Codex: Necrons, 8. edice

3.6.18 - Gediman - Komentáře (0)
Teď je tu popis nového Codexu Necronů.
.
Codex: Necrons, 8. edice


Necroni jsou prastará rasa, která v dávné minulosti vládla galaxii. K moci se dostali, když se spojili s C’tany, božskými energetickými bytostmi, a svoji mysl přesunuli do nesmrtelných mechanických těl. Když porazili své odvěké nepřátele a poté dokonce i samotné C’tany, uložili se k 60 milionů let dlouhému kryospánku. Nyní se z něj postupně probouzejí, aby obnovili svoji dávnou říši. V tom jim pomáhají technologie tak vyspělé, že jsou nerozlišitelné od magie a nic se jim nedokáže vyrovnat, snad kromě sil Chaosu.

Zvláštní pravidla a výhody:

Living Metal – Každá jednotka si na začátku kola vyléčí jedno zranění. Tuto schopnost nemají oddíly, pouze jednotlivci. Výjimkou jsou úlomky C’tanů.

Reanimation Protocols – Každá jednotka má na začátku kola šanci reaktivovat padlé členy a znovu je vrátit do boje. Tuto schopnost nemají jednotlivci, pouze oddíly. Výjimkou jsou roboti Canoptek.

Powers of the C’tan – C’tani používají mocné schopnosti manipulující s fyzikálními zákony vesmíru. Je tu uvedeno šest schopností. Nejedná se o psychické síly, C’tani nejsou psykeři.

Their number is Legion, Their name is Death – Všechny jednotky typu Troops mají možnost obsazovat strategické body i tehdy, pokud již jsou zabrané protivníkem. Pokud protivník má podobnou schopnost, pak bod patří tomu, kdo u něj má více vojáků. Tato zvláštní schopnost funguje jen pokud je armáda Battle-forged.

Dynastic Codes – Hráč si vybere dynastii své armády, aby jí mohl určit zvláštní pravidla. Pokud armádu nabarvil jako některou z uvedených dynastií, není co řešit. Pokud ji nabarvil jinak, pak musí sám určit, jaké uvedené dynastii stylově nejvíce odpovídá. Tato zvláštní schopnost funguje jen pokud je armáda Battle-forged a celá je složena z jednotek stejné dynastie. Na výběr je z následujících pravidel (nevztahují se na jednotky, které nepatří k žádné dynastii):

--- Sautekh --- Ze všech střelných zbraní mohou střílet i poté, co postoupili (jako by to byly Assault zbraně). Z těžkých zbraní mohou bez problémů střílet i za pohybu, pokud ovšem předtím nepostoupili.

--- Mephrit --- Pokud střílejí na cíl, který se nachází maximálně v polovině jejich dostřelu, AP zbraně je zvýšeno o 1.

--- Novokh --- V boji zblízka mohou provádět opravné hody na zásah, pokud ztečují, jsou napadeni ztečí nebo vyráží naproti nepřátelské zteči.

--- Nihilakh --- Ve střelbě mohou provádět opravné hody na zásah, pokud jim padla jednička a pokud se předtím nepohnuli či neopustili transportér.

--- Nephrekh --- Mohou postupovat vždy maximální rychlostí (není třeba házet kostkou). Při takovém postupu také mohou ignorovat terénní překážky.

Jednotky:

Necron Warriors (Troops), 10-20 – Základní jednotka.

Immortals (Troops), 5-10 – Lepší základní jednotka, ovšem též dražší.

Canoptek Scarabs (Fast Attack), 3-9 – Roj malých levitujících robotů. Mohou bojovat jen zblízka. Pokud má cíl Toughness vyšší než jejich Strength, je zraněn vždy na hod 5+.

Canoptek Wraiths (Fast Attack), 3-6 – Hadovití roboti. Dokáží fázovat mimo realitu, takže mají Invulnerable Save 3+ a mohou ignorovat terénní překážky. Mohou střílet a provést zteč i poté, co provedli ústup. Standardně jsou vyzbrojeni jen drápy, ale mohou mít také částicový vrhač, transdimenzní paprskomet (má šanci způsobit Mortal Wound) nebo energo-biče (mohou udeřit, i když Wraith byl zničen a nestihl provést svůj útok).

