Codex: Chaos Knights, 8. edice

21.7.19 - Gediman - Komentáře (0)
8. edice přináší premiéru nové armády. Rytíři věrní Chaosu však nejsou novým nápadem, poprvé se objevili v časopise White Dwarf 190 z roku 1995, kde byli představeni jako dodatek pro stolní válečnou hru Epic.
.
Codex: Chaos Knights, 8. edice


Imperiální rytíři jsou těžká bojová kráčedla ovládaná hrdinskými piloty, kteří pocházejí z urozených rodů. Někteří piloti či dokonce celé rody však propadli Chaosu a zradili Impérium. Temné síly Warpu zkorumpovaly duše i těla pilotů, stejně tak jako ovládací software a trupy jejich Rytířů. Tito Rytíři Chaosu jsou nyní vražedné kovové bestie a jejich piloti jsou brutální tyrani beze cti. Některé kacířské rody prahnou čistě po osobní moci, drancují a dobývají celé světy, jiné uzavřely výhodné spojenectví s Dark Mechanicum, kacířskou organizací, která vyvíjí zvrácené technologie posedlé démonickými silami. Existují ale i nezávislí piloti, kteří vstupují do služeb vždy té frakce Chaosu, která jim zrovna dokáže nabídnout nejvíc.

Zvláštní pravidla a výhody:

Super-heavy Walker – Rytíři třídy Questoris, Abhorrent a Dominus jsou obrovská kráčedla. Nemají žádný postih při střelbě z těžkých zbraní za pohybu. Mohou provést ústup a současně vystřelit a/nebo ztečovat. Při ústupu mohou překračovat i nepřátelské pěšáky. Mohou dostat bonus za krytí jen když je zakryta alespoň polovina jejich trupu.

Ion Shield – Rytíři jsou chráněni iontovým štítem, který poskytuje Invulnerable Save 5+ proti střeleckým útokům.

Traitoris Lances – Jeden Rytíř ve formaci Super-heavy Detachment je označen za Charakter. Aby taková formace přidávala nějaké Command Pointy, musí obsahovat alespoň jednoho Rytíře třídy Questoris, Abhorrent a/nebo Dominus. Pokud obsahuje alespoň tři takové Rytíře, přidává 6 Command Pointů. Tato zvláštní schopnost funguje jen pokud je armáda Battle-forged.

Traitoris Ambitions – Hráč si vybere typ rodu své armády, aby jí mohl určit zvláštní pravidla. Jedna část rodů ovládá vlastní říše (Iconoclast Household), druhá část je věrná organizaci Dark Mechanicum (Infernal Household). Pokud armádu nabarvil jako některý z uvedených rodů, není co řešit. Pokud ji nabarvil jinak, pak musí typ rodu určit sám. Tato zvláštní schopnost funguje jen pokud je armáda Battle-forged a celá je složena z jednotek stejného typu rodu. Na výběr je z následujících pravidel:

--- Iconoclast Household --- např. Lucaris, Herpetrax, Khymere. Pokud ztečují, jsou napadeni ztečí nebo vyráží naproti nepřátelské zteči, mají bonus k Attacks a AP jejich zbraní je zvýšeno o jeden stupeň. Efekt trvá až do konce kola. Pokud nepřátelská jednotka v okruhu 12 palců neuspěje v hodu na morálku, přijde o jednoho dalšího člena.

--- Infernal Household --- např. Vextrix, Khomentis. Na začátku každého kola může každý Rytíř aktivovat démonickou sílu. Jakmile to provede, utrpí jeden Mortal Wound a hodí si kostkou – získá tak jeden ze tří bonusů: bonus k Move, rychlosti postupu a vzdálenosti zteče, bonus k Toughness nebo bonus k ničivosti a Strength jedné jeho střelné zbraně. Efekt trvá až do začátku příští Movement fáze. Hráč může rozhodnout, že Rytíř utrpí D3 Mortal Wounds, v tom případě si efekt může vybrat sám.

Dreadblade – Hráč může určit, že Rytíř je nezávislý. Nepatří k žádnému rodu, ovšem jeho loajalita je stále typu Iconoclast Household nebo Infernal Household. Pokud je tedy armáda Battle-forged a složena z Rytířů stejné loajality, též získává příslušnou zvláštní schopnost. Navíc jeden takový Rytíř v armádě může mít speciální výhodu a speciální nevýhodu. Hráč si nejprve vybere výhodu: může to udělat sám, nebo ji může určit náhodně kostkou (v tom případě zvolí dvě). Hráč poté vybere nevýhodu: může to udělat sám (v tom případě zvolí dvě), nebo může určit jednu náhodně kostkou. Na začátku každého kola hodí dvěma kostkami. Pokud je výsledek nižší než Rytířovo Leadership, nevýhoda se neaktivuje. Pokud se aktivuje, vydrží až do začátku příštího kola. Na výběr je ze šesti výhod a šesti nevýhod. Výhodu a nevýhodu lze určit jen pokud je armáda Battle-forged.

--- Výhody ---

Path to Glory: Proti Charakterům, super-těžkým vozidlům a titánským monstrům může provádět opravné hody na zásah.

Thunderous Charge: Na konci jeho zteče má každý nepřítel v okruhu 1 palce šanci utrpět až 3 Mortal Wounds.

Daemonic Vigour: Hodí se kostkou. Na hod 1-3 má bonus k Move, na hod 4-5 má bonus k Weapon Skill, na hod 6 má bonus k Ballistic Skill.

