Codex: T'au Empire, 8. edice

10.7.18 - Gediman - Komentáře (0)
Games Workshop v 8. edici upravil název Tau na T’au, protože v této podobě na něj může být dán copyright. Já jsem však v textu použil původní název, protože ten nový je v některých případech poněkud matoucí. Obrázek na deskách je opět ten stejný, znovu s upravenými barvami.
.
Codex: T'au Empire, 8. edice


Říše Tau je nejmladší galaktická velmoc. Díky velmi rychlému technologickému pokroku dokázala uhájit své pozice před nepřáteli a dokonce expandovat. Tau jsou liberální idealisté, kteří se řídí filozofií Vyššího dobra – bojují proti barbarství, potlačují tyranskou diktaturu a pokud je to možné, s cizími rasami uzavírají spojenectví. Tau jsou zvláštní svojí necitlivostí k Warpu, díky které sice nedokáží ovládat psychické síly, ale také nemohou být zkorumpováni silami Chaosu. Jejich společnost je přísně rozdělena do čtyř kast, kterým neomezeně vládne tajemná kasta Etherealů.

Zvláštní pravidla a výhody:

For the Greater Good – Každá jednotka může vést obrannou palbu i proti zteči, která není vedena přímo na ní, ale na jinou jednotku v okruhu 6 palců. Další obrannou palbu ve stejném kole však už vést nemůže. Výjimkou jsou Etherealové, Krooti, Vespidi, jednotky typu Flyer, Lord of War a Fortification.

Master of War – Jednou za bitvu může libovolný Commander vyhlásit strategii Kauyon nebo Mont’ka. Kauyon dovoluje jednotkám v okruhu 6 palců provádět opravné hody na zásah, ale nemohou se hýbat. Mont’ka dovoluje jednotkám v okruhu 6 palců současně postupovat a střílet. Strategie trvá až do konce kola a nevztahuje se na jednotky, které nepatří k žádnému rodu.

Accompanying Drones – Armáda Tau obsahuje mnoho dronů, malých robotických vznášedel, které plní různé úlohy. Většina dronů doprovází nějakou jednotku a má tedy stejnou klasifikaci. Např. Gun Drone u jednotky Strike Team má klasifikaci Troops, zatímco Gun Drone u vozidla TX7 Hammerhead Gunship má klasifikaci Heavy Support. Drony mohou jednotku opustit a operovat nezávisle. Jakmile dron takto opustí vozidlo, už se k němu nemůže znovu připojit.

Saviour Protocols – Pokud nějaký pěšák nebo bitevní oblek v okruhu 3 palců od libovolného drona utrpí zranění, může dron toto zranění vzít místo něj (je to Mortal Wound). Tento efekt se nevztahuje na jednotky, které nepatří k žádnému rodu.

Markerlight – Některé jednotky jsou vybaveny laserovými zaměřovači. Používají se stejně jako střelné zbraně, každý zásah znamená označení cíle jedním žetonem. Pokud jednotka použije zaměřovací laser, nemůže ve stejné fázi vystřelit z další zbraně (vozidla to však dokáží). Všechny jednotky Tau získají při střelbě na označený cíl různé bonusy. Jeden žeton dovoluje jednotce provádět opravný hod na zásah, pokud padne jednička. Dva žetony dovolují řízeným střelám použít střelcovu hodnotu Ballistic Skill. Tři žetony označenému cíli ruší bonusy za krytí. Čtyři žetony dovolují jednotce střílet na označený cíl bez postihu i za pohybu. Pět a více žetonů dávají jednotce bonus k hodu na zásah. Bonusy jsou kumulativní.

Photon Grenade – Někteří pěšáci jsou vyzbrojeni speciálními ručními granáty. Tyto granáty cíl nijak nezraní, ale oslepí. Nepřítel má až do konce fáze postih k hodům na zásah. Fungují jen proti pěchotě.

Warriors of the Greater Good – Všechny jednotky typu Troops mají možnost obsazovat strategické body i tehdy, pokud již jsou zabrané protivníkem. Pokud protivník má podobnou schopnost, pak bod patří tomu, kdo u něj má více vojáků. Tato zvláštní schopnost funguje jen pokud je armáda Battle-forged. Výjimkou jsou drony.

