Enemies Beyond

21.12.17 - Gediman - Komentáře (0)
Toto je poslední ze tří hlavních rozšiřujících příruček k druhé edici Dark Heresy.
.
Enemies Beyond


Příručka se zaměřuje na inkviziční sekci Ordo Malleus, která bojuje proti silám Chaosu. Obsahuje podrobný popis této sekce a jejích operací v sektoru Askellon.

I tentokrát tu jsou uvedeny další domovské světy, ze kterých postava může pocházet. Tři typy jsou opět obecné a doplňují seznam ze základní knihy. Další jsou konkrétní planety sektoru Askellon, u kterých jsou popsány jejich zvláštnosti, nápady na možné zápletky a také všechna významná NPC (nepřátelé i spojenci), která tu lze potkat. Tyto planety postavám poskytují unikátní bonusy.

Daemon World je svět, na kterém vládnou démoni. Fyzikální zákony tu neplatí, vše je v moci Chaosu. Postavy vynikají ve vůli a vnímavosti, jsou slabší v charismatu a dostávají 3 body osudu. Dokáží vycítit warpové anomálie a psychické síly. Hru začínají s body korupce. Ideálními organizacemi jsou Adeptus Astra Telepathica, Adeptus Ministorum, Exorcised a Outcast.

Penal Colony je svět, který slouží jako vězení pro nejhorší zločince Impéria. Postavy vynikají v odolnosti a vnímavosti, jsou slabší ve vlivu a dostávají 3 body osudu. Vyznají se ve zločineckém podsvětí, dokáží odhalovat podvody a snadněji jednají se zločinci. Ideálními organizacemi jsou Adeptus Administratum, Adeptus Ministorum, Imperial Guard a Outcast.

Quarantine World je svět, na který byla z nějakého důvodu uvalena karanténa. Nikdo nesmí na jeho povrch, nikdo ho nesmí opustit. Postavy vynikají ve střelbě a inteligenci, jsou slabší v síle a dostávají 3 body osudu. Pokud má tým ztratit body Subtlety, ztratí jich o dva méně. Ideálními organizacemi jsou Adeptus Arbites, Adeptus Mechanicus, Imperial Guard a Outcast.

Kul je planeta typu Quarantine World. Je to pouštní svět s opuštěnými městy, na kterém se zjevují přízraky a další podivné anomálie. Warpové proudy sem zanášejí různé poklady, po kterých touží mnozí piráti a bandité. Postavy disponují zakázanými vědomostmi o Warpu a démonech.

Nexum je planeta typu Penal Colony. Je poslední v soustavě, ostatní již byly zničeny umírající hvězdou. Přestože stejný osud čeká i tuto planetu, je pro Impérium důležitá. V obrovských pracovních táborech tu žijí vězni, kteří těží cenné nerosty. Postavy mají šanci svému cíli způsobit závažnější kritické zranění.

Ossuar je planeta typu Shrine World. Tento svět je důležitým centrem Adeptus Ministorum a navštěvují ho proto miliony poutníků. Mnoho z nich však zahyne v obrovských davech, které se tvoří okolo hlavní katedrály. Postavy mohou utratit bod osudu a automaticky uspět v odolání strachu, avšak získají při tom jeden bod šílenství.

The Emperor’s Song je vesmírná stanice Adeptus Astra Telepathica (původ typu Voidborn). Jejím úkolem je posilovat navigační signál Astronomicanu. Zajímavým vedlejším efektem je to, že vytváří pole klidu a míru v celém širém okolí. Postavy mohou snadno odolávat psychickým silám.

Tuchulcha je planeta typu Daemon World. Původně se jednalo o základnu pro průzkumnou expedici, ale poté ji pohltila warpová bouře. Planeta je dodnes obklopena opuštěnými vesmírnými stanicemi a flotilami lodí. Malá skupina trosečníků našla způsob, jak na povrchu přežívat. Postavy hru začínají s body korupce, avšak s menším množstvím, než jak je obvyklé u běžné planety tohoto typu. Mohou také utratit bod osudu a dočasně získat vyšší odolnost proti strachu.

Enemies Beyond

Kniha dává hráči na výběr z jedné další „organizace“ (Exorcised) a jedné další specializace (Crusader). Přidává navíc jednu novou elitní specializaci – Astropath.

Exorcised znamená, že osoba byla posedlá démonem, ale byl u ní úspěšně proveden exorcismus. Ideálními postavami jsou Assassin, Sage, Hierophant a Seeker. Hru začínají s efektem Malignancy (negativní jevy způsobené korupcí) a jsou odolnější proti strachu. Nemohou být znovu posednuty stejným démonem.

