Codex: Orks, 7. edice

12.9.14 - Gediman - Komentáře (0)
První z Codexů 7. edice. Tyto Codexy si zachovávají kvalitu předchozí edice, text je v nich navíc rozvržen o dost praktičtěji – všechny informace o jednotce (popis, atributy, upgrady, vybavení) jsou uvedeny pohromadě na jedné stránce, takže se nemusí listovat.
.
Codex: Orks, 7. edice


Orkové jsou krutá barbarská rasa, která neuznává nic jiného než válku. Dělí se na velké množství klanů a kmenů, kterým vládnou fyzicky nejsilnější jedinci. Pokud nemají na blízku žádného nepřítele, začnou bez rozmýšlení bojovat mezi sebou. Když se však objeví dostatečně mocný vojevůdce, může jednotlivé skupiny sjednotit a zahájit Waaagh! - obrovité tažení napříč galaxií, které se nezastaví před ničím. Orkové jsou robustní, agresivní a rychle se množí, takže většinou mají početní přesilu. Jejich technologie je sice poměrně primitivní, ale velmi výkonná a překvapivě odolná. Nedílnou součástí orkské společnosti jsou také gretchini, malí zbabělí skřeti, kteří vykonávají všechny podřadné práce.

Zvláštní pravidla a výhody:

Furious Charge – Všichni orkové (nikoliv gretchini) provádí efektivnější zteč.

'Ere We Go! – Když jednotka orků (nikoliv gretchinů) ztečuje, může si hráč při určování vzdálenosti hodit znovu jednou kostkou, pokud se mu předchozí výsledek nezamlouval.

Mob Rule – Když oddíl orků (nikoliv gretchinů) neuspěje v hodu na morálku, ihned se hodí kostkou. Na hod 1 morálku ustojí, ale jen pokud je v boji zblízka. Na hod 2-3 morálku ustojí, ale jen pokud obsahuje jednotlivce (např. velitele); při tom však hrozí, že utrpí ztráty. Na hod 4-6 morálku ustojí, ale jen pokud má 10 a více členů; i zde však hrozí, že utrpí ztráty.

Runts & Squigs - Některé jednotky mohou být doprovázeny otroky či zuřivými „psy“. Ammo Runt dovoluje jednou za hru provést opravný hod na zásah při střelbě. Attack Squig dovoluje jednou za kolo provést opravný hod na zásah v boji zblízka. Grot Oiler dovoluje Mekovi a Big Mekovi jednou za hru provést opravný hod při snaze opravit poškození. Grot Orderly dovoluje Painboyovi jednou za hru provést opravný hod při snaze vyléčit zranění.

Psychic Powers - Kromě standardních kouzel z knihy pravidel má armáda k dispozici též speciální kouzla Power of the Waaagh!. Je tu šest kouzel plus jedno Primaris kouzlo.

Jednotky:

Boyz (Troops), 10-30 - Základní jednotka, která může být vyzbrojena na střelbu nebo na boj zblízka. Může obsahovat velitele (Noba) a může k ní být přidělen transportér Trukk.

Gretchin (Troops), 10-30 – Oddíl skřetů-otroků. Jsou levní a velmi slabí, i když umějí střílet lépe než orkové. Lze je použít jako postradatelný živý štít. Za každých 10 gretchinů musí oddíl obsahovat jednoho orkského otrokáře. Ten může být doprovázen Squig Houndem. Squig Hound dovoluje oddílu napravit morálku, ale při tom mu může způsobit ztráty. Pokud se náprava nepovede, už nelze znovu provést.

Stormboyz (Fast Attack), 5-30 – Úderná jednotka zaměřená na boj zblízka. Je vybavena tryskovými batohy, jedná se tedy o Jump Infantry. Může obsahovat velitele (Noba).

Warbikers (Fast Attack), 3-15 – Oddíl motocyklů. Může obsahovat velitele (Noba).

Deffkoptas (Fast Attack), 1-5 – Oddíl lehkých helikoptér (fungují jako Jetbike), které se hodí na průzkum a rychlý útok. Umějí uniknout z boje zblízka.

Warbuggies (Fast Attack), 1-5 – Oddíl lehkých bugin, které jsou vyzbrojené buď dvojitým kulometem nebo dvojitým raketometem. Kterékoliv z nich mohou být nahrazeny za Watrakky (stejná výzbroj, ale lepší terénní prostupnost) nebo Skorchy (těžký plamenomet, lepší terénní prostupnost), v libovolné kombinaci.

Trukk (Fast Attack) – Lehký transportér s kapacitou 12 vojáků, přičemž vojáci v Megabrnění zabírají místa dvou vojáků. Má určitou šanci zredukovat si těžké poškození na lehké a vyvarovat se tak zničení systémů.

Dakkajet (Fast Attack) – Stíhačka vyzbrojená dvěma dvojitými těžkými kulomety. Když je vyhlášeno Waaagh!, střílí rychleji. Může být pilotována zkušenějším orkem, který zvyšuje její efektivitu proti jetbikům, vznášedlům, letounům a létajícím monstrům.

