Dawn of Worlds

16.3.19 - Gediman - Komentáře (0)
Nástroj pro worldbuilding pojatý jako společenská hra.
.
Dawn of Worlds


Tuto poměrně unikátní společenskou hru vytvořil roku 2005 N. Bob Pesall, fanoušek worldbuildingu, tedy vymýšlení fikčních světů. Není to klasické RPG, ani wargame a ani stolní strategická hra. Je to něco na pomezí všech těchto žánrů, jakýsi kooperativní nástroj pro budování světa, omezený jednoduchými pravidly.

Každý hráč představuje boha, který spoluvytváří fantasy svět. Formuje hory, propasti, řeky a moře, tvoří zvířata, inteligentní rasy, vlivné hrdiny a organizace a také rozhoduje o politice. Hra nemá žádného gamemastera, ačkoliv ho mít může. Jeho úlohou je však jen rozhodovat ve sporných případech. Ke hře je nutné mít dvě šestistěnné kostky. Hra začíná tak, že jeden z hráčů načrtne obrys pevniny. Pevnina je zcela pustá a plochá. Bohové se následně střídají v tazích a zaplňují ji přírodními útvary, civilizacemi a městy. Jako první začíná ten, komu na kostkách padne nejvíce. Pokud je přítomen gamemaster, tak začíná on.

Na začátku každého kola si každý hráč hodí dvěma kostkami a určí tak svoji moc (de facto „manu“). Různé božské efekty stojí různý počet bodů, ovšem hráč v kole nemusí utratit všechny, může si šetřit. Pokud má na konci kola 5 a méně bodů, získává 1 bonusový bod do dalších kol (maximum 3).

Tvorba světa je rozdělena do tří věků. Každý věk má minimálně 5 kol, ale může jich být více, pokud se hráči shodnou. Po 10 kolech věk končí, pokud si to přeje alespoň jeden hráč. První věk je zaměřen na geografii a každé jeho kolo trvá cca 500 let. Druhý věk je zaměřen na tvorbu ras a civilizací a každé jeho kolo trvá cca 100 let. Třetí věk se pak zaměřuje na politiku a rozvoj, každé jeho kolo trvá jen pár let.

Bohové mají na výběr z mnoha typů efektů, některé jsou levnější, jiné jsou dražší. Efekty, které tvoří terén či podnebí, jsou nejlevnější v prvním věku. Efekty, které tvoří rasy a civilizace, jsou nejlevnější v druhém věku. A efekty, které řeší politiku a technologický rozvoj, jsou nejlevnější ve třetím věku. Bohové mohou efekty sesílat i na prvky, které vytvořil jiný bůh.

Efekty jsou tyto: formování terénu (1x1 palec), formování klimatu (1x1 palec), stvoření rasy, stvoření sub-rasy (či vedlejší civilizace), vydání příkazu rase, vydání příkazu městu, rozvinutí civilizace, rozvinutí města, očištění civilizace, zkorumpování civilizace, očištění města, zkorumpování města, seslání události (např. morová rána), založení řádu (církve, gildy atd.), vydání příkazu řádu, seslání avatara, vydání příkazu avatarovi, seslání katastrofy (1x1 palec).

Gamemaster může určit, že stvoření nějaké „nestandardní“ fantasy rasy bude stát dvojnásobek bodů. Hráči se také mohou složit a rasu vytvořit společně. Každá rasa a sub-rasa musí být stanovena jako dobrá, zlá nebo neutrální. Očištění ji posune o jeden krok k dobru, např. ze zlé na neutrální či z neutrální na dobrou. Zkorumpování ji naopak posune o jeden krok ke zlu. Očišťovat a korumpovat lze i jednotlivá města. Bůh, který rasu/sub-rasu stvořil, v ní má automaticky svoji církev, skrze kterou ji může vydávat rozkazy. Svoji církev může založit i v cizí rase. Vydávat příkazy řádům může i bůh, který je nezaložil, ale je to pro něj o 5 bodů dražší, přičemž příkazy pro cizí církev jsou dražší dokonce o 10 bodů.