Crusader je svatý válečník, který bojuje proti kacířům, mimozemšťanům a démonům. Bod osudu může utratit na automatický úspěch při odolání strachu. Pokud v boji zblízka zasáhne cíl, který způsobuje strach, udělí mu vyšší zranění.

Astropath je psyker, který se specializuje na mezihvězdnou telepatickou komunikaci. Tato specializace stojí 300 bodů zkušeností a samozřejmě vyžaduje také elitní specializaci Psyker. Postava musí mít také příslušnost k organizaci Adeptus Astra Telepathica. Astropath má vlastní talenty zaměřené na telepatii a odolávání nebezpečí Warpu a má přístup k unikátním psychickým silám. Přichází o zrak, ale místo něj získává šestý smysl, který ho více než nahrazuje.

Novinkou jsou dvě další RC (Reinforcement Characters). Culexus Assassin je vrah organizace Officio Assassinorum, který se zaměřuje na zabíjení psykerů. Thrice-Bound Daemonhost je démon uvězněný v lidském těle, kterého uvnitř spoutávají tři rituály – jeho moc je tedy poměrně dosti omezena, ale služebníci Inkvizice nad ním snadno udržují kontrolu.

Příručka jako obvykle obsahuje nové zbraně a brnění, tentokrát zaměřené hlavně na boj proti démonům, např. Psycannon, Incinerator nebo Nemesis Daemon Hammer. Akolyté si také své zbraně mohou nechat požehnat. Je to vzácná služba, která vyžaduje alespoň 40 bodů Influence. Způsobí, že obyčejná zbraň bude ničivější proti démonům, respektive prokletá zbraň bude zbavena korumpující síly. Další možností je nechat zbraň zcela rozmontovat a znovu složit během očistného rituálu. Tato služba je ještě vzácnější, vyžaduje 60 bodů Influence a poté ubere až 10 bodů. Účinnost zbraně proti démonům je v tomto případě mnohem vyšší. Jsou tu také uvedena pravidla, jak vytvořit posedlou zbraň, což využijí především radikální Akolyté. Je k tomu nutné mít potřebné znalosti a je tu samozřejmě také riziko korupce. Zbraň je možné pro tento účel speciální vyrobit a nebo je možné sehnat takovou, kterou již bylo zabito mnoho nepřátel. Pak je nutné vyvolat démona a uvěznit ho uvnitř. Zbrani předá své vlastnosti: Khornův poskytuje sílu a ničivost, Tzeentchův poskytuje magickou moc, Nurglův přidává schopnost cíl infikovat a Slaaneshův přidává schopnost cíl otrávit. V této sekci nesmí chybět ani několik slavných artefaktů, tentokrát démonického původu. Je tu uvedena nová psychická disciplína Daemonology a její dvě větve: Sanctic (zaměřená na ničení démonů) a Malefic (zaměřená na ovládání démonů). A jsou tu i nové talenty specializované pro Ordo Malleus, kterým se postavy mohou naučit.

Dále tato příručka obsahuje též podrobný popis Daemonhostů a pravidla, jak je vytvářet. Stejně jako v případě stvoření posedlé zbraně, i zde je nutné mít potřebné znalosti a vhodného hostitele a také úspěšně vykonat složitý rituál. Je tu popsáno, jaké schopnosti mají Daemonhosti spoutaní třemi, dvěma či jen jedním rituálem, nebo dokonce vůbec žádným. Nutno dodat, že Daemonhost bez žádného spoutání neposlouchá ničí rozkazy a jeho moc není nijak omezena. Vzniká následkem nepodařeného spoutávacího rituálu. Co se týče jeho zvláštních schopností a chování, velmi záleží na tom, jakému bohu démon slouží. Všichni Daemonhosti (kromě Khornova) ovládají psychické síly - čím méně jsou spoutáni, tím mocnější jsou. Khornův je krvežíznivý a zuřivý, Tzeentchův sesílá psychické síly snadněji, Nurglův šíří nemoci a hnilobu a Slaaneshův způsobuje intenzivní bolest. Gamemaster může jakéhokoliv Daemonhosta použít jako NPC i jako RC, dokonce i nespoutaného. Spojenectví s takovým však dává smysl jen u radikálních Akolytů.