Burna-bommer (Fast Attack) – Bombardér. Je vyzbrojen dvojitým těžkým kulometem a nese dvě zápalné bomby. Kromě toho má kulometnou věž, kterou obsluhuje gretchin (lépe střílí). Když je vyhlášeno Waaagh!, všechny kulomety střílí rychleji.

Blitza-bommer (Fast Attack) – Bombardér. Je vyzbrojen dvojitým těžkým kulometem a nese dvě vysoce výbušné bomby. Kromě toho má kulometnou věž, kterou obsluhuje gretchin (lépe střílí). Když je vyhlášeno Waaagh!, všechny kulomety střílí rychleji.

Lootas (Heavy Support), 5-15 – Těžká střelecká jednotka. Může obsahovat až tři Meky, každý z nich může být doprovázen Grot Oilerem. Může k ní být přidělen transportér Trukk.

Flash Gitz (Heavy Support), 5-10 – Elitní orkové zaměření na střelbu. Každý člen oddílu může být doprovázen Ammo Runtem. K oddílu může být přidělen transportér Trukk nebo Battlewagon.

Mek Gunz (Heavy Support), 1-5 – Oddíl dělostřelectva. Každá zbraň je obsluhována týmem dvou až čtyř gretchinů. Ke každé může být přidělen jeden Ammo Runt.

Killa Kans (Heavy Support), 1-6 – Oddíl menších kráčedel pilotovaných gretchiny. Každé je vyzbrojeno jednou těžkou střelnou zbraní a menším klepetem. Pokud oddíl utrpí ztráty, je tu šance, že začne panikařit, což má v jeho případě efekt paralyzované posádky.

Deff Dread (Heavy Support) – Kráčedlo pilotované orkem. Je vyzbrojeno dvěma klepety a dvěma těžkými střelnými zbraněmi. Ty mohou být nahrazeny za další klepeta.

Battlewagon (Heavy Support) – Těžký tank a transportér v jednom. Je vyzbrojen mnoha zbraněmi. Může nést 20 vojáků, přičemž vojáci v Megabrnění zabírají místa dvou vojáků. Může být vyzbrojen i tankovým kanonem, ovšem jeho přepravní kapacita se sníží na 12.

Gorkanaut (Heavy Support) – Rozměrné kráčedlo zaměřené na brutální sílu. Je vyzbrojené obřím klepetem, obrovským rotačním autokanonem a několika menšími zbraněmi. Je efektivnější v boji zblízka proti početní přesile. Může nést 6 vojáků, přičemž vojáci v Megabrnění zabírají místa dvou vojáků.

Morkanaut (Heavy Support) – Rozměrné kráčedlo zaměřené na pokročilou technologii. Je vyzbrojené obřím klepetem, obrovským plazmovým kanonem a několika menšími zbraněmi. Může být také vybaveno generátorem energetického štítu, který mu poskytne Invulnerable Save proti střelbě. Štít ochrání i jednotky v blízkém okolí. Může nést 6 vojáků, přičemž vojáci v Megabrnění zabírají místa dvou vojáků.

Burna Boyz (Elites), 5-15 – Plamenometná jednotka zaměřená na ničení velkých skupin pěchoty. Může obsahovat až tři Meky, každý z nich může být doprovázen Grot Oilerem. Může k ní být přidělen transportér Trukk.

Tankbustas (Elites), 5-15 – Raketometná jednotka zaměřená na ničení vozidel. Může obsahovat velitele (Noba) a může být doprovázena až třemi Bomb Squigy. Bomb Squig nese ničivou sebevražednou bombu, je tedy jen na jedno použití. Může k ní být přidělen transportér Trukk.

Kommandos (Elites), 5-15 – Infiltrační jednotka. Může obsahovat velitele (Noba).

Nobz (Elites), 3-10 – Elitní orkové zaměření na boj zblízka. Každý člen oddílu může být doprovázen Ammo Runtem. Oddíl může obsahovat vlajkonoše. K oddílu může být přidělen transportér Trukk nebo Battlewagon, nebo může být vybaven motocykly.

Meganobz (Elites), 3-10 – Elitní orkové oblečení v rozměrných Megabrněních. Lze je vyzbrojit na střelbu nebo na boj zblízka. Může k nim být přidělen transportér Trukk nebo Battlewagon.

Stompa (Lord of War) – Obrovské super-těžké kráčedlo. Je vyzbrojené obří motorovou pilou (Destroyer Weapon), obrovským rotačním kanonem, třemi až pěti ničivými raketami s neomezeným dostřelem a několika menšími zbraněmi. Všechny jednotky orkské armády v okolí Stompy necítí strach. Může nést 20 vojáků, přičemž vojáci v Megabrnění zabírají místa dvou vojáků.

Warboss (HQ) – Velitel bandy. Má na výběr z velkého množství různých zbraní a zvláštního vybavení. Jednou za hru (ne však v prvním kole) může vyhlásit Waaagh! a vybudit tak orky k rychlé zteči. Orkové mohou ztečovat i tehdy, když ve stejném kole již běželi. Může být oblečen v Megabrnění, které mu zvyšuje odolnost a dovoluje používat mocnější zbraně, nebo může být vybaven motocyklem. Může být doprovázen pomocníky z Runts & Squigs.