Sept Tenets – Hráč si vybere rod své armády, aby jí mohl určit zvláštní pravidla. Pokud armádu nabarvil jako některý z uvedených rodů, není co řešit. Pokud ji nabarvil jinak, pak musí sám určit, jakému uvedenému rodu stylově nejvíce odpovídá. Tato zvláštní schopnost funguje jen pokud je armáda Battle-forged a celá je složena z jednotek stejného rodu. Na výběr je z následujících pravidel (nevztahují se na jednotky, které nepatří k žádnému rodu):

--- T’au --- Pokud jednotka vede obrannou palbu v okruhu 6 palců od jiné jednotky ze stejného rodu, palba se trefí na hod 5 a 6.

--- Vior’la --- Rapid Fire zbraně se při postupu považují za Assault zbraně. Jednotky nemají postih za střelbu z Assault zbraní při pohybu.

--- Dal’yth --- Dokud se jednotka nijak nepohne, má bonus za krytí i v otevřeném terénu.

--- Sa’cea --- Mají vyšší Leadership. V Shooting fázi mohou provést opravný hod na zásah jednoho výstřelu.

--- Bork’an --- Těžké a Rapid Fire zbraně mají vyšší dostřel.

--- Farsight Enclaves --- Při střelbě na cíle, které jsou do vzdálenosti 6 palců, mohou provést opravné hody na zranění, pokud jim padla jednička. Armáda nemůže nasadit Etherealy.

Jednotky:

Strike Team (Troops), 5-12 – Základní jednotka zaměřená na střelbu. Pokud jí při hodu na morálku padne 6, automaticky v ní uspěje. Je vybavena fotonovými granáty. Může obsahovat velitele, který může mít laserový zaměřovač. Může být doprovázena dvěma Tactical Drony, nebo jedním Tactical Dronem a jedním MV36 Guardian Dronem, který má díky energetickému štítu Invulnerable Save 5+ a Strike Teamu v okruhu 3 palců od něj poskytuje Invulnerable Save 6+. K jednotce může být přidělena podpůrná střelecká věž s raketometem. Věž lze usadit na konci Movement fáze, poté už nelze přenášet.

Kroot Carnivores (Troops), 10-20 – Základní jednotka zaměřená na boj zblízka. Ještě před začátkem prvního kola se může pohnout až o 7 palců. Nepatří k žádnému rodu. Může být členem jakékoliv armády Tau, neblokuje tím její zvláštní schopnosti.

Breacher Team (Troops), 5-10 – Lepší základní jednotka. Její zbraně jsou silné, ale mají krátký dostřel. Pokud jí při hodu na morálku padne 6, automaticky v ní uspěje. Je vybavena fotonovými granáty. Může obsahovat velitele, který může mít laserový zaměřovač. Může být doprovázena dvěma Tactical Drony, nebo jedním Tactical Dronem a jedním MV36 Guardian Dronem, který má díky energetickému štítu Invulnerable Save 5+ a Breacher Teamu v okruhu 3 palců od něj poskytuje Invulnerable Save 5+. K jednotce může být přidělena podpůrná střelecká věž s raketometem. Věž lze usadit na konci Movement fáze, poté už nelze přenášet.

Pathfinder Team (Fast Attack), 5-10 – Průzkumná jednotka. Pokud jí při hodu na morálku padne 6, automaticky v ní uspěje. Ještě před začátkem prvního kola se může pohnout až o 7 palců. Je vybavena fotonovými granáty. Může obsahovat velitele. Všichni členové jsou vybaveni laserovými zaměřovači. Může být doprovázena až dvěma Tactical Drony. Je také možné k ní připojit jeden velký MB3 Recon Drone a až dva Support Drony: MV33 Grav-inhibitor Drone a/nebo MV31 Pulse Accelerator Drone. Recon Drone je vyzbrojen rotačním kanonem a Pathfinderům v okruhu 3 palců dovoluje ignorovat bonus za krytí cílů. Grav-inhibitor Drone snižuje nepřátelům v okruhu 12 palců vzdálenost, na kterou mohou provést zteč. Pulse Accelerator Drone zvyšuje dostřel pulzním pistolím, karabinám a puškám pěchoty Tau v okruhu 3 palců.