Destroyers (Fast Attack), 1-6 – Necroni zcela posedlí vyhlazením všeho života. Jsou integrováni do vznášedlové platformy a nesou lepší výzbroj. Nemají žádný postih při střelbě za pohybu. Mohou provést opravný hod na zásah, pokud jim padla jednička. Pokud oddíl obsahuje alespoň tři členy, jednoho z nich lze vyměnit za Heavy Destroyera.

Tomb Blades (Fast Attack), 3-9 – Oddíl vznášedlových motocyklů. Nepřátelé mají při střelbě na ně postih na zásah. Mohou mít lepší pancéřování, které zvyšuje Save. Mohou být také vybaveni energetickým štítem, který dává Invulnerable Save 5+, nebo zaměřovačem, který při střelbě dovoluje ignorovat bonusy za krytí.

Ghost Ark (Dedicated Transport) – Vznášedlový transportér s kapacitou 10 vojáků. Může převážet jen Warriory nebo Charaktery (kromě Destroyer Lorda). Pasažérům není blokována jejich schopnost Reanimation Protocols. Na konci Movement fáze všem jednotkám Warriorů v okruhu 3 palců vyvolá další efekt Reanimation Protocols. Výzbroj tvoří pušky umístěné po obou bocích vozidla. Má kvantový štít, takže kdykoliv neuspěje v hodu na Save, hodí si kostkou. Pokud je výsledek nižší než utrpěné škody, k žádným škodám nedošlo. Štít nefunguje proti Mortal Wounds.

Heavy Destroyers (Heavy Support), 1-3 – Necroni zcela posedlí vyhlazením všeho života. Jsou integrováni do vznášedlové platformy a nesou těžkou výzbroj. Nemají žádný postih při střelbě za pohybu. Mohou provést opravný hod na zásah, pokud jim padla jednička.

Canoptek Spyders (Heavy Support), 1-3 – Levitující pavoukovití roboti. Jsou to monstra. Dokáží vyrábět nové Canoptek Scaraby a doplňovat tak ztráty v rojích Scarabů v okruhu 6 palců. Je tu ale riziko, že se výroba nepovede a Spyder utrpí Mortal Wound. Standardně jsou vyzbrojeni jen drápy, ale mohou mít také menší dvojitý částicový kanon. Lze je též vybavit opravářským zařízením (funguje jen na vozidla) a rušičkou psychických sil, díky které v jednom kole mohou blokovat jedno nepřátelské kouzlo.

Annihilation Barge (Heavy Support) – Malý vznášedlový tank. Je vyzbrojen dvojitým tesla kanonem a buď menším gauss kanonem nebo menším tesla kanonem. Má kvantový štít, takže kdykoliv neuspěje v hodu na Save, hodí si kostkou. Pokud je výsledek nižší než utrpěné škody, k žádným škodám nedošlo. Štít nefunguje proti Mortal Wounds.

Doomsday Ark (Heavy Support) – Dělostřelecké vznášedlo s ničivým energo-kanonem, který má dva režimy střelby: slabý paprsek a silný paprsek. Silný paprsek může vystřelit jen pokud se předtím nepohnulo. Vedlejší výzbroj tvoří pušky umístěné po obou bocích vozidla. Má kvantový štít, takže kdykoliv neuspěje v hodu na Save, hodí si kostkou. Pokud je výsledek nižší než utrpěné škody, k žádným škodám nedošlo. Štít nefunguje proti Mortal Wounds.

Monolith (Heavy Support) – Velká levitující pyramida. Na bitevní pole může přiletět z orbity. Je vyzbrojena čtyřmi velkými gauss kanony a jedním částicovým krystalem. Nemá žádný postih při střelbě za pohybu. Místo přepravního prostoru je vybavena teleportačním portálem. Skrze něj může přímo ze zálohy přivolat další pěšáky dynastie. Pokaždé je přivolána jedna jednotka, která dorazí v Movement fázi ještě předtím, než se Monolith pohne. Jakmile jsou zničeny všechny Monolithy i Night Scythes, pěšáci, kteří čekali v záloze na teleportování, jsou ztraceni též. Pokud je cílem zteče, z portálu může vypustit vlnu energie, která útočící jednotce způsobí jedno až šest Mortal Wounds. Nefunguje proti vozidlům a monstrům.

