Codex: Tau Empire, 7. edice

12.11.15 - Gediman - Komentáře (0)
Dnešní článek je o nové edici codexu Tau. Zvláštností je, že používá stejný obrázek na deskách jako ta předchozí, jen s mírně upravenými barvami.
.
Codex: Tau Empire, 7. edice


Říše Tau je nejmladší galaktická velmoc. Díky velmi rychlému technologickému pokroku dokázala uhájit své pozice před nepřáteli a dokonce expandovat. Tau jsou liberální idealisté, kteří se řídí filozofií Vyššího dobra - bojují proti barbarství, potlačují tyranskou diktaturu a pokud je to možné, s cizími rasami uzavírají spojenectví. Tau jsou zvláštní svojí necitlivostí k Warpu, díky které sice nedokáží ovládat psychické síly, ale také nemohou být zkorumpováni silami Chaosu. Jejich společnost je přísně rozdělena do čtyř kast, kterým neomezeně vládne tajemná kasta Etherealů.

Zvláštní pravidla a výhody:

Bonding Knife Ritual – Některé jednotky jsou velmi disciplinované a mohou se efektivně sjednotit, i když utrpěly velké ztráty. Jejich hodnota Leadership při tom nemá žádné postihy. Tato schopnost je upgrade, který lze zakoupit každému oddílu vojáků Tau (tedy nikoliv Krootům, Vespidům a dronům), kromě Sniper Drone Team.

Failure is Not An Option – Tuto schopnost mají všichni Etherealové. Všem jednotkám Tau v okolí dovolují používat jejich hodnotu Leadership. Pokud je však Ethereal zabit, protivník vydělává další vítězný bod.

Fire Team – Pokud oddíl vozidel či bitevních obleků typu Monstrous Creature obsahuje tři členy, všichni získávají + 1 k Ballistic Skill. Tato výhoda se nevztahuje na oddíl Piranhas.

Supporting Fire – Když je některá jednotka napadena ztečí, všechny ostatní jednotky v dosahu mohou proti útočníkovi provést obrannou palbu. Tuto schopnost mají všichni vojáci a droni Tau (tedy nikoliv Krooti a Vespidi), kromě Etherealů.

Drones – Armáda Tau obsahuje mnoho dronů, malých robotických vznášedel, které plní různé úlohy. Fungují jako Jet Pack Infantry. Drony, které jsou vybavením vozidel, mohou střílet za jízdy, ovšem jen na stejný cíl, jako vozidlo. Mohou též vozidlo opustit a fungovat nezávisle, ale už se k němu nemohou znovu připojit. Existují tyto typy: Gun Drone (s dvojitou rychlopalnou puškou), Missile Drone (s raketometem), Shield Drone (se štítem) a Marker Drone (se zaměřovačem). Marker Drone může označit nepřítele – za každý dron, který to udělal, je k nepříteli přidělen žeton. Ostatní jednotky pak při střelbě na tento cíl mohou jednorázově využít některý z bonusů: mohou si zvýšit Ballistic Skill o 1 za každý žeton, mohou ignorovat Cover Save, nebo mohou vypustit ničivou řízenou střelu, pokud ji mají. Některé jednotky mají specifické typy dronů, ke kterým nemá přístup žádná jiná.

Jednotky:

Strike Team (Troops), 5-12 – Základní jednotka zaměřená na střelbu. Může obsahovat velitele, který může být doprovázen až dvěma drony. Na výběr má také Guardian Drona, který jednotce poskytuje 6+ Invulnerable Save. Může k ní být přidělena podpůrná střelecká věž a transportér Devilfish.

Kroot Carnivores (Troops), 10-20 – Základní jednotka zaměřená na boj zblízka. Umí infiltrovat, pohybovat se v těžkém terénu a schovávat se v lese. Jednotka může obsahovat velitele a je možné k ní připojit až tři Krootox Riders (jezdci na bestiích se silným kanonem) a až deset Kroot Hounds (lovečtí psi).

Breacher Team (Troops), 5-10 – Lepší základní jednotka. Její zbraně jsou silné, ale mají krátký dostřel. Může obsahovat velitele, který může být doprovázen až dvěma drony. Na výběr má také Guardian Drona, který jednotce poskytuje 5+ Invulnerable Save. Může k ní být přidělena podpůrná střelecká věž a transportér Devilfish.

