Codex: Craftworlds, 7. edice

24.5.15 - Gediman - Komentáře (0)
Eldaři jsou v codexech nyní plně rozlišeni na Craftworldové eldary a Harlekýny, což je z pohledu reálií logičtější.
.
Codex: Craftworlds, 7. edice


Eldaři jsou všestranně vyspělá civilizace. Jejich technologie patří mezi nejpokročilejší, jejich schopnost ovládat psychické síly je bezkonkurenční. Ale od dob, kdy se jejich říše zhroutila, jsou Eldaři vymírající rasou nomádů, která žije na palubách obrovských lodí. Aby vyvážili své nízké počty, provádí bleskové útoky z dimenze Webway, předvídají tahy protivníků a vytváří falešné matoucí iluze. Je jen jeden nepřítel, kterého se skutečně obávají - Slaanesh, bůh Chaosu, za jehož zrození jsou sami zodpovědní a který prahne po jejich duších.

Zvláštní pravidla a výhody:

Ancient Doom – Vojáci mají bonus v boji proti stoupencům a démonům Slaaneshe, avšak stejně tak mají proti nim i postih při odolávání strachu.

Battle Focus – Vojáci umí během Shooting fáze střílet i běžet (v libovolném pořadí). Tuto schopnost však postrádají oddíly Dark Reapers a Wraith-konstrukty.

Fleet – Pěší vojáci se dokáží pohybovat mnohem rychleji. Tuto schopnost však postrádají oddíly Dark Reapers a Wraith-konstrukty.

Psychic Powers – Kromě standardních kouzel z knihy pravidel má armáda k dispozici též speciální síly Runes of Battle a Runes of Fate. Obě skupiny tu mají šest kouzel plus jedno Primaris kouzlo, přičemž každé kouzlo Runes of Battle má dva různé způsoby využití.

Jednotky:

Guardian Defenders (Troops), 10-20 – Základní jednotka zaměřená na střelbu. Za každých deset členů může být k oddílu připojena Heavy Weapon Platform, těžká střelná zbraň. Jednotku může vést Warlock, což je psyker Mastery Level 1, který ovládá Daemonology (pouze Sanctic) a Runes of Battle. K jednotce může být přidělen transportér Wave Serpent.

Storm Guardians (Troops), 8-20 – Základní jednotka zaměřená na boj zblízka. Jednotku může vést Warlock, což je psyker Mastery Level 1, který ovládá Daemonology (pouze Sanctic) a Runes of Battle. K jednotce může být přidělen transportér Wave Serpent.

Dire Avengers (Troops), 5-10 – Univerzální elitní jednotka. Když je cílem nepřátelské zteče, může provést protizteč nebo lepší obrannou palbu. Může obsahovat velitele, který si může vybrat z několika různých zbraní a který má dodatečnou zvláštní schopnost: Invulnerable Save 4+. Může k ní být přidělen transportér Wave Serpent.

Rangers (Troops), 5-10 – Infiltrační jednotka zaměřená na střelbu. Snadno proniká těžkým terénem.

Windriders (Troops), 3-10 – Oddíl vznášedlových motocyklů. Každý motocykl si může upgradovat zbraně na lepší. Jednotku může vést Warlock, což je psyker Mastery Level 1, který ovládá Daemonology (pouze Sanctic) a Runes of Battle.

Swooping Hawks (Fast Attack), 5-10 – Rychlá jednotka s křídly (funguje jako Jump Infantry), zaměřená na střelbu. Když je vysazena na bitevní pole, může do svého okolí shodit granáty, což je zvláštní střelecký útok provedený v Movement fázi. Na konci Movement fáze také umí zaútočit na vzdušný cíl, kolem kterého proletěla. Umí opustit bitevní pole, tedy vrátit se do zálohy. Může obsahovat velitele, který si může vybrat z několika různých zbraní a který má dodatečnou zvláštní schopnost: oddíl se díky němu při výsadku neodchýlí.

Warp Spiders (Fast Attack), 5-10 – Rychlá jednotka vybavená osobní teleportéry (funguje jako Jet Pack Infantry), zaměřená na střelbu. Umí uniknout z boje zblízka. Když je terčem střelby, může se rychle teleportovat mimo její dosah. Může obsahovat velitele, který si může vybrat z několika různých zbraní a který má dodatečnou zvláštní schopnost: oddíl má díky němu pevnou morálku.

