Codex: Grey Knights, 5. edice

14.7.14 - Gediman - Komentáře (2)
Nyní bude následovat dlouhá série článků o Codexech. V jejich názvech bude vždy uvedeno, během jaké edice byl daný codex vydán. Jako první představím codexy, které jsou zastaralé – tedy ty, které byly vydány ještě za časů 5. edice pravidel a které prozatím nemají novou verzi. Přesto i tyto codexy jsou stále z velké části kompatibilní.
.
Codex: Grey Knights, 5. edice


Grey Knights jsou tajná kapitula Vesmírných mariňáků, která byla založena speciálně pro boj proti silám Chaosu. Všichni mariňáci v této kapitule jsou psykeři, protože proti démonům se nejlépe bojuje psychickými silami. Jsou zcela nezkorumpovatelní, nic je nepřinutí obrátit se na stranu Chaosu. A navíc mají speciální výcvik, výstroj a výzbroj. Grey Knights fungují jako ozbrojená síla inkviziční sekce Ordo Malleus. V tomto codexu jsou však zařazeni také agenti Inkvizice z ostatních sekcí a jejich nejčastější pomocníci.

Zvláštní pravidla a výhody:

And They Shall Know No Fear - Všichni vojáci kapituly Grey Knights mají standardní mariňáckou výhodu: jsou imunní vůči strachu, lépe se vypořádají se zlomenou morálkou a nemohou být rozprášeni po prohraném boji zblízka.

Combat Squads - Všichni vojáci kapituly Grey Knights mají standardní mariňáckou výhodu: oddíl o deseti mužích se může na začátku hry rozdělit na dva pětičlenné.

The Aegis - Všechny jednotky kapituly Grey Knights mají speciální systém, který jim zvyšuje odolnost proti psychickým silám.

Preferred Enemy - Všichni vojáci kapituly Grey Knights mají vyšší šanci zasáhnout a zranit démony.

Nemesis Force Weapons - Všichni vojáci kapituly Grey Knight jsou vyzbrojeni speciálními Force zbraněmi, které jsou velmi efektivní proti démonům a psykerům.

Jednotky:

Strike Squad (Troops), 5-10 - Základní jednotka. Ovládá dvě psychické síly – díky jedné si zvyšuje Strength v boji zblízka, díky druhé dokáže zkomplikovat výsadek nepřátelských jednotek. Může k ní být přidělen transportér Rhino nebo Razorback.

Terminator Squad (Troops), 5-10 - Lepší základní jednotka, ovšem též dražší. Grey Knighti jsou jediní Vesmírní mariňáci, kteří mohou Terminátory standardně nasadit jako Troops, což je velká výhoda v Battle-forged armádách. Ovládá psychickou sílu, která jí zvyšuje Strength v boji zblízka. Oddíl může obsahovat vlajkonoše.

Interceptor Squad (Fast Attack), 5-10 - Jednotka vybavená teleportéry – funguje jako Jump Infantry, ale navíc se dokáže jednou za hru teleportovat na delší vzdálenost. Ovládá dvě psychické síly – díky jedné si zvyšuje Strength v boji zblízka, díky druhé dokáže zkomplikovat výsadek nepřátelských jednotek

Stormraven Gunship (Fast Attack) - Výsadkový letoun se silnou výzbrojí. Může nést 12 vojáků (přičemž vojáci v brnění Terminátor zabírají místa dvou vojáků) a jednoho Dreadnoughta. Ovládá psychickou sílu, díky které si může zrušit efekty paralyzované a omráčené posádky.

Purgation Squad (Heavy Support), 5-10 - Těžká střelecká jednotka. Ovládá dvě psychické síly – díky jedné si zvyšuje Strength v boji zblízka, druhá jí dovoluje zasáhnout i cíle, které se nachází mimo výhled. Může k ní být přidělen transportér Rhino nebo Razorback.

Dreadnought (Heavy Support) - Kráčedlo, které lze vyzbrojit dvěmi různými zbraněmi. Má vyšší odolnost proti nepřátelským psychickým silám, než ostatní Grey Knighti. Ovládá psychickou sílu, díky které si může zrušit efekty paralyzované a omráčené posádky.

Land Raider (Heavy Support) - Těžký tank a transportér v jednom. Může nést 10 vojáků, přičemž vojáci v brnění Terminátor zabírají místa dvou vojáků. Je vyzbrojen dvěma dvojitými laserovými kanony, které jsou mocnou protitankovou zbraní. Ovládá psychickou sílu, díky které si může zrušit efekty paralyzované a omráčené posádky.

