Codex: Deathwatch, 8. edice

24.6.18 - Gediman - Komentáře (0)
Popis Codexu Deathwatch 8. edice.
.
Codex: Deathwatch, 8. edice


Deathwatch jsou speciální jednotky obsahující ty nejlepší Vesmírné mariňáky ze všech kapitul. Zaměřují se na obranu Impéria před jeho nejčastějším nepřítelem – cizími formami života – a jejich operace jsou přísně tajné a bleskově rychlé. Tito Mariňáci mají dostatek zkušeností a specializovanou výzbroj i výstroj, takže dokáží snadno porazit každého protivníka, od početných hord Orků a Tyranidů až po technologicky vyspělé Eldary a Necrony. Jednotky Deathwatch fungují také jako ozbrojená síla inkviziční sekce Ordo Xenos.

Zvláštní pravidla a výhody:

And They Shall Know No Fear – Všichni vojáci mají standardní mariňáckou výhodu: mohou provést opravný hod na morálku.

Combat Squads – Všichni vojáci mají standardní mariňáckou výhodu: oddíl o deseti mužích se může na začátku hry rozdělit na dva pětičlenné. Výjimkou jsou Inceptor Squad, Aggressor Squad a Bike Squad; v jejich případě platí, že oddíl o šesti mužích se může rozdělit na dva trojčlenné.

Primaris Marines – Nová generace Vesmírných mariňáků. Oproti běžným mariňákům mají vyšší hodnoty Wounds a Attacks a jsou vyzbrojeni efektivnějšími zbraněmi.

Psychic Powers – Psykeři používají kouzla disciplíny Librarius, která má univerzální využití a hodí se tak pro různé taktiky. Je tu uvedeno šest kouzel.

Special Issue Ammunition – Všechny bolterové zbraně (kromě těžkých bolterů a zbraní na vozidlech) mohou kromě standardní munice střílet také čtyři typy speciální: zápalnou Dragonfire, která má bonus k hodům na zásah proti cílům v krytu; jedovatou Hellfire, která zraní na hod 2+ (ne však vozidla a obří cíle); průraznou Kraken, která má vyšší dostřel a AP vyšší o 1; a extra-výbušnou Vengeance, která má kratší dostřel, ale AP vyšší o 2.

Defenders of Humanity – Všechny jednotky typu Troops mají možnost obsazovat strategické body i tehdy, pokud již jsou zabrané protivníkem. Pokud protivník má podobnou schopnost, pak bod patří tomu, kdo u něj má více vojáků. Tato zvláštní schopnost funguje jen pokud je armáda Battle-forged.

Mission Tactics – Všichni vojáci, motocykly a Dreadnoughti se mohou řídit podle jedné speciální taktiky. Tu si hráč vybere na začátku hry. Každá taktika dovoluje přehazovat jedničky v hodu na zranění proti specifickému typu jednotky: Furor (Troops), Venator (Fast Attack), Dominatus (Elites), Malleus (Heavy Support a Lord of War), Raptoris (Flyer) a Purgatus (HQ). Tato zvláštní schopnost funguje jen pokud je armáda Battle-forged.

Jednotky:

Veterans (Troops), 5-10 – Základní jednotka. Může být specializována více na boj zblízka či na těžké střelné zbraně. Může obsahovat seržanta (normálně ho nemá) a Black Shielda, což je mariňák, který z nějakého důvodu skrývá příslušnost ke své domácí kapitule. Až 5 dodatečných členů oddílu může být nahrazeno Vanguard Veterany, Terminatory nebo Bikery, v libovolné kombinaci. Pokud oddíl obsahuje Black Shielda, musí vždy vyrazit naproti nepřátelské zteči, pokud to je možné. Pokud oddíl obsahuje Vanguard Veterany, může střílet i poté, co provedl ústup. Pokud oddíl obsahuje Terminatory, automaticky uspěje v hodech na morálku. Pokud oddíl obsahuje Bikery, může provést zteč i poté, co provedl ústup; lze ho také vybavit teleportačním zaměřovačem. Ten je umístěn kamkoliv do startovní zóny a oddíl obsahující alespoň jednoho Terminatora se k němu v průběhu hry může teleportovat odkudkoliv z bojiště. Je jen na jedno použití.