Kroot Hounds (Fast Attack), 4-12 – Lovečtí psi. Pokud vedou zteč na jednotku, která utrpěla zranění ve stejném kole, mohou provést opravný hod na určení vzdálenosti zteče. Nepatří k žádnému rodu. Mohou být členy jakékoliv armády Tau, neblokují tím její zvláštní schopnosti.

Vespid Stingwings (Fast Attack), 4-12 – Létající hmyzí válečníci. Mohou být vysazeni letecky. Jsou vyzbrojeni ničivými neutronovými puškami. Oddíl může obsahovat velitele. Nepatří k žádnému rodu. Mohou být členy jakékoliv armády Tau, neblokují tím její zvláštní schopnosti.

Tactical Drones (Fast Attack), 4-12 – Oddíl dronů. Může se skládat ze tří typů, v libovolné kombinaci: MV1 Gun Drone, MV4 Shield Drone a MV7 Marker Drone. Mohou být vysazeni letecky. Gun Drone je vyzbrojen dvěma pulzními karabinami, může střílet pouze na nejbližší cíl. Shield Drone je chráněn energetickým štítem, který poskytuje Invulnerable Save 4+ a dovoluje mu ignorovat zranění. Marker Drone je vybaven laserovým zaměřovačem.

TX4 Piranhas (Fast Attack), 1-5 – Oddíl lehkých vznášedel vyzbrojených buď rotačním kanonem (efektivní proti pěchotě) nebo fúzním kanonem (efektivní proti vozidlům). Každé vznášedlo je vybaveno dvěma Gun Drony a může mít až dvě řízené střely (zasáhnou na hod 6, bez ohledu na Ballistic Skill).

TY7 Devilfish (Dedicated Transport) – Vznášedlový transportér s kapacitou 12 vojáků. Může převážet i drony, ale ne bitevní obleky. Může převážet jeden MB3 Recon Drone, který se nepočítá do jeho přepravní kapacity. Dron mu dovoluje ignorovat bonus za krytí cílů. Je vybaven dvěma Gun Drony, které však mohou být vyměněny za sekundární zbraně: dva raketomety. Může také mít až dvě řízené střely (zasáhnou na hod 6, bez ohledu na Ballistic Skill).

MV71 Sniper Drones (Heavy Support), 3-9 – Oddíl speciálních dronů. Jsou vyzbrojeni ostřelovacími puškami, které mají šanci způsobit Mortal Wound. Mají kamufláž, která nepřátelům dává postih k hodům na zásah, pokud střílejí ze vzdálenosti 12 a více palců.

XV88 Broadside Battlesuits (Heavy Support), 1-3 – Podpůrná jednotka v těžkých bitevních oblecích. Pokud jí při hodu na morálku padne 6, automaticky v ní uspěje. Může obsahovat velitele. Primární zbraní obleku je buď dvojhlavňový rail-kanon nebo dva velké raketomety. Každý oblek má dvě sekundární zbraně, může mít jedno speciální vybavení a jednu řízenou střelu (zasáhne na hod 6, bez ohledu na Ballistic Skill). Každý oblek může být doprovázen až dvěma Tactical Drony nebo až dvěma MV8 Missile Drony, které jsou vyzbrojené raketometem.

TX7 Hammerhead Gunship (Heavy Support) – Vznášedlový tank, který je vyzbrojen buď rail-kanonem nebo iontovým kanonem. Rail-kanon používá dva typy munice: pevné projektily (efektivní proti vozidlům, mají šanci způsobit až tři Mortal Wounds) nebo submuniční projektily (efektivní proti pěchotě). Je vybaven dvěma Gun Drony, které však mohou být vyměněny za sekundární zbraně: dva rotační kanony nebo dva raketomety. Může také mít až dvě řízené střely (zasáhnou na hod 6, bez ohledu na Ballistic Skill).