Shining Spears (Fast Attack), 3-9 – Elitní oddíl vznášedlových motocyklů. Má možnost přijet na bitevní pole z jednoho z okrajů herního stolu (z jakého, to určí hod kostkou). Když se pohybuje, je obtížnější ho trefit. Může obsahovat velitele, který si může vybrat z několika různých zbraní a který má dodatečnou zvláštní schopnost: má větší šanci zranit monstra a poškodit vozidla.

Vyper Squadron (Fast Attack), 1-6 – Oddíl lehkých vznášedel.

Wave Serpent (Fast Attack) – Obrněný vznášedlový transportér s kapacitou 12 vojáků, přičemž pěchotní Wraith-konstrukty zabírají místa dvou vojáků. Je vybaven štítem, který mu poskytuje vyšší odolnost na přídi a bocích. Lze ho též využít jako střelnou zbraň.

Crimson Hunter (Fast Attack) – Stíhačka. Efektivní proti nepřátelským letounům. Jedna stíhačka v armádě může být upgradována na velitele, který si může vybrat z několika různých zbraní a který má dodatečnou zvláštní schopnost: jeho střelba je velmi přesná.

Hemlock Wraithfigher (Fast Attack) – Stíhačka, jejíž pilot je psyker Mastery Level 2, který ovládá Daemonology (pouze Sanctic), Telepathy a Runes of Battle.

Dark Reapers (Heavy Support), 3-10 – Těžká střelecká jednotka. Má vyšší šanci trefit rychle se pohybující motocykly, vozidla a letouny. Může obsahovat velitele, který si může vybrat z několika různých zbraní a který má dodatečnou zvláštní schopnost: ze zbraní umí střílet rychleji. Může k ní být přidělen transportér Wave Serpent.

Vaul’s Wrath Support Battery (Heavy Support), 1-3 – Oddíl dělostřelectva. Každá zbraň je obsluhována dvojčlenným týmem. Jednotku může vést Warlock, což je psyker Mastery Level 1, který ovládá Daemonology (pouze Sanctic) a Runes of Battle.

War Walkers (Heavy Support), 1-3 – Oddíl lehkých kráčedel. Mohou být nasazena jako předsunutý průzkum a mají také schopnost Battle Focus a Fleet. Kráčedla jsou vybavena štítem, který jim poskytuje vyšší odolnost.

Falcons (Heavy Support), 1-3 – Oddíl obrněných vznášedlových transportérů. Transportér má kapacitu jen 6 vojáků (přičemž pěchotní Wraith-konstrukty zabírají místa dvou vojáků), ale má silnější výzbroj než základní Wave Serpent. Pokud oddíl obsahuje tři členy, může být vysazen kamkoliv na bitevní pole a neodchýlí se při tom.

Fire Prisms (Heavy Support), 1-3 – Oddíl vznášedlových tanků. Tank je vyzbrojen paprskovým kanonem, který má tři režimy střelby: široký paprsek (velký výbuch, slabý), úzký paprsek (menší výbuch, silnější) a koncentrovaný paprsek (zasáhne jen jeden cíl, ale velmi silně). Oddíl může provést jeden společný útok, jehož ničivost se za každého člena zvyšuje.

Night Spinners (Heavy Support), 1-3 – Oddíl dělostřeleckých vznášedel. Vznášedlo je vyzbrojeno vrhačem „pavučin“, který má dva režimy střelby: rozptýlený (nepřímá palba, velký výbuch) nebo soustředěný (krátký dostřel). Oddíl může provést jeden společný útok, jehož ničivost se za každého člena zvyšuje.

Wraithlord (Heavy Support) – Velký konstrukt, je to Monstrous Creature. Může být vybaven mnoha střelnými zbraněmi, ale lze mu dát i silnou chladnou zbraň. Necítí strach.

Howling Banshees (Elites), 5-10 – Rychlá útočná jednotka zaměřená na boj zblízka. Jednotka dokáže běžet a ztečovat mnohem rychleji. U nepřátel vyvolává strach. Nepřátelé nemohou provést obrannou palbu, když proti nim vede zteč. Může obsahovat velitele, který si může vybrat z několika různých zbraní a který má dodatečnou zvláštní schopnost: v boji zblízka nepříteli snižuje Leadership. Může k ní být přidělen transportér Wave Serpent.