Knower of Profane Secrets: Má bonus k Leadership. Hráč na začátku hry získává 1 Command Point (není to kumulativní).

Galvanised Hull: Zbraň s AP -1 se proti němu chová jako zbraň s AP 0.

Arch-Fiend: Může vyrazit naproti nepřátelské zteči, i když není Charakterem, a to až do vzdálenosti 6 palců.

--- Nevýhody ---

Forsaken: Nevztahují se na něj Stratagemy.

Warp-rage: Nemůže ustoupit a jeho Ballistic Skill je snížen na 6+.

Volatile Reactor: Na konci každé fáze, ve které utrpěl poškození, má šanci utrpět jedno další poškození.

Warp Fugue: Ve Fight fázi vždy bojuje až jako poslední.

Single-minded Hatred: V Shooting fázi může střílet jen na nejbližší viditelný cíl a zteč může vést též jen proti nejbližšímu cíli.

Defiant Machine Spirit: Má postih v hodech na zásah a jeho rychlost postupu a vzdálenost zteče jsou sníženy.

Jednotky:

War Dog (Lord of War), 1-3 – Lehcí Rytíři třídy Armiger. Každý z oddílu může být specializován na boj zblízka nebo na střelbu. Rytíři specializovaní na boj zblízka jsou vyzbrojeni melta-kanonem a velkým řetězovým mečem, kterým mohou útočit buď rychleji nebo silněji. Rytíři specializovaní na střelbu jsou vyzbrojeni dvěma autokanony, které nemají žádný postih při střelbě za pohybu. V obou případech je sekundární zbraní těžký kulomet, který mohou vyměnit za melta-pušku. Když je oddíl nasazen, jednotlivá vozidla musejí být maximálně 6 palců od sebe, poté se ale mohou pohybovat samostatně.

Knight Despoiler (Lord of War) – Rytíř třídy Questoris. Je vyzbrojen obřím řetězovým mečem a obří rukou. Ruka má postih k hodům na zásah, ale pokud úspěšně zničí vozidlo nebo monstrum, může ho chytit a odhodit na další cíl v okruhu 9 palců od Rytíře. Tento cíl tak může utrpět jeden až tři Mortal Wounds. Sekundární zbraní je těžký kulomet. Pokud je vyzbrojen mečem a rukou, má vyšší Attacks a Weapon Skill. Tyto zbraně může vyměnit za rotační kanon (zbraň efektivní proti pěchotě) s plamenometem, rychlopalný dělostřelecký kanon s druhým těžkým kulometem nebo za velký melta-kanon (zbraň efektivní proti vozidlům). Může být vyzbrojen i dvěma zbraněmi stejného typu. Kulomet může vyměnit za melta-pušku. Na záda si může instalovat dvojitý protiletadlový autokanon, velký dělostřelecký raketomet nebo salvový raketomet s protitankovými střelami.

Knight Rampager (Lord of War) – Rytíř třídy Abhorrent specializovaný na boj z blízka. Je vyzbrojen obřím řetězovým mečem a obří rukou. Ruka má postih k hodům na zásah, ale pokud úspěšně zničí vozidlo nebo monstrum, může ho chytit a odhodit na další cíl v okruhu 9 palců od Rytíře. Tento cíl tak může utrpět jeden až tři Mortal Wounds. Při útoku mečem nebo rukou má šanci způsobit bonusové zásahy. Sekundární zbraní je těžký kulomet.

Knight Desecrator (Lord of War) – Velitelský Rytíř třídy Abhorrent. Je vyzbrojen velkým laserovým kanonem a obřím řetězovým mečem. Laserový kanon má šanci způsobit až tři Mortal Wounds. Sekundární zbraní je těžký kulomet. Meč může vyměnit za obří ruku. Ruka má postih k hodům na zásah, ale pokud úspěšně zničí vozidlo nebo monstrum, může ho chytit a odhodit na další cíl v okruhu 9 palců od Rytíře. Tento cíl tak může utrpět jeden až tři Mortal Wounds. Všem rodovým Rytířům třídy Armiger v okruhu 6 palců dovoluje provádět opravné hody na zásah, pokud padla jednička.

Knight Tyrant (Lord of War) – Těžký Rytíř třídy Dominus. Může být specializován na boj na dlouhé nebo na krátké vzdálenosti. Rytíř specializovaný na boj na dlouhé vzdálenosti je vyzbrojen obřím plazmovým kanonem (efektivní proti pěchotě) a obřím laserovým kanonem (efektivní proti vozidlům). Laserový kanon může proti super-těžkým vozidlům a titánským monstrům provádět opravné hody na zranění. Rytíř specializovaný na boj na krátké vzdálenosti je vyzbrojen obří harpunou (efektivní proti vozidlům) a obřím plamenometem (efektivní proti pěchotě). Harpuna může proti vozidlům a monstrům provádět opravné hody na zásah. Harpuna má šanci způsobit až tři Mortal Wounds. V obou případech jsou sekundárními zbraněmi dvě těžké rakety, dva dvojhlavňové dělostřelecké kanony a dvě dvojité melta-pušky. Jeden dvojhlavňový kanon může vyměnit za další dvě těžké rakety. V jednom kole lze vystřelit jen jednu raketu, nelze proti ní použít Invulnerable Save.


Úvod | Projekt Void © 2009-2023
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0139 vteřin