Codex: Craftworlds, 8. edice

12.12.17 - Gediman - Komentáře (2)
Eldaři z Craftworldů jsou v 8. edici známí též pod alternativním názvem Asuryani.
.
Codex: Craftworlds, 8. edice


Eldaři jsou všestranně vyspělá civilizace. Jejich technologie patří mezi nejpokročilejší, jejich schopnost ovládat psychické síly je bezkonkurenční. Ale od dob, kdy se jejich říše zhroutila, jsou Eldaři vymírající rasou nomádů, která žije na palubách obrovských lodí. Aby vyvážili své nízké počty, provádí bleskové útoky z dimenze Webway, předvídají tahy protivníků a vytváří falešné matoucí iluze. Je jen jeden nepřítel, kterého se skutečně obávají - Slaanesh, bůh Chaosu, za jehož zrození jsou sami zodpovědní a který prahne po jejich duších.

Zvláštní pravidla a výhody:

Ancient Doom – Všichni vojáci mohou provádět opravné hody na zásah v boji zblízka proti stoupencům a démonům Slaaneshe, avšak pouze při zteči (bez ohledu na to, kdo proti komu ji vede). Pokud jsou vojáci v okruhu 3 palců od stoupenců a démonů Slaaneshe, mají postih v hodu na morálku.

Battle Focus – Všichni vojáci mohou střílet bez problému i za pohybu. Výjimkou jsou vojáci s těžkými zbraněmi a Wraith-konstrukty.

The Path of Command – Autarchové a hrdina Prince Yriel dovolují jednotkám stejného Craftworldu v okruhu 6 palců provádět opravné hody na zásah, pokud jim padne jednička. Pokud je armáda Battle-forged a tento Charakter je její Warlord, Command Pointy utracené za pořízení Stratagemu mají šanci ihned se vrátit.

Psychic Powers – Psykeři používají kouzla disciplín Runes of Battle a Runes of Fate. Obě skupiny tu mají šest kouzel, přičemž každé kouzlo Runes of Battle má dva různé způsoby využití: pozitivní (při seslání na vlastní jednotky) a negativní (při seslání na jednotky nepřátelské).

The Path of War – Všechny jednotky typu Troops mají možnost obsazovat strategické body i tehdy, pokud již jsou zabrané protivníkem. Pokud protivník má podobnou schopnost, pak bod patří tomu, kdo u něj má více vojáků. Tato zvláštní schopnost funguje jen pokud je armáda Battle-forged.

Craftworld Attributes – Hráč si vybere domovský Craftworld své armády, aby jí mohl určit zvláštní pravidla. Pokud armádu nabarvil jako některou z uvedených Craftworldů, není co řešit. Pokud ji nabarvil jinak, pak musí sám určit, jakému uvedenému Craftworldu stylově nejvíce odpovídá. Tato zvláštní schopnost funguje jen pokud je armáda Battle-forged a celá je složena z jednotek stejného Craftworldu. Na výběr je z následujících pravidel (nevztahují se na Phoenix Lordy):

--- Alaitoc --- Pokud se nacházejí 12 a více palců od nepřátel, mají tito nepřátelé při střelbě na ně postih v hodu na zásah.

--- Biel-Tan --- Při střelbě z šurikenových zbraní mohou provádět opravný hod na zásah, pokud jim padne jednička. Aspektoví válečníci mají navíc vyšší Leadership.

--- Iyanden --- Při neúspěchu v hodu na morálku nemohou přijít o více než jednoho vojáka. Jejich vozidla lépe odolávají postihům za těžká poškození.

--- Saim-Hann --- Mohou provádět opravný hod na vzdálenost zteče. Motocykly mohou z těžkých zbraní bez problému střílet i za pohybu.

--- Ulthwé --- Mohou ignorovat zranění.

Jednotky:

Guardian Defenders (Troops), 10-20 – Základní jednotka zaměřená na střelbu. Za každých deset členů může být k oddílu připojena Heavy Weapon Platform, těžká střelná zbraň, kterou ovládá jeden člen oddílu.

Storm Guardians (Troops), 8-24 – Základní jednotka zaměřená na boj zblízka.

Dire Avengers (Troops), 5-10 – Univerzální jednotka Aspektových válečníků. Obrannou palbu provádějí na hod 5+, nikoliv standardních 6+. Oddíl může obsahovat velitele, který si může vybrat z několika různých zbraní a který má dodatečnou zvláštní schopnost: Invulnerable Save 4+. Může být též vybaven energetickým štítem, který zbytku oddílu poskytuje Invulnerable Save 5+.