Avatar je velký hrdina nebo vlivná organizace, je to vlastně božský vyslanec. Má velkou moc a funguje v podstatě jako pomocný „mini-bůh“. Například dokáže též stvořit rasu, i když jen jednu za celou hru. Pokud je avatar zničen, jeho majitel ho může obnovit utracením 5 bodů. Města se budují vydáním příkazu rase, zatímco armády se budují vydáním příkazu městu. Každé město může za jedno kolo založit jednu armádu. Další armádu může ve stejném kole založit avatar. Technologická úroveň se zvyšuje rozvinutím civilizace či konkrétního města. Seslání katastrofy má tu zvláštnost, že jeho cena je v každém věku stejná.

Ve hře může samozřejmě dojít i na bitvu. Obě armády si hodí dvěma kostkami a k výsledku přičtou + 1 za každou logickou výhodu (technologický prvek, avatar v čele armády, bráněná pozice…). Strana s vyšším počtem bodů vyhrává a nepřátelská armáda je poražena. Ovšem vítězná armáda je po boji unavena a má postih – 1, pokud je nucena ve stejném kole bojovat s další armádou. Efekt únavy je kumulativní. Poražená armáda, město či celá rasa ale nejsou automaticky zničeny. Počítá se totiž, že vždy někdo přežije. Pokud si hráč přeje protivníka kompletně vyhladit, musí zaplatit tolik bodů, kolik stálo jeho vytvoření. Kompletní ničení ovšem není doporučováno, pokud to nepomůže rozvinout příběh.

Hra by měla být podrobně zaznamenávána, čímž se vytvoří časová linie událostí a vlastně celý background. Informace lze potom použít například během hraní RPG hry nebo při psaní literárního díla.

Pravidla jsou šířena zdarma na internetu. Jsou anglicky, pdfko má pouhých 12 stran.S Lordem Eliphasem, OnGem a Zmokem jsme hru zahráli a já z ní pořídil zápis. Zde je tedy příklad, jak taková hra probíhá. Zmok byl v každém kole na řadě jako první, potom Lord Eliphas, potom já a nakonec OnGe. Hra trvala přibližně 6 hodin, hráli jsme na minimální počet 5 kol v každém věku. Nebrali jsme ji nijak extra vážně, takže některé prvky světa jsou spíš humorné. Mapa vypadala na konci hry takto:
Dawn of Worlds

Věk I:
1. kolo, rok 500
Stanovili jsme, že ostrov ve skutečnosti pluje ve vesmírném éteru. Je to tedy uzavřený a soběstačný svět jménem Srdce titána, protože legenda mluví o tom, že je to srdce vyrvané ze zabitého titána.
Zmok - Seslal na ostrov svého avatara, obřího mechanického skaraba ze zlata a bronzu, s diamantovýma očima a energo-krystaly uvnitř. Jmenuje se jednoduše Skarabeus. To on tento svět ve skutečnosti uválel z titánova trusu.
Lord Eliphas - Seslal svého avatara, Královnu Efreetů. Královna stvořila rasu Efreetů (neutrální).
Gediman - Vytvořil centrální velehoru, známou jako Hora mrazu. Je pokrytá ledem a sněhem.
OnGe - Vytvořil čtvercovou Pláň z betonu, obklopil ji čtyřmi řekami.

2. kolo, rok 1000
Zmok - Utvořil obří díru skrz celý ostrov. Je to Bezedná jáma smrti a zmaru a stékají do ní řeky z Pláně z betonu. Skarabeus nakladl k jámě vajíčka, ze kterých se vyklubala humanoidní rasa, Mezopotámci (neutrální).
Lord Eliphas - Vytvořil horu obklopenou džunglí, pojmenoval ji Vrchol pradávných. Panuje tu tropické klima. Královna Efreetů na úpatí Vrcholu pradávných založila město Efreetů, Chřtán pekla.
Gediman - Na Horu mrazu seslal svého avatara, Ledového obra. Tento elementál z ledu tu vytvořil rasu Ledových trpaslíků (neutrální), menších ledových elementálů. Ledoví trpaslíci se chovají spíše jako zvířata, tudíž nemají potřebu budovat žádné město.
OnGe - Na Pláň z betonu seslal svého avatara, Menhir – oživlý kámen.

