Codex: Cult Mechanicus, 7. edice

26.6.15 - Gediman - Komentáře (0)
Adeptus Mechanicus dostal další codex… Tentokrát se nejedná o profesionální armádu, ale přímo o Technokněze a jejich fanatické služebníky.
.
Codex: Cult Mechanicus, 7. edice


Organizace Adeptus Mechanicus je vedena církví známou jako Kult Mechanicus. Jejími členy jsou všichni Technokněží a jejich služebníci. Normálně Kult sídlí v bezpečí svých planet a na výpravy do hlubin vesmíru posílá postradatelné armády kyborgů Skitariů. Když je však nutné získat nějaký obzvláště cenný technologický artefakt nebo vyhladit nebezpečné kacíře, Kult vyrazí do akce osobně. Takovouto výpravu fanatických kultistů a nemyslících bitevních servitorů vede vrchní Technokněz, který má též k dispozici obávané roboty Legio Cybernetica a další smrtící vynálezy. Kult likviduje veškerou kacířskou technologii a zabírá všechny vzorky a poklady, které pak odveze do laboratoří k analýze.

Zvláštní pravidla a výhody:

Canticles of the Omnissiah – Na začátku každého svého kola si hráč může vybrat bonus, který se aplikuje na celou armádu. Čím větší armáda je, tím silnější bonus dostane, ovšem neberou se v potaz jednotky, které utíkají. Jsou tři stupně síly: pro 1-3 jednotky, 4-7 jednotek a 8 a více jednotek. Daný bonus trvá až do začátku příštího kola a lze použít jen jednou za hru. Existuje 6 typů bonusů: první zvyšuje morálku, druhý přidává bonusové útoky zblízka, třetí zvyšuje šanci zasáhnou v boji zblízka, čtvrtý dává kamuflážní bonusy, pátý zvyšuje sílu v boji zblízka a šestý zvyšuje šanci zasáhnou ve střelbě.

Jednotky:

Kataphron Destroyers (Troops), 3-12 – Mohutní servitoři na pásovém podvozku, zaměření na střelbu. Jsou vyzbrojeni jednou těžkou zbraní a jednou menší podpůrnou. V jedné fázi mohou vystřelit z obou. Mohou střílet i za pohybu.

Kataphron Breachers (Troops), 3-12 – Mohutní servitoři na pásovém podvozku, zaměření na boj zblízka. Mají těžší pancéřování. Jsou vyzbrojeni jednou těžkou střelnou zbraní a jednou pro boj zblízka. Mohou střílet i za pohybu.

Kastelan Robot Maniple (Heavy Support), 2-6 – Velcí roboti (Monstrous Creature), které lze vyzbrojit na boj zblízka nebo střelbu. Jsou chráněni energetickým štítem, který střelecké útoky odráží zpět na střelce. Necítí strach a díky základnímu programu Aegis Protocol dokáží ignorovat zranění. Oddílu velí Cybernetica Datasmith, polní programátor. Dokáže ignorovat zranění. Datasmith může upravovat efektivitu robotů tím, že jejich základní program vymění za Conqueror Protocol nebo Protector Protocol (nebo zase zpět na základní). Conqueror Protocol zdvojnásobuje počet útoků v boji zblízka, ale roboti nemohou střílet. Protector Protocol robotům dovoluje vystřelit z náramenních zbraní dvakrát, ale nemohou se pohybovat. Programy hráč zvolí na konci svého kola, ale jsou aktivní až na začátku jeho příštího kola. K oddílu lze připojit až dva další Cybernetica Datasmith.

Fulgurite Electro-Priests (Elites), 5-20 – Fanatičtí kněží zaměření na boj zblízka. Necítí strach, mají pevnou morálku a vyšší šanci zasáhnout v boji zblízka. Dokáží ignorovat zranění a jsou chráněni energetickým polem, které poskytuje 5+ Invulnerable Save a zvyšuje ničivost při zteči. Z nepřátel vysávají elektřinu. Pokud se jim v Assault fázi podaří nepřítele kompletně zničit, jejich pole je až do konce hry posíleno na 3+.

