Codex: Chaos Space Marines, 6. edice

30.7.14 - Gediman - Komentáře (0)
První z Codexů 6. edice. Tyto Codexy mají velmi pěkné provedení – pevné desky a všechny stránky barevné.
.
Codex: Chaos Space Marines, 6. edice


Toto jsou Vesmírní mariňáci, kteří se nechali zlákat temnými silami bohů Chaosu a nyní jim oddaně slouží. Lze tu najít původní Legie, které zradily během Horovy hereze, ale i spoustu kapitul, které přeběhly v průběhu následujících tisíciletí. Tak či tak, tyto mariňácké bandy disponují nejen ničivou vojenskou technikou, ale i nadpřirozenými silami Warpu. V jejich řadách jsou vražední bojovníci obdaření mutacemi či přímo posedlí entitami Chaosu, bývalé imperiální tanky znesvěcené temnými talismany a mechanické bestie ovládané uvězněnými Démony. Tyto armády patří mezi nejobávanější a nejvíce nenáviděné nepřátele Impéria.

Zvláštní pravidla a výhody:

Champion of Chaos - Každý voják s tímto pravidlem (tj. velitelé oddílů a jednotlivci) musí dávat a přijímat výzvy. Jakmile v duelu zabije nepřátelského jednotlivce, hodí si na tabulku Chaos Boon, aby se určilo, jakou odměnu mu bůh Chaosu seslal. Tabulka nabízí 29 možností – nejrůznější bonusy a zvláštní pravidla. Nejvyšší odměnou je okamžitá proměna na Daemon Prince, trestem (nejhorším výsledkem) je pak proměna na Chaos Spawn.

Daemon - Všechny jednotky, které jsou posedlé Démony nebo považovány za Démony, mají Invulnerable Save 5+ a u nepřátel vyvolávají strach.

Daemonic Possession – Všechny stroje, které jsou posedlé Démony, mají šanci ignorovat efekty paralyzované a omráčené posádky.

Daemon Weapon - Někteří vojáci jsou vyzbrojeni posedlými chladnými zbraněmi. Na začátku každé soubojové pod-fáze si voják s touto zbraní hodí kostkou. Pokud padne 1, zbraň ho zraní a zredukuje jeho Weapon Skill na 1. Pokud padne více, získá příslušný počet bonusových útoků.

Veterans of the Long War - Všichni vojáci s touto schopností získají výhodu v boji proti imperiálním Vesmírným mariňákům a bonus k Leadership. Některé jednotky tuto schopnost mají standardně, většině dalším lze zakoupit dodatečně.

Psychic Powers - Kromě standardních kouzel z knihy pravidel má armáda k dispozici též speciální kouzla Tzeentche, Nurgla a Slaaneshe. Každý tu má tři kouzla plus jedno Primaris kouzlo.

Marks of Chaos - Jednotky lze zasvětit jednomu ze čtyř bohů Chaosu. Je to upgrade, který přináší jednu výhodu. Mark of Khorne zvyšuje efektivitu při zteči a dovoluje provést protizteč. Mark of Tzeentch přidává (či zvyšuje) Invulnerable Save. Psyker si musí vybrat alespoň jedno kouzlo ze seznamu Tzeentche. Mark of Nurgle přidává bonus k Toughness. Psyker si musí vybrat alespoň jedno kouzlo ze seznamu Nurgla. Mark of Slaanesh přidává bonus k Iniciative. Psyker si musí vybrat alespoň jedno kouzlo ze seznamu Slaaneshe.

Jednotky:

Chaos Space Marines (Troops), 5-20 - Základní jednotka. Může k ní být přidělen transportér Chaos Rhino.

Chaos Cultists (Troops), 10-35 - Toto nejsou Vesmírní mariňáci, ale obyčejní lidé, kteří je uctívají. Jsou levní, velmi slabí, ale lze je nasadit ve velkých počtech a použít jako postradatelný živý štít. Mohou být vyzbrojení na střelbu nebo na boj zblízka.

Raptors (Fast Attack), 5-15 - Úderná jednotka zaměřená na boj zblízka. Je vybavena tryskovými batohy, jedná se tedy o Jump Infantry. U nepřátel vyvolává strach.