Rangers (Troops), 5-10 – Infiltrační jednotka zaměřená na střelbu. Hru mohou začít kdekoliv na bitevním poli. Jejich ostřelovací pušky mají šanci způsobit Mortal Wound. Jsou vybaveni kamuflážními plášti, které nepřátelům dávají postih k hodům na zásah ve střelbě. Pokud se kryjí v terénu, dostávají vyšší bonus k Save.

Swooping Hawks (Fast Attack), 5-10 – Rychlá jednotka Aspektových válečníků zaměřených na střelbu. Jsou vybaveni křídly, díky kterým mohou být vysazeni letecky. Z bojiště mohou zase odletět a vrátit se později. Při výsadku nebo přeletu přes nepřátelskou jednotku mohou shodit granáty, které mají šanci způsobit až tolik Mortal Wounds, kolik je modelů v cílové jednotce (maximálně však tolik, kolik je Swooping Hawků). Oddíl může obsahovat velitele, který si může vybrat z několika různých zbraní a který má dodatečnou zvláštní schopnost: jednotkám ze stejného Craftworldu v okruhu 3 palců přidává bonus k Leadership.

Warp Spiders (Fast Attack), 5-10 – Rychlá jednotka Aspektových válečníků zaměřených na střelbu. Jsou vybaveni osobní teleportéry, díky kterým mohou být vysazeni teleportací. Hrozí ale, že při tom jeden z nich zemře. Místo běžného pohybu se mohou teleportovat na delší vzdálenost, ale poté nemohou postoupit ani ztečovat. Pokud je teleportace použita k ústupu, mohou poté střílet. Když jsou terčem střelby, mohou uhnout rychlou teleportací (nepřítel má postih k hodu na zásah), ale opět hrozí, že při tom jeden z nich zemře. Oddíl může obsahovat velitele, který si může vybrat z několika různých zbraní a který má dodatečnou zvláštní schopnost: oddílu dovoluje provést opravný hod na morálku.

Windriders (Fast Attack), 3-9 – Oddíl vznášedlových motocyklů. Při postupu se pohybují rychleji. Své základní zbraně mohou vyměnit za těžké zbraně.

Shining Spears (Fast Attack), 3-9 – Oddíl Aspektových válečníků na vznášedlových motocyklech. Při postupu se pohybují rychleji. Díky mrštnosti mají Invulnerable Save 4+, ale jen proti nepřátelské střelbě. Oddíl může obsahovat velitele, který si může vybrat z několika různých zbraní a který má dodatečnou zvláštní schopnost: může provádět opravné hody na zranění vozidel a monster.

Vypers (Fast Attack), 1-3 – Oddíl lehkých vznášedel vyzbrojených těžkými zbraněmi. Pokud obsahuje tři členy, pohybuje se mnohem rychleji.

Wave Serpent (Dedicated Transport) – Obrněný vznášedlový transportér s kapacitou 12 vojáků, přičemž pěchotní Wraith-konstrukty zabírají místa dvou vojáků. Nemůže převážet vojáky s křídly a teleportéry. Je vybaven energetickým štítem, který redukuje ničivost útoků o 1 (minimu je 1). Lze ho též využít jako střelnou zbraň: jednou za hru může způsobit až tři Mortal Wounds. Potom je ale štít vyřazen.

Dark Reapers (Heavy Support), 3-10 – Těžká střelecká jednotka Aspektových válečníků. Ve střelbě vždy zasáhnou na hod 3+, bez ohledu na postihy. Oddíl může obsahovat velitele, který si může vybrat z několika různých zbraní a který má dodatečnou zvláštní schopnost: může provádět opravné hody na zásah ve střelbě, pokud mu padne jednička.

Support Weapons (Heavy Support), 1-3 – Oddíl dělostřelectva. V jeho výzbroji může být velký warpový kanon, sonický kanon nebo vrhač „pavučiny“. Každá zbraň je obsluhována dvojčlenným týmem. Když je oddíl nasazen, jednotlivé zbraně musejí být maximálně 6 palců od sebe, poté se ale mohou pohybovat samostatně.

War Walkers (Heavy Support), 1-3 – Oddíl lehkých kráčedel. Může být vysazen na kterýkoliv okraj bitevního pole. Každé kráčedlo nese dvě těžké zbraně a je vybaveno energetickým štítem, který mu poskytuje Invulnerable Save 5+.

