Dračí útok

2.2.14 - Gediman - Komentáře (0)
První mise v tomto roce se účastnil OnGe s gnómem Rabiathem Steelballem, Zmok s canirem Bardonem a Lord Eliphas s Šedým člověkem Haraldem.
Zápletka
Rok: 13-669 (měsíc po misi „Do Prázdnoty“)

Harald, žoldnéř-technik z království Shadowgrey, se přidal k pověstnému týmu Inferilagus poté, co náhodou odhalil jeho základnu Caerbannog během vědecké expedice, jejíž cílem bylo hledat vhodné lokality pro těžbu nerostů.

Jednoho dne základna náhle zachytila volání na všech frekvencích, avšak adresované přímo Inferilagu, což bylo podezřelé. Žoldnéři se seběhli do centra. Podle senzorů se jen pár kilometrů od asteroidu nacházela malá vesmírná loď canirské konstrukce. Byla značně poškozená, její trup byl poset obrovskými škrábanci a silně sežehnut.

Harald loď zavolal, ale nikdo neodpovídal. Podle bio-senzorů se na palubě nacházel jen jediný člen posádky. Žoldnéři to považovali za nějakou léčku a tak byli opatrní. Teleportovali se přímo na její můstek. Zde však našli jen těžce popáleného canira, kterým jim z posledních sil řekl o útoku draka. Jeho stav byl vážný. Lékař Gor-Maa rychle přenesl bezvládného canira na ošetřovnu a postaral se o něj.

Rabiath Steelball a Harald zůstali na canirské lodi a prozkoumávali ji. V databázi našli její letový plán a tím i planetu Lerkoop. Byl to skalnatý svět plný jeskyní a propastí. Na jeho povrchu se nacházela těžební stanice Alfa-smečky Red Wolf. Kromě mapy nenašli žádné další užitečné informace.

Gor-Maa zatím pacienta probudil. Ten vysvětlil, že obrovský červený drak útočí na těžební stanici, která se však nemůže efektivně bránit. Velitel bezpečnostních sil, Kimlak, se rozhodl zavolat na pomoc tým Inferilagus, zná totiž jednoho jeho člena – Bardona. Kimlak je jeho strýc. Nevěděl však, kde svého synovce najít (pozice Caerbannogu je tajná) a tak požádal kněze, aby ho vypátral složitým božským rituálem.

Drak je prý příliš velký na to, aby mohl být zraněn pěchotními zbraněmi. Harald se rozhodl použít kontakty na výrobní gildu své domovské říše a objednal si od ní těžké protiletadlové dělostřelectvo s automatickým kanonem a protipancéřovou municí. Stroj bude doručen přímo na orbitu planety Lerkoop. Bardon svým kolegům vysvětlil, že Kimlak je též žoldnéř, ale nechává se najímat stranami, které nakonec vždy prohrají. Tím uráží čest celé rodiny.mapaMise
Za 10 dní byla dodávka připravena a žoldnéři vyrazili na cestu. Na palubě týmové lodi Plushy Paw (jak byla konečně pojmenována) byl Rabiath, Harald, Bardon a i canirský posel. Na orbitě se setkali s gildovní nákladní lodí a spolu s ní pak přistáli přímo doprostřed těžební stanice. Zde je již přivítal Kimlak. Sdělil, že během jednoho útoku byla zničena komunikační anténa, takže si stanice nemůže zavolat o pomoc – a i kdyby mohla, centrální vláda by ji nejspíš stejně ignorovala. Během dalšího útoku zemřel kněz, takže morálka místních pracovníků je podlomena. Všichni jsou nyní ve stanici, vyzbrojeni puškami, ale mají jen základní výcvik. Též sdělil, že drak se vždy po útoku stahuje zpět do jeskynního systému a tam bude protiletadlová zbraň k ničemu. Je nutné ho nějak vylákat ven. Canirský posel nebyl moc rád, že byl přivezen zpět na tuhle planetu, a hned se odběhl ukrýt hluboko do sklepení.

Tým provedl senzorový průzkum oblasti. Objevil tři velké bio-signály v jeskyních. Bližší průzkum nebyl možný, senzory byly blokovány vrstvou nějakého materiálu nabitého energií. Kimlak vysvětlil, že to jsou energokrystaly, které se tu těží. Tým však mohl použít jeden z buldozerů jako rychlý dopravní prostředek, se kterým pátrání bude snazší. Dělostřelecké vozidlo bylo ponecháno v relativním bezpečí stanice.

Trojice žoldnéřů se vydala na jih, k prvního bio-signálu. Buldozer se do tunelu snadno vešel. Po krátké jízdě odhalil zdroj bio-signálu – velkou změť pavučin s obrovským množstvím vajíček a skupinou velkých pavouků. Pavouci byli agresivní, ale Rabiath je postřílel rotační hřebíkovnicí. Elektrizovaná munice navíc zapálila pavučiny a všechna vajíčka, zbytek pavouků se rozutekl.

Buldozer se tedy vydal k druhému bio-signálu. I tentokrát se však jednalo o falešnou stopu. Bylo to velké hejno netopýrů. Harald chtěl postavit svoji automatickou palebnou věž, ale znovu k tomu nedostal příležitost. Netopýři se rychle přiblížili a zahájili útok. Nakonec však byly eliminovány střelbou z pušky a údery kladiva.