3. kolo, rok 1500
Zmok - Kolem řek stvořil úrodnou zemi. Skarabeus založil město Zikkurat a vylezl na jeho vrcholek. Z něj dolů pouštěl uválený trus a zúrodňoval tak půdu v okolí. Zmok dále stvořil další řeky kolem Bezedné jámy smrti a zmaru.
Lord Eliphas - Kolem Vrcholu pradávných vytvořil obří jezero, pojmenované jako Jezero kostí. Efreeti na Vrcholu pradávných vybudovali mauzoleum.
Gediman - Kolem Hory mrazu vytvořil ledovou pustinu. Vytvořil horu Špičák.
OnGe - Vytvořil hory Řezák a Stolička. Dále vybudoval Cestu bez cíle, která se táhla mezi Bezednou jámou smrti a zmaru a okrajem ostrova.

4. kolo, rok 2000
Zmok - Tam, kde Cesta bez cíle procházela skrz řeku, nechal vybudovat obří most s bránou. Kolem mostu vzniklo mezopotámské město jménem Cíl. Na sever od Bezedné jámy smrti a zmaru vznikla úrodná pole a lesy. Další úrodná pole, lesy a řeka vznikly též na západ od Bezedné jámy.
Lord Eliphas - Vytvořil Démonovy pařáty, pás šesti špičatých skal. Mezi některými skalami protéká řeka známá jako Slzy gorgon.
Gediman - Ledoví trpaslíci začali migrovat na jihovýchod, ale cestou se rozpustili. Vytvořili tak Jezero tání. Ledový obr vyslal další trpaslíky, aby svými tajícími těly utvořili Řeku tání propojenou s Jezerem.
OnGe - Podél Cesty bez cíle stvořil Patníky, rasu živých kamenů (zlí). Patníci začali budovat město, Železárnu. V ní vybudovali sběrný dvůr.

5. kolo, rok 2500
Zmok - Vytvořil lesy na sever od Bezedné jámy smrti a zmaru.
Lord Eliphas - Královna Efreetů vytvořila řád bojových efreetských čarodějnic Gorgon. Na pramenu řeky Slzy gorgon řád založil klášter Doupě gorgon. Vytvořil také ohnivou horu Oko plamene.
Gediman - Vytvořil pohoří jménem Čtyřhora a také Osamělou horu.
OnGe - Na Pláň z betonu spustil trvalé deště, díky kterým nedaleko vzniklo velké Moře.

Věk II:
1. kolo, rok 2600
Zmok - Skarabeus postavil druhý zikkurat, který byl obýván hloupějšími Mezopotámci. Dostal jméno Ur. Mezopotámci vyhloubili štoly do ledovce u Hory mrazu, kde skladovali jídlo. Říkali jim Lednice osudu. Vznikla také vedlejší civilizace Mezopotámců, která si říkala Přesjámáci (zlí), protože žila na opačné straně Jámy. Postavila si město Tarükkiz tvořené terasovitou jámou.
Lord Eliphas - Stvořil rasu Kerberů. Založili své doupě, Sirný útulek. Efreeti objevili tajemství kouzel nekromancie.
Gediman - Stvořil Mořský lid v Moři (dobří) a dále Trolly ve Čtyřhoře (zlí).
OnGe - Stvořil rasu Moc-chapadel (zlí), národ chobotnic v Moři. Město Železárna objevilo pivovarnictví.

2. kolo, rok 2700
Zmok - Ve městě Cíl vytvořil Cech ocelářů, který se rozšířil do města Železárny.
Lord Eliphas - Od Kerberů se odtrhli Ulvjotuni, humanoidní Kerbeři (dobří), a odcestovali do mrazivých oblastí u Hory mrazu. Zde jim Královna Efreetů založila město Jotunheim. V lesní oblasti vznikla rasa Nymf (dobří).
Gediman - Trollové vybudovali ve Čtyřhoře město Trollgard. Mořský lid vybudoval město Carib a velkou armádu v boji proti Moc-chapadlům.
OnGe - V Železárně vznikl chrám práce pro Cech ocelářů. U Mořských lidí vznikla frakce pirátů (neutrální). Církev v Železárně vybudovala kolem města Stonehenge.