Pathfinder Team (Fast Attack), 4-10 – Rychlá jednotka předsunutých průzkumníků. Může obsahovat velitele, který může být doprovázen až dvěma drony. Je také možné k ní připojit jeden Recon Drone (je vyzbrojen a pomáhá v přivolávání posil), jeden Grav-inhibitor Drone (nepříteli dává postih při zteči) a jeden Pulse Accelerator Drone (zvyšuje dostřel). Může k ní být přidělen transportér Devilfish. Recon Drone se nepočítá do jeho přepravní kapacity a poskytuje mu své průzkumné vybavení.

Vespid Stingwings (Fast Attack), 4-12 – Oddíl hmyzích válečníků, kteří umí létat (fungují jako Jump Infantry). Jsou vyzbrojeni ničivými puškami. Umí uniknout z boje zblízka, pohybovat se v těžkém terénu a schovávat se v ruinách. Jednotka může obsahovat velitele.

Drones (Fast Attack), 4-12 – Oddíl dronů. Může se skládat ze tří typů, v libovolné kombinaci: Gun Drone, Shield Drone a Marker Drone.

TX4 Piranhas (Fast Attack), 1-5 – Oddíl lehkých vznášedel vyzbrojených buď rotačním kanonem (efektivní proti pěchotě) nebo fúzním kanonem (efektivní proti vozidlům). Každé vznášedlo je vybaveno dvěma Gun Drony.

TY7 Devilfish (Fast Attack) – Vznášedlový transportér s kapacitou 12 vojáků. Může převážet drony, ale ne rozměrnější vojáky (např. vojáky v bitevních oblecích). Je vybaven dvěma Gun Drony, které však mohou být vyměněny za silnější zbraně.

AX3 Razorshark Strike Fighter (Fast Attack) – Stíhačka. V její výzbroji je rotační kanon, ničivý iontový kanon a dvě řízené střely.

AX39 Sun Shark Bomber (Fast Attack) – Bombardér. V jeho výzbroji je generátor energetických pulzů (bomb), malý raketomet a dvě řízené střely. Je vybaven dvěma Interceptor Drony, které ho chrání před nepřátelskými letouny.

Sniper Drone Team (Heavy Support), 1-3 – Oddíl maskovaných operátorů, kteří na dálku ovládají skupinu tří až devíti Sniper Dronů. Operátoři jsou vybavení zaměřovačem, takže mají stejnou schopnost, jako Marker Drone.

XV88 Broadside Battlesuits (Heavy Support), 1-3 – Tým bojovníků v těžkých bitevních oblecích vyzbrojených buď dvojhlavňovým rail-kanonem nebo dvěma velkými raketomety. Může obsahovat velitele. Každý člen může být doprovázen až dvěma drony.

TX7 Hammerhead Gunships (Heavy Support), 1-3 – Oddíl vznášedlových tanků, který je vyzbrojen buď rail-kanonem nebo iontovým kanonem. Je vybaven dvěma Gun Drony, které však mohou být vyměněny za silnější zbraně.

TX78 Sky Ray Gunships (Heavy Support), 1-3 – Oddíl raketometných vznášedel, každé nese šest řízených střel. Má dvojici zaměřovačů, takže má stejnou schopnost, jako Marker Drone. Může ji však využít i pro své vlastní zbraně. Je vybaveno dvěma Gun Drony, které však mohou být vyměněny za silnější zbraně.

XV25 Stealth Battlesuits (Elites), 3-6 – Infiltrační jednotka v lehkých bitevních oblecích, je to Jet Pack Infantry. Oddíl může obsahovat velitele, který může být doprovázen až dvěma drony.

XV8 Crisis Battlesuits (Elites), 1-9 – Elitní tým bojovníků v bitevních oblecích, jsou to Jet Pack Infantry. Mohou nést nejrůznější zbraně a speciální vybavení. Oddíl může obsahovat velitele. Každý člen může být doprovázen až dvěma drony.

XV8 Crisis Bodyguards (Elites), 1-9 – Doprovodný oddíl bojovníků v bitevních oblecích, jsou to Jet Pack Infantry. Když chtějí vykrýt nepřátelský útok na velitele, ke kterému jsou připojeni, automaticky v tom uspějí. Mohou nést nejrůznější zbraně a speciální vybavení. Každý člen může být doprovázen až dvěma drony.

