Codex: Grey Knights, 7. edice

14.1.15 - Gediman - Komentáře (0)
Nyní budou následovat popisy nových verzí Codexů patřící frakcím, o kterých jsem tu už psal. Bude se tedy jednat jen o větší či menší aktualizaci textu.
.
Codex: Grey Knights, 7. edice


Grey Knights jsou tajná kapitula Vesmírných mariňáků, která byla založena speciálně pro boj proti silám Chaosu. Všichni mariňáci v této kapitule jsou psykeři, protože proti démonům se nejlépe bojuje psychickými silami. Jsou zcela nezkorumpovatelní, nic je nepřinutí obrátit se na stranu Chaosu. A navíc mají speciální výcvik, výstroj a výzbroj. Grey Knights fungují také jako ozbrojená síla inkviziční sekce Ordo Malleus.

Zvláštní pravidla a výhody:

And They Shall Know No Fear – Všichni vojáci kapituly Grey Knights mají standardní mariňáckou výhodu: jsou imunní vůči strachu, lépe se vypořádají se zlomenou morálkou a nemohou být rozprášeni po prohraném boji zblízka.

Combat Squads – Všichni vojáci kapituly Grey Knights mají standardní mariňáckou výhodu: oddíl o deseti mužích se může na začátku hry rozdělit na dva pětičlenné.

The Aegis – Všichni vojáci kapituly Grey Knights mají speciální systém, který jim zvyšuje odolnost proti psychickým silám.

Preferred Enemy – Všichni vojáci kapituly Grey Knights mají vyšší šanci zasáhnout a zranit démony.

Nemesis Force Weapons – Všichni vojáci kapituly Grey Knights jsou vyzbrojeni speciálními Force zbraněmi, které jsou velmi efektivní proti démonům a psykerům.

Purity of Spirit – Grey Knights dokáží bezpečněji ovládat síly z disciplíny Daemonology: Sanctic, ovšem na druhou stranu nemohou sesílat síly Daemonology: Malefic. Tato schopnost je již v podstatě popsána v základní knize pravidel 7. edice.

Jednotky:

Strike Squad (Troops), 5-10 - Základní jednotka. Psykeři Mastery Level 1, kteří ovládají dvě psychické síly z disciplíny Daemonology - díky jedné snižují odolnost démonům, díky druhé si zvyšují Strength v boji zblízka. Může k nim být přidělen transportér Rhino nebo Razorback.

Terminator Squad (Troops), 5-10 - Lepší základní jednotka, ovšem též dražší. Grey Knighti jsou jediní Vesmírní mariňáci, kteří mohou Terminátory standardně nasadit jako Troops, což je velká výhoda v Battle-forged armádách. Psykeři Mastery Level 1, kteří ovládají dvě psychické síly z disciplíny Daemonology - díky jedné snižují odolnost démonům, díky druhé si zvyšují Strength v boji zblízka. Může k nim být přidělen kterýkoliv typ Land Raidera.

Interceptor Squad (Fast Attack), 5-10 - Jednotka vybavená teleportéry – funguje jako Jump Infantry, ale navíc se dokáže jednou za hru teleportovat na delší vzdálenost. Psykeři Mastery Level 1, kteří ovládají dvě psychické síly z disciplíny Daemonology - díky jedné snižují odolnost démonům, díky druhé si zvyšují Strength v boji zblízka.

Rhino (Fast Attack) - Obrněný transportér s kapacitou 10 vojáků. Nemůže převážet vojáky v brnění Terminátor.

Razorback (Fast Attack) - Obrněný transportér s kapacitou jen 6 vojáků, ale má silnější výzbroj. Nemůže převážet vojáky v brnění Terminátor.

Stormraven Gunship (Fast Attack) - Výsadkový letoun se silnou výzbrojí. Může nést 12 vojáků (přičemž vojáci v brnění Terminátor zabírají místa dvou vojáků) a jednoho Dreadnoughta.

Purgation Squad (Heavy Support), 5-10 - Těžká střelecká jednotka. Psykeři Mastery Level 1, kteří ovládají dvě psychické síly z disciplíny Daemonology - díky jedné snižují odolnost démonům, díky druhé si zvyšují Strength v boji zblízka. Nemají žádné postihy během boje v noci. Může k nim být přidělen transportér Rhino nebo Razorback.