3. kolo, rok 2800
Zmok - Město Železárna vytváří technologii na výrobu oceli. Město se změnilo ze zlého na neutrální. Skarabeus založil v Lednici osudu město Sedmý schod osudu.
Lord Eliphas - V rase Patníků vznikla sub-rasa, Obsidiánoví Patníci (neutrální). Efreeti se naučili nabít své zbraně sílou mrtvých, čím se staly efektivnějšími v boji.
Gediman - Trollové ovládli magii pyromancie. Mořští lidé ovládli kryomancii. Ledový obr vyhlásil válku Trollům.
OnGe - Seslal dalšího avatara do města Carib, piráta Barbossu. Založil také Nebezpečný přístav u vodopádů na okraji ostrova. Moc-chapadel vybudovali vlastní město, Zátoku chápání.

4. kolo, rok 2900
Zmok - Seslal dalšího avatara, tentokrát šlo o organizaci zvanou Ústřední výbor ocelárny. Základnu si vytvořila v Železárně. Organizace je tvořena kolektivním vědomím elitních členů Cechu ocelářů.
Lord Eliphas - Ulvjotuni ovládli elektromancii a město Jotunheim si vybudovalo opevnění. Okolí Sirného útulku se změnilo v sirnou pláň.
Gediman - Trollové vyvinuli technologii golemů. Mořský lid vytvořil portálové spojení mezi Mořem a Jezerem kostí. Ledový obr založil armádu pro útok na Trolly.
OnGe - Mezi Řezákem a Špičákem stvořil rasu suchozemských krabů Poustevníků (dobří). Postavili si město Poustevny. Avatar Menhir přišel k Trollům založit řád osvěty, aby byli vzdělanější a mírumilovnější. Patníci založili hornické město na úpatí Čtyřhory, Horolom.

5. kolo, rok 3000
Zmok - Na Osamělé hoře stvořil rasu Avianů, ptačích lidí. Postavili si zde město Hnízdo. Skarabeus mezi Špičákem a Řezákem vybudoval velkou stěnu ze zlata, aby neviděl záři Oka plamene. Dal ji název Velký paravan osudu.
Lord Eliphas - Efreeti ovládli technologii námořnictva, začali budovat válečné lodě.
Gediman - K Trollům seslal svého avatara, ohnivého obra Surtura. Surtur sestavil armádu na obranu proti Ledovým trpaslíkům.
OnGe - Moc-chapadel objevili telepatii. Poustevníci se naučili zlatnictví a začali vyrábět a prodávat šperky. U Patníků vznikla sub-rasa zvaná jednoduše Sochy (dobří), která má podobu různých osob a zvířat. Fungují například jako chrliči na budovách.

Věk III:
1. kolo, rok 3010
Zmok - Ústřední výbor ocelárny založil lidové milice. Přesjámáci založili v Poustevnách cech zlodějů, který Poustevníkům kradl zlato. To pašoval pomocí tunelů vyhloubených pod Paravanem. Cech také založil ozbrojené gangy. Skarabeus vytvořil mezopotámskou armádu. V Železárně vznikl komunismus, město se změnilo z neutrálního na dobré.
Lord Eliphas - Vrchol pradávných vybudoval Legii jantaru a Královna Efreetů osobně vytvořila Legii popela. Efreeti ovládli vzduchoplavectví, začali budovat vzducholodě.
Gediman - Trollové uzavřeli s Ledovými trpaslíky mír. Společně zaútočili na Vrchol pradávných. Mořský lid se k nim též přidal, zaútočil skrze vodní portál. Surtur u Efreetů založil církev Stoupenců Surtura, která se obrátila proti Královně.
OnGe - Barbossa a jeho piráti se přesunuli do Jezera kostí skrz portál, protože se zde schylovalo k bitvě. Barbossa uhasil Oko plamene. Města Horolom, Železárna, Zátoka chápání a Nebezpečný přístav založily armády. Menhir dorazil do Pousteven, kde kázal Poustevníkům. Ti na základě toho založili vlastní pašeráckou síť se zlatem, aby škodili cechu zlodějů.

