Enemies Without

25.11.17 - Gediman - Komentáře (0)
Toto je další rozšiřující příručka k druhé edici Dark Heresy.
.
Enemies Without


Příručka se zaměřuje na inkviziční sekci Ordo Xenos, která potírá mimozemšťany. Obsahuje samozřejmě podrobný popis této sekce a jejích operací v sektoru Askellon.

I zde jsou uvedeny další domovské světy, ze kterých postava může pocházet. Tři typy jsou opět obecné a doplňují seznam ze základní knihy. Další jsou konkrétní planety sektoru Askellon, u kterých jsou i tentokrát popsány jejich zvláštnosti, nápady na možné zápletky a také všechna významná NPC (nepřátelé i spojenci), která tu lze potkat. Tyto planety postavám poskytují unikátní bonusy.

Death World je svět, který je lidskému životu velmi nebezpečný, ať už díky extrémní atmosféře nebo smrtící fauně a flóře. Postavy vynikají v obratnosti a vnímavosti, jsou slabší v charismatu a dostávají 2 body osudu. Nemůže je překvapit útok nepřítele. Ideálními organizacemi jsou Adeptus Arbites, Adeptus Mechanicus, Adeptus Ministorum a Imperial Guard.

Garden World je rajský svět, který slouží jako místo pro meditaci a rekreaci vlivných služebníků Impéria. Postavy vynikají v charismatu a obratnosti, jsou slabší v odolnosti a dostávají 2 body osudu. Jsou odolnější proti psychickým šokům a traumatům. Mohou se levněji zbavit bodů šílenství. Ideálními organizacemi jsou Adeptus Administratum, Adeptus Astra Telepathica, Adeptus Ministorum a Rogue Trader Fleet.

Research Station je vědecká základna, ať už se nachází na planetě, na její orbitě nebo v hlubokém vesmíru. Postavy vynikají v inteligenci a vnímavosti, jsou slabší v charismatu a dostávají 3 body osudu. Pokud získají vyšší stupeň v akademické vědomosti (Scholastic Lore), získají jeden stupeň v zakázané vědomosti (Forbidden Lore) stejného typu. Ideálními organizacemi jsou Adeptus Administratum, Adeptus Astra Telepathica, Adeptus Mechanicus a Mutant.

Forraliss je planeta typu Garden World. Tento překrásný svět dříve patřil Eldarům, kteří jsou odhodláni získat ho zpět. Mají zde skryté základny. Postavy dokáží snadno okouzlit i podvést ostatní.

Dark Echo je označení pro magmatickou planetu, na které jsou pozůstatky vyhynulé mimozemské civilizace. Adeptus Mechanicus tu vybudovalo výzkumnou stanici (typ Research Station). Pokud jsou postavy vystaveny subjektům nebo situacím, které způsobují strach, a mají ohledně nich příslušné vědomosti, získávají bonus.

Gregorn je planeta typu Feral World. Je izolovaná od zbytku sektoru, takže tu Impérium nemá prakticky žádný vliv. Ačkoliv jsou místní kmenová společenství lidí primitivní, dokáží vzdorovat poměrně početným a technologicky vyspělejším Orkům. Postavy mají smysl pro čest a tradici. Pokud jim někdo zalže a ony to odhalí, začnou dotyčného nenávidět.

Vouxis Prime je planeta typu Hive World. Původně to byla rajská planeta, ale vzájemná válka Orků a další cizí rasy povrch zcela zdevastovala. Obyvatelé se museli ukrýt do obrovských podzemních měst, která vyhloubili jejich zruční sochaři. Postavy dokáží snadněji bojovat zblízka po slepu a jsou dobré v sochařství.

Yanth je planeta typu Death World. Téměř všechny zdejší formy života jsou smrtící. V místních džunglích však lze narazit na Krooty, kteří se tu naučili přežívat. Postavy dokáží snadněji a rychleji vyrábět léky a pomůcky pro přežití.

Enemies Without

Kniha dává hráči na výběr ze tří dalších organizací (Imperial Navy, Rogue Trader Fleet a Heretek) a jedné další specializace (Ace).

Imperial Navy je imperiální vojenské námořnictvo. Kromě mnoha vesmírných lodí disponuje také atmosférickými stíhačkami, bombardéry a výsadkovými letouny. Ideálními postavami jsou Ace, Chirurgeon, Hierophant a Warrior. Mají bonus při střelbě na cíle, které se nacházejí blízko. To se hodí během bojů v uzavřených prostorách.

Rogue Trader Fleet je loďstvo nezávislých průzkumníků-dobyvatelů, kteří pro Impérium získávají nové planety. Ideálními postavami jsou Ace, Desperado, Hierophant a Seeker. Jsou odolnější proti strachu z mimozemšťanů a mají také bonus při vyjednávání s nimi.

Heretek znamená, že osoba je techno-kacíř. Zkoumá zakázanou technologii, vyrábí ji a prodává na černém trhu. Ideálními postavami jsou Chirurgeon, Desperado, Sage a Seeker. Pokud manipulují s neznámou technologií, získávají k tomu bonus.

Ace je zkušený jezdec, řidič a pilot. Bod osudu může utratit na automatický úspěch při jízdě na zvířeti či řízení dopravního prostředku.

