesh (Elites), 1-9 – Bestiální Slaaneshovi démoni. Mohou bojovat jen zblízka, jejich útok má šanci získat vyšší AP. Psykeři v okruhu 12 palců mají postih při sesílání kouzel. Nepřátelská jednotka v okruhu 1 palce nemůže ustoupit, pokud neumí létat.

Daemon Prince of Chaos (HQ) – Smrtelník, který byl za své služby povýšen na démona. Je to monstrum. Musí být zasvěcen jednomu z bohů, což mu přidá příslušnou zvláštní schopnost. Khorne mu přidá bonus k Attacks. Ostatní bohové z něj dělají psykera, který ovládá dvě kouzla (jedno základní a jedno od svého boha); v jednom kole může seslat jedno kouzlo a jedno nepřátelské blokovat. Démonům stejného boha v okruhu 6 palců dovoluje provádět opravný hod na zásah, pokud jim padne jednička. Může mít křídla.

Bloodthirster of Unfettered Fury (HQ) – Khornův Vyšší démon. Je to monstrum, umí létat. Je vyzbrojen sekyrou a bičem (funguje jako střelná zbraň). Když mu při hodu na zásah padne 6, způsobí dva zásahy. Všichni Khornovi démoni v okruhu 6 palců mohou při hodech na morálku využívat jeho Leadership místo svého vlastního.

Bloodthirster of Insensate Rage (HQ) – Khornův Vyšší démon. Je to monstrum, umí létat. Je vyzbrojen obrovskou obouruční sekyrou, se kterou může provést dva typy útoků: jeden má vyšší šanci způsobit velké poškození, druhý způsobuje dvojnásobný počet zásahů. Když mu při hodu na zásah padne 6, způsobí dva zásahy. Všichni Khornovi démoni v okruhu 6 palců mohou při hodech na morálku využívat jeho Leadership místo svého vlastního.

Wrath of Khorne Bloodthirster (HQ) – Khornův Vyšší démon. Je to monstrum, umí létat. Je vyzbrojen sekyrou a cepem (funguje jako střelná zbraň) a chrlí plameny. V boji proti Charakterům může provádět opravné hody na zásah. Když mu při hodu na zásah padne 6, způsobí dva zásahy. Všichni Khornovi démoni v okruhu 6 palců mohou při hodech na morálku využívat jeho Leadership místo svého vlastního.

Keeper of Secrets (HQ) – Slaaneshův Vyšší démon. Je to monstrum. Má klepeta, jejichž útoky mají šanci získat vyšší AP. Také má meč; cíl zraněný tímto mečem získá postih k hodům na zásah. Nepřátelé mají při útoku zblízka na tohoto démona postih k hodům na zásah. Psyker. Ovládá tři kouzla (jedno základní a dvě od svého boha); v jednom kole může seslat dvě kouzla a jedno nepřátelské blokovat. Všichni Slaaneshovi démoni v okruhu 6 palců mohou při hodech na morálku využívat jeho Leadership místo svého vlastního.

Great Unclean One (HQ) – Nurglův Vyšší démon. Je to monstrum. Je vybaven mečem (může provádět opravný hod na zranění) a cepem (funguje jako střelná zbraň), kromě toho je obklopen Nurglingy, kteří také bojují zblízka. Meč lze vyměnit za zvon, cep lze vyměnit za lepší meč (také může provádět opravný hod na zranění). Pokud má lepší meč, může při sesílání kouzla říznout sám sebe, čímž si způsobí Mortal Wound, ale také získá bonus k sesílání. Pokud má zvon, může při vyvolávání démonů použít až 4 kostky a na začátku každého kola má každá jednotka Nurglových démonů v okruhu 7 palců šanci obživit jednoho padlého člena. Když dokončí zteč, může způsobit Mortal Wound jedné jednotce. Psyker. Ovládá tři kouzla (jedno základní a dvě od svého boha); v jednom kole může seslat dvě kouzla a jedno nepřátelské blokovat. Všichni Nurglovi démoni v okruhu 6 palců mohou použít jeho Leadership při morálce.

Lord of Change (HQ) – Tzeentchův Vyšší démon. Je to monstrum, umí létat. Je vyzbrojen kouzelnou holí. Když s ní zabije Charakter, promění ho v Chaos Spawna. Navíc může být vybaven mečem nebo hůlkou, která zvyšuje dosah základního kouzla (Smite) na 30 palců. Psyker. Ovládá čtyři kouzla (jedno základní a tři od svého boha); v jednom kole může seslat dvě kouzla a dvě nepřátelská blokovat. Dokud je zdravý, má k sesílání i blokování bonus – zranění tento bonus snižují. Všichni Tzeentchovi démoni v okruhu 6 palců mohou při hodech na morálku využívat jeho Leadership místo svého vlastního.

