Codex: Tyranids, 8. edice

30.1.18 - Gediman - Komentáře (0)
Dnes článek o novém Codexu Tyranidů.
.
Codex: Tyranids, 8. edice


Tyranidé jsou cizí forma života, která přiletěla z hlubin mezigalaktické prázdnoty. Jejich jediným cílem je krmit se a zvyšovat své počty. Tyranidé jsou zcela organičtí, dokonce i jejich zbraně jsou symbiotické organizmy, a díky hyper-evoluci se dokáží rychle přizpůsobit každému prostředí a každému protivníkovi. Existuje mnoho typů Tyranidů, od jednoduchých řadových vojáků přes vražedné predátory až po obrovitá monstra – každý zastává jinou funkci. Jsou však propojeni společnou inteligencí, Úlovou myslí, takže fungují jako jeden jediný organizmus. Útočí v obrovských rojích, které jsou schopny proměnit planetu na holou skálu bez života během pouhých třiceti dní.

Zvláštní pravidla a výhody:

Synapse – Některé mocné druhy Tyranidů mají schopnost vytvářet telepatické spojení mezi Úlovou myslí a nižšími druhy. Udržují tak armádu jednotnou a dobře organizovanou. Synaptičtí tvorové a všichni ostatní Tyranidé v okruhu 12 palců automaticky uspějí v hodu na morálku.

Instinctive Behaviour – Pokud se nižší druhy Tyranidů dostanou mimo synaptické spojení s Úlovou myslí, vymknou se kontrole a začnou se chovat instinktivně. Pokud takový Tyranid není v okruhu 24 palců od Synaptického tvora, má postih v hodech na zásah při střelbě na cíle, které nejsou nejbližší, a také postih na vzdálenost zteče, když tyto cíle ztečuje. Synaptičtí tvorové instinktům nepodléhají.

Psychic Powers – Psykeři používají kouzla disciplíny Hive Mind, což je koncentrovaná energie Úlové mysli. Je tu uvedeno šest kouzel.

Shadow in the Warp – Úlová mysl je tak mocná psychická entita, že zastiňuje Warp a všem psykerům tak narušuje vůli. Všichni cizí psykeři v okruhu 18 palců od Synaptického tvora mají postih při sesílání kouzel.

Extensions of the Hive Mind – Všechny jednotky typu Troops mají možnost obsazovat strategické body i tehdy, pokud již jsou zabrané protivníkem. Pokud protivník má podobnou schopnost, pak bod patří tomu, kdo u něj má více vojáků. Tato zvláštní schopnost funguje jen pokud je armáda Battle-forged.

Hive Fleet Adaptations – Hráč si vybere mateřskou Úlovou flotilu své armády, aby jí mohl určit zvláštní pravidla. Pokud armádu nabarvil jako některou z uvedených Úlových flotil, není co řešit. Pokud ji nabarvil jinak, pak musí sám určit, jaké uvedené Úlové flotile stylově nejvíce odpovídá. Tato zvláštní schopnost funguje jen pokud je armáda Battle-forged a celá je složena z jednotek stejné Úlové flotily. Na výběr je z následujících pravidel:

--- Behemoth --- Mohou provádět opravné hody na určení vzdálenosti zteče.

--- Kraken --- Při určení vzdálenosti postupu hodí třemi kostkami a vyberou nejvyšší výsledek. Mohou provést zteč i poté, co provedli ústup.

--- Leviathan --- Mohou ignorovat zranění, pokud jsou v okruhu 6 palců od Synaptického tvora.

--- Gorgon --- Mohou provádět opravný hod na zranění v boji zblízka, pokud jim padne jednička.

--- Jormungandr --- Vždy mají bonus za krytí proti střelbě (kromě létajících jednotek). Pokud postoupí nebo provedou zteč, tento bonus se zruší až do začátku příští Movement fáze.

--- Hydra --- Mohou provádět opravný hod na zásah v boji zblízka, pokud mají početní převahu nad protivníkem.

--- Kronos --- Mohou provádět opravný hod na zásah ve střelbě, pokud jim padne jednička a pokud se předtím nepohnuli.

Jednotky:

Termagants (Troops), 10-30 – Základní tvorové zaměření na střelbu. Pokud oddíl obsahuje 20 a více členů, může provádět opravné hody na zranění ve střelbě, pokud mu padne jednička.

