Codex: Tau Empire, 6. edice

11.8.14 - Gediman - Komentáře (0)
Dnes o Codexu říše Tau.
.
Codex: Tau Empire, 6. edice


Říše Tau je nejmladší galaktická velmoc. Díky velmi rychlému technologickému pokroku dokázala uhájit své pozice před nepřáteli a dokonce expandovat. Tau jsou liberální idealisté, kteří se řídí filozofií Vyššího dobra - bojují proti barbarství, potlačují tyranskou diktaturu a pokud je to možné, s cizími rasami uzavírají spojenectví. Tau jsou zvláštní svojí necitlivostí k Warpu, díky které sice nedokáží ovládat psychické síly, ale také nemohou být zkorumpováni silami Chaosu. Jejich společnost je přísně rozdělena do čtyř kast, kterým neomezeně vládne tajemná kasta Etherealů.

Zvláštní pravidla a výhody:

Bonding Knife Ritual – Některé jednotky jsou velmi disciplinované a mohou se efektivně sjednotit, i když utrpěly velké ztráty. Jejich hodnota Leadership při tom nemá žádné postihy. Tato schopnost je upgrade, který lze zakoupit každému oddílu vojáků Tau (tedy nikoliv Krootům, Vespidům a dronům), kromě Sniper Drone Team.

Supporting Fire – Když je některá jednotka napadena ztečí, všechny ostatní jednotky v dosahu mohou proti útočníkovi provést obrannou palbu. Tuto schopnost mají všichni vojáci a droni Tau (tedy nikoliv Krooti a Vespidi), kromě Etherealů.

Drones – Armáda Tau obsahuje mnoho dronů, malých robotických vznášedel, které plní různé úlohy. Fungují jako Jet Pack Infantry. Drony, které jsou vybavením vozidel, mohou střílet za jízdy, ovšem jen na stejný cíl, jako vozidlo. Mohou též vozidlo opustit a fungovat nezávisle, ale už se k němu nemohou znovu připojit. Existují tyto typy: Gun Drone (s dvojitou rychlopalnou puškou), Missile Drone (s raketometem), Shield Drone (se štítem) a Marker Drone (se zaměřovačem). Marker Drone může označit nepřítele – za každý dron, který to udělal, je k nepříteli přidělen žeton. Ostatní jednotky pak při střelbě na tento cíl mohou jednorázově využít některý z bonusů: mohou si zvýšit Ballistic Skill o 1 za každý žeton, mohou ignorovat Cover Save nebo mohou vypustit ničivou řízenou střelu, pokud ji mají. Některé jednotky mají specifické typy dronů, ke kterým nemá přístup žádná jiná.

Jednotky:

Fire Warrior Team (Troops), 6-12 – Základní jednotka zaměřená na střelbu. Může obsahovat velitele, který může být doprovázen až dvěma drony. Může k ní být přidělen transportér Devilfish.

Kroot Carnivore Squad (Troops), 10-20 – Základní jednotka zaměřená na boj zblízka. Umí infiltrovat, pohybovat se v těžkém terénu a schovávat se v lese. Jednotka může obsahovat velitele a je možné k ní připojit až tři Krootox Riders (jezdci na bestiích se silným kanonem) a až deset Kroot Hounds (lovečtí psi).

Pathfinder Team (Fast Attack), 4-10 – Rychlá jednotka předsunutých průzkumníků. Může obsahovat velitele, který může být doprovázen až dvěma drony. Je také možné k ní připojit jeden Recon Drone (je vyzbrojen a pomáhá v přivolávání posil), jeden Grav-inhibitor Drone (nepříteli dává postih při zteči) a jeden Pulse Accelerator Drone (zvyšuje dostřel). Může k ní být přidělen transportér Devilfish. Recon Drone se nepočítá do jeho přepravní kapacity a poskytuje mu své průzkumné vybavení.

Vespid Stingwings (Fast Attack), 4-12 – Oddíl hmyzích válečníků, kteří umí létat (fungují jako Jump Infantry). Jsou vyzbrojeni ničivými puškami. Umí uniknout z boje zblízka, pohybovat se v těžkém terénu a schovávat se v ruinách. Jednotka může obsahovat velitele.

Drone Squadron (Fast Attack), 4-12 – Oddíl dronů. Může se skládat ze tří typů, v libovolné kombinaci: Gun Drone, Shield Drone a Marker Drone.

Piranhas (Fast Attack), 1-5 – Oddíl lehkých vznášedel vyzbrojených buď rotačním kanonem (efektivní proti pěchotě) nebo fúzním kanonem (efektivní proti vozidlům). Každé vznášedlo je vybaveno dvěma Gun Drony.