Bloodmaster (HQ) – Khornův herald, Bloodletter-velitel. Je vyzbrojen mečem, jeho útok má šanci získat vyšší Damage. Khornovým démonům v okruhu 6 palců dává bonus ke Strength.

Skullmaster (HQ) – Khornův herald, Bloodletter-velitel jedoucí na mechanické bestii. Je vyzbrojen mečem, jeho útok má šanci získat vyšší Damage. Bojovat dokáže i bestie, také pouze zblízka. Při zteči získá bestie bonus ke Strength. Khornovým démonům v okruhu 6 palců dává bonus ke Strength.

Blood Throne (HQ) – Khornův válečný vůz poháněný uvězněným démonem. Veze se na něm herald, Bloodletter-velitel. Součástí posádky jsou také dva Bloodletteři. Všichni jsou vyzbrojeni meči, jejich útok má šanci získat vyšší Damage. Při zteči má vůz šanci způsobit každému nepříteli Mortal Wound. Pokud takto někoho zabije, může si opravit jedno poškození. Khornovým démonům v okruhu 6 palců dává bonus ke Strength.

Changecaster (HQ) – Tzeentchův herald, Horror-velitel. Je vyzbrojen rituální dýkou, kterou když zabije nepřítele, vyléčí si jedno zranění. Psyker. Ovládá tři kouzla (jedno základní a dvě od svého boha); v jednom kole může seslat jedno kouzlo a jedno nepřátelské blokovat. Může mít navíc kouzelnou hůl, která zvýší dosah základního kouzla (Smite) na 24 palců. Tzeentchovým démonům v okruhu 6 palců dává bonus ke Strength.

Fluxmaster (HQ) – Tzeentchův herald, Horror-velitel jedoucí na létajícím disku. Je vyzbrojen rituální dýkou, kterou když zabije nepřítele, vyléčí si jedno zranění. Bojovat dokáže i disk, také pouze zblízka. Psyker. Ovládá tři kouzla (jedno základní a dvě od svého boha); v jednom kole může seslat jedno kouzlo a jedno nepřátelské blokovat. Může mít navíc kouzelnou hůl, která zvýší dosah základního kouzla (Smite) na 24 palců. Tzeentchovým démonům v okruhu 6 palců dává bonus ke Strength.

Fateskimmer (HQ) – Tzeentchův válečný vznášedlový vůz tažený dvěma létajícími rejnoky. Veze se na něm herald, Horror-velitel. Je vyzbrojen rituální dýkou, kterou když zabije nepřítele, vyléčí si jedno zranění. Bojovat dokáží i rejnoci, také pouze zblízka. Součástí posádky mohou být také Horroři, kteří nepřátelským psykerům v okruhu 9 palců dávají postih k sesílání kouzel. Psyker. Ovládá tři kouzla (jedno základní a dvě od svého boha); v jednom kole může seslat jedno kouzlo a jedno nepřátelské blokovat. Může mít navíc kouzelnou hůl, která zvýší dosah základního kouzla (Smite) na 24 palců. Tzeentchovým démonům v okruhu 6 palců dává bonus ke Strength.

Poxbringer (HQ) – Nurglův herald, Plaguebearer-velitel. Zaměřuje se na sesílání kouzel. Je vyzbrojen mečem, může provádět opravné hody na zranění. Psyker. Ovládá dvě kouzla (jedno základní a jedno od svého boha); v jednom kole může seslat jedno kouzlo a jedno nepřátelské blokovat. Nurglovým démonům v okruhu 6 palců dává bonus ke Strength.

Spoilpox Scrivener (HQ) – Nurglův herald, Plaguebearer-velitel. Zaměřuje se na zapisování nemocí. Je vyzbrojen mečem, může provádět opravné hody na zranění. Může také kousat a plivat sliz, na obojí může provádět opravné hody na zranění, pokud padne jednička. Všichni pěší Plaguebeareři v okruhu 6 palců se pohybují rychleji. Všichni Plaguebeareři v okruhu 6 palců mají také bonus k hodům na zásah. Pokud jim při tom padne 7 a více, mohou provést další útok toutéž zbraní.