Transcendent C’tan (Heavy Support) – Velmi mocný úlomek C’tana. Je to monstrum, umí létat. Nepatří k žádné dynastii. Může být členem jakékoliv armády Necronů, neblokuje tím její zvláštní schopnosti. V boji používá energetická chapadla. Má Invulnerable Save 4+. Ovládá dvě C’tanské schopnosti, může seslat jednu na konci Movement fáze. Před začátkem hry mu lze vybrat zvláštní vlastnost. Hráč ji může vybrat sám, nebo může určit dvě náhodně kostkou. První vlastnost dovoluje na konci Movement fáze seslat dvě C’tanské schopnosti. Druhá vlastnost zvyšuje Save. Třetí vlastnost dovoluje na začátku každého kola vyléčit si jedno až tři zranění. Čtvrtá vlastnost zvyšuje rychlost při postupu. Pátá vlastnost dovoluje v boji zblízka provádět opravné hody na zranění. Šestá vlastnost nepřátelům v okruhu 12 palců ruší bonus za krytí. Nemůže mít Warlord Trait. Jakmile je zničen, může explodovat a všem v okruhu 3 palců způsobit jedno až tři Mortal Wounds.

Doom Scythe (Flyer) – Univerzální bojový letoun vyzbrojený ničivým paprskometem a dvěma velkými tesla kanony. Je velmi rychlý, nepřátelé mají při střelbě na něj postih na zásah.

Night Scythe (Flyer) – Výsadkový letoun. Je vyzbrojen dvěma velkými tesla kanony. Je velmi rychlý, nepřátelé mají při střelbě na něj postih na zásah. Místo přepravního prostoru je vybaven teleportačním portálem. Skrze něj může přímo ze zálohy přivolat další pěšáky dynastie. Pokaždé je přivolána jedna jednotka, která dorazí v Movement fázi ještě předtím, než se letoun pohne. Jakmile jsou zničeny všechny Night Scythes i Monolithy, pěšáci, kteří čekali v záloze na teleportování, jsou ztraceni též.

Flayed Ones (Elites), 5-20 – Necroni nakažení degenerujícím virem, infiltrátoři zaměření na boj zblízka. Na bitevní pole mohou přijít z jiné dimenze. Jsou vyzbrojeni ostrými pařáty, které mohou provádět opravné hody na zranění. Oddíl, kterému způsobili ztráty, má postih na Leadership až do konce kola.

Deathmarks (Elites), 5-10 – Nájemní vrazi, infiltrátoři zaměření na střelbu. Na bitevní pole mohou přijít z jiné dimenze. Jsou vyzbrojeni ostřelovacími puškami, které mají šanci způsobit Mortal Wound. Pokud hru začínají v jiné dimenzi a protihráč na bitevní pole vysadí podobným způsobem nějaké jednotky, mohou okamžitě přijít též a vystřelit po nich.

Lychguard (Elites), 5-10 – Královská garda. Mohou být vyzbrojeni buď energo-kosou nebo energo-mečem a ručním štítem, který poskytuje Invulnerable Save 4+. Pokud nějaký Charakter z dynastie v okruhu 3 palců utrpí zranění, mohou toto zranění vzít místo něj (je to Mortal Wound).

Triarch Praetorians (Elites), 5-10 – Elitní garda Triarchu, vládnoucího sněmu staré necronské civilizace. Nepatří k žádné dynastii. Může být členem jakékoliv armády Necronů, neblokuje tím její zvláštní schopnosti. Mohou být vyzbrojeni buď energo-holí (může i střílet) nebo menší energo-čepelí a částicovým vrhačem. Automaticky uspějí v hodech na morálku. Mají antigravitační projektory, umí létat.