Striking Scorpions (Elites), 5-10 – Zákeřná infiltrační jednotka zaměřená na boj zblízka. Snadno proniká těžkým terénem. V boji zblízka má šanci provést speciální úder s Initiative 10, který nepřítele automaticky zraní. Při infiltraci jednotka získá Cover Save, který jí zůstane tak dlouho, dokud nezačne bojovat. Může obsahovat velitele, který si může vybrat z několika různých zbraní a který má dodatečnou zvláštní schopnost: v prvním kole duelu získává tolik bonusových Attacks, o kolik je jeho Initiative vyšší než protivníkovo. Může k ní být přidělen transportér Wave Serpent.

Fire Dragons (Elites), 5-10 – Protitanková jednotka zaměřená na střelbu. Vozidlům způsobuje větší poškození. Může obsahovat velitele, který si může vybrat z několika různých zbraní a který má dodatečnou zvláštní schopnost: má větší šanci poškodit vozidla. Může k ní být přidělen transportér Wave Serpent.

Wraithguard (Elites), 5-10 – Oddíl konstruktů zaměřený na střelbu. Necítí strach. Může k němu být přidělen transportér Wave Serpent.

Wraithblades (Elites), 5-10 – Oddíl konstruktů zaměřený na boj zblízka. Dokáže provádět efektivnější zteč. Necítí strach. Může k němu být přidělen transportér Wave Serpent.

Wraithknight (Lord of War) – Rozměrný konstrukt s letovými tryskami, je to Jump Gargantuan Creature. Může být vybaven mnoha střelnými zbraněmi, ale lze mu dát i silnou chladnou zbraň (Destroyer Weapon) a nebo ochranný štít. Ten mu poskytuje Invulnerable Save a pokaždé když vykryje zásah, může oslepit všechny nepřátelské vojáky v okolí. Všichni takoví mají Weapon Skill a Ballistic Skill zredukovaný na 1 až do konce příštího kola. Necítí strach.

Avatar of Khaine (Lord of War) – Rozměrný planoucí válečník, ztělesnění boha války Khaina. Je to Monstrous Creature a Daemon. Jeho mocný meč může provádět i střelecké útoky. Je imunní vůči všem ohnivým útokům, včetně psychických sil Pyromancy. Všechny eldarské jednotky v dosahu jsou odolné proti strachu a dokáží provádět efektivnější zteč.

Autarch (HQ) – Vyšší velitel. Má na výběr z velkého množství různých zbraní a zvláštního vybavení. Může být vybaven křídly, teleportérem nebo vznášedlovým motocyklem. Dovoluje ovlivnit, kdy dorazí jednotky ze zálohy na bitevní pole.

Farseer (HQ) – Mocný psyker Mastery Level 3, který ovládá Telepathy, Divination, Daemonology (pouze Sanctic) a Runes of Fate. Je vybaven přilbou, která ho pomáhá chránit před zraněními způsobenými efektem Perils of the Warp. Může být vybaven vznášedlovým motocyklem. Má vyšší šanci odolat efektu Perils of the Warp a úspěšně seslat kouzlo.

Spiritseer (HQ) – Psyker Mastery Level 2, který ovládá Daemonology (pouze Sanctic), Telepathy a Runes of Battle. Oddíly Wraithguard a Wraithblades, Wraithlordi, Wraithknighti a Hemlock Wraithfightery mají vyšší šanci zasáhnout jednotky, které se nacházejí v blízkosti Spiritseera.

Warlock Conclave (HQ), 1-10 – Oddíl psykerů, kteří ovládají Daemonology (pouze Sanctic) a Runes of Battle. Může být vybaven vznášedlovými motocykly. Oddíl o 1-3 členech má Mastery Level 1, oddíl o 4-6 členech má Mastery Level 2 a oddíl o 7-10 členech má Mastery Level 3. Oddíl generuje tolik Warp Charge bodů, kolik má členů.

Hrdinové:

Eldrad Ulthran (HQ) – Nejmocnější eldarský psyker. Jeho Mastery Level je 4, ovládá kouzla Daemonology (pouze Sanctic), Divination, Telepathy a Runes of Fate. Je vyzbrojen zvláštní Force zbraní, která může vytvářet Warp Charge body a je vybaven přilbou, která ho pomáhá chránit před zraněními způsobenými efektem Perils of the Warp. Brnění mu též přidává vysoký Invulnerable Save. Má vyšší šanci odolat efektu Perils of the Warp a úspěšně seslat kouzlo.