Land Raider (Heavy Support) - Těžký tank a transportér v jednom. Může nést 10 vojáků, přičemž vojáci v brnění Terminátor zabírají místa dvou vojáků. Je vyzbrojen dvěma dvojitými laserovými kanony, které jsou mocnou protitankovou zbraní.

Land Raider Crusader (Heavy Support) - Může nést 16 vojáků, přičemž vojáci v brnění Terminátor zabírají místa dvou vojáků. Oproti standardní verzi je tato zaměřena na boj proti pěchotě – je vyzbrojena dvěma sadami bolterů, které jí propůjčují obrovskou palebnou sílu.

Land Raider Redeemer (Heavy Support) - Může nést 12 vojáků, přičemž vojáci v brnění Terminátor zabírají místa dvou vojáků. Oproti standardní verzi je tato zaměřena na boj proti semknutým oddílům pěchoty – je vyzbrojena dvěma velkými plamenomety.

Nemesis Dreadknight (Heavy Support) - Rozměrný exoskelet (neřadí se mezi vozidla, je to Monstrous Creature), který nese mocné zbraně – v podstatě obří verze zbraní, které mají pěší Grey Knighti. Má také silné pancéřování a navíc Invulnerable Save. Může být vybaven teleportérem, díky kterému se z něj stane Jump Monstrous Creature a získá schopnost se jednou za hru teleportovat. Psyker Mastery Level 1, který ovládá dvě psychické síly z disciplíny Daemonology - díky jedné snižuje odolnost démonům, díky druhé přidává (či zvyšuje) Invulnerable Save a zároveň škodí démonům.

Purifier Squad (Elites), 5-10 - Elitní skupina Grey Knightů, která se odlišuje bílými přilbami. Psykeři Mastery Level 2, kteří ovládají tři psychické síly z disciplíny Daemonology - díky jedné snižují odolnost démonům, díky druhé si zvyšují Strength v boji zblízka a díky třetí kolem sebe vyvolají ničivou explozi. Necítí strach a jsou velmi ničiví v boji zblízka. Může k nim být přidělen transportér Rhino nebo Razorback.

Paladin Squad (Elites), 3-10 - Elitní skupina Grey Knightů oblečená v brnění Terminátor. Nejlépe funguje jako doprovod pro HQ jednotku. Psykeři Mastery Level 1, kteří ovládají dvě psychické síly z disciplíny Daemonology - díky jedné snižují odolnost démonům, díky druhé si zvyšují Strength v boji zblízka. Oddíl může obsahovat vlajkonoše a polního lékaře. Může k nim být přidělen kterýkoliv typ Land Raidera.

Dreadnought (Elites) – Kráčedlo, které lze vyzbrojit dvěmi různými zbraněmi. Psyker Mastery Level 1, který ovládá dvě psychické síly z disciplíny Daemonology - díky jedné snižuje odolnost démonům, díky druhé přidává (či zvyšuje) Invulnerable Save a zároveň škodí démonům. Může být upgradován na Venerable Dreadnoughta, který má lepší Weapon Skill a Ballistic Skill a je o něco odolnější.

Brother-Captain (HQ) - Nižší vůdce oblečený v brnění Terminátor. Psyker Mastery Level 1, ovládá psychické síly Daemonology, Divination, Pyromancy, Telekinesis a Telepathy. Může být upgradován na Grand Mastera, jednoho z vůdců kapituly. Grand Master je Psyker Mastery Level 2.

Librarian (HQ) - Všichni Grey Knighti jsou psykeři, ale Librariani jsou ti nejmocnější z nich. Psyker Mastery Level 2, ovládá psychické síly Daemonology, Divination, Pyromancy, Telekinesis a Telepathy. Mastery Level může být zvýšen na 3. Je též oblečený v brnění Terminátor a je vybaven zařízením Psychic Hood, které mu pomáhá odolávat nepřátelským psychickým silám.

