Codex: Necrons, 7. edice

8.2.15 - Gediman - Komentáře (1)
Teď je tu popis nového Codexu Necronů.
.
Codex: Necrons, 7. edice


Necroni jsou prastará rasa, která v dávné minulosti vládla galaxii. K moci se dostali, když se spojili s C’tany, božskými energetickými bytostmi, a svoji mysl přesunuli do nesmrtelných mechanických těl. Když porazili své odvěké nepřátele a poté dokonce i samotné C’tany, uložili se k 60 milionů let dlouhému kryospánku. Nyní se z něj postupně probouzejí, aby obnovili svoji dávnou říši. V tom jim pomáhají technologie tak vyspělé, že jsou nerozlišitelné od magie a nic se jim nedokáže vyrovnat, snad kromě sil Chaosu.

Zvláštní pravidla a výhody:

Reanimation Protocols - všichni vojáci Necronů (kromě Canoptek robotů) se mohou velmi rychle opravovat, mohou díky tomu přežít i silné zásahy, které by jinak byly smrtící. Oprava se provádí ihned po utržení zranění. Hodí se kostkou a na hod 4-5 je zranění ignorováno. Schopnost lze použít i proti útokům, které způsobují automatickou smrt, v tomto případě má však hod postih -1. Schopnost nechrání před útoky zbraní typu Destroyer Weapon. Pokud má jednotka schopnost ignorovat zranění (Feel No Pain), musí si pokaždé vybrat, jestli použije tuto schopnost nebo Reanimation Protocols.

Living Metal – všechna vozidla Necronů ignorují efekty paralyzované posádky. Těžká a super-těžká vozidla si navíc na konci každého kola dokáži sama opravit jedno poškození.

Powers of the C’tan – C’tani ovládají fyzikální zákony vesmíru. Tato moc je tu představena šesti efekty, které fungují jako střelecký útok. Když C’tan sešle svoji sílu, hráč hodí kostkou a určí tak, jaká to bude.

Jednotky:

Warriors (Troops), 10-20 – Základní jednotka. Může k ní být přidělen transportér Ghost Ark nebo výsadkový letoun Night Scythe.

Immortals (Troops), 5-10 – Lepší základní jednotka, ovšem též dražší. Může k ní být přidělen výsadkový letoun Night Scythe.

Canoptek Scarabs (Fast Attack), 3-9 – Roje robotických skarabů, které mohou bojovat jen na blízko. Mohou způsobit automatická zranění a jsou efektivní proti vozidlům a budovám. Necítí strach.

Canoptek Wraiths (Fast Attack), 3-6 – Hadovití roboti. Velmi ničiví v boji zblízka, ale lze jim přikoupit i střelné zbraně. Mohou snadno proniknout jakýmkoliv terénem a překážkami. Necítí strach.

Tomb Blades (Fast Attack), 3-10 – Oddíl vznášedlových motocyklů. Mohou být vylepšeny několika přídavnými systémy.

Destroyers (Fast Attack), 1-6 – Oddíl Necronů integrovaných do vznášedlové platformy (fungují jako Jet Pack Infantry). Jeden člen oddílu může být upgradován na Heavy Destroyera, který je vyzbrojen mnohem silnější zbraní.

Ghost Ark (Fast Attack) – Vznášedlový transportér s kapacitou 10 vojáků. Může opravovat vojáky, které veze, nebo kteří se nacházejí v jeho blízkosti. Je vybaven kvantovým štítem, který poskytuje vyšší pancéřování, dokud není proražen.

Night Scythe (Fast Attack) – Výsadkový letoun s kapacitou 15 vojáků (přičemž Jump Infantry zabírá místa dvou vojáků a motocykly zabírají místa tří vojáků). Pasažéry nepřeváží fyzicky uvnitř svého trupu, místo toho je vybaven teleportačním systémem, který je na bitevní pole přivolává. Pokud je tedy Night Scythe zničen, pasažéři nejsou mrtví, ale jen přesunutí do zálohy.

Heavy Destroyers (Heavy Support), 1-3 – Oddíl Necronů integrovaných do vznášedlové platformy (fungují jako Jet Pack Infantry) a vyzbrojených silnými zbraněmi.

Canoptek Spyders (Heavy Support), 1-3 – Pavoukovití roboti, kteří dokáží vyrábět Scaraby. Mohou být vybaveni zařízením, které v jejich okolí ruší psychické síly, a nebo servisními klepety, kterými dokáží opravovat poškozená vozidla. Necítí strach.

