Hammer of the Emperor

4.6.13 - Gediman - Komentáře (0)
A opět tu mám jednu recenzi. Jedná se o přídavnou knihu k W40K RPG, konkrétně k Only War. Obsahuje popis dalších regimentů a typů vojáků, stejně jako nové vybavení a zbraně. Taktéž rozšiřuje pravidla pro tvorbu vlastních regimentů.
Kniha


Mezi nově popsané regimenty patří Armageddon Steel Legion, Attilan Rough Riders, Brontian Longknives, Death Riders of Krieg, Kasrkin, Last Chancers, Scintillan Fusiliers, Tanith First-and-Only a Valhallan Ice Warriors.

Armageddon Steel Legion jsou regimenty z proslulé planety Armageddon, kterou devastuje již třetí obrovitá válka. Její povrch je z větší části pustý a kontaminovaný průmyslovým odpadem. Vojáci proto nosí plynové masky – což je jejich hlavní poznávací znamení. Regimenty Steel Legion mají k dispozici velké množství obrněných vozidel, pěchota tedy operuje hlavně jako mechanizovaná. Jsou experty na bleskovou válku.

Attilan Rough Riders jsou regimenty z primitivní planety Attila. Rekrutují se z místních nomádských kmenů, které cestují napříč pouštěmi na svých silných koních. Jednotky operují jako lehká kavalerie, jsou tedy dobré na zteče a partyzánské akce. Vojáci jsou stylizováni do středověkých mongolských nájezdníků – nosí archaické uniformy a typické široké klobouky s kožešinou.

Brontian Longknives jsou původní výtvor Fantasy Flight Games, nejsou z figurkové hry. Pochází z planety Bront v sektoru Calixis. Jsou to vysoce disciplinované regimenty, které se specializují téměř výhradně na boj zblízka – je to součást jejich kulturní tradice. V boji vojáci používají širokou škálu nejrůznějších nožů a mečů, některé z nich ale nosí jen jako dekoraci a symbol hodnosti. Jejich těla jsou posetá rituálními jizvami.

Death Riders of Krieg jsou oddíly kavalerie spadající pod Death Korps of Krieg. Jezdí na hřbetech geneticky upravených a speciálně vycvičených koních. Protože jsou tyto jednotky dobře pancéřované a odolné, skvěle se hodí k útokům na nepřátelské zákopové linie.

Kasrkin jsou elitní oddíly spadající pod Cadian Shock Troops. Jsou to ti nejlepší vojáci, jaké mohou cadijské regimenty nabídnout. Jejich výcvik a vybavení se dají snadno srovnávat s pověstnými Storm Troopery. Nosí těžká brnění, přilby doplněné o zaměřovací systémy a výkonné laserové pušky. Jednotky Karskin operují jako granátníci – jsou v čele každého útoku proti nepřátelské přesile. Příjemným zpestřením tu je zmínka o tažení na planetě Lorn V, tedy odkaz na počítačovou hru Dawn of War: Winter Assault.

Last Chancers je přezdívka pro 13. trestnou legii, jednu z nejpopulárnějších jednotek tohoto typu. Trestné legie se skládají z nejrůznějších zločinců, kteří jsou vysláni na bitevní pole, aby se vykoupili ze všech svých hříchů (převážně jako „potrava pro kanony“). Last Chancers však podstupují složitý výcvik, aby mohli být nasazeni na delikátní tajné mise zahrnující špionáže, sabotáže a atentáty. Stále se však jedná o zcela postradatelné bojovníky. Nikdo nepočítá s tím, že se z mise vrátí…

Scintillan Fusiliers jsou též výtvorem Fantasy Flight Games. Jedná se o regimenty bohatých a urozených vojáků z planety Scintilla v sektoru Calixis. Službu v armádě však považují pouze za nástroj k získání větší politické moci a osobního vlivu. Jsou oblečeni v pestrých uniformách a vyzbrojeni kvalitními zdobenými zbraněmi.