TX78 Sky Ray Gunship (Heavy Support) – Raketometné vznášedlo, každé nese šest řízených střel (zasáhnou na hod 6, bez ohledu na Ballistic Skill). Má dvojici laserových zaměřovačů. Při střelbě na létající cíle má bonus k hodům na zásah. Je vybaveno dvěma Gun Drony, které však mohou být vyměněny za sekundární zbraně: dva rotační kanony nebo dva raketomety.

AX3 Razorshark Strike Fighter (Flyer) – Útočný letoun. V jeho výzbroji je čtyřhlavňový iontový kanon (proti pozemním cílům má bonus k hodům na zásah), dvě řízené střely (zasáhnou na hod 6, bez ohledu na Ballistic Skill) a buď rotační kanon nebo raketomet. Je velmi rychlý, nepřátelé mají při střelbě na něj postih na zásah.

AX39 Sun Shark Bomber (Flyer) – Bombardér. V jeho výzbroji jsou dvě řízené střely (zasáhnou na hod 6, bez ohledu na Ballistic Skill) a jeden až dva raketomety. Při přeletu přes nepřátelskou jednotku může shodit energetické pulzy (bomby), které mají šanci způsobit Mortal Wound až deseti cílům. Je vybaven laserovým zaměřovačem a dvěma Interceptor Drony s iontovými puškami. Ti ho chrání před nepřátelskými letouny. Je velmi rychlý, nepřátelé mají při střelbě na něj postih na zásah.

Krootox Riders (Elites), 1-3 – Jezdci na bestiích se silným kanonem. Při postupu se pohybují rychleji. Nepatří k žádnému rodu. Mohou být členy jakékoliv armády Tau, neblokují tím její zvláštní schopnosti.

XV25 Stealth Battlesuits (Elites), 3-6 – Infiltrační jednotka v lehkých bitevních oblecích s jetpacky. Pokud jí při hodu na morálku padne 6, automaticky v ní uspěje. Může obsahovat velitele, který si může vzít zaměřovací laser a zaměřovací senzor, díky kterému nezíská žádný postih při střelbě za pohybu. Každý oblek může mít jedno speciální vybavení. Jednotka má kamufláž, která nepřátelům dává postih k hodům na zásah. Může infiltrovat kamkoliv na bitevní pole. Může být doprovázena až dvěma Tactical Drony. K jednotce může být přidělen navigační maják. Lze usadit na začátku Movement fáze, poté už nelze přenášet. Maják slouží k efektivnímu přivolání leteckého výsadku jednotek. Je jen na jedno použití.

XV8 Crisis Battlesuits (Elites), 3-9 – Elitní jednotka v bitevních oblecích s jetpacky, díky kterým může být vysazena letecky. Pokud jí při hodu na morálku padne 6, automaticky v ní uspěje. Může obsahovat velitele. Každý oblek může mít až tři zbraně nebo speciální vybavení. Každý člen může být doprovázen až dvěma Tactical Drony. Za každé tři členy oddílu může být jeden vybaven lepším bitevním oblekem XV8-02 Crisis Iridium, který má vyšší Save.

XV8 Crisis Bodyguards (Elites), 3-9 – Elitní osobní strážci v bitevních oblecích s jetpacky, díky kterým mohou být vysazeni letecky. Pokud jim při hodu na morálku padne 6, automaticky v ní uspějí. Pokud nějaký Charakter v okruhu 3 palců utrpí zranění, mohou toto zranění vzít místo něj (je to Mortal Wound). Oddíl může obsahovat velitele. Každý oblek může mít až tři zbraně nebo speciální vybavení. Každý člen může být doprovázen až dvěma Tactical Drony. Za každé tři členy oddílu může být jeden vybaven lepším bitevním oblekem XV8-02 Crisis Iridium, který má vyšší Save.

Kroot Shaper (Elites) – Náčelník Krootů. Je vyzbrojen puškou a rituálním mečem, kterým když někoho zabije, krootské jednotky v okruhu 6 palců od něj automaticky uspějí v hodech na morálku v tomto kole. Krootským jednotkám v okruhu 6 palců dovoluje provádět opravný hod na zranění, pokud jim padne jednička. Také mohou využít jeho hodnotu Leadership. Nepatří k žádnému rodu. Může být členem jakékoliv armády Tau, neblokuje tím její zvláštní schopnosti.