Land Raider Crusader (Heavy Support) - Může nést 16 vojáků, přičemž vojáci v brnění Terminátor zabírají místa dvou vojáků. Oproti standardní verzi je tato zaměřena na boj proti pěchotě – je vyzbrojena dvěma sadami bolterů, které jí propůjčují obrovskou palebnou sílu. Ovládá psychickou sílu, díky které si může zrušit efekty paralyzované a omráčené posádky.

Land Raider Redeemer (Heavy Support) - Může nést 12 vojáků, přičemž vojáci v brnění Terminátor zabírají místa dvou vojáků. Oproti standardní verzi je tato zaměřena na boj proti semknutým oddílům pěchoty – je vyzbrojena dvěma velkými plamenomety. Ovládá psychickou sílu, díky které si může zrušit efekty paralyzované a omráčené posádky.

Nemesis Dreadknight (Heavy Support) - Rozměrný exoskelet (neřadí se mezi vozidla, je to Monstrous Creature), který nese mocné zbraně – v podstatě obří verze zbraní, které mají pěší Grey Knighti. Má také silné pancéřování a navíc Invulnerable Save. Může být vybaven teleportérem, díky kterému se z něj stane Jump Monstrous Creature a získá schopnost se jednou za hru teleportovat. Ovládá dvě psychické síly – díky jedné si zvyšuje Strength v boji zblízka, díky druhé v boji zblízka ruší efekty nadpřirozených sil démonů.

Purifier Squad (Elites), 5-10 - Elitní skupina Grey Knightů, která se odlišuje bílými přilbami. Ovládá dvě psychické síly – díky jedné si zvyšuje Strength v boji zblízka, díky druhé v boji zblízka zasadí cíli další úder. Necítí strach. Může k ní být přidělen transportér Rhino nebo Razorback.

Paladin Squad (Elites), 1-10 - Elitní skupina Grey Knightů oblečená v brnění Terminátor. Zajímavé je, že minimální velikost oddílu je pouhý jeden voják. Nejlépe funguje jako doprovod pro HQ jednotku. Ovládá dvě psychické síly – díky jedné si zvyšuje Strength v boji zblízka, díky druhé může vystřelit výboj způsobující velký výbuch. Oddíl může obsahovat vlajkonoše a polního lékaře.

Techmarine (Elites) - Opravář a polní technik. Ovládá dvě psychické síly – díky jedné si zvyšuje Strength v boji zblízka, díky druhé si zvyšuje šanci na úspěšnou opravu. Standardně je vybaven postrojem Servo-harness, který mu poskytuje dvě silné mechanické paže a dvě přídavné střelné zbraně. Místo něj může být vyzbrojen ničivou zbraní Conversion Beamer.

Callidus Assassin (Elites) - Zabiják sekce Officio Assassinorum, který se specializuje na infiltraci a boj zblízka. Hlavní výzbroj tvoří C’tan Phase Sword, který dokáže oběť automaticky zabít, a Neural Shredder, který se hodí k likvidaci velkého množství živých cílů. Chemická látka Polymorphine mu dovoluje provést zákeřný útok tam, kde to nepřítel nejméně čeká.

Vindicare Assassin (Elites) - Zabiják sekce Officio Assassinorum, který se specializuje na infiltraci a střelbu. Hlavní výzbroj tvoří Exitus Rifle a Exitus Pistol, které dokáží střílet tři typy specializované munice. Sniperský výcvik mu dovoluje zaměřit konkrétního člena oddílu.

Culexus Assassin (Elites) - Zabiják sekce Officio Assassinorum, který se specializuje na likvidaci psykerů. Hlavní výzbroj tvoří Animus Speculum, mocná střelná zbraň jejíž ničivost roste v blízkosti psykerů. Zařízení Etherium z něj dělá částečně nehmotného ducha, kterého je velmi těžké zasáhnout.

Eversor Assassin (Elites) - Zabiják sekce Officio Assassinorum, který se specializuje na masakrování velkého množství protivníků a všeobecnou destrukci. Hlavní výzbroj tvoří Executioner Pistol, která střílí jedovaté projektily, a Neuro Gauntlet, která je destruktivní v boji zblízka. Chemická látka Frenzon mu zvyšuje počet útoků při zteči.

Venerable Dreadnought (Elites) - Totéž jako běžný Dreadnought, ale má lepší Weapon Skill a Ballistic Skill a je o něco odolnější.