Annihilation Barge (Heavy Support) – Malý vznášedlový tank. Je vybaven kvantovým štítem, který poskytuje vyšší pancéřování, dokud není proražen.

Doomsday Ark (Heavy Support) – Dělostřelecké vznášedlo s ničivým kanonem. Je vybaveno kvantovým štítem, který poskytuje vyšší pancéřování, dokud není proražen.

Monolith (Heavy Support) – Obrovské a těžce opancéřované vznášedlo připomínající pyramidu. Do své blízkosti může teleportovat necronské pěší jednotky ze záloh i odkudkoliv z bitevního pole. Může být vysazeno kamkoliv na bitevní pole.

Transcendent C‘tan (Heavy Support) – Velmi mocný úlomek C’tana. Je to monstrum (Monstrous Creature), které dokáže sesílat c’tanské síly. Necítí strach a nelze zabít automaticky. Když je zabit, silně exploduje. Může být vysazen kamkoliv na bitevní pole a může snadno proniknout jakýmkoliv terénem a překážkami. Všem nepřátelům ve svém okolí komplikuje pohyb.

Doom Scythe (Heavy Support) – Stíhačka vyzbrojena ničivým paprskometem.

Flyed Ones (Elites), 5-20 – Infiltrační jednotka schopná bojovat jen na blízko. Může být vysazena kamkoliv na bitevní pole. U nepřátel vyvolává strach.

Deathmarks (Elites), 5-10 – Jednotka ostřelovačů. Může být vysazena kamkoliv na bitevní pole. Jakmile dorazí na bitevní pole, až do konce kola dokáže vést efektivnější střelbu. Jakmile nějaká nepřátelská jednotka provede Deep Strike, může tato jednotka provést výsadek taktéž (tedy v protihráčově kole) a může ihned zahájit palbu na jakoukoliv nepřátelskou jednotku, která byla právě vysazena stejným způsobem. Může k ní být přidělen výsadkový letoun Night Scythe.

Lychguard (Elites), 5-10 – Elitní královská garda. Může mít Dispersion Shield, který poskytuje vysoký Invulnerable Save. Může k ní být přidělen výsadkový letoun Night Scythe.

Triarch Praetorians (Elites), 5-10 – Garda Triarchu, vládnoucího sněmu staré necronské civilizace. Je to jednotka s létajícím zařízením na zádech (Jump Infantry). Necítí strach. Může k ní být přidělen výsadkový letoun Night Scythe.

Triarch Stalkers (Elites), 1-3 – Bojová vozidla Triarchu. Jsou to velká kráčedla připomínající pavouky, která mohou nést jednu ze tří ničivých zbraní. Necronským jednotkám ve svém okolí přidávají bonus k Ballistic Skill. Jsou vybavena kvantovým štítem, který poskytuje vyšší pancéřování, dokud není proražen.

C’tan Shard of the Nightbringer (Elites) – Úlomek C’tana Nightbringera. Je to monstrum (Monstrous Creature), které dokáže sesílat c’tanské síly. Necítí strach a nelze zabít automaticky. Když je zabit, silně exploduje. Může snadno proniknout jakýmkoliv terénem a překážkami. Je efektivní v boji zblízka proti pěchotě. Ovládá pohled smrti, kterým dokáže snadno zabíjet nepřátele a přitom si vyléčit vlastní zranění. Je považován za Hrdinu, takže na bitevním poli může být jen jeden.

C’tan Shard of the Deceiver (Elites) – Úlomek C’tana Deceivera. Je to monstrum (Monstrous Creature), které dokáže sesílat c’tanské síly. Necítí strach a nelze zabít automaticky. Když je zabit, silně exploduje. Může snadno proniknout jakýmkoliv terénem a překážkami. Umí uniknout z boje zblízka. Nepřátelé v jeho okolí získávají postih na morálku. Dokáže vyvolat iluzi – jakmile oba hráči rozestaví své jednotky na bitevní pole, hráč může tohoto C’tana a/nebo jednu až tři jednotky (určí hod kostkou) v jeho okolí okamžitě přesunout na jinou pozici nebo i do zálohy. Je považován za Hrdinu, takže na bitevním poli může být jen jeden.

Tesseract Vault (Lord of War) – Obří levitující vězení pro mocný úlomek C’tana. Je vyzbrojen čtyřmi kanony. Když je zničen, vždy vyvolá obrovitou explozi (nemusí se házet na tabulku). C’tan uvnitř dokáže sesílat c’tanské síly v jejich mocnější variantě.