Hormagaunts (Troops), 10-30 – Základní tvorové zaměření na boj zblízka. Pohybují se rychle a dokáží skákat: při přiblížení k nepříteli se mohou pohnout až o 6 palců. Pokud oddíl obsahuje 20 a více členů, může provádět opravné hody na zranění v boji zblízka, pokud mu padne jednička.

Genestealers (Troops), 5-20 – Elitní tvorové, kteří fungují jako zákeřní infiltrátoři. Jsou zaměřeni na boj zblízka. Díky mrštnosti mají Invulnerable Save 5+. Dokáží postupovat a ztečovat ve stejném kole. Lze je vylepšit odolnějším krunýřem, ale tím ztratí schopnost zteče po postupu. Na bitevní pole mohou přijít z nor: na začátku hry lze do startovní zóny přidat až čtyři nory. Oddíl pak lze během hry vysadit do okruhu 6 palců od nory. Pokud se ale v okruhu 9 palců objeví nepřítel, je nora zničena. Nora je jen na jedno použití. Pokud jsou všechny zničeny, Genestealeři uvnitř už nemohou nijak vstoupit do hry a jsou zničeni také. Pokud oddíl obsahuje 10 a více členů, má vyšší Attacks. Genestealeři nepodléhají instinktům.

Tyranid Warriors (Troops), 3-9 – Elitní tvorové, kteří fungují jako univerzální válečníci. Jsou to Synaptičtí tvorové. Standardně jsou vyzbrojeni dvěma kosícími drápy a vrhačem červů, ale mohou být přezbrojeni čistě jen na boj zblízka.

Ripper Swarms (Troops), 3-9 – Roje malých všežravých tvorů. Standardně mají jen své čelisti, ale lze je vyzbrojit vystřelovacími trny. Mohou se vyhrabat z podzemí kdekoliv na bitevním poli.

Gargoyles (Fast Attack), 10-30 – Okřídlení tvorové, dokáží létat. Jsou zaměřeni na střelbu. Mohou být vysazeni letecky. Pokud oddíl obsahuje 20 a více členů, může provádět opravné hody na zranění ve střelbě, pokud mu padne jednička.

Raveners (Fast Attack), 3-9 – Oddíl hadovitých tvorů vyzbrojených čtyřmi kosícími drápy. Jeden pár lze nahradit dvěma ostrými pařáty, mohou také mít dodatečné střelné zbraně. Mohou se vyhrabat z podzemí kdekoliv na bitevním poli.

Spore Mines (Fast Attack), 3-9 – Skupinka malých levitujících bio-min, které vybuchnou, jakmile se dostanou do okruhu 3 palců od nepřítele (při své nebo jeho zteči). Jedné nejbližší jednotce mají při tom šanci způsobit až tři Mortal Wounds. Mohou být vysazeny letecky. Automaticky uspějí v hodech na morálku.

Mucolid Spores (Fast Attack), 1-3 – Skupinka velkých levitující bio-min, které silně vybuchnou, jakmile se dostanou do okruhu 3 palců od nepřítele (při své nebo jeho zteči). Jedné nejbližší jednotce mají při tom šanci způsobit až šest Mortal Wounds. Mohou být vysazeny letecky. Automaticky uspějí v hodech na morálku.

Tyrannocyte (Dedicated Transport) – Levitující monstrum, které může fungovat jako výsadková kapsle. Pro vlastní obranu je vyzbrojeno pěti bio-kanony. Může být vysazeno letecky, v tom případě může nést až 20 vojáků nebo jedno monstrum s Wounds 14 a méně (kromě Sporocyst a jiné Tyrannocyte).

Biovores (Heavy Support), 1-3 – Oddíl dělostřeleckých tvorů, kteří vrhají malé bio-miny. Cíli mají šanci způsobit až tři Mortal Wounds. Pokud bio-mina cíl netrefí, zůstane na bojišti a začne se pohybovat jako samostatná jednotka (viz Spore Mines). Bio-miny nelze vrhat při obranné palbě.