Prince Yriel (HQ) – Slavný korzárský kapitán. V boji zblízka dokáže provést zvláštní útok, který zasáhne všechny zúčastněné vojáky (tedy i přátelské). Toto však lze použít jen jednou za hru. Je též vyzbrojen ničivým kopím, které mu však přináší jednu nevýhodu – když mu na Save padne 6 (tedy úspěch), musí si na něj hodit znovu. Dovoluje ovlivnit, kdy dorazí jednotky ze zálohy na bitevní pole.

Illic Nightspear (HQ) – Slavný Ranger. Je to infiltrátor a snadno proniká těžkým terénem. Je to také efektivní střelec vyzbrojený ničivou ostřelovací puškou, která svůj cíl dokáže poslat do Warpu. Jeho střelba je velmi přesná. Když se připojí k oddílu Rangers, poskytne jim také schopnost přesné střelby. Illic (a oddíl Rangers, ke kterému je připojen) může při infiltraci začít hru kdekoliv na bitevním poli, i v blízkosti nepřítele. Má vyšší šanci zasáhnout i zranit Necrony.

Asurmen (HQ) – Vůdce aspektu Dire Avengers. Může mít až tři Warlord Traity (to určí hod kostkou). Má dobrý Invulnerable Save, který si v duelu může ještě zvýšit. V jeho výzbroji je velmi ničivý meč. Umí provádět protizteč. Když je cílem nepřátelské zteče, může provést lepší obrannou palbu. Nemůže být zabit automaticky a necítí strach.

Jain Zar (HQ) – Vůdkyně aspektu Howling Banshees. V duelu má šanci nepříteli vyřadit jednu zbraň, respektive zrušit jí všechny zvláštní schopnosti a proměnit ji tak v obyčejný útok. Efekt trvá až do konce fáze. Dokáže běžet a ztečovat mnohem rychleji. Nepřátelé nemohou provést obrannou palbu, když proti nim vede zteč. Všichni nepřátelé v její blízkosti mají postih – 5 na Weapon Skill a Initiative. V boji zblízka nepříteli snižuje Leadership. Je vyzbrojena ničivým kopím a šurikenem, který lze vrhat i používat v boji zblízka. Nemůže být zabita automaticky a u nepřátel vyvolává strach. Sama strach necítí.

Karandras (HQ) – Vůdce aspektu Striking Scorpions. Je to infiltrátor a snadno proniká těžkým terénem. V boji zblízka má šanci provést speciální úder s Initiative 10, který nepřítele automaticky zraní. Při infiltraci získá Cover Save, který mu zůstane tak dlouho, dokud nezačne bojovat. Karandras (a oddíl Striking Scorpions, ke kterému je připojen) dorazí ze zálohy automaticky na začátku druhého kola a může si vybrat, z jakého okraje herního stolu to bude. Nemůže být zabit automaticky a necítí strach. Nemá žádné postihy během boje v noci.

Fuegan (HQ) – Vůdce aspektu Fire Dragons. Má poměrně vysoké Strength. Má větší šanci poškodit vozidla a když se tak stane, poškození je větší. V jeho výzbroji je také sekyra, která má vysokou ničivost proti vozidlům. Na konci každého kola, ve kterém byl zraněn, se zvýší jeho Strength a Attacks o 1 za každé zranění. Bonusy trvají až do konce hry. Dokáže ignorovat zranění, nemůže být zabit automaticky a necítí strach.

Baharroth (HQ) – Vůdce aspektu Swooping Hawks, je vybaven křídly (Jump Infantry). Když je vysazen na bitevní pole, má šanci oslepit všechny nepřátele v blízkosti místa jeho přistání. Všichni takoví mají Weapon Skill a Ballistic Skill zredukovaný na 1 až do konce příštího kola. Navíc do svého okolí může shodit granáty, což je zvláštní střelecký útok provedený v Movement fázi. Při výsadku se neodchýlí, umí uniknout z boje zblízka a umí též opustit bitevní pole, tedy vrátit se do zálohy. V jeho výzbroji je meč, který má také šanci oslepit nepřátele. Nemůže být zabit automaticky a necítí strach.

Maugan Ra (HQ) – Vůdce aspektu Dark Reapers. Je vyzbrojen ničivým kanonem kombinovaným s kosou pro boj zblízka. Z kanonu dokáže vystřelit dvakrát za fázi, na jeden či dva různé cíle. Má vyšší šanci zasáhnout Démony v boji zblízka. Nemůže být zabit automaticky a necítí strach. Nemá žádné postihy během boje v noci.