Tanith First-and-Only je, jak už název napovídá, jediný regiment z planety Tanith. Ta byla totiž zničena a v tomto regimentu jsou přítomni všichni, kteří přežili. Jsou známí také jako Gaunt’s Ghosts, podle svého velitele, plukovníka-komisaře Ibrama Gaunta. Protože jsou jejich počty malé, nemohou si dovolit účastnit se velkých bitev. Místo toho se zaměřují na infiltrace a tajné operace hluboko v nepřátelském území. Přes zbroj nosí speciální kamuflážní pláště, které je pomáhají skrývat v terénu.

Valhallan Ice Warriors jsou regimenty ze zamrzlé planety Valhalla. Stylem jsou podobné sovětské armádě za Druhé světové války – vojáci nosí dlouhé zateplené kabáty a beranice. Často provádí hromadné pěší útoky, během kterých nehledí na své vlastní ztráty.

Valhallan Ice Warriors Sharpshooter


Příručka přináší další typy planet, ze kterých regiment může pocházet: Agri-World, Feral World, Feudal World, Forge World, Frontier World a Mining Colony. Agri-World je úrodná planeta, která funguje jako významné zemědělské centrum. Produkuje jídlo a léky pro celý sektor. Feral World je primitivními planeta obydlená barbarskými kmeny. Z nich se rekrutují zuřiví a krvelační válečníci, obzvláště se specializací na boj zblízka. Feudal World je planeta se společností na úrovni středověku. Vládnou tu urozené rody se smyslem pro čest a povinnost. Forge World je velmi významný typ planety. Jedná se o jednu velkou továrnu, která neustále chrlí nejrůznější výrobky. Regimenty, které z ní pochází, mají k dispozici ty nejkvalitnější a nejpokročilejší technologie. Frontier World je pohraniční svět ležící na samém okraji Impéria. Kontakt se zbytkem lidské civilizace je tu vzácný, naopak časté jsou útoky nejrůznějších cizích ras. Mining Colony je těžební kolonie, kde je život velmi drsný a obtížný.

Jsou tu také nové typy regimentů. Na výběr je z Artillery Regiment, Guerrilla Regiment, Grenadiers, Heavy Reconnaissance Regiment a Rough Rider Regiment. Artillery Regiment je regiment složený výhradně z dělostřeleckých zbraní. Poskytuje palebnou podporu ostatním jednotkám. Guerrilla Regiment se zaměřuje na partyzánskou válku. Je složen převážně z lehké pěchoty a má k dispozici infiltrátory, vrahy a sabotéry. Grenadiers jsou těžké pěchotní oddíly, jejichž úkolem je prolomit nepřátelskou obranu. Mají k dispozici silnější brnění a ničivější zbraně. Heavy Reconnaissance Regiment je průzkumný regiment, který ke své práci používá vozidla, například Sentinely. Rough Rider Regiment je regiment složený z jezdců na zvířatech, jedná se tedy o klasickou kavalerii.

Dále tu jsou nové bojové doktríny. Na výběr je z Anti-Aircraft, Anti-Armour, Close-Quarters Battle, Heavy Lancers, Infiltrators a Skirmishers. Anti-Aircraft znamená, že regiment je vyzbrojen pro boj s letectvem. Anti-Armour znamená, že regiment je vyzbrojen pro boj s těžkými vozidly, například s tanky. Close-Quarters Battle znamená, že vojáci jsou dobře vycvičeni a vybaveni pro boj ve stísněných prostorách, například v budovách nebo podzemních šachtách. Heavy Lancers jsou kavaleristé s těžkým pancéřováním a silnými zbraněmi. Jsou schopni snadno zničit pěchotu i tanky. Infiltrators jsou vojáci, kteří umí utajit svoji přítomnost a v nepřátelských řadách rozsévat smrt a strach. Skirmishers jsou kavaleristé, kteří se zaměřují na rychlé a nepředvídatelné útoky.

Následují další možnosti specialit ve výstroji: Cavalry Mounts, Covert Strike, Electro-Vox Warfare, Forward Observation a Vanguard. Cavalry Mounts jednoduše znamená, že každý voják v oddíle má vlastní jízdní zvíře. Covert Strike znamená, že vojáci jsou vybaveni pro operace za nepřátelskou linií – mají nejrůznější kamufláže a prostředky pro přežití. Electro-Vox Warfare znamená, že vojáci se specializují na radioelektronický boj. Mají tedy k dispozici detektory, radary, rušičky a počítače. Forward Observation znamená, že vojáci se specializují na nenápadné pozorování bojiště a zaměřování dělostřelby a bombardování. Vanguard znamená, že vojáci provádí útoky, jejichž cílem je zničit infrastrukturu, sabotovat komunikační systémy a paralyzovat veškerou obranu.