Intercessors (Troops), 5-10 – Lepší základní jednotka, složená z Primaris Mariňáků. Základní bolterové pušky mohou vyměnit za rychlopalné pušky (s vyšší kadencí) nebo dalekonosné pušky (s vyšším dostřelem). Až 5 dodatečných členů oddílu může být nahrazeno Hellblastery, Inceptory, Reivery nebo Aggressory, v libovolné kombinaci. Pokud oddíl obsahuje Inceptory, může střílet i poté, co provedl ústup. Pokud oddíl obsahuje Reivery, nepřátelé v okruhu 3 palců mají postih na Leadership. Pokud oddíl obsahuje Aggressory, nemá žádný postih při střelbě za pohybu.

Inceptors (Fast Attack), 3-6 – Rychlá útočná jednotka zaměřená na střelbu na krátké vzdálenosti, složená z Primaris Mariňáků. Jsou oblečeni v brnění Gravis, které jim zvyšuje odolnost, a vybaveni tryskovými batohy, díky kterým mohou být vysazeni letecky. Jejich výzbroj tvoří buď dva kompaktní těžké boltery nebo dva kompaktní plazmové kanony. Při zteči mají šanci způsobit Mortal Wounds.

Bikers (Fast Attack), 3-6 – Elitní mariňáci na motocyklech. Při postupu se pohybují rychleji. Mohou provést zteč i poté, co provedli ústup. Lze je vybavit teleportačním zaměřovačem. Ten je umístěn kamkoliv do startovní zóny a oddíl obsahující alespoň jednoho Terminatora se k němu v průběhu hry může teleportovat odkudkoliv z bojiště. Je jen na jedno použití.

Rhino (Dedicated Transport) – Obrněný transportér s kapacitou 10 vojáků. Může si sám opravit poškození. Nemůže převážet vojáky v brnění Terminátor, vojáky s tryskovými batohy a Primaris Mariňáky. Má jednorázový vrhač dýmovnic, kterým se může chránit před střelbou.

Razorback (Dedicated Transport) – Obrněný transportér s kapacitou jen 6 vojáků, ale má silnější výzbroj. Nemůže převážet vojáky v brnění Terminátor, vojáky s tryskovými batohy a Primaris Mariňáky. Má jednorázový vrhač dýmovnic, kterým se může chránit před střelbou.

Repulsor (Dedicated Transport) – Vznášedlový obrněný transportér s kapacitou 10 Primaris Mariňáků. Nemůže převážet vojáky s tryskovými batohy; vojáci v brnění Gravis zabírají místa dvou vojáků. Jeho primární zbraní je buď rotační autokanon (efektivní proti pěchotě) nebo rychlopalný laserový kanon (efektivní proti vozidlům). Kromě toho má několik sekundárních zbraní pro střelbu na kratší vzdálenosti a jednu protiletadlovou zbraň. Ze zbraní může bez problému střílet i za pohybu. Jeho anti-gravitační pole nepřátelům komplikuje zteč cílenou na něj. Může opakovaně vypouštět dýmovnice a chránit se tak před střelbou.

Drop Pod (Dedicated Transport) – Výsadková kapsle s kapacitou 10 vojáků. Nemůže převážet vojáky v brnění Terminátor, vojáky s tryskovými batohy a Primaris Mariňáky. Jakmile dosedne, je už nehybná. Je ozbrojená, takže může alespoň poskytovat palebnou podporu.

Hellblasters (Heavy Support), 5-10 – Podpůrná jednotka, složená z Primaris Mariňáků. Jsou vybaveni plazmovými zbraněmi. Základní plazmové pušky mohou vyměnit za rychlopalné pušky (s vyšší kadencí) nebo dalekonosné pušky (s vyšším dostřelem).

Land Raider (Heavy Support) – Těžký tank a transportér v jednom. Může nést 10 vojáků, přičemž vojáci v brnění Terminátor a vojáci s tryskovými batohy zabírají místa dvou vojáků. Nemůže vézt Primaris Mariňáky. Je vyzbrojen dvěma dvojitými laserovými kanony, které jsou mocnou protitankovou zbraní. Ze zbraní může bez problému střílet i za pohybu. Má jednorázový vrhač dýmovnic, kterým se může chránit před střelbou.

Land Raider Crusader (Heavy Support) – Může nést 16 vojáků, přičemž vojáci v brnění Terminátor a vojáci s tryskovými batohy zabírají místa dvou vojáků. Nemůže vézt Primaris Mariňáky. Oproti standardní verzi je tato zaměřena na boj proti pěchotě – je vyzbrojena dvěma sadami bolterů, které jí propůjčují obrovskou palebnou sílu. Ze zbraní může bez problému střílet i za pohybu. Při zteči má šanci způsobit Mortal Wounds. Má jednorázový vrhač dýmovnic, kterým se může chránit před střelbou.

