Codex: Tyranids, 6. edice

23.8.14 - Gediman - Komentáře (0)
Dnes článek o Codexu Tyranidů.
.
Codex: Tyranids, 6. edice


Tyranidé jsou cizí forma života, která přiletěla z hlubin mezigalaktické prázdnoty. Jejich jediným cílem je krmit se a zvyšovat své počty. Tyranidé jsou zcela organičtí, dokonce i jejich zbraně jsou symbiotické organizmy, a díky hyper-evoluci se dokáží rychle přizpůsobit každému prostředí a každému protivníkovi. Existuje mnoho typů Tyranidů, od jednoduchých řadových vojáků přes vražedné predátory až po obrovitá monstra – každý zastává jinou funkci. Jsou však propojeni společnou inteligencí, Úlovou myslí, takže fungují jako jeden jediný organizmus. Útočí v obrovských rojích, které jsou schopny proměnit planetu na holou skálu bez života během pouhých třiceti dní.

Zvláštní pravidla a výhody:

Synapse Creature – Některé mocné druhy Tyranidů mají schopnost vytvářet telepatické spojení mezi Úlovou myslí a nižšími druhy. Udržují tak armádu jednotnou a dobře organizovanou. Všichni Tyranidé v synaptickém dosahu necítí strach a automaticky se sjednocují. Tuto výhodu mají samozřejmě i sami synaptičtí Tyranidé.

Instinctive Behaviour – Pokud se nižší druhy Tyranidů dostanou mimo synaptické spojení s Úlovou myslí, vymknou se kontrole a začnou se chovat instinktivně. Instinkty jsou Lurk (ukrytí), Feed (krmení) a Hunt (lovení), přičemž každý druh Tyranidů se chová podle jednoho. Na začátku každého kola, ve kterém jsou Tyranidé mimo dosah synapse, si musí hodit na Leadership. Když v tom neuspějí, postihne je jeden efekt ze tří. Jaký, to určí hod kostkou. Ukrytí je přinutí k útěku či ke schování se (dvě verze). Krmení je přinutí k útoku na sebe navzájem nebo k útoku zblízka na nejbližšího protivníka (dvě verze). Lovení je přinutí k nečinnému číhání na kořist nebo ke střelbě na nejbližšího protivníka (dvě verze). Synaptičtí Tyranidé instinktům nepodléhají.

Psychic Powers – Tyranidé nepoužívají kouzla ze základní knihy, místo toho mají vlastní psychické síly reprezentující koncentrovanou energii Úlové mysli. Mají k dispozici šest kouzel plus jedno Primaris kouzlo.

Shadow in the Warp – Úlová mysl je tak mocná psychická entita, že zastiňuje Warp a všem psykerům tak narušuje vůli. Všichni psykeři v okolí synaptického Tyranida mají postih na Leadership.

Jednotky:

Termagant Brood (Troops), 10-30 – Základní tvorové zaměření na střelbu. Jejich instinktem je Ukrytí.

Hormagaunt Brood (Troops), 10-30 – Základní tvorové zcela zaměření na boj zblízka, ale pohybují se rychle. Jejich instinktem je Krmení.

Ripper Swarm Brood (Troops), 3-9 – Roj malých všežravých tvorů. Necítí strach a jejich instinktem je Krmení.

Genestealer Brood (Troops), 5-20 – Zákeřní predátoři, kteří dokáží infiltrovat. Jsou zcela zaměření na boj zblízka. Oddíl může obsahovat velitele (Brood Lord), což je psyker Mastery Level 1, který ovládá jen jednu schopnost. Genestealeři nepodléhají instinktivnímu chování.

Tyranid Warrior Brood (Troops), 3-9 – Jednotka elitních vojáků s univerzálním použitím, záleží na výzbroji. Jsou to synaptičtí tvorové.

Gargoyle Brood (Fast Attack), 10-30 – Okřídlení tvorové (Jump Infantry). V boji zblízka mohou protivníka oslepit. Postižené cíle mají Weapon Skill a Ballistic Skill zredukovaný na 1 až do konce příštího kola. Jejich instinktem je Lovení.

Sky-slasher Swarm Brood (Fast Attack), 3-9 – Roj malých všežravých okřídlených tvorů (Jump Infantry). Necítí strach a jejich instinktem je Krmení.

Spore Mine Cluster (Fast Attack), 3-6 – Roj levitujících bio-min, které vybuchnou, jakmile se dostanou do těsného kontaktu s nepřítelem (do boje zblízka). Pohybují se velmi pomalu. Mohou být vysazeny kamkoliv na bitevní pole. Necítí strach a nepodléhají instinktivnímu chování.

Tyranid Shrike Brood (Fast Attack), 3-9 – Jednotka elitních okřídlených vojáků (Jump Infantry) s univerzálním použitím, záleží na výzbroji. Jsou to synaptičtí tvorové.