Obelisk (Lord of War) – Obří levitující pyramida vyzbrojena čtyřmi kanony. Na začátku hry může být aktivován či deaktivován. Když je aktivován, má schopnost na začátku každé Shooting fáze zasáhnout všechny letouny a vznášedla v okolí. Když je deaktivován, nemůže se hýbat ani střílet, ale má vysoký Invulnerable Save. Může být vysazen kamkoliv na bitevní pole, ale v tom případě je aktivován. Když je jednou aktivován, už nemůže být deaktivován.

Overlord (HQ) – Velitel. Má na výběr z mnoha různých zbraní a speciálního vybavení.

Lord (HQ) – Nižší velitel. Má na výběr z mnoha různých zbraní a speciálního vybavení.

Cryptek (HQ) – Nižší velitel. Má na výběr z několika zbraní a speciálního vybavení. Cryptek má bonus + 1 k hodům Reanimation Protocols; stejnou výhodu poskytuje i oddílu, ke kterému se připojí.

Destroyer Lord (HQ) – Velitel Destroyerů. Může si vybrat z několika zbraní a speciálního vybavení. Je též integrován ve vznášedlové platformě, což z něj dělá Jet Pack Infantry.

Catacomb Command Barge (HQ) – Malý vznášedlový velitelský transportér. Funguje jako válečný vůz, jehož posádku tvoří Overlord (nemůže vystoupit). Ten má na výběr z mnoha různých zbraní a speciálního vybavení. Všem Necronům v okolí dovoluje provádět opravné hody na morálku.

Hrdinové:

Imotekh the Stormlord (Lord of War) – Overlord a Phaeron nejmocnější dynastie Sautekh. Na začátku hry vyvolá bouři, takže platí pravidlo pro boj v noci. Jednou za hru dokáže na nepřátele ve svém okolí seslat blesky. Na konci každého kola má šanci opravit si jedno zranění. Jednotky Flyed Ones mohou provést opravný hod na zaměření Deep Strike.

Nemesor Zahndrekh (HQ) – Overlord a slavný generál. Pokud je nasazen jako Warlord armády, hráč mu může na začátku každého kola zvolit jeden Warlord Trait (nemusí házet kostkou). Každý Trait si však může vybrat jen jednou za hru. Pokud je v blízkosti nepřátelské jednotky, zkopíruje si od ní uvedené zvláštní schopnosti. Tyto schopnosti předá i oddílu, ke kterému je připojen.

Vargard Obyron (HQ) – Lord a osobní strážce Zahndrekha. Když chce v duelu nahradit spolubojovníka, automaticky v tom uspěje. Dokáže se teleportovat, což se dá využít k tomu, aby byl vždy Zahndrekhovi na blízku (v tomto případě má tu výhodu, že se při teleportaci neodchýlí). Je to poměrně dobrý bojovník. Za každý nepřátelský útok zblízka, který ho mine v duelu, získává Obyron proti danému nepříteli jeden útok navíc.

Illuminor Szeras (HQ) – Cryptek, který zkoumá formy života a provádí na nich experimenty. Vyznačuje se čtyřma pavoučíma nohama. Na začátku hry dokáže na jeden oddíl Warriorů nebo Immortalů aplikovat jeden ze tří typů upgradů (to určí hod kostkou). Szeras má bonus + 1 k hodům Reanimation Protocols; stejnou výhodu poskytuje i Necronům ve svém okolí. U nepřátel vyvolává strach.

Orikan the Diviner (HQ) – Cryptek, který umí předvídat budoucnost a manipulovat s časem. Na začátku každého kola má šanci stát se mnohem silnějším válečníkem. Tento bonus pak trvá až do konce hry. Orikan má bonus + 1 k hodům Reanimation Protocols, přičemž může provést opravný hod pokud padne 1; stejnou výhodu poskytuje i oddílu, ke kterému se připojí.

Anrakyr the Traveller (HQ) – Potulný Overlord, který cestuje galaxií a zbavuje necronská území od nepřátel. Umí provádět efektivnější zteče, může provádět také protizteč. Dokáže na dálku ovládnout zbraně nepřátelských vozidel a přinutit je střílet na jiné cíle. Jedna jednotka Immortals je automaticky upgradována na Pyrrhian Eternals – jeho elitní osobní jednotku.