Firesight Marksman (Elites) – Operátor, který naviguje Sniper Drony. Je vybaven laserovým zaměřovačem a kamuflážním systémem. Pokud se kryje v terénu, dostává vyšší bonus k Save. MV71 Sniper Drony mají bonus k hodům na zásah při střelbě na cíle, které on sám vidí.

XV95 Ghostkeel Battlesuit (Elites) – Velký infiltrační bitevní oblek s jetpackem. Je to monstrum. Primární zbraní obleku je buď rychlopalný iontový kanon (efektivní proti pěchotě) nebo velký fúzní kanon (efektivní proti vozidlům). Oblek má dvě sekundární zbraně a může mít až dvě speciální vybavení. Má rušičku, která nepřátelům dává postih k hodům na zásah, pokud střílejí ze vzdálenosti 6 a více palců. Může infiltrovat kamkoliv na bitevní pole. Je doprovázen dvěma MV5 Stealth Drony, kteří vytvářejí kamuflážní pole. To nepřátelům dává postih k hodům na zásah. Pole se vztahuje i Ghostkeel, pokud se nachází v okruhu 3 palců od drona; efekt kamufláže je kumulativní s efektem rušičky.

XV104 Riptide Battlesuit (Elites) – Rozměrný bitevní oblek s jetpackem. Je to monstrum. Primární zbraní obleku je buď velký rotační kanon (efektivní proti pěchotě) nebo velký iontový kanon (efektivní proti vozidlům). Oblek má dvě sekundární zbraně a může mít až dvě speciální vybavení. Energetický štít mu dává Invulnerable Save 5+. Na začátku Movement fáze může aktivovat Nova reaktor a vyvolat nějaký efekt, ovšem utrpí při tom Mortal Wound. Efekt vydrží až do začátku příštího kola, hráč si může vybrat jeden ze tří: silnější štít (Invulnerable Save 3+), rychlejší pohyb při zteči, rychlejší střelba z primární zbraně. Může být doprovázen až dvěma MV84 Shielded Missile Drony, které jsou vyzbrojené raketometem a chráněné energetickým štítem, který poskytuje Invulnerable Save 4+ a dovoluje jim ignorovat zranění.

Commander in XV8 Crisis Battlesuit (HQ) – Vyšší velitel v bitevním obleku s jetpackem, díky kterému může být vysazen letecky. Oblek může mít až čtyři zbraně nebo speciální vybavení, v libovolné kombinaci. Může být doprovázen až dvěma Tactical Drony. Může být vybaven lepším bitevním oblekem XV8-02 Crisis Iridium, který má vyšší Save.

Commander in XV85 Enforcer Battlesuit (HQ) – Vyšší velitel v odolnějším bitevním obleku s jetpackem, díky kterému může být vysazen letecky. Oblek může mít až čtyři zbraně nebo speciální vybavení, v libovolné kombinaci. Může být doprovázen až dvěma Tactical Drony.

Commander in XV86 Coldstar Battlesuit (HQ) – Vyšší velitel v odolnějším bitevním obleku s rychlejším jetpackem, díky kterému může být vysazen letecky. Při postupu se pohybuje rychleji. Oblek může mít až čtyři zbraně nebo speciální vybavení, v libovolné kombinaci. Může být doprovázen až dvěma Tactical Drony.

Cadre Fireblade (HQ) – Nižší velitel. Je vyzbrojen pulzní puškou a vybaven fotonovými granáty a laserovým zaměřovačem. Jednotky z rodu v okruhu 6 palců mohou z pulzních pistolí, karabin a pušek střílet rychleji, pokud střílejí na cíle v polovičním dostřelu zbraně. Může být doprovázen až dvěma Tactical Drony.

Ethereal (HQ) – Posvátný vůdce. Je vyzbrojen ceremoniálním kopím. Jednotky Tau v okruhu 6 palců mohou využít jeho hodnotu Leadership. Na začátku každé jeho Movement fáze umí přivolat jeden ze čtyř efektů, který pěšákům a bitevním oblekům v okruhu 6 palců přidá bonus. První efekt dává bonus k hodům na morálku. Druhý efekt dovoluje provést opravné hody na zásah ve střelbě, pokud padne jednička a v Movement fázi se nepohnuli. Třetí efekt dává možnost ignorovat zranění. Čtvrtý efekt dovoluje provést opravné hody na určení rychlosti postupu. Může se vést na vznášedlovém dronu. Může být doprovázen až dvěma Tactical Drony.