Land Raider Redeemer (Heavy Support) – Může nést 12 vojáků, přičemž vojáci v brnění Terminátor a vojáci s tryskovými batohy zabírají místa dvou vojáků. Nemůže vézt Primaris Mariňáky. Oproti standardní verzi je tato zaměřena na boj proti semknutým oddílům pěchoty – je vyzbrojena dvěma velkými plamenomety. Ze zbraní může bez problému střílet i za pohybu. Při zteči má šanci způsobit Mortal Wounds. Má jednorázový vrhač dýmovnic, kterým se může chránit před střelbou.

Corvus Blackstar (Flyer) – Výsadkový letoun se silnou výzbrojí. Může nést 12 vojáků, přičemž vojáci v brnění Terminátor a vojáci s tryskovými batohy zabírají místa dvou vojáků a motocykly zabírají místa tří vojáků. Nemůže převážet Primaris Mariňáky. Je velmi rychlý, nepřátelé mají při střelbě na něj postih na zásah. Při přeletu přes nepřátelskou jednotku může shodit bomby, které mají šanci způsobit Mortal Wound až deseti cílům. Může přejít do vznášejícího režimu, ve kterém není sice tak rychlý, ale snadněji manévruje. Může být vybaven vrhačem klamných cílů nebo zaměřovacím senzorem. Vrhač klamných cílů dovoluje provádět opravné hody na Save, pokud mu padne jednička (nefunguje ve vznášejícím režimu). Zaměřovací senzor dovoluje provést opravné hody na zásah při střelbě na létající cíle, pokud padne jednička.

Reivers (Elites), 5-10 – Oddíl Primaris Mariňáků, který se zaměřuje na zákeřné útoky. Mají lehčí brnění a jsou vybaveni šokovými granáty, které nepřátele paralyzují. Mohou mít také vrhače záchytných kotev (dovolují snadno překonávat terén) a gravitační padáky (mohou být vysazeni letecky). Nepřátelé v okruhu 3 palců mají postih na Leadership. Celý oddíl lze přezbrojit na boj zblízka.

Aggressors (Elites), 3-6 – Těžká útočná jednotka zaměřená na střelbu na krátké vzdálenosti, složená z Primaris Mariňáků. Jsou oblečeni v brnění Gravis, které jim zvyšuje odolnost. Jejich výzbroj tvoří dvě energopěsti s integrovanými rychlopalnými boltery nebo plamenomety. Nemají žádný postih při střelbě za pohybu, ale pokud zůstanou stát, mohou střílet dvakrát.

Vanguard Veterans (Elites), 5-10 – Elitní mariňáci vybavení tryskovými batohy, díky kterým mohou být vysazeni letecky. Zaměřují se na boj zblízka.

Terminators (Elites), 5-10 – Elitní mariňáci oblečení v brnění Terminátor, které poskytuje Invulnerable Save 5+. Mohou nést výzbroj na střelbu i na boj zblízka, v různé kombinaci. Mohou být vysazeni teleportací. Automaticky uspějí v hodech na morálku.

Dreadnought (Elites) – Kráčedlo vyzbrojené těžkou střelnou zbraní a mohutnou rukou s integrovanou sekundární zbraní. Ruku lze vyměnit za raketomet, ale efektivita v boji zblízka již nebude tak velká. Má jednorázový vrhač dýmovnic, kterým se může chránit před střelbou.

Venerable Dreadnought (Elites) – Elitní kráčedlo vyzbrojené těžkou střelnou zbraní a mohutnou rukou s integrovanou sekundární zbraní. Ruku lze vyměnit za raketomet, ale efektivita v boji zblízka již nebude tak velká. Oproti základnímu Dreadnoughtu má lepší Weapon Skill a Ballistic Skill a může ignorovat zranění. Má jednorázový vrhač dýmovnic, kterým se může chránit před střelbou.

Redemptor Dreadnought (Elites) – Mocnější kráčedlo pilotované Primaris Mariňákem. Je vyzbrojené těžkou střelnou zbraní, mohutnou rukou s integrovanou sekundární zbraní, dvojicí sekundárních zbraní pro střelbu na kratší vzdálenosti a jednou protiletadlovou zbraní.

Primaris Apothecary (Elites) – Polní lékař, Primaris Mariňák. Může vyléčit zraněné vojáky i obživit padlé.