Carnifexes (Heavy Support), 1-3 – Oddíl menších monster, které zastávají úlohu lehkého tanku. Carnifex je standardně vyzbrojen čtyřmi velkými kosícími drápy, ale může být přezbrojen i na střelbu. Když dokončí zteč, jeden nepřítel v okruhu 1 palce má šanci utrpět Mortal Wound. Také získá bonus k hodům na zásah v boji zblízka. Carnifexe lze vylepšit trnitým krunýřem, díky kterému má šanci na konci Fight fáze způsobit nepřátelům v okruhu 1 palce Mortal Wound. Dále může mít ostré smysly (bonus k Ballistic Skill), kouřovou clonu (nepřátelé mají postih k hodům na zásah při střelbě na něj), kly (bonus k Attacks při zteči), vystřelovací ostny a čepel na ocase. Když je oddíl nasazen, jednotlivá monstra musejí být maximálně 6 palců od sebe, poté se ale mohou pohybovat samostatně.

Screamer-Killers (Heavy Support), 1-3 – Oddíl speciálních Carnifexů. Tento Carnifex je vyzbrojen čtyřmi velkými kosícími drápy a dokáže plivat bio-plazmu. Když dokončí zteč, jeden nepřítel v okruhu 1 palce má šanci utrpět Mortal Wound. Také získá bonus k hodům na zásah v boji zblízka. Nepřátelé v okruhu 8 palců mají postih v hodu na morálku. Carnifexe lze vylepšit kouřovou clonou (nepřátelé mají postih k hodům na zásah při střelbě na něj). Když je oddíl nasazen, jednotlivá monstra musejí být maximálně 6 palců od sebe, poté se ale mohou pohybovat samostatně.

Thornbacks (Heavy Support), 1-3 – Oddíl speciálních Carnifexů. Tento Carnifex je standardně vyzbrojen dvěma velkými kosícími drápy a dvěma vrhači červů. Když dokončí zteč, jeden nepřítel v okruhu 1 palce má šanci utrpět Mortal Wound (pěchota místo toho utrpí až tři Mortal Wounds). Také získá bonus k hodům na zásah v boji zblízka. Má trnitý krunýř, díky kterému má šanci na konci Fight fáze způsobit nepřátelům v okruhu 1 palce Mortal Wound. Pěchota nemá před jeho útoky bonus za krytí. Carnifexe lze vylepšit ostrými smysly (bonus k Ballistic Skill), vystřelovacími ostny a čepelí na ocase. Když je oddíl nasazen, jednotlivá monstra musejí být maximálně 6 palců od sebe, poté se ale mohou pohybovat samostatně.

Toxicrene (Heavy Support) – Středně velké monstrum, které se zaměřuje na biologickou kontaminaci. Je vyzbrojeno velkými chapadly, v boji zblízka vždy útočí jako první (a to i když neztečuje) a může provádět opravný hod na zranění. Chapadla lze využít i ke střelbě, ale jen do vzdálenosti 1 palce. Může chrlit proud spór, který ignoruje bonus za krytí a dovoluje provést opravné hody na zranění. Je obklopeno oblakem toxických výparů. Nepřátelé v okruhu 1 palce mají šanci utrpět Mortal Wound. Pokud je zraněn v boji zblízka, všichni nepřátelé v okruhu 1 palce mají šanci být potřísněni jeho jedovatou krví a utrpět Mortal Wound.

Exocrine (Heavy Support) – Středně velké monstrum vyzbrojené ničivým dělostřeleckým kanonem, který vrhá bio-plazmu. Pokud se během Movement fáze nepohne, může v Shooting fázi vystřelit dvakrát. Může také získat bonus k hodu na zásah, potom už ale nemůže ztečovat.

Tyrannofex (Heavy Support) – Obrovské monstrum, které zastává úlohu těžkého tanku. Může být vyzbrojeno vrhačem žíraviny, projektilovým kanonem (efektivní proti vozidlům) nebo vrhačem trnů (efektivní proti pěchotě). Kromě toho má také vystřelovací ostny. Ze zbraní může bez problému střílet i za pohybu. Pokud se během Movement fáze nepohne, může v Shooting fázi vystřelit dvakrát.

Mawloc (Heavy Support) – Obrovské hadovité monstrum, které se umí hrabat pod zemí a z hlubin země také přímo útočit svými širokými čelistmi. Je vyzbrojeno šesti kosícími drápy a žihadlem na ocase. Může se vyhrabat kdekoliv na bitevním poli, nepřátelé v okruhu 2 palců při tom mohou utrpět až 3 Mortal Wounds. Mawlock už ve stejném kole nemůže ztečovat. Kdykoliv poté se může zase zahrabat, aby mohl udeřit jinde.