KV128 Stormsurge (Lord of War) – Super-těžké dělostřelecké kráčedlo. Primární zbraní vozidla je buď ničivý pulzní kanon (má tři režimy střelby: krátký, střední a dlouhý) nebo dalekonosný pulzní kanon. Sekundárními zbraněmi je velký raketomet a čtyři menší zbraně, nese také čtyři ničivé řízené střely, které způsobí až tři Mortal Wounds (zasáhnou na hod 6, bez ohledu na Ballistic Skill). Může mít až tři speciální vybavení. Na konci Shooting fáze se může pevně zafixovat k zemi. V této podobě se nemůže hýbat z místa, ale získá bonus k Ballistic Skill. Na začátku Movement fáze se zase může odfixovat. Nemá žádný postih při střelbě z těžkých zbraní za pohybu. Může provést ústup a současně vystřelit a/nebo ztečovat. Při ústupu může překračovat i nepřátelské pěšáky. Může dostat bonus za krytí jen když je zakryta alespoň polovina jeho trupu.

Tidewall Shieldline (Fortification) – Obranná zeď. Může být nasazena spolu se střílnou; obě opevnění jsou však na sobě nezávislá. Pokud zdi při hodu na Save padne 6, střelecký útok byl odražen zpět na střelce, kterému udělí Mortal Wound. Zeď i střílna mohou pojmout až deset pěšáků či Charakterů, kteří mohou střílet z vlastních zbraní. Pokud opevnění v sobě má nějaké vojáky, je schopno přesunovat se; je klasifikováno jako budova i vozidlo. Nemůže ale postupovat a ztečovat.

Tidewall Droneport (Fortification) – Ovládací centrum dronů. Může být vybaveno až čtyřmi Tactical Drony, kteří mohou střílet jen na nejbližší cíle. Centrum může pojmout až deset pěšáků či Charakterů, kteří mohou střílet z vlastních zbraní. Pokud opevnění v sobě má nějaké vojáky, je schopno přesunovat se; je klasifikováno jako budova i vozidlo. Nemůže ale postupovat a ztečovat. Pokud v sobě má nějaké vojáky, Tactical Drony mohou používat jejich Ballistic Skill, nebo je lze od centra odpojit, od té doby se chovají jako samostatná jednotka.

Tidewall Gunring (Fortification) – Obranná věž s velkým dvojitým rail-kanonem, který má šanci způsobit až tři Mortal Wounds. Věž může pojmout až deset pěšáků či Charakterů, kteří mohou střílet z vlastních zbraní. Pokud opevnění v sobě má nějaké vojáky, je schopno přesunovat se; je klasifikováno jako budova i vozidlo. Nemůže ale postupovat a ztečovat. Pokud v sobě nemá žádné vojáky, rail-kanon může střílet jen na nejbližší cíle.

Hrdinové:

Aun’Va (HQ) – Nejvyšší Ethereal z rodu T’au a vládce celé Říše Tau. Je doprovázen dvěma členy Ethereal Guard, kteří jsou vyzbrojeni ceremoniálními kopími. Dokud je naživu, jednotky Tau mohou provádět opravné hody na morálku. Jednotky Tau v okruhu 6 palců mohou využít jeho hodnotu Leadership. Na začátku každé jeho Movement fáze umí přivolat až dva ze čtyř efektů, které pěšákům a bitevním oblekům v okruhu 6 palců přidají bonus. První efekt dává bonus k hodům na morálku. Druhý efekt dovoluje provést opravné hody na zásah ve střelbě, pokud padne jednička a v Movement fázi se nepohnuli. Třetí efekt dává možnost ignorovat zranění. Čtvrtý efekt dovoluje provést opravné hody na určení rychlosti postupu. Když je zasažen střelbou, AP dané zbraně nesnižuje jeho Save, ale naopak zvyšuje. To znamená, že čím větší má zbraň schopnost prorazit pancíř, tím je menší pravděpodobnost, že ho zraní.