Warp Talons (Fast Attack), 5-10 - Elitní mariňáci s tryskovými batohy, tedy Jump Infantry. Jsou zcela zaměření na boj zblízka, nemají žádné střelné zbraně. Jsou považováni za Démony. Když jsou vysazeni na bitevní pole, mají šanci oslepit všechny nepřátele v blízkosti místa jejich přistání. Všichni takoví mají Weapon Skill a Ballistic Skill zredukovaný na 1 až do konce příštího kola.

Chaos Bikers (Fast Attack), 3-10 - Oddíl motocyklů.

Chaos Spawn (Fast Attack), 1-5 - Oddíl zmutovaných bestií, který může útočit jen zblízka. U nepřátel vyvolávají strach, sami strach necítí. Na začátku každé soubojové pod-fáze se hodí dvěma kostkami. První hod určí, jaký budou mít speciální bonus. Druhý hod určí, jakou budou mít hodnotu Attacks až do konce kola.

Heldrake (Fast Attack) - Velký mechanický drak, který funguje jako stíhačka. Je vyzbrojený buď autokanonem (má vysoký dostřel) nebo plamenometem (efektivní proti hordám pěchoty). Je posedlý Démonem. Na konci každého kola má šanci opravit si jedno poškození. Jednou za hru si může aktivovat bonus, který mu zvýší šanci zranit cíl, ale na konci fáze je tu riziko, že sám utrpí poškození.

Havocs (Heavy Support), 5-10 - Těžká střelecká jednotka. Může k ní být přidělen transportér Chaos Rhino.

Obliterators (Heavy Support), 1-3 - Mariňáci srostlí s těžkým brněním. Jsou považováni za Démony. Pohybují se pomalu, ale mohou být vysazeni kamkoliv na bitevní pole. Jsou vyzbrojeni na střelbu – na začátku každé Shooting fáze si hráč může zvolit, jakou budou mít zbraň z uvedeného seznamu.

Defiler (Heavy Support) - Velké kráčedlo vyzbrojené tankovým kanonem, dvěma těžkými zbraněmi a dvěma klepety na boj zblízka. Těžké zbraně mohou být vyměněny za jiné. Je posedlé Démonem. Na konci každého kola má šanci opravit si jedno poškození. Jednou za hru si může aktivovat bonus, který mu zvýší šanci zranit cíl, ale na konci fáze je tu riziko, že samo utrpí poškození.

Maulerfiend (Heavy Support) - Velké kráčedlo zaměřené na boj zblízka. Je posedlé Démonem. Na konci každého kola má šanci opravit si jedno poškození. Jednou za hru si může aktivovat bonus, který mu zvýší šanci zranit cíl, ale na konci fáze je tu riziko, že samo utrpí poškození.

Forgefiend (Heavy Support) - Velké kráčedlo zaměřené na střelbu. Je posedlé Démonem. Na konci každého kola má šanci opravit si jedno poškození. Jednou za hru si může aktivovat bonus, který mu zvýší šanci zranit cíl, ale na konci fáze je tu riziko, že samo utrpí poškození.

Chaos Predator (Heavy Support) - Bojový tank vyzbrojený buď autokanonem (efektivní proti pěchotě) nebo dvojitým laserovým kanonem (efektivní proti vozidlům).

Chaos Vindicator (Heavy Support) - Samohybné obléhací dělo. Velmi ničivé proti hordám pěchoty.

Chaos Land Raider (Heavy Support) - Těžký tank a transportér v jednom. Může nést 10 vojáků, přičemž rozměrnější vojáci zabírají více místa. Je vyzbrojen dvěma dvojitými laserovými kanony, které jsou mocnou protitankovou zbraní.

Khorne Berzerkers (Elites), 5-20 - Mariňáci zasvěcení Khornovi. Jsou zaměření na boj zblízka a ničivé zteče. Necítí strach. Může k nim být přidělen transportér Chaos Rhino.

Thousand Sons (Elites), 5-20 - Mariňáci zasvěcení Tzeentchovi. Jsou zaměření na střelbu, pohybují se pomalu. Necítí strach. V čele oddílu stojí psyker Mastery Level 1, který ovládá Tzeentchova kouzla. Může k nim být přidělen transportér Chaos Rhino.