Falcon (Heavy Support) – Obrněný vznášedlový transportér s kapacitou 6 vojáků, přičemž pěchotní Wraith-konstrukty zabírají místa dvou vojáků. Nemůže převážet vojáky s křídly a teleportéry. Oproti základnímu transportéru Wave Serpent má silnější výzbroj.

Fire Prism (Heavy Support) – Vznášedlový tank. Tank je vyzbrojen paprskovým kanonem, který má tři režimy střelby: široký paprsek (velký výbuch, slabý), úzký paprsek (menší výbuch, silnější) a koncentrovaný paprsek (zasáhne jen jeden cíl, ale velmi silně). Pokud se v Movement fázi pohne poloviční rychlostí, může následně vystřelit dvakrát. Oba výstřely musí být ve stejném režimu a proti stejnému cíli.

Night Spinner (Heavy Support) – Dělostřelecké vznášedlo. Je vyzbrojeno dvojitým vrhačem „pavučin“.

Wraithlord (Heavy Support) – Velký kráčející Wraith-konstrukt vyzbrojený dvěma silnýma rukama a dvěma menšími střelnými zbraněmi. Je možné ho vyzbrojit až dvěma dodatečnými těžkými střelnými zbraněmi a velkým mečem. Je považován za monstrum.

Crimson Hunter (Flyer) – Stíhací letoun Nightshade Interceptor pilotovaný Aspektovým válečníkem. Je velmi rychlý, a navíc dokáže dobře manévrovat. Nepřátelé mají při střelbě na něj postih na zásah. Proti nepřátelským letounům může provádět opravné hody na zranění.

Crimson Hunter Exarch (Flyer) – Stíhací letoun Nightshade Interceptor pilotovaný velitelem Aspektových válečníků. Je velmi rychlý, a navíc dokáže dobře manévrovat. Nepřátelé mají při střelbě na něj postih na zásah. Proti nepřátelským letounům může provádět opravné hody na zranění. Může si vybrat z několika různých zbraní a může provádět opravné hody na zásah, pokud mu padne jednička.

Hemlock Wraithfigher (Flyer) – Stíhací letoun pilotovaný psykerem. Je velmi rychlý, a navíc dokáže dobře manévrovat. Nepřátelé mají při střelbě na něj postih na zásah. Dokáže ignorovat zranění. Nepřátelé v okruhu 12 palců mají postih na Leadership. Ovládá dvě kouzla (jedno základní a jedno z disciplíny Runes of Battle); v jednom kole může seslat jedno kouzla a jedno nepřátelské blokovat. Může sesílat pouze druhý (negativní) efekt Runes of Battle.

Howling Banshees (Elites), 5-10 – Rychlá útočná jednotka Aspektových válečníků zaměřených na boj zblízka. Dokáží postupovat a ztečovat ve stejném kole. Pokud postoupili, mohou provést zteč proti nepříteli v okruhu 15 palců a vzdálenost této zteče je navíc zvýšena o 3 palce. Nepřítel, proti kterému vedou zteč, nemůže vést obrannou palbu. Oddíl může obsahovat velitele, který si může vybrat z několika různých zbraní a který má dodatečnou zvláštní schopnost: v boji zblízka dává nepříteli postih k hodům na zásah.

Striking Scorpions (Elites), 5-10 – Zákeřná infiltrační jednotka Aspektových válečníků zaměřených na boj zblízka. Mohou být vysazeni infiltrací. Při útoku na cíl v krytu mají bonus k hodům na zásah. Na začátku Fight fáze mají šanci nepřátelské pěší jednotce v okruhu 1 palce způsobit až tolik Mortal Wounds, kolik je Striking Scorpionů. Oddíl může obsahovat velitele, který si může vybrat z několika různých zbraní a který má dodatečnou zvláštní schopnost: za každý útok zblízka, ve kterém mu padlo 6 při hodu na zásah, může provést další útok.

Fire Dragons (Elites), 5-10 – Protitanková jednotka Aspektových válečníků zaměřených na střelbu. Při střelbě na vozidla a monstra mohou provádět opravné hody na zranění, pokud jim padne jednička. Oddíl může obsahovat velitele, který si může vybrat z několika různých zbraní a který má dodatečnou zvláštní schopnost: může provádět opravné hody na zásah ve střelbě, pokud mu padne jednička.

