Codex: Thousand Sons, 8. edice

6.5.18 - Gediman - Komentáře (0)
Armáda Thousand Sons má v 8. edici hry svoji codexovou premiéru.
.
Codex: Thousand Sons, 8. edice


Thousand Sons je jednou z legií Vesmírných mariňáků, které se během Horovy hereze postavily proti Císaři. Zcela propadla Chaosu a Tzeentch, bůh klamů a magie, na ní seslal nekontrolovatelné mutace. Aby je vymýtili a vytvořili proti nim odolnost, čarodějové vypustili mocné kouzlo. Bylo úspěšné, ale mělo neočekávaný vedlejší efekt – všichni řadoví mariňáci se proměnili v prach. Nyní to jsou neživí a nemyslící golemové s nadpřirozenou odolností a mystickými zbraněmi. Když jsou zničeni, jejich pánové magicky vrátí prach zpět do rozpadlého brnění a znovu je tak vzkřísí.

Zvláštní pravidla a výhody:

Death to the False Emperor – Všichni vojáci mají výhodu proti jednotkám Impéria. Když jim v boji zblízka při hodu na zásah padne šestka, mohou provést další útok. Výjimkou jsou Chaos Cultists, Tzaangoři a Tzeenchovi démoni.

Daemonic Ritual – Charakter může v Movement fázi místo pohybu vyvolat Tzeenchovy démony. Hodí si až třemi kostkami. Výsledné číslo ukazuje maximální Power Rating jednotky démonů, kterou může vyvolat. Démoni jsou vyvoláni do okruhu 12 palců. Pokud při hodu padnou dvě stejná čísla, Charakter utrpí Mortal Wound. Pokud padnou tři stejná čísla, utrpí až tři Mortal Wounds. Více kostek tedy může vyvolat dražší démony, ale je to riskantnější.

Psychic Powers – Psykeři používají kouzla ze tří různých disciplín. Dark Hereticus jsou univerzální kouzla Vesmírných mariňáků Chaosu, Discipline of Tzeentch jsou univerzální kouzla Démonů Chaosu a Discipline of Change jsou kouzla zaměřená na manipulaci s realitou. U každé je uvedeno šest kouzel.

Disciples of Tzeentch – Všechny jednotky typu Troops mají možnost obsazovat strategické body i tehdy, pokud již jsou zabrané protivníkem. Pokud protivník má podobnou schopnost, pak bod patří tomu, kdo u něj má více vojáků. Tato zvláštní schopnost funguje jen pokud je armáda Battle-forged.

Brotherhood of Sorcerers – Všichni psykeři mohou kouzla sesílat na vyšší vzdálenost. Tato zvláštní schopnost funguje jen pokud je armáda Battle-forged.

Jednotky:

Rubric Marines (Troops), 5-20 – Základní jednotka. Jsou zaměření na střelbu. Mají Invulnerable Save 5+. Mají bonus k hodům na Save, když jsou terčem útoku s Damage 1. Z těžkých zbraní mohou bez problému střílet i za pohybu. V čele oddílu stojí psyker, který ovládá dvě kouzla (jedno základní, jehož efektivita je nižší, a jedno Discipline of Change); v jednom kole může seslat jedno kouzlo a jedno nepřátelské blokovat. Oddíl může obsahovat vlajkonoše, který má v Psychic fázi šanci způsobit Mortal Wound nejbližšímu nepříteli v okruhu 12 palců.

Chaos Cultists (Troops), 10-40 – Toto nejsou Vesmírní mariňáci, ale obyčejní lidé, kteří je uctívají. Jsou levní, velmi slabí, ale lze je nasadit ve velkých počtech a použít jako postradatelný živý štít. Mohou být vyzbrojení na střelbu nebo na boj zblízka.

Tzaangors (Troops), 10-30 – Bestiálně zmutovaní lidé, ze kterých se stali fanatičtí válečníci. Magické pole jim dává Invulnerable Save 5+. V boji zblízka proti Charakteru mohou provádět opravné hody na zásah. Standardně jsou vyzbrojeni jen meči pro boj zblízka, ale lze jim dát pistole a řetězové meče. Oddíl může obsahovat hudebníka, který zvyšuje vzdálenost postupu a zteče.