Trygon (Heavy Support) – Obrovské hadovité monstrum, které se umí hrabat pod zemí a vytvářet tunely. Je vyzbrojeno šesti obrovskými kosícími drápy, žihadlem na ocase a bio-elektrickým polem. Může se vyhrabat kdekoliv na bitevním poli. Vytvoří tak tunel, kterým může do hry přijít jedna tyranidská jednotka typu Troops. Je nasazena do okruhu 3 palců od Trygona.

Trygon Prime (Heavy Support) – Obrovské hadovité monstrum, které se umí hrabat pod zemí a vytvářet tunely. Je to Synaptický tvor. Je vyzbrojeno šesti obrovskými kosícími drápy, žihadlem na ocase a silnějším bio-elektrickým polem. Může se vyhrabat kdekoliv na bitevním poli. Vytvoří tak tunel, kterým může do hry přijít jedna tyranidská jednotka typu Troops. Je nasazena do okruhu 3 palců od Trygona Prime.

Harpy (Flyer) – Velké létající monstrum zaměřené na boj proti pozemním cílům, zastává tedy úlohu bombardéru. Je vyzbrojeno dvěma bio-kanony, vystřelovacími ostny a drápy. Při přeletu přes nepřátelskou jednotku může shodit malé bio-miny, které mají šanci zasáhnout až tři cíle. Cíli mají šanci způsobit až tři Mortal Wounds. Pokud bio-mina cíl netrefí, zůstane na bojišti a začne se pohybovat jako samostatná jednotka (viz Spore Mines). Když provádí zteč, nepřátelé v okruhu 1 palce nemohou až do konce fáze bojovat zblízka.

Hive Crone (Flyer) – Velké létající monstrum zaměřené na boj proti vzdušným cílům, zastává tedy úlohu stíhačky. Je vyzbrojeno slizovým kanonem, vystřelovacími ostny, drápy, žihadlem na ocase a bio-raketami. Když je střílí na létající cíle, může provést opravné hody na zásah. Když je střílí na vozidla, mohou způsobit až tři Mortal Wounds.

Pyrovores (Elites), 1-3 – Oddíl plamenometných tvorů. Pokud jsou zraněni v boji zblízka, nepřítel má šanci být potřísněn jejich žíravou krví a utrpět Mortal Wound. Pokud jsou zabiti, explodují a nejbližší nepřítel v okruhu 3 palců má šanci utrpět Mortal Wound.

Zoanthropes (Elites), 3-6 – Oddíl levitujících tvorů, kteří se zaměřují na psychické síly. Jsou to Synaptičtí tvorové a psykeři. Ovládá dvě kouzla (jedno základní a jedno z disciplíny Hive Mind); v jednom kole může seslat jedno kouzlo a jedno nepřátelské blokovat. Pokud oddíl obsahuje 4 a více členů, může seslat dvě kouzla. Základní kouzlo (Smite) zasáhne nejbližší cíl v okruhu 24 palců, místo obvyklých 18. Pokud má oddíl 4 až 5 členů, způsobí toto kouzlo jedno až tři další Mortal Wounds, pokud má oddíl 6 členů, způsobí tři další Mortal Wounds. Energetické pole mu dává Invulnerable Save 3+.

Venomthropes (Elites), 3-6 – Oddíl levitujících tvorů, kteří se zaměřují na biologickou kontaminaci. Jsou vyzbrojeni chapadly, v boji zblízka vždy útočí jako první (a to i když neztečují) a mohou provádět opravný hod na zranění. Chapadla lze využít i ke střelbě, ale jen do vzdálenosti 1 palce. Jsou obklopeni oblakem toxických výparů. Nepřátelé v okruhu 1 palce mají šanci utrpět Mortal Wound. Nepřítel má postih v hodech na zásah při střelbě na Tyranidy (kromě monster) v okruhu 6 palců od Venomthropů. Pokud má oddíl 3 a více členů, nepřítel má postih i při střelbě na monstra. Pokud má oddíl 6 členů, dosah schopnosti je 9 palců.

Tyrant Guard (Elites), 3-6 – Oddíl odolných tvorů zaměřených na obranu Hive Tyrantů. Specializují se na boj zblízka: jsou vyzbrojeni ostrými pařáty a dvěma kosícími drápy. Drápy lze vyměnit za dvě klepeta nebo meč a bič. Pokud v okruhu 6 palců zemře Hive Tyrant, postihne je zuřivost trvající až do konce bitvy. Během ní mají bonus k Attacks. Pokud nějaký Hive Tyrant v okruhu 3 palců utrpí zranění, mohou toto zranění vzít místo něj (je to Mortal Wound).