Wraithguard (Elites), 5-10 – Oddíl Wraith-konstruktů zaměřených na střelbu. Mohou střílet i poté, co provedli ústup. Mohou být vyzbrojeni buď pulzními warpovými kanony (efektivní proti vozidlům) nebo paprskovými warpovými kanony (efektivní proti pěchotě).

Wraithblades (Elites), 5-10 – Oddíl Wraith-konstruktů zaměřených na boj zblízka. Při zteči získají bonus k Attacks. Mohou být vyzbrojeni buď dvojicí mečů nebo sekyrou a energetickým štítem, který jim poskytuje Invulnerable Save 4+.

Avatar of Khaine (HQ) – Rozměrný planoucí démon, ztělesnění boha války Khaina. Je to Aspektový válečník a monstrum. Má Invulnerable Save 5+ a může ignorovat zranění. Je vyzbrojen ohnivým mečem, který může provádět i střelecké útoky. Eldarské jednotky Craftworldů v okruhu 12 palců neprovádějí hody na morálku a mohou provádět opravné hody na určení vzdálenosti zteče. V armádě může být jen jeden.

Autarch (HQ) – Velitel armády. Energetický štít mu dává Invulnerable Save 4+.

Autarch with Swooping Hawk Wings (HQ) – Velitel armády vybavený křídly, díky kterým může být vysazen letecky. Z bojiště může zase odletět a vrátit se později. Na začátku Fight fáze má šanci nepřátelské pěší jednotce v okruhu 1 palce způsobit Mortal Wound. Energetický štít mu dává Invulnerable Save 4+.

Autarch Skyrunner (HQ) – Velitel armády na vznášedlovém motocyklu. Při postupu se pohybuje rychleji. Díky mrštnosti má Invulnerable Save 4+.

Farseer (HQ) – Vyšší psyker. Je specializovaný na předvídání budoucnosti. Jednou za fázi může provést opravný hod na seslání či blokování kouzla. Je vybaven speciální helmou, díky které dokáže ignorovat Mortal Wound. Pokud se ale jedná o Mortal Wound způsobený selháním kouzla, hod na jeho ignoraci je obtížnější. Ovládá tři kouzla (jedno základní a dvě z disciplíny Runes of Fate); v jednom kole může seslat dvě kouzla a dvě nepřátelská blokovat. Runové brnění mu dává Invulnerable Save 4+.

Farseer Skyrunner (HQ) – Vyšší psyker na vznášedlovém motocyklu. Při postupu se pohybuje rychleji. Je specializovaný na předvídání budoucnosti. Jednou za fázi může provést opravný hod na seslání či blokování kouzla. Je vybaven speciální helmou, díky které dokáže ignorovat Mortal Wound. Pokud se ale jedná o Mortal Wound způsobený selháním kouzla, hod na jeho ignoraci je obtížnější. Ovládá tři kouzla (jedno základní a dvě z disciplíny Runes of Fate); v jednom kole může seslat dvě kouzla a dvě nepřátelská blokovat. Runové brnění mu dává Invulnerable Save 4+.

Spiritseer (HQ) – Vyšší psyker. Je specializovaný na komunikaci s dušemi mrtvých. Wraith-konstrukty a Hemlock Wraithfightery mohou provádět opravné hody na zásah, pokud jim padne jednička, ale jen proti cílům v okruhu 6 palců od Spiritseera. Ovládá dvě kouzla (jedno základní a jedno z disciplíny Runes of Battle); v jednom kole může seslat jedno kouzlo a jedno nepřátelské blokovat. Runové brnění mu dává Invulnerable Save 4+.

Warlock Conclave (HQ), 2-10 – Oddíl nižších psykerů. Ovládají tři kouzla (jedno základní a dvě z disciplíny Runes of Battle). Pokud má oddíl 1 až 3 členy, může v jednom kole seslat jedno kouzlo a jedno nepřátelské blokovat. Pokud má 4 až 6 členů, může seslat dvě kouzla a blokovat dvě kouzla. Pokud má 7 až 10 členů, může seslat tři kouzla a blokovat tři kouzla. Základní kouzlo (Smite) má dosah jen 9 palců místo obvyklých 18. Pokud má oddíl 1 až 3 členy, cíl utrpí jen jedno Mortal Wound místo obvyklých D3. Pokud má oddíl 4 až 6 členů, cíl utrpí obvyklých D3 Mortal Wounds. Pokud má oddíl 7 až 10 členů, cíl utrpí D6 Mortal Wounds. Runová brnění jim dávají Invulnerable Save 4+.