Inquisitorial Henchmen (n/a), 3-12 - Oddíl agentů Inkvizice. Za každého Inkvizitora lze pořídit jeden, nezabírají žádný slot organizační tabulky. Oddíl se může skládat z různých bojovníků, takže může mít různé taktické využití: Arco-Flagellant, Banisher, Crusader, Daemonhost, Death Cult Assassin, Inquisitorial Servitor, Jokaero Weaponsmith, Mystic, Psyker, Warrior Acolyte. Může k němu být přidělen transportér Rhino, Razorback nebo Inquisitorial Chimera.

Rhino (n/a) - Obrněný transportér s kapacitou 10 vojáků. Nemůže převážet vojáky v brnění Terminátor. Ovládá psychickou sílu, díky které si může zrušit efekty paralyzované a omráčené posádky.

Razorback (n/a) - Obrněný transportér s kapacitou jen 6 vojáků, ale má silnější výzbroj. Nemůže převážet vojáky v brnění Terminátor. Ovládá psychickou sílu, díky které si může zrušit efekty paralyzované a omráčené posádky.

Inquisitorial Chimera (n/a) - Obrněný transportér s kapacitou 12 vojáků, přičemž vojáci v brnění Terminátor zabírají místa dvou vojáků. Oproti transportérům Rhino a Razorback má silnější pancéřování na přídi, slabší pancíř na bocích a větší palebnou sílu. Je to obojživelné vozidlo – snadno může překonávat vodní plochu. Je určeno hlavně pro převoz Inkvizitora a jeho agentů.

Grand Master (HQ) - Jeden z vůdců kapituly, oblečený v brnění Terminátor. Má na výběr z velkého množství různých zbraní a zvláštního vybavení. Má dobrou zvláštní schopnost, která mu dovoluje na začátku hry jedné až třem jednotkám (což určí hod kostkou) dát jeden ze čtyř bonusů (toto vybere hráč). Ovládá dvě psychické síly – díky jedné si zvyšuje Strength v boji zblízka, díky druhé zvyšuje šanci na brzký příchod posil.

Brother-Captain (HQ) - Nižší vůdce, též oblečený v brnění Terminátor. Ovládá dvě psychické síly - díky jedné si zvyšuje Strength v boji zblízka, díky druhé zvyšuje šanci na brzký příchod posil.

Librarian (HQ) - Všichni Grey Knighti jsou psykeři, ale Librariani jsou ti nejmocnější z nich. Standardně ovládá sílu, díky které si zvyšuje Strength v boji zblízka, ale kromě ní si může vzít až dvě další dle svého výběru. Je též oblečený v brnění Terminátor a je vybaven zařízením Psychic Hood, které mu pomáhá odolávat nepřátelským psychickým silám.

Brotherhood Champion (HQ) - Nejlepší šermíř z kapituly. Jeho hlavní zbraní je mocnější verze Force meče. V boji zblízka může využít jednoho ze tří bojových stylů: Sword Storm se hodí proti velkému množství slabých cílů, Blade Shield je skvělý na vykrývání úderů nepřítele a Rapier Strike je dobrý k ničení mocných protivníků a velkých monster. Ovládá dvě psychické síly - díky jedné si zvyšuje Strength v boji zblízka, druhá mu dovoluje v boji zblízka udeřit i poté, co je zabit.

Ordo Malleus Inquisitor (HQ) - Inkvizitor ze sekce bojující proti démonům. Má přístup k velkému množství druhů zbraní a vybavení – některé jsou určené k ničení démonů (např. Hellrifle, Nemesis Daemon Hammer), jiné jsou démonického původu (např. Daemonblade). Může být upgradován na psykera. Největší výhodou tohoto Inkvizitora oproti ostatním je to, že může být oblečen v brnění Terminátor, které mu zvyšuje odolnost a dovoluje používat mocnější zbraně.

Ordo Xenos Inquisitor (HQ) - Inkvizitor ze sekce bojující proti vnějšímu nepříteli, tedy cizím rasám. Má přístup k velkému množství druhů zbraní a vybavení – některé jsou mimozemského původu (např. Scythian Venom Talon, Ulumeathi Plasma Syphon). Může být upgradován na psykera. Největší výhodou tohoto Inkvizitora oproti ostatním je to, že může mít Conversion Beamer, což je velmi ničivá zbraň.

Ordo Hereticus Inquisitor (HQ) - Inkvizitor ze sekce bojující proti vnitřnímu nepříteli, tedy kacířům, mutantům a zrádcům. Má přístup k velkému množství druhů zbraní a vybavení určených k ničení psykerů (např. Null Rod, Condemnor Boltgun). Může být upgradován na psykera. Největší výhodou tohoto Inkvizitora oproti ostatním je to, že může být vyzbrojen zařízením Psyocculum, které razantně zvyšuje Ballistic Skill při střelbě na psykery.