Noise Marines (Elites), 5-20 - Mariňáci zasvěcení Slaaneshovi. V jejich výzbroji mohou být sonické zbraně, takže jsou efektivnější ve střelbě. Necítí strach. Může k nim být přidělen transportér Chaos Rhino.

Plague Marines (Elites), 5-20 - Mariňáci zasvěcení Nurglovi. V jejich výzbroji jsou jedovaté meče, takže jsou efektivnější v boji zblízka. Jsou odolní, mohou ignorovat zranění. Necítí strach. Může k nim být přidělen transportér Chaos Rhino.

Chosen (Elites), 5-10 - Elitní mariňáci, kteří se zaměřují na střelbu. Může k nim být přidělen transportér Chaos Rhino.

Possessed (Elites), 5-20 - Elitní mariňáci posedlí Démonem. Jsou zcela zaměření na boj zblízka, nemají žádné střelné zbraně. Pohybují se rychle a necítí strach. Na začátku každé soubojové pod-fáze je postihne jedna ze tří mutací (to určí hod kostkou), která zvýší jejich efektivitu až do konce kola. Může k nim být přidělen transportér Chaos Rhino.

Mutilators (Elites), 1-3 - Mariňáci srostlí s těžkým brněním. Jsou považováni za Démony. Pohybují se pomalu, ale mohou být vysazeni kamkoliv na bitevní pole. Jsou vyzbrojeni pouze na boj zblízka – na začátku každé soubojové pod-fáze si hráč může zvolit, jakou budou mít zbraň z uvedeného seznamu.

Chaos Terminators (Elites), 3-10 - Elitní mariňáci oblečení v brnění Terminátor. Mohou nést výzbroj na střelbu i na boj zblízka, v různé kombinaci. Může k nim být přidělen Chaos Land Raider.

Helbrute (Elites) - Dreadnought Chaosu. Kráčedlo, které lze vyzbrojit dvěmi různými zbraněmi. Pokud je poškozen, na začátku Movement fáze reaguje nepředvídatelně. Hodí se kostkou, aby se určil jeden ze tří efektů. První ho znehybní a nutí ho střílet ze všech zbraní na cíl, který ho poškodil (nebo na nejbližší nepřátelský cíl). Druhý ho zbaví efektu paralyzované a omráčené posádky a přidá mu bonusové Attacks. Třetí mu poskytne totéž, ale navíc ještě vyšší rychlost a také ho nutí běžet k nejbližšímu nepřátelskému cíli.

Chaos Rhino (n/a) - Obrněný transportér s kapacitou 10 vojáků. Nemůže převážet rozměrnější vojáky, například ty oblečené v brnění Terminátor.

Chaos Lord (HQ) - Vůdce bandy. Má na výběr z velkého množství různých zbraní a zvláštního vybavení. Necítí strach. Může být oblečen v brnění Terminátor, které mu zvyšuje odolnost a dovoluje používat mocnější zbraně. Nebo může být vybaven tryskovým batohem, motocyklem či jízdním zvířetem (jakým, to záleží na zvoleném bohovi). Pokud je zasvěcen Khornovi, oddíly Khorne Berzerkers jsou Troops. Pokud je zasvěcen Nurglovi, oddíly Plague Marines jsou Troops. Pokud je zasvěcen Slaaneshovi, oddíly Noise Marines jsou Troops.

Dark Apostle (HQ) - Temný kněz vyzbrojený silnou zbraní na boj zblízka. Může provádět opravný hod na Chaos Boon, stejně jako i vojáci oddílu, ke kterému je připojen. Může být oblečen v brnění Terminátor, které mu zvyšuje odolnost a dovoluje používat mocnější zbraně.

Sorcerer (HQ) - Psyker Mastery Level 1, který ovládá psychické síly Biomancy, Pyromancy a Telepathy. Mastery Level může být zvýšen na 3. Je vybaven Force zbraní. Může být oblečen v brnění Terminátor, které mu zvyšuje odolnost a dovoluje používat mocnější zbraně. Nebo může být vybaven tryskovým batohem, motocyklem či jízdním zvířetem (jakým, to záleží na zvoleném bohovi). Pokud je zasvěcen Tzeentchovi, oddíly Thousand Sons jsou Troops. Nemůže být zasvěcen Khornovi.

Warpsmith (HQ) - Opravář a polní technik.