Triarch Stalker (Elites) – Pavoukovité kráčedlo Triarchu, vládnoucího sněmu staré necronské civilizace. Nepatří k žádné dynastii. Může být členem jakékoliv armády Necronů, neblokuje tím její zvláštní schopnosti. Může být vyzbrojeno buď tepelným kanonem (má dva módy střelby, je efektivní proti pěchotě i vozidlům), částicovým kanonem (efektivní proti pěchotě) nebo dvojitým gauss kanonem (efektivní proti vozidlům). Má kvantový štít, takže kdykoliv neuspěje v hodu na Save, hodí si kostkou. Pokud je výsledek nižší než utrpěné škody, k žádným škodám nedošlo. Štít nefunguje proti Mortal Wounds. Spolubojovníci, kteří střílejí na cíl, na který ve stejné fázi již vystřelil Stalker, mohou provést opravný hod na zásah, pokud jim padla jednička.

C’tan Shard of the Deceiver (Elites) – Úlomek C’tana Deceivera. Je to monstrum, umí létat. Nepatří k žádné dynastii. Může být členem jakékoliv armády Necronů, neblokuje tím její zvláštní schopnosti. V boji používá jen pěsti. Nepřátelé v okruhu 12 palců mají postih na morálku. Před začátkem bitvy může přemístit sebe a až tři další jednotky kamkoliv na bitevní pole. V prvním kole tyto jednotky nemohou ztečovat. Má Invulnerable Save 4+. Ovládá dvě C’tanské schopnosti, může seslat jednu na konci Movement fáze. Nemůže mít Warlord Trait. Jakmile je zničen, může explodovat a všem v okruhu 3 palců způsobit jedno až tři Mortal Wounds. V armádě může být jen jeden.

C’tan Shard of the Nightbringer (Elites) – Úlomek C’tana Nightbringera. Je to monstrum, umí létat. Nepatří k žádné dynastii. Může být členem jakékoliv armády Necronů, neblokuje tím její zvláštní schopnosti. V boji používá velkou kosu, která zraní vždy na hod 2+ (proti vozidlům má místo toho vyšší Strength). Dále umí vrhat blesky, které zraní vždy na hod 2+ (vozidla poškodí vždy na hod 6+). Má Invulnerable Save 4+. Ovládá dvě C’tanské schopnosti, může seslat jednu na konci Movement fáze. Nemůže mít Warlord Trait. Jakmile je zničen, může explodovat a všem v okruhu 3 palců způsobit jedno až tři Mortal Wounds. V armádě může být jen jeden.

Overlord (HQ) – Velitel. Má na výběr z velkého množství různých zbraní. Fázový posunovač mu dává Invulnerable Save 4+. Na začátku kola může vybrat jednu pěší jednotku z dynastie v okruhu 6 palců a dát ji bonus k hodům na postup, zteč a zásah. Efekt trvá až do začátku příštího kola. Může být vybaven koulí, která vyvolá další efekt Reanimation Protocols, ovšem jen pro pěší jednotky z dynastie v okruhu 3 palců. Je na jedno použití.

Catacomb Command Barge (HQ) – Overlord jako člen posádky vznášedla. Má na výběr z velkého množství různých zbraní, vznášedlo je vyzbrojeno menším gauss kanonem nebo menším tesla kanonem. Na začátku kola může vybrat jednu pěší jednotku z dynastie v okruhu 12 palců a dát ji bonus k hodům na postup, zteč a zásah. Efekt trvá až do začátku příštího kola. Má kvantový štít, takže kdykoliv neuspěje v hodu na Save, hodí si kostkou. Pokud je výsledek nižší než utrpěné škody, k žádným škodám nedošlo. Štít nefunguje proti Mortal Wounds. Může být vybaven koulí, která vyvolá další efekt Reanimation Protocols, ovšem jen pro pěší jednotky z dynastie v okruhu 3 palců. Je na jedno použití.

Lord (HQ) – Nižší velitel. Má na výběr z velkého množství různých zbraní. Pěším jednotkám z dynastie v okruhu 6 palců dává možnost opravných hodů na zranění, pokud padne jednička. Může být vybaven koulí, která vyvolá další efekt Reanimation Protocols, ovšem jen pro pěší jednotky z dynastie v okruhu 3 palců. Je na jedno použití.