Watch Master (HQ) – Velitel základny Deathwatch. Je vyzbrojen kopím s integrovaným bolterem. Energetický štít mu dává Invulnerable Save 4+. Spolubojovníkům v okruhu 6 palců dovoluje provádět opravný hod na zásah.

Watch Captain (HQ) – Kapitán kompanie. Má na výběr z velkého množství různých zbraní a zvláštního vybavení. Energetický štít mu dává Invulnerable Save 4+. Spolubojovníkům v okruhu 6 palců dovoluje provádět opravný hod na zásah, pokud jim padne jednička. Může být vybaven tryskovým batohem, díky kterému může být vysazen letecky.

Watch Captain in Terminator Armour (HQ) – Kapitán kompanie oblečený v brnění Terminátor, které mu zvyšuje odolnost a dovoluje používat mocnější zbraně. Energetický štít mu dává Invulnerable Save 4+. Může být vysazen teleportací. Spolubojovníkům v okruhu 6 palců dovoluje provádět opravný hod na zásah, pokud jim padne jednička.

Primaris Watch Captain (HQ) – Kapitán kompanie, Primaris Mariňák. Má na výběr z velkého množství různých zbraní a zvláštního vybavení. Energetický štít mu dává Invulnerable Save 4+. Spolubojovníkům v okruhu 6 palců dovoluje provádět opravný hod na zásah, pokud jim padne jednička.

Chaplain (HQ) – Kněz vyzbrojený energo-palcátem. Spolubojovníkům v okruhu 6 palců dovoluje provádět opravný hod na zásah v boji zblízka. Také mohou využít jeho hodnotu Leadership. Energetický štít mu dává Invulnerable Save 4+. Může být vybaven tryskovým batohem, díky kterému může být vysazen letecky.

Chaplain in Terminator Armour (HQ) – Kněz vyzbrojený energo-palcátem a oblečený v brnění Terminátor, které mu zvyšuje odolnost a dovoluje používat mocnější zbraně. Energetický štít mu dává Invulnerable Save 4+. Může být vysazen teleportací. Spolubojovníkům v okruhu 6 palců dovoluje provádět opravný hod na zásah v boji zblízka. Také mohou využít jeho hodnotu Leadership.

Primaris Chaplain (HQ) – Kněz, Primaris Mariňák. Je vyzbrojen energo-palcátem. Spolubojovníkům v okruhu 6 palců dovoluje provádět opravný hod na zásah v boji zblízka. Také mohou využít jeho hodnotu Leadership. Energetický štít mu dává Invulnerable Save 4+.

Librarian (HQ) – Psyker. Ovládá tři kouzla (jedno základní a dvě Librarius); v jednom kole může seslat dvě kouzla a jedno nepřátelské blokovat. Je vybaven zařízením Psychic Hood, které mu dává bonus při blokování nepřátelského kouzla seslaného v okruhu 12 palců. Může být vybaven tryskovým batohem, díky kterému může být vysazen letecky.

Librarian in Terminator Armour (HQ) – Psyker. Ovládá tři kouzla (jedno základní a dvě Librarius); v jednom kole může seslat dvě kouzla a jedno nepřátelské blokovat. Je oblečený v brnění Terminátor, které mu zvyšuje odolnost, dodává Invulnerable Save 5+ a dovoluje používat mocnější zbraně. Může být vysazen teleportací. Je vybaven zařízením Psychic Hood, které mu dává bonus při blokování nepřátelského kouzla seslaného v okruhu 12 palců.

Primaris Librarian (HQ) – Psyker, Primaris Mariňák. Ovládá tři kouzla (jedno základní a dvě Librarius); v jednom kole může seslat dvě kouzla a jedno nepřátelské blokovat. Je vybaven zařízením Psychic Hood, které mu dává bonus při blokování nepřátelského kouzla seslaného v okruhu 12 palců.

Hrdinové

Watch Captain Artemis (HQ) – Slavný Watch Captain. Je vyzbrojen energo-mečem a bolterem s integrovaným speciálním plamenometem, který zraní na hod 2+ (vozidla na hod 6+). Nese také jednu stázovou bombu, která může cíli způsobit jedno až šest Mortal Wounds, ale pokud mine, toto zranění utrpí Artemis. Energetický štít mu dává Invulnerable Save 4+. Spolubojovníkům v okruhu 6 palců dovoluje provádět opravný hod na zásah, pokud jim padne jednička. Může ignorovat zranění.


Úvod | Projekt Void © 2009-2021
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0179 vteřin