XV95 Ghostkeel Battlesuits (Elites), 1-3 – Oddíl velkých bitevních obleků (neřadí se mezi vozidla, jsou to Jet Pack Monstrous Creature) schopných infiltrace. Primární zbraní obleku je buď velký fúzní kanon nebo rychlopalný iontový kanon. Každý člen je doprovázen dvěma Stealth Drony, které vytvářejí maskovací pole.

XV104 Riptide Battlesuits (Elites), 1-3 – Oddíl rozměrných bitevních obleků (neřadí se mezi vozidla, jsou to Jet Pack Monstrous Creature). Primární zbraní obleku je buď velký rotační kanon nebo velký iontový kanon. Je též vybaven ochranným štítem a reaktorem, který mu dovoluje na začátku jeho Movement fáze vyvolat nějaký bonus. Hráč si hodí kostkou. Pokud padne 1 nebo 2, reaktor se přetížil a stroj utrpí jedno poškození. Pokud padne více, hráč si může vybrat jeden ze čtyř efektů: silnější štít, rychlejší pohyb, rychlejší střelba nebo posílení primární zbraně. Každý člen může být doprovázen až dvěma Shielded Missile Drony, které jsou vyzbrojené a navíc chráněné vlastním štítem.

KV128 Stormsurges (Lord of War), 1-3 – Oddíl super-těžkých bitevních obleků (neřadí se mezi vozidla, jsou to Gargantuan Creature) zaměřených na palebnou podporu. Primární zbraní obleku je buď obrovský pulzní kanon, který má na krátkou vzdálenost ničivost Destroyer Weapon, nebo dalekonosný dělostřelecký kanon. Kromě toho nese několik dalších zbraní, včetně čtyř ničivých řízených střel. Zaměření Marker Drona může také využít k tomu, aby zvýšil ničivost těchto střel na Destroyer Weapon. Na začátku Shooting fáze se může pevně zafixovat k zemi. V této podobě se nemůže hýbat z místa ani dupat, ale může střílet dvakrát. Na začátku kterékoliv Movement fáze se zase může odfixovat.

Commander (HQ) – Vyšší velitel. Je vybaven bitevním oblekem, je to Jet Pack Infantry. Má na výběr z velkého množství různých zbraní a zvláštního vybavení. Může být vybaven lepším oblekem, který z něj udělá Flying Monstrous Creature a přidá mu silnější zbraně. Může být doprovázen až dvěma drony.

Cadre Fireblade (HQ) – Nižší velitel. Když během Movement fáze zůstane stát, může v Shooting fázi vystřelit vícekrát. Stejný bonus poskytne i oddílu, ke kterému je připojen. Může také vystřelit na jiný cíl, než zbytek oddílu. Může být doprovázen až dvěma drony.

Ethereal (HQ) – Posvátný vůdce. Na začátku každé jeho Movement fáze umí přivolat jeden ze čtyř efektů, které jednotkám v okolí přidají bonus. První efekt jim dá odolnost proti strachu, druhý jim zvýší efektivitu střelby, třetí jim dá schopnost ignorovat zranění a čtvrtý jim umožní střílet i poté, co běžely. Může se vést na levitující platformě, která mu dává schopnost překonávat jakýkoliv terén. Může být doprovázen až dvěma drony.

Hrdinové:

Aun’Va (HQ) – Nejvyšší Ethereal a vládce říše Tau. Je doprovázen dvěma členy Ethereal Guard zaměřenými na boj zblízka. Dokud je naživu, celá armáda Tau lépe odolává strachu a zlomené morálce a snadněji se sjednocuje. Na začátku každé jeho Movement fáze umí přivolat až dva ze čtyř efektů, které jednotkám v okolí přidají bonus. První efekt jim dá odolnost proti strachu, druhý jim zvýší efektivitu střelby, třetí jim dá schopnost ignorovat zranění a čtvrtý jim umožní střílet i poté, co běžely. Když je zraněn střelbou, hodí se kostkou. Pokud je výsledek rovný nebo vyšší hodnotě AP dané zbraně, pak se zranění nepočítá. To znamená, že čím větší má zbraň schopnost prorazit pancíř, tím je menší pravděpodobnost, že ho zraní. AP1 zbraně ho tedy nemohou zranit vůbec, naopak zbraně bez AP mohou vždy.