Formace:

Guardian Battlehost (Core) – Tato formace se skládá z jednoho Farseera, tří oddílů Guardian Defenders, jednoho oddílu Vypers, jednoho oddílu War Walkers a jednoho oddílu Vaul’s Wrath Support Battery. Může také obsahovat jeden oddíl Warlock Conclave. Každý oddíl Guardian Defenders si může zdarma vzít Heavy Weapon Platform. Vypers, War Walkers a Vaul’s Wrath Support Battery mají vyšší šanci zasáhnout jednotky, které se nacházejí v blízkosti oddílů Guardian Defenders.

Windrider Host (Core) – Tato formace se skládá z jednoho Farseera na motocyklu, jednoho oddílu Warlock Conclave na motocyklech, tří oddílů Windriders a jednoho oddílu Vypers. Jednou za hru, pokud je Farseer naživu, mohou v Shooting fázi zvýšit ničivost svých základních střelných zbraní.

Guardian Stormhost (Core) – Tato formace se skládá z jednoho Farseera, tří oddílů Storm Guardians, jednoho oddílu Vypers, jednoho oddílu War Walkers a jednoho oddílu Vaul’s Wrath Support Battery. Může také obsahovat jeden oddíl Warlock Conclave. Až čtyři vojáci v každém oddílu Storm Guardians si mohou zdarma vzít lepší zbraně (dva vojáci střelné a dva chladné). Vypers, War Walkers a Vaul’s Wrath Support Battery mají vyšší šanci zasáhnout jednotky, které se nacházejí v blízkosti oddílů Storm Guardians.

Seer Council (Command) – Tato formace se skládá ze dvou Farseerů (jeden z nich může být hrdina Eldrad Ulthran) a jednoho oddílu Warlock Conclave s minimálně pěti členy. Pokud je některý člen vybaven motocyklem, musí tak být vybaveni všichni členové. Farseerové se musejí připojit k oddílu Warlock Conclave a nemohou ho opustit. Všichni členové formace mají vyšší šanci vygenerovat Warp Charge bod. Pokud je Warlord armády vybrán z této formace, může provést opravný hod na tabulku Warlord Traits.

Aspect Host (Auxiliary) – Tato formace se skládá ze tří oddílů Dire Avengers, Howling Banshees, Striking Scorpions, Fire Dragons, Swooping Hawks, Warp Spiders, Shining Spears nebo Dark Reapers, v libovolné kombinaci. Všechny oddíly musí mít velitele. Mají vyšší Ballistic Skill nebo Weapon Skill (vybraná možnost platí pro celou formaci) a mohou provádět opravné hody na morálku.

Dire Avenger Shrine (Auxiliary) – Tato formace se skládá ze tří oddílů Dire Avengers. Pouze jeden z nich může mít velitele. Mají vyšší Ballistic Skill a mohou provádět opravné hody na morálku. Jednou za hru mohou v Shooting fázi střílet rychleji.

Crimson Death (Auxiliary) – Tato formace se skládá ze tří letounů Crimson Hunter. Jeden z nich musí být velitel. Je obtížnější je trefit a oni sami mají vyšší šanci zasáhnout a zranit vzdušné cíle.

Wraith Host (Auxiliary) – Tato formace se skládá z jednoho Spiritseera, tří oddílů Wraithguard nebo Wraithblades (v libovolné kombinaci), jednoho Wraithlorda a jednoho Wraithknighta. Wraith-konstrukty z této formace mohou také používat schopnost Battle Focus a vzdálenost od Spiritseera, ve které mají vyšší šanci zasáhnout nepřátelské jednotky, je prodloužena.

Craftworld Warhost – Tato armáda se skládá z formací uvedených výše. Musí obsahovat jednu až tři Core formace a jednu až dvanáct Auxiliary formací za každou Core formaci. Lze také přidat až tři Command formace za každou Core formaci. Kromě výše uvedené jsou na výběr další dvě Command formace – první obsahuje Autarcha, Prince Yriela, Eldrada Ulthrana nebo Illica Nightspeara, druhá obsahuje Avatara, Asurmena, Jain Zar, Karandrase, Fuegana, Baharrotha nebo Maugana Ra. Auxiliary formaci také může tvořit jeden oddíl Rangers, jeden oddíl tanků (Falcons, Fire Prisms nebo Night Spinners) a nebo jeden Wraith-konstrukt (Wraithlord, Wraithknight nebo Hemlock Wraithfighter). Když pěší vojáci z této armády běží, vždy běží maximální rychlostí, tedy 6 palců za fázi.


Úvod | Projekt Void © 2009-2022
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0665 vteřin