Destroyer Lord (HQ) – Lord zcela posedlý vyhlazením všeho života. Je integrován do vznášedlové platformy. Má na výběr z velkého množství různých zbraní. Fázový posunovač mu dává Invulnerable Save 4+. Může provést opravný hod na zásah, pokud mu padla jednička. On a všichni Destroyeři a Heavy Destroyeři v okruhu 6 palců mohou provádět opravné hody na zranění ve střelbě, pokud jim padne jednička. Může být vybaven koulí, která má šanci vyvolat další pokus na Reanimation Protocols, ovšem jen pro pěší jednotky z dynastie v okruhu 3 palců. Nebo může být vybaven auto-opravným zařízením, díky kterému si na začátku kola vyléčí jedno až tři zranění.

Cryptek (HQ) – Vynálezce a polní technik. Je vyzbrojen energo-holí (může i střílet). Zvyšuje šanci na úspěch efektu Reanimation Protocols všem pěším jednotkám z dynastie v okruhu 3 palců. Může být vybaven zařízením na deformaci času (pěším jednotkám z dynastie v okruhu 3 palců dává Invulnerable Save 5+ proti střelbě) nebo se může vést na levitujícím opravářském robotu (zvyšuje jeho pohyblivost a jednotkám se schopností Living Metal v okruhu 3 palců dovoluje na začátku kola vyléčit jedno až tři zranění).

Obelisk (Lord of War) – Obří levitující pyramida. Na bitevní pole může přiletět z orbity. Je vyzbrojena čtyřmi velkými tesla kanony. Na začátku každé Shooting fáze mají všechny nepřátelské levitující či létající jednotky v okruhu 18 palců šanci utrpět jedno až tři Mortal Wounds. Pokud je Obelisk poškozen, dosah této schopnosti je kratší.

Tesseract Vault (Lord of War) – Obří levitující vězení pro mocný úlomek C’tana. Je vyzbrojeno čtyřmi velkými tesla kanony. Energetický štít mu poskytuje Invulnerable Save 4+. Úlomek C’tana ovládá čtyři C’tanské schopnosti, může seslat až tři na konci Movement fáze (pokud je Tesseract Vault poškozen, počet seslání se snižuje). Tyto schopnosti mají posílený efekt.

Hrdinové:

Imotekh the Stormlord (HQ) – Overlord a Phaeron nejmocnější dynastie Sautekh. Je vyzbrojen energo-holí (může i střílet) a rukavicí, která chrlí oheň. Fázový posunovač mu dává Invulnerable Save 4+. Pokud je Warlordem Battle-forged armády, poskytuje další Command Point. Na začátku kola si vyléčí jedno až tři zranění. Na začátku kola může vybrat jednu necronskou pěší jednotku v okruhu 6 palců a dát ji bonus k hodům na postup, zteč a zásah. Efekt trvá až do začátku příštího kola. Pokud se rozhodne zvolit dynastii Sautekh, může vybrat dvě jednotky. Jednou za hru může vyvolat bouři. Jedna nepřátelská jednotka v okruhu 48 palců (kromě Charakterů), má šanci utrpět dvě až šest Mortal Wounds. Všechny jednotky v okruhu 6 palců od ní mají šanci utrpět jedno až tři Mortal Wounds. Jednotky Flyed Ones z dynastie Sautekh v okruhu 12 palců od něj mohou provádět opravné hody na zásah, pokud jim padne jednička.

Nemesor Zahndrekh (HQ) – Overlord a slavný generál z dynastie Sautekh. Je vyzbrojen energo-holí (může i střílet). Fázový posunovač mu dává Invulnerable Save 4+. Na začátku kola může vybrat jednu pěší jednotku dynastie Sautekh v okruhu 6 palců a dát ji bonus k hodům na postup, zteč a zásah. Efekt trvá až do začátku příštího kola. Na začátku kola může vydat rozkaz jedné pěší jednotce dynastie Sautekh v okruhu 6 palců. Tato jednotka získá buď bonus k Attacks, bonus k Ballistic Skill, nebo možnost opravného hodu na určení vzdálenosti zteče. Na začátku protihráčova kola může jednomu nepřátelskému Charakteru v okruhu 12 palců zrušit jeho „aurové“ schopnosti (tedy takové, které funguje v určitém okruhu od něj) až do začátku protihráčova příštího kola.