Commander Shadowsun (HQ) – Nejvyšší velitelka ozbrojených sil. Je vybavena lehkým bitevním infiltračním oblekem (Jet Pack Infantry) a vyzbrojena dvěma fúzními kanony, které jsou efektivní proti vozidlům. Umí s nimi střílet na dva různé cíle. Může být doprovázena jedním Command-link Drone (jedné jednotce v okolí umí zvýšit efektivitu střelby) a až dvěma MV52 Shield Drone (poskytují jí vysoký Invulnerable Save). Oddíl Stealth Battlesuits, ke kterému se připojí, automaticky uspěje ve vykrytí nepřátelského útoku, který je na ní veden.

Commander Farsight (HQ) – Odpadlický velitel, který si založil vlastní říši. Je vybaven bitevním oblekem (Jet Pack Infantry) a vyzbrojen plazmovým kanonem a ničivým mečem. Je též chráněn energetickým štítem. Má vyšší šanci zasáhnout a zranit Orky.

Aun’Shi (HQ) – Slavný Ethereal a expert na bojová umění. Když bojuje v duelu, musí si zvolit jeden ze dvou postojů: defenzivní Patient Blade (provádí opravné hody na Save) nebo ofenzivní Killing Blade (jeho zbraň je ničivější). Na začátku každé jeho Movement fáze umí přivolat jeden ze čtyř efektů, které jednotkám v okolí přidají bonus. První efekt jim dá odolnost proti strachu, druhý jim zvýší efektivitu střelby, třetí jim dá schopnost ignorovat zranění a čtvrtý jim umožní střílet i poté, co běžely.

Darkstrider (HQ) – Slavný velitel Pathfinderů. Může se připojit jen do oddílů Strike Team, Breacher Team a Pathfinder Team. Jakmile provede obrannou palbu proti zteči, může se přesunout (jako v případě vyhraného boje zblízka). Nepřátelská jednotka (kromě vozidel), která se stane terčem jeho střelby, má postih – 1 na Toughness. Obě tyto schopnosti získá i oddíl, ke kterému je připojen. Darkstrider je navíc vybaven zaměřovačem, takže má stejnou schopnost, jako Marker Drone.

Longstrike (Heavy Support) – Slavný tankový velitel. Funguje jako upgrade pro Hammerhead Gunship, který tímto získá lepší Ballistic Skill a vyšší efektivitu v boji proti vozidlům. Ačkoliv je to vozidlo, může proti zteči provádět obrannou palbu (dokonce i vícekrát za fázi, ovšem ne proti stejné jednotce) a má schopnost Supporting Fire. Má vyšší šanci zasáhnout a zranit jednotky Imperiální gardy.

Formace

Hunter Cadre (Core) – Tato formace se skládá z jednoho Commandera, tří až šesti jednotek Strike Team, Breacher Team nebo Kroot Carnivores (v libovolné kombinaci), jedné až tří jednotek Stealth Battlesuits, Crisis Battlesuits, Ghostkeel Battlesuits nebo Riptide Battlesuits (v libovolné kombinaci), jedné až tří jednotek Pathfinder Team, Piranhas, Vespid Stingwings nebo Drones (v libovolné kombinaci), jedné až tří jednotek Sniper Drone Team, Broadside Battlesuits, Hammerhead Gunships nebo Stormsurges (v libovolné kombinaci). Lze také přidat jednoho Cadre Fireblada a jeden oddíl Crisis Bodyguards. Schopnost Supporting Fire mohou jednotky této formace provést na větší vzdálenost. Jednotky v blízkosti Commandera nebo Cadre Fireblada mohou v Shooting fázi nejprve běžet a potom střílet.

Retaliation Cadre (Auxiliary) – Tato formace se skládá z jednoho Commandera, tří jednotek Crisis Battlesuits, jedné jednotky Broadside Battlesuits a jedné jednotky Riptide Battlesuits. Formace může střílet z těžkých zbraní za pohybu, může poté i ztečovat. Pokud hru začíná v záloze, může na bitevní pole automaticky dorazit pomocí Deep Strike ve druhém kole. V kole, ve kterém formace dorazila z Deep Strike zálohy, mají všichni její členové bonus + 1 k Ballistic Skill.