Novinkou je šest dalších RC (Reinforcement Characters). Callidus Assassin je vrah organizace Officio Assassinorum, který dokáže měnit podobu. Rogue Trader je průzkumník, obchodník, dobyvatel a lodní kapitán v jedné osobě. Eldar Ranger je výborný eldarský průzkumník, stopař a ostřelovač. Ork Freeboota je orkský pirát, velmi brutální, kterému záleží pouze na kořisti. Kroot Mercenary je žoldnéř z barbarské rasy Krootů, která je známá pojídáním mrtvých nepřátel. Sslyth Mercenary je žoldnéř z rasy nebezpečných hadovitých tvorů.

Příručka obsahuje nové zbraně, především mimozemské – eldarské, orkské, krootské a dokonce i necronské (nemají zde obvyklé názvy, ale označení, které jim dali askellonští vědci); je tu také několik exotických zbraní, které vyrobily vyhynulé rasy. Též je tu uvedeno pravidlo, jak si nechat zbraně vylepšit zbrojíři z rasy Jokaero, které Inkvizice často využívá pro jejich mistrovské schopnosti. Je to extrémně vzácná služba, která vyžaduje alespoň 50 bodů Influence. Vylepšení je zcela náhodné, hází se kostkou na tabulku. Opět je tu několik cenných artefaktů, tentokrát mimozemského původu. A nechybí tu ani nové talenty specializované pro Ordo Xenos, kterým se postavy mohou naučit.

Novým prvkem v této příručce jsou také pravidla pro letouny a dva letouny jako příklad: výsadkové lodě Aquila Lander a Arvus Lighter. Dále tu jsou čtyři další pozemní vozidla: tříkolka Aelurus, lehké kráčedlo Sentinel, obrovité pracovní kráčedlo Skerab a terénní transportér Wildcat.

Enemies Without

Následují pravidla pro výzkum, tzv. Explication. To jsou vědecké práce, které odhalují nové poznatky o mimozemšťanech, tajemných kultech či démonech. Stejně jako u Inquestů představených v příručce Enemies Within, i zde si hráči sami určí postup a dílčí cíle a ze svého týmu vyberou hlavního výzkumníka. Výzkum může mít jeden z několika typů cílů. Eradication znamená, že cílem je najít slabinu subjektu. Aegis znamená, že cílem je najít efektivní obranu proti subjektu. Detection znamená, že cílem je najít způsob, jak subjekt vystopovat. Communication pak znamená, že cílem je odhalit způsob, jak se subjektem komunikovat. A nakonec Comprehension znamená, že cílem je pochopit podstatu subjektu. Gamemaster následně určí obtížnost výzkumu. Výzkum probíhá tak, že Akolyté si hází na příslušné vědomosti. Pokud uspějí, posunou se ve výzkumu dál. Pokud neuspějí, čas vyplýtvali zbytečně. Pokud uspějí alespoň čtyřikrát, dosáhnou důležitého dílčího výsledku. I když to ještě není konec výzkumu, i takový výsledek přináší výhody. Akolyté mohou výzkum urychlit, ale unaví se při tom. Po úspěšném dosažení cíle výzkumu dostanou Akolyté zásadní permanentní výhodu proti danému subjektu.

Stejně jako v předchozí příručce, i zde jsou popsáni radikálními Inkvizitoři a jejich Akolyté - to jsou členové Inkvizice, kteří pro dosažení svých cílů neváhají použít i zakázané postupy. Nakonec mohou být sami prohlášeni za kacíře. Jsou tu tedy různé informace o jejich praktikách, metodách a spolupracích s piráty, eldarskými Korzáry, Temnými eldary a nejrůznějšími mimozemskými lovci odměn a žoldáky.

Je tu podrobně popsáno mnoho NPC nepřátel z řad Eldarů z Craftworldu Miandrothe, Temných eldarů, eldarských Korzárů i Harlekýnů, kteří se v sektoru Askellon vyskytují. U každé skupiny jsou uvedeny nápady na vyšetřování, které mohou Akolyté zahájit. Následují ještě rady pro Gamemastera, jak hrát Orky, Eldary a Krooty při vyjednávání s Akolyty, respektive jak správně vyobrazit jejich filozofii. Dále tu jsou užitečné informace o cestování mezi planetami.

Zajímavý je také generátor pozůstatků mimozemské přítomnosti, který Gamemasterovi dává inspiraci, jaké komplikace Akolytům postavit do cesty. Pozůstatky se losují hodem kostkou: může to být opuštěná vesmírná loď nebo stavba, nejrůznější předměty (zbraně a další artefakty), mrtvá těla či už pravěké fosilie nebo třeba jen historky a legendy. Na samém závěru knihy jsou rady, jak vést vyšetřování případů spadajících pod Ordo Xenos.

Enemies Without

Kniha má 144 barevných stran a pevné desky; design je stejný, jako v základní knize druhé edice Dark Heresy. V určitých ohledech příručka vyžaduje, aby hráč měl k dispozici také příručku Enemies Within. Možnost hrát za Hereteka je poměrně zajímavý prvek, stejně jako mimozemské Reinforcement Characters. Dobrým nápadem jsou pravidla pro výzkum a generátor mimozemských pozůstatků.

Hodnocení: 80 %


Úvod | Projekt Void © 2009-2022
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0694 vteřin