Daemon Prince (HQ) - Vesmírný mariňák, který byl za své služby povýšen na Démona. Je to silné monstrum (Monstrous Creature), které necítí strach. Musí být zasvěcen některému z bohů. Khorne mu přidá efektivnější zteč a nenávist vůči démonům Slaaneshe. Tzeentch mu přidá vyšší odolnost a nenávist vůči démonům Nurgla. Nurgle mu přidá vyšší Cover Save, menší pohyblivost a nenávist vůči démonům Tzeentche. Slaanesh mu přidá vyšší rychlost a ničivost v boji zblízka a nenávist vůči démonům Khorna. Pokud není zasvěcen Khornovi, může být upgradován na psykera Mastery Level 1 až 3, který ovládá Biomancy, Pyromancy, Telepathy a minimálně jedno kouzlo ze seznamu jeho boha. Mohou mu být koupeny křídla (což z něj udělá Flying Monstrous Creature) a lepší brnění.

Hrdinové:

Abaddon the Despoiler (HQ) - Vůdce Black Legion a nejmocnější Chaos Lord ze všech. Je zasvěcen všem čtyřem bohům Chaosu. Je oblečený v brnění Terminátor a nejde zabít automaticky. V jeho výzbroji jsou dvě silné zbraně pro boj zblízka, jedna z nich je Daemon Weapon. Dovoluje nasadit oddíly Chosen jako Troops.

Huron Blackheart (HQ) - Vůdce pirátské bandy Red Corsairs. Je ničivý v boji zblízka, má též plamenomet. Díky malé bytosti, která ho doprovází, je považován za psykera Mastery Level 1. Na začátku každého kola se kostkou určí jedna ze tří disciplín, kterou bude ovládat: Biomancy, Pyromancy nebo Divination.

Khârn the Betrayer (HQ) - Khornův vyvolený šampión z legie World Eaters. Za každý útok zblízka, ve kterém mu padla 1 při hodu na zásah, zasáhne přátelského vojáka v okolí. Khârn a oddíl, ke kterému se přidá, je odolnější proti psychickým silám. Force zbraně nemohou Khârna automaticky zabít. Dovoluje nasadit oddíly Khorne Berzerkers jako Troops.

Ahriman (HQ) - Tzeentchův vyvolený šampión z legie Thousand Sons. Je to psyker Mastery Level 4, který ovládá Biomancy, Pyromancy, Telepathy a Tzeentchova kouzla. Je vyzbrojen Force zbraní. Dovoluje nasadit oddíly Thousand Sons jako Troops.

Typhus (HQ) - Nurglův vyvolený šampión z legie Death Guard. Je to psyker Mastery Level 2, který ovládá Nurglova kouzla. Je oblečený v brnění Terminátor a vyzbrojen kosou, která je Force zbraň a navíc Daemon Weapon. Jednou za hru může vypustit roj much, který zasáhne všechny vojáky v jeho okolí. Dovoluje nasadit oddíly Plague Marines jako Troops a kterékoliv oddíly Chaos Cultists mohou být zdarma upgradovány na Plague Zombies. Ty necítí strach, jsou pomalé, odolné proti zranění a vyzbrojené jen jednou chladnou zbraní.

Lucius the Eternal (HQ) - Slaaneshův vyvolený šampión z legie Emperor’s Children. Mezi jeho výzbrojí je sonická zbraň a bič, který nepříteli snižuje hodnotu Attacks o 1. Pokud je v duelu, jeho hodnota Attacks je rovná hodnotě Weapon Skill jeho protivníka. Za každý útok, kterému v boji zblízka odolal pomocí Armor nebo Invulnerable Save, jeho protivníci utrpí jeden zásah. Dovoluje nasadit oddíly Noise Marines jako Troops.

Fabius Bile (HQ) - Šílený vědec, který provádí experimenty na Vesmírných mariňácích, aby z nich vytvořil dokonalé válečníky. Díky lékařskému zařízení na zádech dokáže ignorovat zranění. Je vyzbrojen jedovatou pistolí a chladnou zbraní, která způsobuje okamžitou smrt. Jeden oddíl Chaos Space Marines může být zdarma upgradován na Enhanced Warriors, kteří jsou silnější a necítí strach.


Úvod | Projekt Void © 2009-2023
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0113 vteřin