Heavy Retribution Cadre (Auxiliary) – Tato formace se skládá z jedné jednotky Ghostkeel Battlesuits a dvou jednotek Stormsurges. Jednotky Stormsurge mohou provádět opravné hody na zásah, pokud střílejí na cíle, které se nacházejí v blízkosti Ghostkeelů. Pokud se nepřítel stane terčem alespoň dvou jednotek z této formace během jedné Shooting fáze, musí se v dalším kole pohybovat v pomaleji.

Infiltration Cadre (Auxiliary) – Tato formace se skládá ze tří jednotek Pathfinder Team, dvou jednotek Stealth Battlesuits a jedné jednotky Piranhas. Pokud je jednotka z této formace zcela zničena, všechny zbývající jednotky z záloze mohou být vysazeny v dalším kole. Pokud formace provede alespoň tři zaměření Markerlightů, na cíl je kromě toho vystřelena jedna řízená střela, která se automaticky trefí. Formace ji ani nemusí mít ve výbavě.

Optimised Stealth Cadre (Auxiliary) – Tato formace se skládá ze dvou jednotek Stealth Battlesuits a jedné jednotky Ghostkeel Battlesuits. Formace si v Shooting fázi může aktivovat bonus: zbraně Ghostkeel Battlesuitů a všech Stealth Battlesuitů v jejich blízkosti získají + 1 k Ballistic Skill a mohou ignorovat krytí nepřítele. Když střílejí na vozidla, počítá se, že se trefují do jejich záďového pancéřování.

Firebase Support Cadre (Auxiliary) – Tato formace se skládá ze dvou jednotek Broadside Battlesuits a jedné jednotky Riptide Battlesuits. Celá formace může vystřelit jako jeden oddíl na jeden cíl. Taková střelba je vysoce efektivní proti vozidlům a monstrům.

Armoured Interdiction Cadre (Auxiliary) – Tato formace se skládá ze tří jednotek Hammerhead Gunships a jedné jednotky Sky Ray Gunships. Hráč si na začátku Shooting fáze zvolí jeden bod na bojišti. Všechny jednotky z formace mohou provádět opravné hody na zásah, pokud střílejí na cíle v okolí tohoto bodu.

Air Caste Support Cadre (Auxiliary) – Tato formace se skládá ze dvou Razorshark Strike Fighterů a jednoho Sun Shark Bombera. Letouny mají vyšší šanci odolat efektům omráčené a paralyzované posádky. Na začátku každého kola mají šanci opravit si poškození.

Allied Advance Cadre (Auxiliary) – Tato formace se skládá ze čtyř jednotek Kroot Carnivores a dvou jednotek Vespid Stingwings. Vespid Stingwings umí infiltrovat a schovávat se v lese. Oddíly Kroot Carnivores, které se nacházejí v blízkosti Vespidů, mají zvýšenou schopnost schovávání se v lese a bonus + 1 k Ballistic Skill. Celá formace má pravidlo Supporting Fire, ale může ho použít jen pro sebe.

Hunter Contingent – Tato armáda se skládá z formací uvedených výše. Musí obsahovat minimálně jednu Core formaci a jednu až deset Auxiliary formací za každou Core formaci. Auxiliary formaci také může tvořit jeden oddíl Drones, jeden Razorshark Strike Fighter nebo jeden Sun Shark Bomber. Ke každé Core formaci lze také připojit jednu Command formaci, která obsahuje Commandera (může to být i Shadowsun), jeden až dva oddíly Crisis Bodyguards a může obsahovat i jednoho Ethereala (může to být Aun’Va i Aun’Shi). Když jednotka z této armády vystřelí na cíl, mohou všechny ostatní jednotky, které ještě nestřílely, vystřelit na tento cíl také. Všechny takové jednotky se pro tento účel považují za jeden oddíl. Pokud takto střílí tři a více jednotek, mají bonus + 1 k Ballistic Skill. Pokud je Warlord vybrán z této armády, může provést opravný hod na tabulku Warlord Traits.


Úvod | Projekt Void © 2009-2022
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0145 vteřin