Enemies Beyond

Příručka obsahuje i pravidla pro posednutí a vymýtání, lze je aplikovat i na Akolyty. Posednutí může být kompletní, kdy démon postavu ovládá zcela, nebo částečné, kdy ji ovládá jen nepřímo. Démon může postavu posednout sám, nebo může být záměrně přivolán. Posednutí postavě přidává různé nadpřirozené schopnosti, zároveň ji ale postupně způsobuje silnou korupci. Jakmile dosáhne 100 bodů, postava je zničena – démon ji použije jako portál pro vstup do reality. Před tímto osudem ji může zachránit jen vymýtání. Pokud postava úspěšně projde exorcismem, přičtou se jí sice body šílenství a její charisma a odolnost se sníží, na druhou stranu ale také získá například odolnost proti strachu a psychickým silám, cenné vědomosti ohledně Warpu a podobně. Navíc, kdykoliv má získat další body šílenství či korupce, obdrží jich o polovinu méně, a už nemůže získat mutace ani být znovu posednuta tím stejným démonem. Efekty jsou odlišné od výše zmíněného typu postavy Exorcised, představují totiž čerstvé zkušenosti. Dále tu jsou pravidla pro uzavírání paktů s démony. Je to velmi nebezpečná věc, ke které jsou schopni odhodlat se pouze radikální Inkvizitoři a jejich Akolyté. Pomocí temných rituálů je přivolán démon, od kterého si postava vyjedná nějakou pomoc. Nejčastějšími důvody uzavření paktu jsou záchrana vlastního života, získání vlivu, vykonání pomsty, naplnění nějaké touhy, získání vědomostí, nabytí fyzické síly a bojových dovedností nebo nabytí či posílení psykerských schopností. Pakt s sebou přináší určité nevýhody a postava získá velké množství bodů korupce. Navíc se musí démonovi nějak odvděčit: buď se stát jeho služebníkem, něco (někoho) mu obětovat nebo ho pravidelně uctívat pomocí rituálů.

Je tu podrobně popsáno mnoho NPC nepřátel, přesněji démonů Khorna, Nurgla, Tzeentche a Slaaneshe, nechybí tu samozřejmě ani obávaní Vyšší démoni, kteří se dobře hodí do rolí úhlavních protivníků. U každé skupiny jsou uvedeny nápady na vyšetřování, které mohou Akolyté zahájit. Jsou tu také popsáni Daemon Princové – smrtelníci, které bohové Chaosu odměnili povýšením na mocné démony. Gamemaster tu má na výběr z nejrůznějších schopností a vlastností, které může Princovi dát a vytvořit tak z něj unikátní a zajímavou postavu. Jsou tu také uvedeny informace o tom, jak se takový Princ chová. Následují ještě obecné rady pro Gamemastera, jak démonická NPC v příběhu správně použít a jak sestavit jejich jména. U bohů Chaosu hrají velkou roli posvátná čísla: 6 u Slaaneshe, 7 u Nurgla, 8 u Khorna a 9 u Tzeentche. Když uctívačům a démonům padne na kostce toto číslo při příhodné události, dostaví se nějaký speciální efekt: Slaanesh poskytuje bonus k Willpower při porovnávání s protivníkem, Nurgle vyšší ničivost toxického útoku, Khorne vyšší ničivost útoku chladnou zbraní a Tzeentch poskytuje snadnější seslání psychické síly. Symbolické použití čísla během nějaké posvátné činnosti též zvyšuje šanci na její úspěšné provedení, například když kněz Slaaneshe během rituálu obětuje šest zajatců. Dále tu jsou užitečné informace o Warpu samotném.

Ani v této příručce nesmí chybět náhodný generátor – tento pomáhá vytvářet warpové anomálie. Gamemaster může hodem kostkou snadno určit, jaký nadpřirozený jev se v lokaci děje, např. voda se promění v krev, rostliny během okamžiku uschnou, kámen či dokonce kov se začne pomalu tavit... Jsou tu též zajímavé informace o tom, jak probíhají invaze démonů a jaký vliv mají na okolní realitu. Na samém závěru knihy jsou rady, jak vést vyšetřování případů spadajících pod Ordo Malleus.

Enemies Beyond

Kniha má 144 barevných stran a pevné desky; design je stejný, jako v základní knize druhé edice Dark Heresy. Zajímavá je možnost hrát za postavu, která prošla exorcismem. Dobrými prvky jsou pravidla pro posednutí, vymýtání a pakty a detailní popisy Daemonhosta a Daemon Prince. Inspiraci přináší i generátor warpových anomálií. Poněkud mi tu však chybí možnost hry za Vesmírné mariňáky z kapituly Grey Knights, což první edice měla pokryté v příručce Daemon Hunter.

Hodnocení: 80 %


Úvod | Projekt Void © 2009-2022
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0114 vteřin