Hive Guard (Elites), 3-6 – Oddíl odolných tvorů zaměřených na obranu hnízd. Specializují se na střelbu: jsou vyzbrojeni vrhačem ostnů, který může střílet i nepřímo a ruší postihy za krytí. Vrhač lze vyměnit za šokovou harpunu, která je efektivní proti vozidlům (má šanci jim způsobit až tři Mortal Wounds).

Lictor (Elites) – Zákeřný infiltrátor, průzkumník a atentátník. Je vyzbrojen ostrými pařáty, chytacími drápy a vystřelovacími háky. Má chameleóní kamufláž, která nepřátelům dává postih k hodům na zásah ve střelbě. Pokud se kryje v terénu, dostává vyšší bonus k Save. Může infiltrovat kamkoliv na bitevní pole. V kole, ve kterém dorazil, může provést opravný hod na určení vzdálenosti zteče.

Maleceptor (Elites) – Středně velké monstrum, které se zaměřuje na psychické síly. Je to Synaptický tvor a psyker. Ovládá dvě kouzla (jedno základní a jedno z disciplíny Hive Mind); v jednom kole může seslat dvě kouzla a dvě nepřátelská blokovat. Je vyzbrojen dvěma obrovskými kosícími drápy. Má bonus k sesílání kouzel. Místo seslání kouzla může vypustit speciální výboj. Až 6 nepřátel v okruhu 6 palců má šanci utrpět jedno nebo tři Mortal Wounds (podle hodu kostkou). Energetické pole mu dává Invulnerable Save 4+.

Haruspex (Elites) – Středně velké monstrum s širokými čelistmi, kterými požírá vše okolo. Kdykoliv jimi někoho zabije, vyléčí si jedno zranění, a navíc může okamžitě provést útok svými mohutnými pařáty. Dlouhý jazyk může využít i ke střelbě, ale jen do vzdálenosti 1 palce. Pokud jím někoho zabije, vyléčí si jedno zranění. Pokud je zraněn v boji zblízka, nepřítel má šanci být potřísněn jeho žíravou krví a utrpět Mortal Wound.

Hive Tyrant (HQ) – Velitel, monstrum. Je to Synaptický tvor a psyker. Dosah jeho synapse je 18 palců. Ovládá tři kouzla (jedno základní a dvě z disciplíny Hive Mind); v jednom kole může seslat dvě kouzla a jedno nepřátelské blokovat. Standardně je vyzbrojen čtyřmi velkými kosícími drápy a žihadlem na ocase, ale může být přezbrojen i na střelbu. Energetické pole mu dává Invulnerable Save 4+. Může mít křídla, může být vysazen letecky.

Tervigon (HQ) – Nižší velitel, obrovské monstrum produkující základní vojáky. Je to Synaptický tvor a psyker. Ovládá dvě kouzla (jedno základní a jedno z disciplíny Hive Mind); v jednom kole může seslat jedno kouzlo a jedno nepřátelské blokovat. Standardně je vyzbrojen dvěma obrovskými kosícími drápy a vystřelovacími ostny. Na začátku Movement fáze může porodit 10 nových Termagantů do okruhu 6 palců. Lze z nich utvořit nový oddíl, nebo je lze vložit do již existujícího oddílu se ztrátami. Všem Termagantům v okruhu 6 palců dovoluje provádět opravné hody na zásah ve střelbě, pokud jim padla jednička. Pokud je ale zabit, Termaganti v okruhu 6 palců utrpí tolik Mortal Wounds, kolik padlo na kostce.

Tyranid Prime (HQ) – Nižší velitel, speciálně vyvinutý Tyranid Warrior. Je to Synaptický tvor. Standardně je vyzbrojen dvěma kosícími drápy a vrhačem červů, ale může být přezbrojen čistě jen na boj zblízka. Všem Tyranid Warriorům v okruhu 6 palců dává bonus k hodům na zásah.

Broodlord (HQ) – Nižší velitel, speciálně vyvinutý Genestealer. Je to Synaptický tvor a psyker. Ovládá dvě kouzla (jedno základní a jedno z disciplíny Hive Mind); v jednom kole může seslat jedno kouzlo a jedno nepřátelské blokovat. Může bojovat jen zblízka, má velké ostré pařáty. Díky mrštnosti má Invulnerable Save 5+. Dokáže postupovat a ztečovat ve stejném kole. Všem Genestealerům v okruhu 6 palců dává bonus k hodům na zásah v boji zblízka.