Horrors (Troops), 10-30 – Tzeentchovi řadoví démoni. Jsou to psykeři. Oddíl se může skládat z Pink Horrorů, Blue Horrorů a Brimstone Horrorů (v libovolné kombinaci) a může obsahovat Pink Horrora-velitele (standardně ho nemá). Pouze Pink Horroři umějí střílet magické výboje, ostatní bojují jen zblízka. Pokud má oddíl 20 a více Pink Horrorů, střelecký útok má vyšší kadenci. Pink Horroři mají Invulnerable Save 4+, Blue Horroři mají 5+ a Brimstone Horroři 6+. Pokud je zabit Pink Horror, rozdělí se na dva Blue Horrory; pokud je zabit Blue Horror, stanou se z něj Brimstone Horroři. Oddíl ovládá pouze základní kouzlo (Smite); v jednom kole může seslat jedno kouzlo a jedno nepřátelské blokovat. Při sesílání i blokování hází pouze jednou kostkou, tudíž ho nemůže potkat negativní efekt. Pokud oddíl obsahuje méně než 10 Pink Horrorů, efekt kouzla je snížen. Pokud je za sesilatele vybrán Brimstone Horror, je po použití kouzla zabit. Oddíl může obsahovat vlajkonoše a hudebníka, oba to jsou Pink Horroři. Vlajkonoš způsobuje, že pokud v hodu na morálku padne jednička, nikdo nezběhne, naopak se do oddílu vyvolají noví Pink Horroři jako náhrada za ztráty. Hudebník zvyšuje vzdálenost postupu a zteče.

Tzaangor Enlightened (Fast Attack), 3-6 – Elitní Tzaangoři. Magické pole jim dává Invulnerable Save 5+. Pokud jim na zásah padne 6, udělí zranění automaticky, ačkoliv stále může být vykryto Savem. Standardně jsou vyzbrojeni jen kopími pro boj zblízka, ale lze jim dát luky nebo pistole a řetězové meče. Jedou na létajících discích, díky čemuž jsou považováni za démony. Disky dokáží též bojovat, ale pouze zblízka.

Chaos Spawn (Fast Attack), 1-5 – Oddíl zmutovaných bestií, který může bojovat jen zblízka. Na začátku každého boje se jim hodem kostkou určí jedna ze tří zbraní: jedna poskytuje vyšší AP, jedna dává možnost opravných hodů na zranění a jedna přidává Attacks. Nepřátelé v okruhu 1 palce mají postih na Leadership.

Screamers (Fast Attack), 3-9 – Tzeentchovi létající démoničtí rejnoci. Mohou bojovat jen zblízka. Nepřátelská jednotka, kterou Screameři přeletí, může utrpět až tolik Mortal Wounds, kolik je v oddíle Screamerů. Mají Invulnerable Save 4+.

Chaos Rhino (Dedicated Transport) – Obrněný transportér s kapacitou 10 vojáků. Může si sám opravit poškození. Nemůže převážet vojáky v brnění Terminátor a Tzeentchovy démony. Má jednorázový vrhač dýmovnic, kterým se může chránit před střelbou.

Mutalith Vortex Beast (Heavy Support) – Velké zmutované monstrum, které může bojovat jen zblízka. Magické pole mu dává Invulnerable Save 5+. Na začátku kola si vyléčí jedno zranění. Na hřbetě má warpovou trhlinu, ze které má šanci v Shooting fázi vypustit nějaký efekt. Hráč si efekt může vybrat sám, nebo ho určit náhodně kostkou (v tom případě může vypustit dva efekty po sobě). První efekt způsobí každé nepřátelské jednotce v okruhu 9 palců Mortal Wound. Druhý efekt přidá jedné Tzeentchově jednotce v okruhu 9 palců bonus ke Strength až do konce kola. Třetí efekt dá jedné Tzeentchově jednotce v okruhu 9 palců možnost provést opravný hod na určení vzdálenosti zteče v tomto kole. Čtvrtý efekt přidá jedné Tzeentchově jednotce v okruhu 9 palců bonus k AP všem jejím zbraním pro boj zblízka až do konce kola. Pátý efekt sníží jedné nepřátelské jednotce v okruhu 9 palců Leadership až do konce kola (efekt je kumulativní). Šestým efektem jsou až tři paprsky, každý způsobí Mortal Wound nejbližší viditelné nepřátelské jednotce v okruhu 18 palců. Pokud monstrum ztratí polovinu životů, dosah efektů je dvojnásobný, ale pokud při jejich vypouštění padne jednička, monstrum utrpí Mortal Wound.