Razorshark Strike Fighter (Fast Attack) – Stíhačka. V její výzbroji je rotační kanon, ničivý iontový kanon a dvě řízené střely.

Sun Shark Bomber (Fast Attack) – Bombardér. V jeho výzbroji je generátor energetických pulzů (bomb), malý raketomet a dvě řízené střely. Je vybaven dvěma Interceptor Drony, které ho chrání před nepřátelskými letouny.

Sniper Drone Team (Heavy Support), 1-3 – Oddíl maskovaných operátorů, kteří na dálku ovládají skupinu tří až devíti Sniper Dronů. Operátoři jsou vybavení zaměřovačem, takže mají stejnou schopnost, jako Marker Drone.

XV88 Broadside Team (Heavy Support), 1-3 – Tým bojovníků v těžkých bitevních oblecích vyzbrojených buď dvojhlavňovým rail-kanonem nebo dvěma velkými raketomety. Může obsahovat velitele. Každý člen může být doprovázen až dvěma drony.

Hammerhead Gunship (Heavy Support) – Vznášedlový tank, který je vyzbrojen buď rail-kanonem nebo iontovým kanonem. Je vybaven dvěma Gun Drony, které však mohou být vyměněny za silnější zbraně.

Sky Ray Missile Defence Gunship (Heavy Support) – Raketometné vznášedlo, které nese šest řízených střel. Má dvojici zaměřovačů, takže má stejnou schopnost, jako Marker Drone. Může ji však využít i pro své vlastní zbraně. Je vybaveno dvěma Gun Drony, které však mohou být vyměněny za silnější zbraně.

Stealth Team (Elites), 3-6 – Infiltrační jednotka v lehkých bitevních oblecích, je to Jet Pack Infantry. Oddíl může obsahovat velitele, který může být doprovázen až dvěma drony.

XV8 Crisis Team (Elites), 1-3 – Elitní tým bojovníků v bitevních oblecích, jsou to Jet Pack Infantry. Mohou nést nejrůznější zbraně a speciální vybavení. Oddíl může obsahovat velitele, který může být doprovázen až dvěma drony.

XV104 Riptide (Elites) – Rozměrný bitevní oblek (neřadí se mezi vozidla, je to Jet Pack Monstrous Creature). Primární zbraní obleku je buď velký rotační kanon nebo velký iontový kanon. Je též vybaven ochranným štítem a reaktorem, který mu dovoluje na začátku jeho Movement fáze vyvolat nějaký bonus. Hráč si hodí kostkou. Pokud padne 1 nebo 2, reaktor se přetížil a stroj utrpí jedno poškození. Pokud padne více, hráč si může vybrat jeden ze čtyř efektů: silnější štít, rychlejší pohyb, rychlejší střelba nebo posílení primární zbraně. Riptide může být doprovázen až dvěma Shielded Missile Drony, které jsou vyzbrojené a navíc chráněné vlastním štítem.

XV8 Crisis Bodyguard Team (n/a), 1-2 – Doprovodný oddíl bojovníků v bitevních oblecích, jsou to Jet Pack Infantry. Když chtějí vykrýt nepřátelský útok na velitele, ke kterému jsou připojeni, automaticky v tom uspějí. Mohou nést nejrůznější zbraně a speciální vybavení. Každý člen může být doprovázen až dvěma drony. Za každého Commandera (včetně Hrdinů) může armáda obsahovat jeden tento oddíl.

Devilfish (n/a) – Vznášedlový transportér s kapacitou 12 vojáků. Může převážet drony, ale ne rozměrnější vojáky (např. vojáky v bitevních oblecích). Je vybaven dvěma Gun Drony, které však mohou být vyměněny za silnější zbraně.

Commander (HQ) – Vyšší velitel. Je vybaven bitevním oblekem, je to Jet Pack Infantry. Má na výběr z velkého množství různých zbraní a zvláštního vybavení. Může být doprovázen až dvěma drony.

Cadre Fireblade (HQ) – Nižší velitel. Když během Movement fáze zůstane stát, může v Shooting fázi vystřelit vícekrát. Stejný bonus poskytne i oddílu, ke kterému je připojen. Může také vystřelit na jiný cíl, než zbytek oddílu. Může být doprovázen až dvěma drony.