Brotherhood Champion (HQ) - Nejlepší šermíř z kapituly. Psyker Mastery Level 1, který ovládá dvě psychické síly z disciplíny Daemonology - díky jedné snižuje odolnost démonům, díky druhé si zvyšuje Strength v boji zblízka. Jeho hlavní zbraní je lepší verze Force meče. Má zvláštní schopnost, která mu v boji zblízka dovoluje udeřit i poté, co je zabit. Vždy musí dávat a přijímat výzvy. Když je v duelu, musí si vybrat jeden ze dvou bojových stylů: Sword Strike mu zvyšuje ničivost a Blade Shield mu zvyšuje odolnost.

Techmarine (HQ) - Opravář a polní technik. Psyker Mastery Level 1, který ovládá dvě psychické síly z disciplíny Daemonology - díky jedné snižuje odolnost démonům, díky druhé si zvyšuje Strength v boji zblízka. Standardně je vybaven postrojem Servo-harness, který mu poskytuje dvě silné mechanické paže a dvě přídavné střelné zbraně. Místo něj může být vyzbrojen ničivou zbraní Conversion Beamer. Techmarine nezabírá žádný slot, za každou HQ jednotku může armáda obsahovat jednoho Techmarina.

Hrdinové:

Lord Kaldor Draigo (Lord of War) - Vůdce kapituly Grey Knights. Je oblečený v brnění Terminátor. Psyker Mastery Level 2, který ovládá čtyři psychické síly z disciplíny Daemonology - díky jedné snižuje odolnost démonům, díky druhé si zvyšuje Strength v boji zblízka, díky třetí dokáže teleportovat sebe i svůj oddíl kamkoliv na bitevní pole a díky čtvrté dokáže zabíjet psychicky slabší protivníky. Je vyzbrojen Force mečem s bonusem proti démonům a silným štítem, takže je velmi mocný v boji zblízka. Má však také i střelnou zbraň. Nelze zabít automaticky a necítí strach.

Brother-Captain Stern (HQ) - Jeden z kapitánů. Je oblečený v brnění Terminátor. Psyker Mastery Level 2, který ovládá tři psychické síly z disciplíny Daemonology - díky jedné snižuje odolnost všem démonům ve svém okolí, díky druhé si zvyšuje Strength v boji zblízka a díky třetí přidává (či zvyšuje) Invulnerable Save a zároveň škodí démonům. Má zvláštní schopnost, která mu dovoluje provést jeden opravný hod v každé fázi, může to být hod na zásah, zranění či odolání zásahu. Ovšem když to udělá, protihráč získá tutéž výhodu.

Castellan Crowe (HQ) – Jeden z nejlepších šermířů kapituly. Psyker Mastery Level 2, který ovládá tři psychické síly z disciplíny Daemonology - díky jedné snižuje odolnost démonům, díky druhé si zvyšuje Strength v boji zblízka a díky třetí kolem sebe vyvolá ničivou explozi. Má zvláštní schopnost, která mu v boji zblízka dovoluje udeřit i poté, co je zabit. Vždy musí dávat a přijímat výzvy. Když je v duelu, ovládá bojové styly Sword Strike, který mu zvyšuje ničivost a Blade Shield, který mu zvyšuje odolnost. Necítí strach.

Formace:

Grey Knight Brotherhood - Tato formace se skládá z jednoho Grand Mastera, jednoho Brother-Captaina, jednoho Brotherhood Championa, tří Strike Squads, tří Terminator Squads, dvou Interceptor Squads, dvou Purgation Squads, jednoho Dreadnoughta a jednoho Nemesis Dreadknighta. Jednotky v Deep Strike záloze mohou být vysazeny už během prvního kola. Když jsou tak vysazeny, mohou během stejného kola zároveň běžet i střílet. Pokud je Warlord armády vybrán z této formace, může provést opravný hod na tabulku Warlord Traits. Dokud je Grand Master naživu, všichni psykeři sesílají psychické síly snadněji.

Nemesis Strike Force - Tato formace se skládá minimálně z jednoho HQ a jednoho Troops. Lze přidat až jedno další HQ, tři další Troops, čtyři Elites, dva Fast Attack, dva Heavy Support, jednoho Lord of War a jedno Fortification. Jednotky v Deep Strike záloze mohou být vysazeny už během prvního kola. Když jsou tak vysazeny, mohou během stejného kola zároveň běžet i střílet. Pokud je Warlord armády vybrán z této formace, může provést opravný hod na tabulku Warlord Traits.


Úvod | Projekt Void © 2009-2023
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0138 vteřin