Tým se tedy rozjel k poslednímu bio-signálu. V této části tunelu se válelo mnoho kostí, spálených těl a trusu. Zdálo se, že tohle je doupě draka. Žoldnéři však z draka spatřili jen konec ocasu – drak totiž právě doupě opouštěl. Rychle se vydali za ním. Drak vyletěl k obloze a mířil přímo ke stanici.

Harald zapnul radiostanici a zavolal Kimlaka, aby ho varoval. Ten mu však sdělil, že má jiné problémy – z nebe se sneslo několik výsadkových lodí a z jejich útrob vyběhli felirští ozbrojenci doprovázení lehkými tanky. Zahájili útok na jižní část stanice.

Buldozer se řítil plnou rychlostí, držel tak s drakem tempo. Drak přiletěl ke stanici a vypustil obrovské přívaly plamenů, které spálily mnoho canirů i útočících felirů. Rabiath běžel k protileteckému dělu, Harald a Bardon se šli postarat o feliry.

Drak si však mohutné zbraně všiml a chystal se jí zničit. Jeho první dva útoky nevyšly, plameny dopadly vedle a spálily staniční budovy. Rabiath na nic nečekal a spustil palbu. Obrovské protipancéřové projektily draka poměrně vážně poranily.

Harald a Bardon zatím odráželi údery felirů. Harald usadil automatickou věž před hlavní vchod a nechal ji, aby sama střílela na nejbližší cíle. Žoldnéři neměli tolik práce, část felirské invazní síly byla zdecimována drakem. Bardon akorát zmasakroval jeden bojeschopný oddíl a zničil i jeho lehký tank.

Rabiath pokračoval v palbě na draka. Ten vypustil další dávku ohně a tentokrát se trefil. Plameny pohltily vozidlo a zničily ho, Rabiath na poslední chvíli unikl jeho explozi. Bez zbraně byla eliminace draka nemožná. Harald se tedy urychleně stáhl ke stále hořícímu vraku a snažil se zachránit, co se ještě dalo. Zbraň se mu nakonec podařilo zprovoznit. Drak si byl dobře vědom toho, že další souboj už nemusí přežít. Vyletěl tedy vysoko nad stanici, otevřel červí díru a zmizel skrz ní na jinou planetu…

Kimlak měl však pro tým další úkol. Zahlédl velitelku felirské skupiny – je to Nar’Zya, Tau’Sarova milenka a pravá ruka. Kimlak ji zná, už jednou s ní bojoval, tehdy ho hledala kvůli informacím o Inferilagu. Útok felirů na tuhle stanici a zrovna v tuto dobu tedy nebyl pouhá náhoda.

Nar’Zya tu měla k dispozici ještě dvě výsadkové lodi, které se chystaly k útoku. Rabiath na jednu z nich vypálil z kanonu. Loď nebyla odolná jako drak – byla snadno zničena. Druhá loď rychle přistála na zem, aby ji nestihl stejný osud. Vystoupila z ní Nar’Zya. Vydala se přímo do centra stanice, kde na ní žoldnéři už čekali. Harald zatím chatrně opravené vozidlo obklopil ochranným štítem, aby zabránil v jeho dalším zničení. Nemohl se tak zúčastnit souboje.

Bardon a Rabiath se tedy s Nar’Zyou utkali sami. Nar’Zya potvrdila, že tu je kvůli nim, na příkaz Tau’Sara. Ten má totiž s Inferilagem nevyřízené účty. Žoldnéři ji však nechtěli zabít, jen omráčit. To se po krátkém boji nakonec podařilo. Protivnice byla spoutána.

Když se probrala, žoldnéři od ní chtěli informace o Tau’Sarovi – výměnou ji nabídli členství v týmu, kde si může vydělat mnohem víc peněz. Nar’Zya se překvapivě nechala přemluvit a týmu předala datový disk s mapou jeho základny a s bezpečnostními kódy. Harald data zkontroloval na svém počítači. Obsah tam byl, i když ho nebylo možné ověřit.

Bardon a Harald Nar’Zyu odvedli na palubu Plushy Paw. Zbývající felirská výsadková loď spatřila její odchod a tak se chystala odletět. Sotva se však odlepila od země, Rabiath ji smetl výstřelem z kanonu. Invaze byla zastavena.

Kimlak týmu předal malou odměnu alespoň za porážku felirů. Nebyl však rád, že drak utekl, protože tu byla možnost, že se do svého teritoria zase vrátí. Plushy Paw se pak vrátila zpět na Caerbannog, kde Nar’Zya dostala vlastní kajutu.

Shrnutí
Mise trvala přibližně 2 hodiny 35 minut. Hra zabrala přibližně 2 hodiny 15 minut. Drak sice možná vypadá neporazitelně, ale se správnou výzbrojí jsou šance na jeho eliminaci poměrně velké. Ještě lepší je postavě koupit dovednost Lovec Draků a mít možnost, jak anti-dračí zbraň opravit, pokud se nějakým způsobem rozbije. Vzhledem k tomu, jak jsou draci v galaxii vzácní, doporučuji nasazovat je výhradně jako Bossy, nebo ještě lépe jako Nemesis či dokonce Arcinemesis. Jejich schopnost otevírat červí díry a cestovat mezi planetami jim dává šanci snadno uniknout z boje, který nemohou vyhrát, nebo provést překvapivý úder na kteroukoliv oblast.


Úvod | Projekt Void © 2009-2023
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0137 vteřin