Warlock Skyrunner Conclave (HQ), 2-10 – Oddíl nižších psykerů na vznášedlových motocyklech. Při postupu se pohybují rychleji. Ovládají tři kouzla (jedno základní a dvě z disciplíny Runes of Battle). Pokud má oddíl 1 až 3 členy, může v jednom kole seslat jedno kouzlo a jedno nepřátelské blokovat. Pokud má 4 až 6 členů, může seslat dvě kouzla a blokovat dvě kouzla. Pokud má 7 až 10 členů, může seslat tři kouzla a blokovat tři kouzla. Základní kouzlo (Smite) má dosah jen 9 palců místo obvyklých 18. Pokud má oddíl 1 až 3 členy, cíl utrpí jen jedno Mortal Wound místo obvyklých D3. Pokud má oddíl 4 až 6 členů, cíl utrpí obvyklých D3 Mortal Wounds. Pokud má oddíl 7 až 10 členů, cíl utrpí D6 Mortal Wounds. Runová brnění jim dávají Invulnerable Save 4+.

Warlock (HQ) – Nižší psyker. Ovládá dvě kouzla (jedno základní a jedno z disciplíny Runes of Battle); v jednom kole může seslat jedno kouzlo a jedno nepřátelské blokovat. Základní kouzlo (Smite) má dosah jen 9 palců místo obvyklých 18 a cíl utrpí jen jedno Mortal Wound místo obvyklých D3. Runové brnění mu dává Invulnerable Save 4+.

Warlock Skyrunner (HQ) – Nižší psyker na vznášedlovém motocyklu. Při postupu se pohybuje rychleji. Ovládá dvě kouzla (jedno základní a jedno z disciplíny Runes of Battle); v jednom kole může seslat jedno kouzlo a jedno nepřátelské blokovat. Základní kouzlo (Smite) má dosah jen 9 palců místo obvyklých 18 a cíl utrpí jen jedno Mortal Wound místo obvyklých D3. Runové brnění mu dává Invulnerable Save 4+.

Wraithknight (Lord of War) – Rozměrný kráčející Wraith-konstrukt vyzbrojený dvěma silnýma rukama a dvěma velkými warpovými kanony. Tyto kanony lze vyměnit za obrovský meč a energetický štít nebo za obrovský plazmový kanon a energetický štít. Štít mu poskytuje Invulnerable Save 5+. Kromě toho může mít až dvě sekundární těžké střelné zbraně. Nemá žádný postih při střelbě z těžkých zbraní za pohybu. Může provést ústup a současně vystřelit a/nebo ztečovat. Při ústupu může překračovat i nepřátelské pěšáky. Může dostat bonus za krytí jen když je zakryta alespoň polovina jeho trupu. Je považován za monstrum.

Hrdinové:

Eldrad Ulthran (HQ) – Nejmocnější eldarský psyker, pochází z Craftworldu Ulthwé. Jednou za fázi může provést opravný hod na seslání či blokování kouzla. Je vybaven speciální helmou, díky které dokáže ignorovat Mortal Wound. Pokud se ale jedná o Mortal Wound způsobený selháním kouzla, hod na jeho ignoraci je obtížnější. Ovládá čtyři kouzla (jedno základní a tři z disciplíny Runes of Fate); v jednom kole může seslat tři kouzla a dvě nepřátelská blokovat. Když kouzlo sešle úspěšně, získá až do konce fáze bonus k seslání dalšího. Runové brnění mu dává Invulnerable Save 3+.

Prince Yriel (HQ) – Slavný korzárský admirál, pochází z Craftworldu Iyanden. Ze zaměřovače na svém oku dokáže jednou za hru vystřelit paprsek, který je efektivní na krátkou vzdálenost. Je též vyzbrojen ničivým kopím, které mu však přináší jednu nevýhodu – když mu ve Fight fázi na Save padne 6 (tedy úspěch), musí si na něj hodit znovu. Energetický štít mu dává Invulnerable Save 4+.

Illic Nightspear (HQ) – Slavný Ranger, pochází z Craftworldu Alaitoc. Hru může začít kdekoliv na bitevním poli. Jeho ničivá ostřelovací puška má šanci způsobit až tři Mortal Wounds. Je vybaven kamuflážním pláštěm, který nepřátelům dává postih k hodům na zásah ve střelbě. Pokud se kryje v terénu, dostává vyšší bonus k Save. Proti jednotkám Necronů může provádět opravné hody na zásah a zranění, pokud mu padne jednička.