Sloppity Bilepiper (HQ) – Nurglův herald, Plaguebearer-velitel. Zaměřuje se na posilování respektive oslabování morálky. Je vyzbrojen holí, může provádět opravné hody na zranění, pokud padne jednička. Nurglovi démoni v okruhu 6 palců mohou při hodu na morálku použít dvě kostky (použijí nižší výsledek), Nurglingové a Great Unclean One mají navíc bonus k Attacks a mohou ztečovat i když už postoupili. Nepřátelé v okruhu 6 palců, kteří neuspějí v hodu na morálku, utrpí další ztrátu.

Herald of Slaanesh (HQ) – Slaaneshův herald, Daemonette-velitel. Je vyzbrojen klepety, jeho útok má šanci získat vyšší AP. Psyker. Ovládá dvě kouzla (jedno základní a jedno od svého boha); v jednom kole může seslat jedno kouzlo a jedno nepřátelské blokovat. Slaaneshovým démonům v okruhu 6 palců dává bonus ke Strength.

Feculent Gnarlmaws (Fortification), 1-3 – Nurglovy démonické stromy. Nemohou být nijak zasaženy ani zničeny, fungují jako terén. Jeden od druhého mohou být vzdáleny maximálně 6 palců. Nurglovým démonům (kromě monster a vozidel) v okruhu 7 palců dávají bonus za krytí, vyšší než obvykle. Všichni Nurglovi démoni v okruhu 7 palců mohou také střílet či provést zteč i když už postoupili či ustoupili. Charakter Chaosu v okruhu 7 palců může provést opravný hod při vyvolávání Nurglových démonů. Na začátku každého kola mají všechny jednotky (kromě Nurglových) v okruhu 3 palců šanci utrpět jedno až tři Mortal Wounds.

Hrdinové:

Be‘lakor (HQ) – První Daemon Prince, jako jediný neslouží žádnému z bohů. Je to monstrum, umí létat. Je vyzbrojen pařáty a mečem. Může provádět opravné hody na Save. Nepřátelé v okruhu 12 palců mají v Morale fázi postih na morálku. Démoni v okruhu 6 palců mohou provést opravný hod na zásah, pokud jim padne jednička. Psyker. Ovládá tři kouzla (jedno základní a dvě z disciplíny Dark Hereticus); v jednom kole může seslat dvě kouzla a jedno nepřátelské blokovat. Disciplína Dark Hereticus tu má uvedeny tři kouzla.

Skarbrand (HQ) – Mocný Bloodthirster, který se vyznačuje potrhanými křídly. Je to monstrum, umí létat. Je vyzbrojen dvěma sekyrami, se kterými může provést dva typy útoků: jeden dovoluje provést opravný hod na zásah, druhý způsobuje dvojnásobný počet zásahů. Když při hodu na zásah padne 6, způsobí dva zásahy. Všem jednotkám (přátelským i nepřátelským) v okruhu 8 palců dává automatický úspěch v hodu na morálku a zvyšuje jim Attacks. Pokud ale tyto jednotky chtějí ustoupit, musejí si hodit třemi kostkami proti nejvyšší hodnotě Leadership v jednotce. Pokud je výsledek vyšší, ustoupit nemohou.

Skulltaker (HQ) – Mocný Khornův herald, Bloodletter-velitel. Je vyzbrojen mečem, jeho útok má šanci získat vyšší Damage. Může provádět opravné hody na zásah a zranění proti Charakterům. Bloodletterům v okruhu 8 palců dává bonus k hodům na zásah v boji zblízka.

Karanak (HQ) – Trojhlavý Flesh Hound. Může bojovat jen zblízka. Má obojky, díky kterým může v jednom kole blokovat dvě nepřátelská kouzla. Na začátku hry si může vybrat jeden nepřátelský Charakter. Proti němu získá bonus k hodům na zásah a zranění.

Kairos Fateweaver (HQ) – Mocný Lord of Change, který se vyznačuje dvěma hlavami. Je to monstrum, umí létat. Je vyzbrojen kouzelnou holí. Když s ní zabije Charakter, promění ho v Chaos Spawna. Pokud je Warlordem Battle-forged armády, poskytuje až 3 další Command Pointy. Psyker. Ovládá všechna kouzla svého boha (plus jedno základní); v jednom kole může seslat tři kouzla a tři nepřátelská blokovat. Dokud je zdravý, má k sesílání i blokování bonus – zranění tento bonus snižují. Základní kouzlo (Smite) má dosah zvýšen na 36 palců. Všichni Tzeentchovi démoni v okruhu 6 palců mohou při hodech na morálku využívat jeho Leadership místo svého vlastního.