Vargard Obyron (HQ) – Lord z dynastie Sautekh a osobní strážce Zahndrekha. Je vyzbrojen energo-kosou. V boji zblízka může udeřit, i když byl zničen a nestihl provést svůj útok. Pěším jednotkám dynastie Sautekh v okruhu 6 palců dává možnost opravných hodů na zranění, pokud jim padne jednička. Na konci Movement fáze může teleportovat sebe a jednu pěší jednotku dynastie Sautekh v okruhu 6 palců do okruhu 6 palců od Nemesora Zahndrekha. Pokud Zahndrekh v okruhu 3 palců utrpí zranění, může Obyron toto zranění vzít místo něj (je to Mortal Wound).

Orikan the Diviner (HQ) – Cryptek z dynastie Sautekh, který umí předvídat budoucnost a manipulovat s časem. Je vyzbrojen energo-holí, která může provádět opravné hody na zásah. Zvyšuje šanci na úspěch efektu Reanimation Protocols všem pěším jednotkám dynastie Sautekh v okruhu 3 palců. Pěší jednotky dynastie Sautekh v okruhu 6 palců mají Invulnerable Save 5+. Na začátku každého kola se hodí kostkou a pokud je výsledek menší než aktuální číslo kola, Orikanovy Weapon Skill, Ballistic Skill, Strength, Toughness, Wounds a Attacks jsou zvýšeny až do konce hry.

Trazyn the Infinite (HQ) – Arogantní Overlord z dynastie Nihilakh a sběratel nejrůznějších artefaktů a kuriozit. Často používá falešné dvojníky, aby unikl dopadení. Je vyzbrojen energo-holí, která když zabije Charakter, je tu šance, že nepřátelé v okruhu 6 palců od něj utrpí jedno až tři Mortal Wounds. Fázový posunovač mu dává Invulnerable Save 4+. Na začátku kola může vybrat jednu pěší jednotku z dynastie Nihilakh v okruhu 6 palců a dát ji bonus k hodům na postup, zteč a zásah. Efekt trvá až do začátku příštího kola. Pokud je zabit, je tu šance, že byl ve skutečnosti zabit jeho dvojník. Skutečný Trazyn se umístí místo jiného necronského pěšího Charakteru (kromě hrdinů). Trazynovi zbývají však už jen jeden až tři životy.

Anrakyr the Traveller (HQ) – Potulný Overlord, který cestuje galaxií a zbavuje necronská území od nepřátel. Nepatří k žádné dynastii. Může být členem jakékoliv armády Necronů, neblokuje tím její zvláštní schopnosti. Je vyzbrojen energo-kosou a jednorázovým ručním kanonem, který má extrémní dostřel a ničivost. Fázový posunovač mu dává Invulnerable Save 4+. Na začátku kola může vybrat jednu necronskou pěší jednotku v okruhu 6 palců a dát ji bonus k hodům na postup, zteč a zásah. Efekt trvá až do začátku příštího kola. Dává bonus k Attacks všem necronským pěším jednotkám v okruhu 3 palců. Na začátku Shooting fáze může vybrat nepřátelské vozidlo v okruhu 12 palců. Má šanci ovládnout jednu jeho zbraň a vystřelit z ní.

Illuminor Szeras (HQ) – Cryptek, který zkoumá formy života a provádí na nich experimenty. Nepatří k žádné dynastii. Může být členem jakékoliv armády Necronů, neblokuje tím její zvláštní schopnosti. Je vyzbrojen energo-holí (může i střílet). Zvyšuje šanci na úspěch efektu Reanimation Protocols všem necronským pěším jednotkám v okruhu 3 palců. Na konci Movement fáze může vylepšit jednu jednotku Warriors nebo Immortals v okruhu 1 palce. Hodí se kostkou: jednotka může získat bonus ke Strength, k Toughness nebo k Ballistic Skill až do konce hry. Jedna jednotka může být vylepšena jen jednou za hru.


Úvod | Projekt Void © 2009-2021
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0174 vteřin