Corpuscarii Electro-Priests (Elites), 5-20 – Fanatičtí kněží zaměření na střelbu. Necítí strach, mají pevnou morálku a vyšší šanci zasáhnout v boji zblízka. Dokáží ignorovat zranění a jsou chráněni energetickým polem, které poskytuje 5+ Invulnerable Save a zvyšuje ničivost při zteči. Na nepřátele vypouštějí elektrické výboje. Pokud jim při hodu na zásah padne 6, útok způsobí dva další zásahy.

Tech-Priest Dominus (HQ) – Vrchní Tech-Priest. Má na výběr z velkého množství různých zbraní a zvláštního vybavení. Dokáže ignorovat zranění. V jedné fázi může vystřelit z obou svých střelných zbraní. Může opravovat poškozená vozidla a zraněné vojáky, může opravit i vlastní zranění.

Formace:

Cohort Cybernetica – Tato formace se skládá z jednoho Tech-Priest Dominus a dvou Kastelan Robot Maniple. Celá formace tvoří dohromady jediný oddíl (nicméně pro potřeby Canticle of the Omnissiah jsou to tři jednotky). Tech-Priest Dominus dokáže programovat roboty také a dokud je naživu, nové programování má efekt okamžitě. Tech-Priest Dominus i každý Cybernetica Datasmith má možnost v Shooting fázi nestřílet a místo toho nechat jednoho robota vystřelit na jiný cíl, než zbytek oddílu.

Elimination Maniple – Tato formace se skládá ze dvou až tří oddílů Kataphron Destroyers a jednoho až tří Kastelan Robot Maniple. Pokud Kastelan úspěšně zraní nepřátelskou jednotku svým fosforovým kanonem, všichni Kataphron Destroyers při střelbě na stejnou jednotku mají Ballistic Skill zvýšen o 1 a ignorují její případný Cover Save. Bonus trvá až do konce fáze.

Numinous Conclave – Tato formace se skládá ze dvou až tří oddílů Fulgurite Electro-Priests a dvou až tří oddílů Corpuscarii Electro-Priests, počet oddílů obou skupin však musí být stejný. Dokáží rychle běhat. Všichni Corpuscariové v blízkosti Fulguritů dokáží střílet rychleji. Nepřátelské jednotky, které takovou střelbou utrpěly zranění, jsou až do konce Assault fáze elektrizované. Když jsou Fulgurité s těmito jednotkami v boji zblízka, mají vyšší šanci je zranit.

Holy Requisitioner – Tato formace se skládá z jednoho Tech-Priest Dominus a dvou až tří oddílů Kataphron Breachers. Hru musí začínat v Deep Strike záloze. Když hráč uspěje v hodu na zálohy (může provést opravný hod), celá formace může být vysazena kamkoliv na bitevní pole. Tech-Priest Dominus je vysazen jako první – a pokud je to do blízkosti strategického bodu, neodchýlí se při tom. Pokud je zbytek formace vysazen do blízkosti svého Tech-Priesta, taktéž se neodchýlí. Pokud jsou Kataphron Breachers v blízkosti strategického bodu, dokáží provádět protizteč, necítí strach, mají pevnou morálku a vyšší šanci zasáhnout v boji zblízka.

Cult Mechanicus Battle Congregation – Tato formace se skládá minimálně z jednoho HQ a dvou Troops. Lze přidat až šest dalších Troops, čtyři Elites, dva Heavy Support a jedno Fortification. Tato formace dovoluje znovu použít bonus Canticle of the Omnissiah, který byl již jednou využit. Tuto výhodu lze použít jen jednou za hru. Pokud je Warlord armády vybrán z této formace, může provést opravný hod na tabulku Warlord Traits.


Úvod | Projekt Void © 2009-2022
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0108 vteřin