The Changeling (HQ) – Mocný Tzeentchův herald, Horror-velitel. Může na sebe vzít podobu pěšáka, se kterým je v boji zblízka. Okopíruje jeho Weapon Skill, Strength, Toughness, Attacks a také jednu jeho chladnou zbraň. Efekt trvá až do konce fáze. Tzeentchovi démoni v okruhu 9 palců mohou ignorovat zranění. Psyker. Ovládá dvě kouzla (jedno základní a jedno od svého boha); v jednom kole může seslat jedno kouzlo a jedno nepřátelské blokovat.

The Blue Scribes (HQ) – Dvojice Horrorů na létajícím rejnokovi, která zapisuje kouzla. Nepřátelští psykeři v okruhu 12 palců mají postih na sesílání kouzel. Pokud psyker neuspěje v seslání kouzla, přichází o něj až do konce hry. Blue Scribes sice nejsou psykeři, ale v Psychické fázi dokáží náhodně seslat jedno Tzeentchovo kouzlo. Pokud předtím z nepřátelského psykera úspěšně vysáli nějaké kouzlo, ovládají také základní kouzlo (Smite). Při sesílání těchto kouzel není nutné házet kostkou a nemohou být blokovány.

Rotigus (HQ) – Mocný Great Unclean One. Je to monstrum. Je vyzbrojen holí, může kousat a plivat, kromě toho je obklopen Nurglingy, kteří také bojují zblízka. Hůl a plivání mu dovolují provádět opravné hody na zranění. Když dokončí zteč, může způsobit Mortal Wound jedné jednotce. Psyker. Ovládá čtyři kouzla (jedno základní a tři od svého boha); v jednom kole může seslat dvě kouzla a dvě nepřátelská blokovat. Pokud kouzlo sešle na hod 7 a více, jeden nejbližší nepřátelský model utrpí Mortal Wound. Všichni Nurglovi démoni v okruhu 6 palců mohou při hodech na morálku využívat jeho Leadership místo svého vlastního.

Epidemius (HQ) – Mocný Nurglův herald, Plaguebearer-velitel, který je do boje nesen rojem Nurglingů. Zkoumá a zapisuje nemoci. Je vyzbrojen mečem, který dovoluje provádět opravné hody na zranění, kromě toho je obklopen Nurglingy, kteří také bojují zblízka. Kdykoliv nějaký Nurglův démon zničí nějakou jednotku (přátelskou i nepřátelskou), přičte se jeden bod. Čím více bodů, tím více speciálních efektů pro všechny Nurglovy démony (kumulují se). Dva body dovolují provádět opravné hody na zásah, pokud padne jednička. Tři body zvyšují pohyb. Čtyři body zvyšují Strength. Pět bodů zvyšuje Toughness. Šest bodů zvyšuje Attacks. Sedm a více bodů dovoluje provádět opravné hody na schopnost Disgustingly Resilient, pokud padne jednička.

Horticulous Slimux (HQ) – Mocný Nurglův herald, Plaguebearer-velitel, který do boje jede na obřím démonickém šnekovi. Slouží jako zahradník. Je vyzbrojen nůžkami, které dovolují provádět opravné hody na zranění. Pokud nepřátelská jednotka v okruhu 1 palce ustupuje, má šanci utrpět až 3 Mortal Wounds. Pokud byla během předchozího kola zabila nějaká jednotka (přátelská i nepřátelská), jeden Nurglův démon v okruhu 7 palců si vyléčí jeden život. Všechny Beasts of Nurgle v okruhu 12 palců mají bonus k hodům na zásah a v okruhu 6 palců mohou provádět opravný hod na určení vzdálenosti zteče. Na konci Movement fáze může v okruhu 3 palců nechat vyrůst Feculent Gnarlmaw (pokud ovšem už nevyvolal nějaké démony).

The Masque of Slaanesh (HQ) – Mocný Slaaneshův herald, Daemonette-velitel. Je vyzbrojena klepety, její útok má šanci získat vyšší AP. Na začátku Fight fáze si vybere jednu jednotku; až do konce fáze mají všechny útoky proti této jednotce bonus k hodům na zásah. Když nepřátelé útočí zblízka na Daemonetty v okruhu 6 palců od ní, mají postih k hodům na zásah. Může ztečovat i když už postoupila či ustoupila.


Úvod | Projekt Void © 2009-2022
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.061 vteřin