2. kolo, rok 3020
Zmok - Město Ur vytvořilo armádu. Cech zlodějů v Poustevnách vyslal gangy do světa, aby loupily na bitevních polích. Ocelárna se pokusila o převrat a dobyla Chrám práce. Skarabeus vyslal na Vrchol pradávných armádu Mezopotámců, aby zničil vzdušnou flotilu Efreetů.
Lord Eliphas - Založil u Mořských lidí řád Zabijáků tyranů, což je tajná konspirační skupina. Královna Efreetů vytvořila Legii onyxu, město Chřtán pekla dále vytvořilo Legii plamene. Do oblasti přišli Ledoví trpaslíci, Trollové a Mořští lidé. Došlo k velkým bitvám, ale útočníci byli poraženi. Zabijáci tyranů se za útok pomstili vyvoláním velkého povstání v Caribu.
Gediman - Trollgard vytvořil další armádu, stejně jako Mořští lidé a Ledoví trpaslíci. Surtur a Ledový obr osobně sestavili další armády.
OnGe - Moc-chapadel ovládli magii éteru a vybudovali armádu. Horolom a Železárna vybudovali další armády. Barbossa úspěšně ukradl efreetskou vzducholoď a udělal si z ní své osobní plavidlo. Menhir přišel kázat do Doupěte gorgon a založil zde řád pacifismu.

3. kolo, rok 3030
Zmok - Města Zikkurat a Ur přijala komunismus a jsou nyní dobrá. Zloději okrádali padlé na bojištích a v džungli založili základnu, kde trénovali guerillovou taktiku. Získali také vliv v Chřtánu pekla. Mezopotámci dorazili na Vrchol pradávných, kde stanuli proti čtyřem legiím. Efreeti je porazili beze ztrát ve vlastních řadách, ale až na třetí pokus.
Lord Eliphas - Efreeti vybudovali další tři legie, zatímco Zabijáci tyranů začali plundrovat Carib.
Gediman - Trollové se alchymisticky vylepšili a získali schopnost regenerace. U Trollů, Mořských lidí a Ledových trpaslíků vznikly další armády.
OnGe - Horolom založil třetí armádu. Menhir sestavil v Železárně další armádu. Moc-chapadel ovládli temný okultismus.

4. kolo, rok 3040
Zmok - Oceláři objevili funkční komunismus. Sedmý schod osudu byl přejmenován na Sedmý schod práce. Město Tarrükiz ovšem komunismu odolalo.
Lord Eliphas - Efreeti vylepšili obranu města proti ledové magii a sestavili osmou legii. Královna Efreetů sestavila devátou legii.
Gediman - Trollové vytvořili artefakty na pohlcování Efreetů a založili další armádu, stejně jako Ledoví trpaslíci.
OnGe - Horolom, Železárna, Zátoka chápání, Nebezpečný přístav a Poustevny vybudovaly armády. Menhir sestavil další armádu v Železárně, Barbossa vybudoval další armádu pirátů.

5. kolo, rok 3050
Zmok - V Trollgardu, Chřtánu pekla a ve Hnízdě vznikly komunistické strany. Trollové začali demonstrovat proti monarchii. Chřtán pekla se stal terčem útoků guerillových jednotek.
Lord Eliphas - Chřtán pekla odrazil útok guerillových jednotek. Efreeti vylepšili obrannou strategii a vybudovali další armády. Mají jich celkem 12.
Gediman - Seslal meteority na Chřtán pekla, čímž zničil jeho flotilu vzducholodí. Trollové zaútočili a porazili tři efreetské legie, ale sami byli poraženi. Ledoví trpaslíci byli poraženi též, stejně jako Mořský lid, ovšem tomu se podařilo porazit jednu efreetskou legii.
OnGe - Na Chřtán pekla zaútočily armády Patníků, pirátů, Moc-chapadel a Poustevníků. Patníci byli poraženi, aniž by napáchali nějaké škody. Piráti, Moc-chapadel a Poustevníci porazili každý jednu efreetskou legii, ale nakonec byli nepřítelem udoláni.


Úvod | Projekt Void © 2009-2022
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0624 vteřin