Daemon Hunter

13.8.11 - Gediman - Komentáře (5)
Dnešní recenze je o další přídavné knize k RPG W40K Dark Heresy. Daemon Hunter se zabývá inkviziční sekcí Ordo Malleus, která bojuje proti silám Warpu. Přináší nové typy postav, včetně hrdinných Vesmírných mariňáků z kapituly Grey Knights.
Kniha


V úvodní kapitole je popsán vznik Ordo Malleus a jeho přítomnost v sektoru Calixis. Jsou zde představeny nejvýznamnější osobnosti Inkvizice, které v sektoru působí, a nechybí ani podrobné historické informace o největších útocích Démonů, které sektor zažil. Z hlediska hry je užitečný i popis toho, jak jednotlivé typy základních postav z Dark Heresy (a Battle Sister z přídavku Blood of Martyrs) fungují ve službách Ordo Malleus.

Jako v předchozích dvou případech, i zde platí, že za některé nové postavy lze hrát již od začátku, za jiné teprve až po dosažení určitých zkušeností. Na výběr je z těchto postav: Agent of Reliquary 26, Banisher, Cult-Stalker, Daemonym Seeker, Ordo Sicarius Initiate, Pyroclast, Techsorcist a Theomancer. Co se týče Grey Knightů, je možné hrát za tři představené typy: Strike Squad Grey Knight, Purgation Squad Grey Knight a Grey Knight Purifier. Je tu také návod, jak s pomocí základní knihy pravidel Deathwatch vytvořit i Grey Knighta se specializací Apothecary, Techmarine a Librarian. Všichni Grey Knighti jsou zcela imunní vůči korupci a mnohem odolnější proti šílenství, všichni také umí používat psychické síly. Standardním vybavením je energo-brnění, Storm Bolter připevněný k zápěstí, mystický meč Nemesis a kniha Liber Daemonica uložená ve schránce na hrudi. Za všechny typy Mariňáků lze hrát již od začátku.

Agent of Reliquary 26: V sektoru Calixis se nachází velká kobka, ve které Impérium skrývá mocné artefakty, od prastarých technologií přes svaté relikvie až po mimozemská zařízení. Tento relikviář má vlastní agenty, jejichž úkolem je shromažďovat další exempláře ke studiu. Když je ale Inkvizice povolá, jsou tito agenti vysláni do akce. Některé artefakty pak tvoří jejich výstroj a výzbroj. Může se jím stát jakákoliv ze základních postav.

Banisher: Ordo Malleus může na pomoc přivolat kněze Eklesiarchie speciálně vycvičené v zahánění Démonů. Může se jím stát jen Cleric. Za tuto postavu lze hrát již od začátku.

Cult-Stalker: Toto jsou speciální agenti, kteří infiltrují do kacířského kultu, aby z něj tajně vynášeli informace nebo ho přímo zničili zevnitř. Může se jím stát jen Scum nebo Arbitrator. Za tuto postavu lze hrát již od začátku.

Daemonym Seeker: Nejlepší způsob, jak porazit (a nebo také ovládnout) Démona, je znát jeho pravé jméno. Tito učenci mají za úkol pátrat po těchto jménech. Může se jím stát jen Adept nebo Cleric.

Ordo Sicarius Initiate: Agentura Officio Assassinorum má k dispozici ty nejlepší atentátníky v Impériu. Jen málokdo jim dokáže utéct nebo přežít jejich útok. To z agentury dělá poměrně nebezpečnou organizaci. Pokud se v ní vyskytne korupce, může to proto znamenat velký problém. Malá část Inkvizice, známá jako Ordo Sicarius, se zabývá dozorem nad těmito atentátníky. Její agenti jsou experti na odhalování, stopování a eliminaci vrahů. Může se jím stát jakákoliv ze základních postav.

Pyroclast: Voják speciálně vycvičený v používání „očistných“ plamenometů, Incineratorů. Jeho téměř náboženská posedlost ohněm a silná víra v Císaře mu pomáhá snadno likvidovat Démony ve velkém. Může se jím stát jen Guardsman.

Techsorcist: Adeptus Mechanicus má své vlastní experty na zkoumání strojů pokřivených Chaosem nebo přímo posedlých Démonem. Jejich mechanické chapadlo, používané ke komunikaci se softwarem, je chráněno jakýmsi „firewallem“, díky kterému se mohou spojit se zasaženými stroji, aniž by sami riskovali korupci. Může se jím stát jen Tech-Priest.

Theomancer: Psyker, který se specializuje na věštění z karet Císařova tarotu. Může se jím stát jen Imperial Psyker.

Strike Squad Grey Knight: Nejběžnější typ mariňáka kapituly Grey Knights. Může být vybaven osobním teleportérem a stát se tak členem rychlé úderné Interceptor Squad.

Purgation Squad Grey Knight: Mariňák zajišťující palebnou podporu. Má speciální výcvik v používání těžkých zbraní – tou může být Incinerator (speciální plamenomet), Psycannon (speciální těžký bolter) nebo Psilencer (rotační kanon střílející psychické pulzy). Jeho zvláštní psychickou sílou je schopnost zasáhnout i cíle, které nejsou vidět nebo které se dokonce schovávají za nějakou překážkou.