Ethereal (HQ) – Posvátný vůdce. Všem jednotkám Tau v okolí dovoluje používat jeho hodnotu Leadership a na začátku každé jeho Movement fáze umí přivolat jeden ze čtyř efektů, které těmto jednotkám přidají také bonus. První efekt jim dá odolnost proti strachu, druhý jim zvýší efektivitu střelby, třetí jim dá schopnost ignorovat zranění a čtvrtý jim umožní střílet i poté, co běžely. Pokud je Ethereal zabit, protivník vydělává další vítězný bod. Může být doprovázen až dvěma drony.

Hrdinové:

Aun’Va (HQ) – Nejvyšší Ethereal a vládce říše Tau. Je doprovázen dvěma členy Ethereal Guard zaměřenými na boj zblízka. Dokud je naživu, celá armáda Tau lépe odolává strachu a zlomené morálce a snadněji se sjednocuje. Všem jednotkám Tau v okolí dovoluje používat jeho hodnotu Leadership a na začátku každé jeho Movement fáze umí přivolat až dva ze čtyř efektů, které těmto jednotkám přidají také bonus. První efekt jim dá odolnost proti strachu, druhý jim zvýší efektivitu střelby, třetí jim dá schopnost ignorovat zranění a čtvrtý jim umožní střílet i poté, co běžely. Když je zraněn střelbou, hodí se kostkou. Pokud je výsledek rovný nebo vyšší hodnotě AP dané zbraně, pak se zranění nepočítá. To znamená, že čím větší má zbraň schopnost prorazit pancíř, tím je menší pravděpodobnost, že ho zraní. AP1 zbraně ho tedy nemohou zranit vůbec, naopak zbraně bez AP mohou vždy. Pokud je Aun‘Va zabit, protivník vydělává další vítězný bod.

Commander Shadowsun (HQ) – Nejvyšší velitelka ozbrojených sil. Je vybavena lehkým bitevním infiltračním oblekem (Jet Pack Infantry) a vyzbrojena dvěma fúzními kanony, které jsou efektivní proti vozidlům. Umí s nimi střílet na dva různé cíle. Může být doprovázena jedním Command-link Drone (jedné jednotce v okolí umí zvýšit efektivitu střelby) a až dvěma MV52 Shield Drone (poskytují jí vysoký Invulnerable Save). Stealth Team, ke kterému se připojí, automaticky uspěje ve vykrytí nepřátelského útoku, který je na ní veden.

Commander Farsight (HQ) – Odpadlický velitel, který si založil vlastní říši. Je vybaven bitevním oblekem (Jet Pack Infantry) a vyzbrojen plazmovým kanonem a ničivým mečem. Je též chráněn energetickým štítem. Má vyšší šanci zasáhnout a zranit Orky. Může být doprovázen až sedmičlenným XV8 Crisis Bodyguard týmem.

Aun’Shi (HQ) – Slavný Ethereal a expert na bojová umění. Když bojuje v duelu, musí si zvolit jeden ze dvou postojů: defenzivní Patient Blade (provádí opravné hody na Save) nebo ofenzivní Killing Blade (jeho zbraň je ničivější). Všem jednotkám Tau v okolí dovoluje používat jeho hodnotu Leadership a na začátku každé jeho Movement fáze umí přivolat jeden ze čtyř efektů, které těmto jednotkám přidají také bonus. První efekt jim dá odolnost proti strachu, druhý jim zvýší efektivitu střelby, třetí jim dá schopnost ignorovat zranění a čtvrtý jim umožní střílet i poté, co běžely. Pokud je Aun‘Shi zabit, protivník vydělává další vítězný bod.

Darkstrider (HQ) – Slavný velitel Pathfinderů. Může se připojit jen do oddílů Fire Warrior Team a Pathfinder Team. Jakmile provede obrannou palbu proti zteči, může se přesunout (jako v případě vyhraného boje zblízka). Nepřátelská jednotka (kromě vozidel), která se stane terčem jeho střelby, má postih – 1 na Toughness. Obě tyto schopnosti získá i oddíl, ke kterému je připojen. Darkstrider je navíc vybaven zaměřovačem, takže má stejnou schopnost, jako Marker Drone.

Longstrike (Heavy Support) – Slavný tankový velitel. Funguje jako upgrade pro Hammerhead Gunship, který tímto získá lepší Ballistic Skill a vyšší efektivitu v boji proti vozidlům. Ačkoliv je to vozidlo, může proti zteči provádět obrannou palbu (dokonce i vícekrát za fázi, ovšem ne proti stejné jednotce) a má schopnost Supporting Fire. Má vyšší šanci zasáhnout a zranit jednotky Imperiální gardy.


Úvod | Projekt Void © 2009-2023
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0115 vteřin