Hrdinové:

Lord Kaldor Draigo (HQ) - Vůdce kapituly Grey Knights. Je oblečený v brnění Terminátor. Ovládá tři psychické síly - díky jedné si zvyšuje Strength v boji zblízka, díky druhé zvyšuje šanci na brzký příchod posil a třetí funguje jako plošný střelecký útok, který je efektivní proti démonům. Je vyzbrojen Force mečem s bonusem proti démonům a silným štítem, takže je velmi mocný v boji zblízka. Má však také i střelnou zbraň. Nelze zabít automaticky a necítí strach. Stejně jako Grand Master, i on může jednotkám poskytovat bonus.

Grand Master Mordrak (HQ) - Jeden z Grand Masterů kapituly. Je oblečený v brnění Terminátor. Ovládá dvě psychické síly - díky jedné si zvyšuje Strength v boji zblízka, díky druhé zvyšuje šanci na brzký příchod posil. Stejně jako běžný Grand Master, i on může jednotkám poskytovat bonus. Jeho hlavní přednost spočívá v tom, že dovoluje nasadit oddíl Ghost Knightů, což jsou přízrační Terminátoři. Ti ho doprovází jako oddíl. Pokud Mordrak utrpí zranění, může vyvolat dalšího Ghost Knighta a přidat ho do oddílu. Ovšem jakmile je zabit, zmizí i jeho doprovod.

Brother-Captain Stern (HQ) - Jeden z kapitánů. Je oblečený v brnění Terminátor. Ovládá tři psychické síly - díky jedné si zvyšuje Strength v boji zblízka, díky druhé zvyšuje šanci na brzký příchod posil a díky třetí dokáže otevřít trhlinu do Warpu a vysát všechny kolem sebe, avšak včetně přátel. Nicméně toto vysátí je velmi efektivní proti démonům.

Castellan Crowe (HQ) - Jediný hrdina Grey Knightů jako takových, který nemá brnění Terminátor. Je to lepší Champion – má též jeho schopnost speciálních bojových stylů. Je vyzbrojen v podstatě obyčejným mečem, ale díky zvláštní schopnosti ho umí ovládat mnohem lépe. Ovládá tři psychické síly - díky jedné si zvyšuje Strength v boji zblízka, díky druhé v boji zblízka zasadí cíli další úder a třetí mu dovoluje v boji zblízka udeřit i poté, co je zabit. Necítí strach.

Justicar Thawn (Troops) - Funguje jako upgrade pro Terminator Squad, kde nahradí velitele, nemůže se tedy pohybovat samostatně. Jeho hlavní výhodou je to, že když je zabit, je tu šance, že opět povstane (pro zajímavost: stejnou schopnost mají Necroni). Ovládá psychickou sílu, která mu zvyšuje Strength v boji zblízka. Necítí strach.

Inquisitor Coteaz (HQ) - Mocný Inkvizitor ze sekce Ordo Malleus. Dovoluje nasadit jednotky Inquisitorial Henchmen jako Troops (nejsou limitovány počtem Inkvizitorů v armádě), takže hráč má možnost sestavit celou armádu jen z nich. Ovládá tři psychické síly - díky jedné si zvyšuje Strength v boji zblízka, díky druhé v boji zblízka ruší efekty nadpřirozených sil démonů a pomocí třetí komplikuje nepříteli zteč. Když nějaký nepřátel přijde ze zálohy do jeho blízkosti, může na něj Coteaz a oddíl, ke kterému je připojen, ihned vystřelit.

Inquisitor Karamazov (HQ) - Mocný Inkvizitor ze sekce Ordo Hereticus. V boji je nesen na chodícím trůnu, který mu poskytuje velkou odolnost a ničivou střelnou zbraň obzvlášť efektivní proti vozidlům. Kromě toho je vybaven zaměřovačem orbitální dělostřelby, přičemž pokud tuto dělostřelbu zaměří na vlastní vojáky, neodchýlí se. Takže může obětovat jednoho služebníka, aby zničil nepřátele v jeho blízkosti. Karamazov má nezlomnou morálku a posiluje morálku i všem vojákům v okolí.

Inquisitor Valeria (HQ) - Mocná Inkvizitorka ze sekce Ordo Xenos. Používá mnoho mimozemských zbraní a zařízení. Nejzajímavější je Hyperstone Maze, které dokáže nepřítele vysát – jestli se to povede, to záleží na jeho zbývajících Wounds, nicméně jinak proti tomu není žádná obrana. Má též velmi ničivou pistoli. Obě tyto zbraně jsou však jen na jedno použití.


Úvod | Projekt Void © 2009-2023
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0136 vteřin