Ravener Brood (Fast Attack), 3-9 – Oddíl hadovitých bestií schopných hrabat se pod zemí. Mohou být vysazeny kamkoliv na bitevní pole. Jejich instinktem je Krmení.

Harpy (Fast Attack) – Velký létající tvor (Flying Monstrous Creature) zaměřený na boj proti pozemním cílům, zastává tedy úlohu bombardéru. V jeho výzbroji jsou bio-miny. Každá mina po svém výbuchu vytvoří jednu až tři nové miny, které utvoří oddíl Spore Mine Cluster schopný samostatného jednání. Když provádí zteč, cíloví nepřátelé mají postih – 5 na Initiative až do konce fáze. Necítí strach a jeho instinktem je Lovení.

Hive Crone (Fast Attack) – Velký létající tvor (Flying Monstrous Creature) zaměřený na boj proti vzdušným cílům, zastává tedy úlohu stíhačky. V jeho výzbroji jsou čtyři „rakety“. Když provede nálet proti pozemnímu cíli, udeří s vyšším Strength. Necítí strach a jeho instinktem je Krmení.

Biovore Brood (Heavy Support), 1-3 – Oddíl dělostřeleckých tvorů, který střílí bio-miny. Každá mina po svém výbuchu vytvoří jednu až tři nové miny, které utvoří oddíl Spore Mine Cluster schopný samostatného jednání. Jejich instinktem je Lovení.

Carnifex Brood (Heavy Support), 1-3 – Oddíl menších monster (Monstrous Creature) schopných ničivé střelby i boje zblízka, záleží na výzbroji. Provádějí efektivnější zteče. Jejich instinktem je Krmení.

Exocrine (Heavy Support) – Středně velké monstrum (Monstrous Creature) vyzbrojené ničivým dělostřeleckým kanonem. Pokud se během Movement fáze nepohne, získá během Shooting fáze bonus k Ballistic Skill. V následující Assault fázi však nemůže útočit. Necítí strach a jeho instinktem je Lovení.

Tyrannofex (Heavy Support) – Obrovské monstrum (Monstrous Creature) s ničivým kanonem, které zastává úlohu těžkého tanku. Necítí strach a jeho instinktem je Lovení.

Trygon (Heavy Support) – Obrovský hadovitý tvor (Monstrous Creature), který se umí hrabat pod zemí a vytvářet tunely. Může být vysazen kamkoliv na bitevní pole – pokud na onom místě stojí nějaká překážka, může se vyhrabat o kus vedle. Z tunelu pak mohou přijít ostatní tyranidské pěší jednotky. Necítí strach a jeho instinktem je krmení.

Trygon Prime (Heavy Support) – Obrovský hadovitý tvor (Monstrous Creature), který se umí hrabat pod zemí a vytvářet tunely. Může být vysazen kamkoliv na bitevní pole – pokud na onom místě stojí nějaká překážka, může se vyhrabat o kus vedle. Z tunelu pak mohou přijít ostatní tyranidské pěší jednotky. Je to synaptický tvor.

Mawloc (Heavy Support) – Obrovský hadovitý tvor (Monstrous Creature), který se umí hrabat pod zemí a z hlubin země také přímo útočit svými širokými čelistmi. Nemá žádné střelné zbraně. Může být vysazen kamkoliv na bitevní pole a může to být dokonce i na místo, kde se nachází protivník. Vyhrabe se ze země a všechny cíle v daném místě napadne ničivým útokem. Dokáže uniknout z boje zblízka. Bitevní pole může opustit tím, že se zase zahrabe pod zem – během svého návratu může opět použít podzemní útok. Necítí strach a jeho instinktem je Krmení.

Hive Guard Brood (Elites), 1-3 – Oddíl mohutných tvorů zaměřených na střelbu. Jejich instinktem je Lovení.

Lictor Brood (Elites), 1-3 – Zákeřní průzkumníci a lovci. Mohou být vysazeni kamkoliv na bitevní pole a neodchýlí se při tom. Všechny jednotky, které jsou vysazeny do jejich blízkosti, se též neodchýlí. Pohybují se rychle, umí infiltrovat a dokáží uniknout z boje zblízka. U nepřátel vyvolávají strach. Jejich instinktem je Ukrytí.

Zoanthrope Brood (Elites), 1-3 – Oddíl psykerů Mastery Level 2, jedna z jejich schopností je vždy energetický výboj. Čím více tvorů v oddíle je, tím více výbojů mohou najednou vyslat. Vytváří kolem sebe ochranné pole, které poskytuje vysoký Invulnerable Save. Jsou to synaptičtí tvorové.

Venomthrope Brood (Elites), 1-3 – Oddíl monster, které do okolí vypouštějí toxické výpary. Jejich útoky jsou jedovaté a díky oblaku je lze hůře trefit. Oblakem chrání i všechny Tyranidy ve své blízkosti. Jejich instinktem je Ukrytí.