Defiler (Heavy Support) – Velké kráčedlo vyzbrojené tankovým kanonem, dvěma těžkými zbraněmi a dvěma klepety na boj zblízka. Těžké zbraně mohou být vyměněny za jiné. Je posedlé démonem, má Invulnerable Save 5+. Na začátku kola si opraví jedno poškození. Má jednorázový vrhač dýmovnic, kterým se může chránit před střelbou.

Maulerfiend (Heavy Support) – Velké kráčedlo zaměřené na boj zblízka. Je posedlé démonem, má Invulnerable Save 5+. Na začátku kola si opraví jedno poškození.

Forgefiend (Heavy Support) – Velké kráčedlo zaměřené na střelbu. Je posedlé démonem, má Invulnerable Save 5+. Na začátku kola si opraví jedno poškození.

Chaos Predator (Heavy Support) – Bojový tank vyzbrojený buď autokanonem (efektivní proti pěchotě) nebo dvojitým laserovým kanonem (efektivní proti vozidlům). Má jednorázový vrhač dýmovnic, kterým se může chránit před střelbou.

Chaos Vindicator (Heavy Support) – Samohybné obléhací dělo. Velmi ničivé proti hordám pěchoty. Má jednorázový vrhač dýmovnic, kterým se může chránit před střelbou.

Chaos Land Raider (Heavy Support) – Těžký tank a transportér v jednom. Může nést 10 vojáků, přičemž vojáci v brnění Terminátor zabírají místa dvou vojáků. Nemůže převážet Tzeentchovy démony. Je vyzbrojen dvěma dvojitými laserovými kanony, které jsou mocnou protitankovou zbraní. Ze zbraní může bez problému střílet i za pohybu. Má jednorázový vrhač dýmovnic, kterým se může chránit před střelbou.

Heldrake (Flyer) – Velký mechanický drak, který funguje jako stíhačka. Je vyzbrojený buď autokanonem (má vysoký dostřel) nebo plamenometem (efektivní proti hordám pěchoty). Snadno manévruje a jeho pařáty jsou efektivní proti vzdušným cílům. Je posedlý démonem, má Invulnerable Save 5+. Na začátku kola si opraví jedno poškození.

Scarab Occult Terminators (Elites), 5-10 – Elitní mariňáci oblečení v brnění Terminátor, které poskytuje Invulnerable Save 5+. Mají bonus k hodům na Save, když jsou terčem útoku s Damage 1. Z těžkých zbraní mohou bez problému střílet i za pohybu. V čele oddílu stojí psyker, který ovládá dvě kouzla (jedno základní, jehož efektivita je nižší, a jedno Discipline of Change); v jednom kole může seslat jedno kouzlo a jedno nepřátelské blokovat. Mohou být vysazeni teleportací.

Helbrute (Elites) – Dreadnought Chaosu. Kráčedlo vyzbrojené těžkou střelnou zbraní a mohutnou rukou. Výzbroj lze vyměnit tak, že může mít dvě střelné zbraně (jedna z nich je vždy raketomet) nebo dvě ruce, čímž se specializuje na střelbu respektive boj zblízka. Do obou rukou lze integrovat sekundární zbraně; místo jedné ruky může mít velké kladivo nebo energo-bič. Pokud je poškozeno, hodí se kostkou. Na hod 6 začne střílet nebo útočit zblízka na nejbližšího nepřítele, pokud nějakého vidí.

Flamers (Elites), 3-9 – Tzeentchovi létající démoni, kteří vrhají plameny. Mají Invulnerable Save 4+.