Neurothrope (HQ) – Nižší velitel, speciálně vyvinutý Zoanthrope. Je to Synaptický tvor a psyker. Ovládá dvě kouzla (jedno základní a jedno z disciplíny Hive Mind); v jednom kole může seslat dvě kouzla a jedno nepřátelské blokovat. Energetické pole mu dává Invulnerable Save 3+. Pokud někoho zabije základním kouzlem (Smite), může vyléčit zranění Zoanthropovi v okruhu 6 palců. Všem Zoanthropům v okruhu 6 palců dovoluje provádět opravné hody na sesílání kouzla, pokud jim padla jednička.

Sporocyst (Fortification) – Monstrum, které je zavrtané v zemi a nikam se nepohybuje. Funguje jako posilovač synapse. Může být vysazeno letecky. Pro vlastní obranu je vyzbrojeno pěti bio-kanony; může střílet i na cíle, které jsou v okruhu 1 palce. Pokud je v okruhu 12 palců od Synapticého tvora, samo se také stává Synaptickým tvorem. Na konci Movement fáze může v okruhu 6 palců vytvořit oddíl tří Spore Mines nebo jednu Mucolid Spore. Bio-miny může i vrhat na nepřítele. Cíli mají šanci způsobit až 6 Mortal Wounds. Pokud bio-mina cíl netrefí, zůstane na bojišti a začne se pohybovat jako samostatná jednotka až tří Spore Mines nebo jedna Mucolid Spore. Bio-miny nelze vrhat při obranné palbě.

Hrdinové:

The Swarmlord (HQ) – Nejinteligentnější a nejnebezpečnější Hive Tyrant ze všech. Je to Synaptický tvor a psyker. Dosah jeho synapse je 18 palců. Ovládá tři kouzla (jedno základní a dvě z disciplíny Hive Mind); v jednom kole může seslat dvě kouzla a dvě nepřátelská blokovat. Je vyzbrojen čtyřmi meči, které mají šanci způsobit Mortal Wound, a žihadlem na ocase. Energetické pole mu dává Invulnerable Save 4+, v boji zblízka k němu má bonus. V Shooting fázi může vybrat jednu jednotku v okruhu 6 palců. Tato jednotka se může pohnout, jako by byla Movement fáze.

Old One Eye (HQ) – Unikátně vyvinutý Carnifex. Je vyzbrojen dvěma velkými kosícími drápy, dvěma velkými klepety a čepelí na ocase. Když dokončí zteč, jeden nepřítel v okruhu 1 palce má šanci utrpět až tři Mortal Wounds. Také získá bonus k hodům na zásah v boji zblízka. Pokud v boji zblízka úspěšně zasáhne (ne ocasem), má šanci toutéž zbraní provést další útok. Na začátku kola si vyléčí jedno zranění. Všem Carnifexům v okruhu 6 palců dává bonus k hodům na zásah v boji zblízka.

Deathleaper (Elites) – Unikátně vyvinutý Lictor. Je vyzbrojen ostrými pařáty, chytacími drápy a vystřelovacími háky. Má lepší chameleóní kamufláž, která nepřátelům dává vyšší postih k hodům na zásah ve střelbě. Pokud se kryje v terénu, dostává vyšší bonus k Save. Může infiltrovat kamkoliv na bitevní pole. V kole, ve kterém dorazil, může provést opravný hod na určení vzdálenosti zteče. Na začátku bitvy si může vybrat nepřátelský Charakter. Proti němu může v boji zblízka provádět opravné hody na zásah a zranění.

The Red Terror (Elites) – Unikátně vyvinutý Ravener. Je vyzbrojen čtyřmi kosícími drápy a žihadlem na ocase. Pokud nepřátelskou jednotku zasáhne čtyřmi a více útoky kosícími drápy, má šanci ji sežrat. Nevyhodnocuje se to jako normální útok, místo toho se hodí kostkou. Pokud je výsledek stejný nebo vyšší než nejvyšší počet Wounds v cílové jednotce, je jeden člen jednotky automaticky zabit. Může se vyhrabat z podzemí kdekoliv na bitevním poli. Všem Ravenerům v okruhu 6 palců dává bonus k hodům na zásah v boji zblízka.


Úvod | Projekt Void © 2009-2022
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.058 vteřin