Trazyn the Infinite (HQ) – Arogantní Overlord a sběratel nejrůznějších artefaktů a kuriozit. Často používá falešné dvojníky, aby unikl dopadení. Když je zabit, je tu velká šance, že to byl jen dvojník a on je ve skutečnosti jeden z pěších velitelů (kromě Hrdinů). Je vyzbrojen holí, která vyvolává psionickou vlnu: když v duelu zabije protivníka, tato vlna zasáhne všechny protivníky stejné frakce v okolí.

Formace:

Reclamation Legion (Core) - Tato formace se skládá z jednoho Overlorda (i Hrdiny) nebo Catacomb Command Barge, až dvou oddílů Lychguard, jednoho až čtyř oddílů Immortals, dvou až osmi oddílů Warriors, jednoho až tří oddílů Tomb Blades a až tří Monolithů. Snadno pronikají těžkým terénem. Mohou střílet z těžkých zbraní za pohybu, mohou poté i ztečovat. Overlord a všichni Necroni v jeho blízkosti mohou při Reanimation Protocols provést opravný hod pokud padne 1.

Judicator Battalion (Auxiliary) - Tato formace se skládá z jednoho oddílů Triarch Stalkers a dvou oddílů Triarch Praetorians. Snadno pronikají těžkým terénem. Na začátku Shooting fáze může Stalker zaměřit nepřátelský cíl. Formace pak proti tomuto cíli může provádět opravný hod na zásah i zranění.

Destroyer Cult (Auxiliary) - Tato formace se skládá z jednoho Destroyer Lorda, tří oddílů Destroyers (každý musí obsahovat minimálně tři členy) a až jednoho oddílu Heavy Destroyers. Snadno pronikají těžkým terénem. Pokud je Warlord armády vybrán z této formace, může provést opravný hod na tabulku Warlord Traits. Celá formace může při střelbě provádět opravné hody na zranění.

Deathbringer Flight (Auxiliary) - Tato formace se skládá z dvou až čtyř letounů Doom Scythe. Když jeden letoun vystřelí na cíl, ostatní letouny formace mají bonus k Ballistic Skill při střelbě na tentýž cíl. Nepřátelé mají postih na morálku, pokud jsou v okolí alespoň dvou letounů.

Living Tomb (Auxiliary) - Tato formace se skládá z jednoho Obelisku a až dvou Monolithů. Formace musí být v záloze, na začátku druhého kola přiletí kamkoliv na bitevní pole. Pokud jsou Monolithy vysazeny do blízkosti Obelisku, neodchýlí se. Jakmile Monolithy přistanou, mohou k sobě teleportovat pěchotu ze zálohy.

Annihilation Nexus (Auxiliary) - Tato formace se skládá z jedné Doomsday Ark a dvou Annihilation Barge. Pokud je kvantový štít Doomsday Ark vyřazen, jedna Annihilation Barge v okolí může svůj kvantový štít sama vyřadit a tím reaktivovat kvantový štít Doomsday Ark.

Canoptek Harvest (Auxiliary) - Tato formace se skládá z jednoho Canoptek Spyder, jednoho oddílu Canoptek Wraiths a jednoho oddílu Canoptek Scarabs. Snadno pronikají těžkým terénem. Mohou střílet z těžkých zbraní za pohybu, mohou poté i ztečovat. Na začátku Movement fáze může hráč vybrat jednu ze tří zvláštních schopností: rychlejší pohyb, vyšší ničivost v boji zblízka nebo Reanimation Protocols. Tuto schopnost bude mít Spyder a všechny ostatní jednotky formace v jeho okolí až do začátku příští Movement fáze.

Royal Court (Command) - Tato formace se skládá z jednoho Overlorda (i Hrdiny) nebo Catacomb Command Barge, jednoho až tří Lordů (i Hrdinů) a jednoho až tří Crypteků (i Hrdinů). Snadno pronikají těžkým terénem. Mohou střílet z těžkých zbraní za pohybu, mohou poté i ztečovat. Pokud je Warlord armády vybrán z této formace, může provést opravný hod na tabulku Warlord Traits.

Necron Decurion – Tato armáda se skládá z formací uvedených výše. Musí obsahovat minimálně jednu Core formaci a jednu až deset Auxiliary formací za každou Core formaci. Auxiliary formaci také může tvořit jeden oddíl Deathmarks, jeden oddíl Flyed Ones a nebo jeden libovolný C’tan. Ke každé Core formaci lze také připojit jednu Command formaci. Armáda získává bonus + 1 k hodům Reanimation Protocols a schopnost Living Metal poskytuje imunitu proti efektům paralyzované i omráčené posádky.


Úvod | Projekt Void © 2009-2023
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0125 vteřin