Pyrovore Brood (Elites), 1-3 – Oddíl plamenometných tvorů. Pokud jsou zabiti útokem, který způsobuje automatickou smrt, explodují. Jejich instinktem je Krmení.

Haruspex (Elites) – Středně velké monstrum (Monstrous Creature) s širokými čelistmi, kterými požírá vše okolo. Mezi jeho zbraně patří i dlouhý jazyk, který funguje jako střelná zbraň. Čím více zranění udělí během zteče, tím více bonusových útoků dostane. Pokud v boji zblízka udělí alespoň jedno zranění, na konci fáze si regeneruje jeden Wound. Necítí strach a jeho instinktem je Krmení.

Tyrant Guard Brood (n/a), 1-3 – Doprovodný oddíl pro Hive Tyranta. Skládá se z mohutných tvorů zcela zaměřených na boj zblízka. Když chtějí vykrýt nepřátelský útok na Hive Tyranta, ke kterému jsou připojeni, automaticky v tom uspějí. Pokud tento Hive Tyrant zemře, postihne je zuřivost trvající až do konce bitvy. Jejich instinktem je Krmení. Za každého Hive Tyranta (včetně Hrdinů) může armáda obsahovat jeden tento oddíl.

Hive Tyrant (HQ) – Velitel. Je to Monstrous Creature, psyker Mastery Level 2 a synaptický tvor. Lze ho vylepšit až třemi zvláštními výhodami. První dá jemu a jednomu Troops oddílu schopnost provést obchvat, druhá mu zvýší šanci vyvolat u nepřátel strach a třetí zvýší jeho šanci zasáhnout a zranit v boji zblízka. Mohou mu být koupena křídla, což z něj udělá Flying Monstrous Creature.

Tervigon (HQ) – Nižší velitel. Obrovské monstrum (Monstrous Creature), které dokáže rodit nové Termaganty. To se stane automaticky vždy na konci kola, při tom se hodí dvěma kostkami – výsledek určí počet nových Termagantů. Pokud však padnou dvě stejná čísla, o tuto schopnost po zbytek hry přijde. Je to psyker Mastery Level 1 a synaptický tvor. Všechny Termagant Broods v jeho okolí mohou provádět protizteč. Pokud je Tervigon zabit, všichni Termaganti v okolí jsou zasaženi nebezpečným psychickým výbojem. Za každý Termagant Brood s maximálním počtem členů lze do armády nasadit jednoho Tervigona, který zabírá Troops slot.

Tyranid Prime (HQ) – Nižší velitel. Je to synaptický tvor. Tyranid Warrior Brood nebo Tyranid Shrike Brood, ke kterému se přidá, může využívat jeho Weapon Skill a Ballistic Skill místo svého vlastního.

Hrdinové:

The Swarmlord (HQ) – Nejinteligentnější a nejnebezpečnější Hive Tyrant ze všech. Je to Monstrous Creature, psyker Mastery Level 3 a synaptický tvor. Je vyzbrojen čtyřmi meči, které protivníkům způsobují automatickou smrt. V boji zblízka mu též poskytují vysoký Invulnerable Save. Na začátku každého kola poskytne jedné jednotce v okolí jednu ze tří zvláštních schopností. Tento bonus vydrží až do konce kola. Swarmlord též zvyšuje šanci na brzký příchod posil.

Old One Eye (HQ) – Unikátně vyvinutý Carnifex (Monstrous Creature). Je zcela zaměřený na boj zblízka a provádí efektivnější zteče. Za každý úspěšný zásah v boji zblízka dostane jeden bonusový útok. Všechny tyranidské jednotky v okolí mohou využívat jeho Leadership místo svého vlastního. Necítí strach a jeho instinktem je Krmení.

Deathleaper (HQ) – Unikátně vyvinutý Lictor. Může být vysazen kamkoliv na bitevní pole a neodchýlí se při tom. Všechny jednotky, které jsou vysazeny do jeho blízkosti, se též neodchýlí. Pohybuje se rychle, umí infiltrovat a dokáže uniknout z boje zblízka. U nepřátel vyvolává strach. Je velmi obtížné ho trefit střelbou. Na začátku hry si může vybrat jednoho nepřátelského jednotlivce a způsobit mu postih na Leadership, jehož výši určí hod kostkou. Postih trvá tak dlouho, dokud je Deathleaper naživu. Jeho instinktem je Ukrytí.

The Red Terror (Fast Attack) – Unikátně vyvinutý Ravener. Funguje jako upgrade pro Ravener Brood, kde dostane úlohu velitele, nemůže se tedy pohybovat samostatně. Je zcela zaměřený na boj zblízka a dokáže sežrat protivníka. Ten tomu může odolat pouze hodem na Invulnerable Save, pokud nějaký má. Rozměrné protivníky však sežrat nelze. Jeho instinktem je Krmení.


Úvod | Projekt Void © 2009-2023
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0119 vteřin