Commander Shadowsun (HQ) – Nejvyšší velitelka ozbrojených sil z rodu T’au. Je v lehkém infiltračním bitevním obleku XV22 Stalker s jetpackem. Poskytuje Invulnerable Save 5+ a má kamufláž, která nepřátelům dává postih k hodům na zásah. Může infiltrovat kamkoliv na bitevní pole. Je vyzbrojena dvěma fúzními kanony. Může vyhlásit strategii Kauyon, i když už Kauyon nebo Mont’ka byly vyhlášeny. Ve stejném kole nelze vyhlásit obě současně. Pokud utrpí zranění a v okruhu 3 palců od ní je oddíl XV25 Stealth Battlesuits, může toto zranění vzít místo ní (je to Mortal Wound). Může být doprovázena jedním MV62 Command-link Dronem a až dvěma MV52 Shield Drony. Pokud je Command-link Drone v okruhu 3 palců od ní, může vybrat jednu jednotku Tau v okruhu 12 palců od drona. Tato jednotka může provést opravné hody na zásah ve střelbě, pokud padne jednička. Bonus trvá až do konce fáze. Shield Drone je chráněn energetickým štítem, který poskytuje Invulnerable Save 3+ a dovoluje mu ignorovat zranění.

Darkstrider (HQ) – Slavný velitel Pathfinderů z rodu T’au. Je vyzbrojen pulzní karabinou a vybaven fotonovými granáty a laserovým zaměřovačem. Ještě před začátkem prvního kola se může pohnout až o 7 palců. V Shooting fázi může zvolit jednu pěší jednotku z rodu T’au v okruhu 6 palců a jeden cíl ve svém výhledu. Zvolená jednotka má při útoku proti cíli bonus k hodům na zranění. Pěší jednotky z rodu T’au v okruhu 6 palců mohou střílet i poté, co provedly ústup.

Longstrike (HQ) – Slavný tankový velitel z rodu T’au. Je v tanku TX7 Hammerhead Gunship, má stejné zvláštní schopnosti a možnosti výzbroje. Při střelbě na vozidla a monstra má bonus k hodům na zranění. Všechny cíle označené laserovým zaměřovačem považuje za označené jedním žetonem navíc. Tanky TX7 Hammerhead Gunship z rodu T’au v okruhu 6 palců získávají bonus k hodům na zásah.

Aun’Shi (HQ) – Slavný Ethereal z rodu Vior’la. Je vyzbrojen ceremoniálním kopím. Energetický štít mu dává Invulnerable Save 4+. Na začátku Fight fáze si musí zvolit jeden ze dvou stylů: defenzivní (provádí opravné hody na Invulnerable Save) nebo ofensivní (jeho kopí má vyšší AP). Jednotky Tau v okruhu 6 palců mohou využít jeho hodnotu Leadership. Na začátku každé jeho Movement fáze umí přivolat jeden ze čtyř efektů, který pěšákům a bitevním oblekům v okruhu 6 palců přidá bonus. První efekt dává bonus k hodům na morálku. Druhý efekt dovoluje provést opravné hody na zásah ve střelbě, pokud padne jednička a v Movement fázi se nepohnuli. Třetí efekt dává možnost ignorovat zranění. Čtvrtý efekt dovoluje provést opravné hody na určení rychlosti postupu.

Commander Farsight (HQ) – Vládce odpadlické frakce Farsight Enclaves. Je v bitevním obleku XV8 Crisis s jetpackem, díky kterému může být vysazen letecky. Je vyzbrojen výkonnější plazmovou puškou a mystickým mečem. Energetický štít mu dává Invulnerable Save 4+. Může vyhlásit strategii Mont’ka, i když už Mont’ka nebo Kauyon byly vyhlášeny. Ve stejném kole nelze vyhlásit obě současně. Jednotkám frakce Farsight Enclaves v okruhu 6 palců dovoluje provést opravné hody na zásah v boji zblízka, pokud padne jednička; totéž dovoluje i ve střelbě, pokud jsou cílem Orkové.


Úvod | Projekt Void © 2009-2021
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.016 vteřin