Grey Knight Purifier: Elitní mariňák chránící mnohá tajemství Grey Knightů. Jeho zvláštní psychickou sílou je očistný plamen, který může sežehnout všechny nepřátele v okolí. Od ostatních Mariňáků se odlišuje bílou přílbou.

Pyroclast


Dále jsou zde popsány inkviziční buňky – malé organizace, do kterých tým postav může vstoupit a získat tak jejich výhody. Jsou tu na výběr čtyři: Carta Extremis Hunters (zabývají se lovem zrádných Inkvizitorů), Reliquary Retreival Strike Team (lovci artefaktů), Scholariate Fatestalkers (specialisté na předvídání útoků Démonů) a Ordo Malleus Retinue (experti na boj proti Démonům). Se členstvím v buňce musí souhlasit všichni hráči a jejich postavy musí zaplatit daný počet bodů zkušeností. Každá buňka také vyžaduje určité složení týmu.

Následuje obvyklý popis nových zbraní, brnění a vybavení. Je tu také popsáno, jak vytvořit a používat posvěcené zbraně. Posvěcené zbrani lze pomocí jedné tabulky náhodně určit výhodu proti určitým typům Démonů a pomocí druhé tabulky zvláštní schopnost. Tuto zvláštní schopnost může ale využít jen postava, jejíž víra je silná. Taková postava může také v boji utratit jeden bod osudu a zajistit si tak, že Démon nebude moci úder vykrýt ani mu uhnout. A jakmile ho zabije, může utratit další bod osudu a poslat tak Démona zpět do Warpu na hodně, hodně dlouho. Posvěcená zbraň je užitečná i pro ostatní postavy, které ji nemají. Dokud ji vidí, mohou kdykoliv utratit bod osudu a automaticky tak odolat strachu způsobeným Démonem.

Nesmí chybět ani zbraně, vybavení a brnění přístupné pouze Grey Knightům. Z brnění tu je popsáno standardní energo-brnění, Terminátorské brnění a dokonce i obří exoskelet Nemesis Dreadknight určený pro boj s největšími Démony. Za zmínku stojí také osobní teleportér, který Mariňákovi dovoluje přesun i na dlouhé vzdálenosti. Jeho maximální dosah je omezen psychickou sílou daného uživatele. Pokud je ten dostatečně mocný, může ho použít dokonce i k teleportaci mezi planetami v rámci sluneční soustavy. Teleportér nemůže být nesen současně s Terminátorským brněním, může být však přimontován na Dreadknighta.

V další kapitole je obsáhlý návod, kde se Gamemaster dozví vše potřebné pro správné použití a zahrání Démonů. V několika krocích je tu také popsáno, jak sestavit obzvláště schopného Démona, který bude postavám sloužit jako hlavní protivník. V krátkém bestiáři je uvedeno mnoho řadových Démonů (ale nic nového, všichni jsou známí z wargamingové hry), jsou tu uvedeny i některé jejich zbraně. Dále tu jsou pravidla pro nemoci, které lze použít jako efekt přítomnosti Nurglových Démonů, nebo i jako zcela přirozenou nákazu.

V závěru knihy jsou pak různé inspirace, jak Grey Knighty použít v příběhu. Důležitým faktem, který Gamemaster musí vzít v potaz, je ten, že kapitula Grey Knights je před zbytkem Impéria přísně utajena. Ví o ní jen Inkvizice a pár nejzasvěcenějších hodnostářů. Řadoví smrtelníci, kteří se stanou svědky nasazení Grey Knightů, musí být po akci umlčeni. To obvykle zahrnuje hromadnou popravu, někdy zamaskovanou tak, aby vypadala jako nehoda. Cenným služebníkům Impéria, například Vesmírným mariňákům z ostatních kapitul, jsou místo toho vymazány vzpomínky. Samozřejmě ale může zasáhnout Inkvizitor a rozhodnout, že v konkrétním případě je poprava či výplach mozku zbytečným plýtváním zdrojů. A na posledních stránkách jsou dva nové deníky – jeden pro Grey Knighta a jeden pro Démona sloužícího jako hlavní protivník.

Techsorcist


Kniha má 144 stran (pevné desky) a je celá barevná. Design stránek je stejný, jako v základní knize Dark Heresy. Co se týče nových typů postav, trochu mi vadí, že některé z nich nemají s lovem Démonů přímo nic společného. Například Cult-Stalker nebo Ordo Sicarius Initiate by se spíše hodili k Ordo Hereticus, neboť jsou specializovaní na boj proti vnitřnímu nepříteli. U postav Grey Knightů by tvůrci také mohli využít víc inspirace z wargamingové hry. Například člen Interceptor Squad by mohl být pojat samostatně, jako další typ postavy, a třeba takový Paladin by byl dobrou elitní postavou přístupnou jen po dosažení zkušeností. Přijde mi, že tvůrci se příliš nechali omezit stránkovým limitem (stejný počet stran má i Blood of Martyrs a několik dalších sourcebooků) a Grey Knighty proto pojali příliš stručně. Místo toho, aby zde popsali výše zmíněné specializace Librarian, Techmarine a Apothecary, v podstatě hráče odkázali na nákup další knihy.

Hodnocení: 80 %


Úvod | Projekt Void © 2009-2023
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0194 vteřin