Tzaangor Shaman (Elites) – Tzaangorský šaman. Psyker. Ovládá dvě kouzla (jedno základní a jedno Discipline of Change); v jednom kole může seslat jedno kouzlo a jedno nepřátelské blokovat. Jednou za hru může provést opravný hod na první neúspěšný hod na seslání kouzla. Je vyzbrojen mystickou holí. Jednotkám Tzaangorů v okruhu 6 palců dává bonus k hodům na zásah. Magické pole mu dává Invulnerable Save 5+. Jede na létajícím disku, díky čemuž je považován za démona. Disk dokáže též bojovat, ale pouze zblízka.

Daemon Prince of Tzeentch (HQ) – Vesmírný mariňák, který byl za své služby povýšen na démona. Má Invulnerable Save 4+. Psyker. Ovládá tři kouzla (jedno základní a dvě Discipline of Change, Dark Hereticus a/nebo Discipline of Tzeentch); v jednom kole může seslat dvě kouzla a jedno nepřátelské blokovat. Spolubojovníkům v okruhu 6 palců dovoluje provádět opravný hod na zásah, pokud jim padne jednička. Je to monstrum. Může mít křídla.

Exalted Sorcerer (HQ) – Výše postavený Sorcerer. Psyker. Ovládá tři kouzla (jedno základní a dvě Discipline of Change a/nebo Dark Hereticus); v jednom kole může seslat dvě kouzla a jedno nepřátelské blokovat. Jednotkám Thousand Sons v okruhu 6 palců dovoluje provádět opravný hod na zásah, pokud jim padne jednička. Magické pole mu dává Invulnerable Save 5+. Může jet na létajícím disku, čímž začne být považován za démona. Disk dokáže též bojovat, ale pouze zblízka.

Sorcerer (HQ) – Psyker. Ovládá tři kouzla (jedno základní a dvě Discipline of Change a/nebo Dark Hereticus); v jednom kole může seslat dvě kouzla a jedno nepřátelské blokovat. Magické pole mu dává Invulnerable Save 5+.

Sorcerer in Terminator Armour (HQ) – Psyker. Ovládá tři kouzla (jedno základní a dvě Discipline of Change a/nebo Dark Hereticus); v jednom kole může seslat dvě kouzla a jedno nepřátelské blokovat. Je oblečený v brnění Terminátor, které mu zvyšuje odolnost, dodává Invulnerable Save 5+ a dovoluje používat mocnější zbraně. Může být vysazen teleportací. Může být doprovázen familiárem, který mu dává bonus k sesílání kouzel.

Hrdinové:

Magnus the Red (Lord of War) – Démonický Primarcha legie Thousand Sons. Je vyzbrojen kouzelným kopím. Když s ním zabije Charakter, promění ho v Chaos Spawna. Jeho magická koruna mu poskytuje Invulnerable Save 4+ a může díky ní ignorovat Mortal Wound způsobený selháním kouzla. Psyker. Ovládá čtyři kouzla (jedno základní a tři Discipline of Change, Dark Hereticus a/nebo Discipline of Tzeentch); v jednom kole může seslat tři kouzla a tři nepřátelská blokovat. Základní kouzlo (Smite) způsobuje D6 Mortal Wounds místo obvyklých D3, a pokud při sesílání padne 12 a více, způsobí 2D6 místo obvyklých D6. Dokud je zdravý, má k sesílání i blokování bonus – zranění tento bonus snižují. Jednotkám Thousand Sons v okruhu 9 palců dovoluje provádět opravný hod na zásah, pokud jim padne jednička. Dovoluje také opravit jedničky, které padly při hodu na sesílání. Vzhledem ke své velikosti je považován za monstrum a nikoli za pěšáka. Má křídla, umí létat.

Ahriman (HQ) – Tzeenchův vyvolený šampión a nejvyšší Sorcerer. Je vyzbrojen mystickou holí a pistolí. Psyker. Ovládá čtyři kouzla (jedno základní a tři Discipline of Change a/nebo Dark Hereticus); v jednom kole může seslat tři kouzla a tři nepřátelská blokovat. Má bonus k sesílání a blokování kouzel. Jednotkám Thousand Sons v okruhu 6 palců dovoluje provádět opravný hod na zásah, pokud jim padne jednička. Ochranný medailon mu dává Invulnerable Save 4+. Může jet na létajícím disku, čímž začne být považován za démona. Disk dokáže též bojovat, ale pouze zblízka.


Úvod | Projekt Void © 2009-2021
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.011 vteřin