Asurmen (HQ) – Aspektový válečník, Phoenix Lord aspektu Dire Avengers. Je vyzbrojen dvěma šurikenovými puškami a ničivým mečem, který má šanci způsobit až tři Mortal Wounds. Obrannou palbu provádí na hod 5+, nikoliv standardních 6+. Energetický štít mu dává Invulnerable Save 4+ proti střeleckým útokům a 3+ proti útokům zblízka. Všichni přátelští Aspektoví válečníci v okruhu 6 palců mají Invulnerable Save 5+, Dire Avengers mají místo toho 4+.

Jain Zar (HQ) – Aspektový válečník, Phoenix Lord aspektu Howling Banshees. Je vyzbrojena velkou vrhací hvězdicí a kopím, kterým dokáže provádět opravné hody na zranění. Dokáže postupovat a ztečovat ve stejném kole. Pokud postoupila, může provést zteč proti nepříteli v okruhu 15 palců a vzdálenost této zteče je navíc zvýšena o 3 palce. Nepřítel, proti kterému vede zteč, nemůže vést obrannou palbu. V boji zblízka dává nepříteli postih k hodům na zásah. Na začátku každé fáze boje zblízka má šanci nepřátelskému pěšákovi vyřadit jednu zbraň. Po zbytek fáze ji nemůže použít. V boji zblízka vždy útočí jako první (a to i když neztečuje); stejný bonus dává přátelským Howling Banshees v okruhu 6 palců.

Karandras (HQ) – Aspektový válečník, Phoenix Lord aspektu Striking Scorpions. Je vyzbrojen řetězovým mečem a klepetem s integrovanou šurikenovou puškou. Může být vysazen infiltrací. Při útoku na cíl v krytu má bonus k hodům na zásah. Na začátku Fight fáze má šanci nepřátelské pěší jednotce v okruhu 1 palce způsobit až čtyři Mortal Wounds. Za každý útok zblízka, ve kterém mu padlo 6 při hodu na zásah, může provést další útok; stejný bonus dává přátelským Striking Scorpions v okruhu 6 palců.

Fuegan (HQ) – Aspektový válečník, Phoenix Lord aspektu Fire Dragons. Je vyzbrojen fúzní puškou, sekyrou a melta-bombami, které jsou efektivní proti vozidlům. Při střelbě na vozidla a monstra může provádět opravné hody na zranění, pokud mu padne jednička. Dokáže ignorovat zranění. Na konci první Fight fáze, během které utrpěl zranění, získá až do konce hry bonus ke Strength a Attacks. Může provádět opravné hody na zásah ve střelbě, pokud mu padne jednička; stejný bonus dává přátelským Fire Dragons v okruhu 6 palců.

Baharroth (HQ) – Aspektový válečník, Phoenix Lord aspektu Swooping Hawks. Je vybaven křídly, díky kterým může být vysazen letecky. Z bojiště může zase odletět a vrátit se později. Je vyzbrojen laserovou puškou a zářícím mečem, který všem protivníkům, které zraní, udělí postih k hodům na zásah (trvá až do konce kola). Při výsadku nebo přeletu přes nepřátelskou jednotku může shodit granáty, které mají šanci způsobit Mortal Wound až třem cílům. Všichni přátelští Aspektoví válečníci v okruhu 6 palců mají bonus + 1 k Leadership, Swooping Hawks mají místo toho + 2. Swooping Hawks též mohou provádět opravné hody na zásah, pokud jim padne jednička.

Maugan Ra (HQ) – Aspektový válečník, Phoenix Lord aspektu Dark Reapers. Je vyzbrojen ničivým šurikenovým kanonem kombinovaným s kosou pro boj zblízka. Může vystřelit speciální jedovatý projektil, který pokud zabije pěšáka, zbytku jeho oddílu způsobí až tři Mortal Wounds. Z kanonu dokáže vystřelit dvakrát za fázi a vždy jím zasáhne na hod 2+, bez ohledu na postihy. Proti jednotkám Chaosu může provádět opravné hody na zranění, pokud mu padne jednička. Může provádět opravné hody na zásah ve střelbě, pokud mu padne jednička; stejný bonus dává přátelským Dark Reapers v okruhu 6 palců.


Úvod | Projekt Void © 2009-2022
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0144 vteřin