Weirdboy (HQ) – Šaman. Je to psyker Mastery Level 1, který ovládá kouzla Daemonology a Power of the Waaagh!. Mastery Level může být zvýšen na 2. Je vybaven Force zbraní. Pokud je během Psychic fáze v jeho blízkosti alespoň 10 orků, generuje další Warp Charge. Je tu však šance, že při tom utrpí zranění.

Big Mek (HQ) – Vrchní opravář, technik a vynálezce. Může být vybaven generátorem ochranného štítu (poskytne mu Invulnerable Save proti střelbě a stejně ochrání i jednotky v blízkém okolí) nebo zbraní Shokk Attack Gun (ničivá, ale nepředvídatelná). A nebo může být oblečen v Megabrnění, které mu zvyšuje odolnost a dovoluje používat mocnější zbraně. Megabrnění lze být dodatečně vybavit generátorem ochranného štítu nebo teleportační zbraní (má šanci automaticky zničit svůj cíl). Pokud nemá Megabrnění, může být též vybaven motocyklem. Může být doprovázen pomocníky z Runts & Squigs.

Painboy (HQ) - Polní lékař. Jeho útoky zblízka jsou jedovaté. Může být doprovázen pomocníky z Runts & Squigs. Taktéž může být vybaven motocyklem.

Mek (HQ) – Opravář a polní technik. Mek nezabírá žádný slot, za každou HQ jednotku může armáda obsahovat jednoho Meka. Na začátku hry musí být každý Mek přidělen k jednomu oddílu pěchoty či dělostřelectva, pokud u něj již Mek není přítomen. Může být doprovázen Grot Oilerem.

Hrdinové:

Ghazghkull Thraka (Lord of War) – Nejmocnější orkský vojevůdce ze všech. Je oblečen v Megabrnění, které mu zvyšuje odolnost, a vyzbrojen pařátem a kulometem. Dokáže ignorovat zranění a nemůže být zabit automaticky. Jednou za hru (ne však v prvním kole) může vyhlásit Waaagh! a vybudit tak orky k rychlé zteči. Orkové mohou ztečovat i tehdy, když ve stejném kole již běželi. Pokud je Warlordem armády, pak při Waaagh! získává navíc vysoký Invulnerable Save, který vydrží až do začátku jeho příštího kola. Může být doprovázen pomocníky z Runts & Squigs.

Mad Dok Grotsnik (HQ) – Šílený doktor. On i oddíl, ke kterému je připojen, necítí strach a je efektivnější v boji zblízka proti početní přesile. Oddíl nemůže opustit, dokud je z něj někdo naživu. Dokáže ignorovat zranění a jeho útoky zblízka jsou jedovaté.

Kaptin Badrukk (HQ) – Slavný pirátský kapitán a velitel jednotek Flash Gitz. Je oblečen v odolném brnění, které poskytuje Invulnerable Save, a vyzbrojen ničivou puškou. Může být doprovázen až třemi Ammo Runty.

Boss Zagstruk (HQ) – Slavný velitel jednotek Stormboyz. Vyznačuje se mechanickými pařáty, které má místo nohou a díky kterým jsou jeho zteče mnohem ničivější. Je vybaven tryskovým batohem (Jump Infantry) a dokáže ignorovat zranění.

Boss Snikrot (Elites) – Slavný velitel jednotek Kommandos. Je vyzbrojen dvěma meči. Když je v armádě přítomen oddíl Kommandos, Snikrot nezabírá žádný slot. Umí infiltrovat a u nepřátel vyvolává strach. Může se připojit pouze k oddílu Kommandos. Když tak učiní ještě v záloze, může i s ním vstoupit na bitevní pole z libovolného okraje a až do konce kola jsou lépe kryti.

Formace:

Ork Warband – Tato formace se skládá z jednoho Warbosse, jednoho Meka, jednoho oddílu Nobz nebo Meganobz, šesti oddílů Boyz a jednoho oddílu Gretchin. Každý oddíl s 10 a více členy provádí ničivější zteč, pokud při určení vzdálenosti zteče padne na kostkách 10 a více. Pokud je Warlord armády vybrán z této formace, může provést opravný hod na tabulku Warlord Traits. Pokud je Warlordem zvolen Warboss, dokáže navíc vyhlásit Waaagh! během každého kola (kromě prvního).

Ork Horde – Tato formace se skládá minimálně z jednoho HQ a tří Troops. Lze přidat až dva další HQ, šest dalších Troops, tři Elites, tři Fast Attack, tři Heavy Support, jednoho Lord of War a jedno Fortification. Každý oddíl s 10 a více členy provádí ničivější zteč, pokud při určení vzdálenosti zteče padne na kostkách 10 a více. Pokud je Warlord armády vybrán z této formace, může provést opravný hod na tabulku Warlord Traits.


Úvod | Projekt Void © 2009-2023
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0114 vteřin