Armageddon Steel Legion Tank Ace


Úplnou novinkou jsou nevýhody regimentu. Jsou to různé slabiny, jejichž zvolením hráč získá bonusové body – za ty pak může koupit další výhody. Lze vybrat z Cloud of Suspicion, Condemned, Cult of Chivalry, Dishonoured, Doomed, Honour Bound, Incompetent Leadership, Lost Home World, Mistrusted, Poorly Provisioned, Regimental Rivalry, Scarred by Loss a The Few. Cloud of Suspicion znamená, že regiment je někým z něčeho podezříván. Je neustále pod dozorem tajných agentů a podobně. Condemned znamená, že regiment se nějak provinil a za trest je odsouzen bojovat v těch nejdrsnějších bitvách. Cult of Chivalry znamená, že regiment se řídí přísnými pravidly a zásadami. Dishonoured znamená, že regiment byl nějak významně zneuctěn, například byl poražen v zásadní bitvě. Nyní je pouze na něm, jak svoji reputaci napraví. Doomed znamená, že regiment stíhá neobvyklá smůla. Honour Bound znamená, že si regiment hodně zakládá na cti. Když například někdo urazí jeho vojáky, je ihned vyzván na souboj. Incompetent Leadership znamená, že velení regimentu je naprosto neschopné. Lost Home World jednoduše znamená, že domovský svět regimentu byl zničen. Mistrusted znamená, že regiment je nedůvěryhodný. Nikdo s ním nechce spolupracovat. Poorly Provisioned znamená, že regiment má velmi chabé zásobování. Neustále má něčeho nedostatek – jídla, léků, munice, paliva. Regimental Rivalry znamená, že tento regiment má velkého rivala – jiný regiment. Navzájem si sabotují akce, kradou zásoby a podobně. Scarred by Loss znamená, že regiment zažil nějakou krvavou bitvu nebo jinou děsivou událost, která jeho vojáky poznamenala jak fyzicky, tak hlavně i psychicky. The Few znamená, že regiment má jen velmi málo vojáků. Buď utrpěl obrovské ztráty na životech, nebo se specializuje na malé operace. Tak či tak, nemůže si dovolit bojovat ve velkých bitvách.

Další novinkou jsou pravidla pro smíšené regimenty. Hráči si mohou vytvořit regiment, který se skládá z vojáků různých regimentů. K takovému spojení sil může dojít například tehdy, když jednotlivé skupiny utrpěly příliš velké ztráty a samostatně již nejsou efektivní. A nebo to může být kvůli vzájemné podpoře různých typů jednotek během nějaké rozsáhlejší operace. Vždy je však nutné zvolit jeden hlavní regiment, podle kterého se bude řídit jméno a také základní výstroj, kterou bude fasovat. Vše ostatní se ale jinak vztahuje ke každému regimentu zvlášť.

Příručka přináší pokročilé typy postav. Jsou přístupné každému typu Gardisty (Heavy Gunner, Medic, Operator, Sergeant, Weapon Specialist) pokaždé, když dosáhne 2500 bodů zkušeností. Nejsou však přístupné pro Speciální vojáky, tedy pro Commissar, Ministorum Priest, Ogryn, Ratling, Sanctioned Psyker, Storm Trooper nebo Tech-Priest Enginseer. Gardista se ale také může rozhodnout, že místo výběru pokročilého zaměření změní své základní zaměření, tedy například z Medica se stane Operator. Eventuálně se Gardista (a tentokrát i Speciální voják) může rozhodnout, že u svého zaměření zůstane a zlepší se v něm – získá permanentní bonus k atributu. Pokročilými typy postav jsou Brawler, Breacher, Commander, Field Chirurgeon, Master of Ordnance, Scout, Sentry, Sharpshooter a Tank Ace.

Cadian Shock Troops


Brawler je jednoduše specialista na boj zblízka. Obvykle je v čele každé bajonetové zteče.

Breacher je voják, který se zaměřuje na průnik skrz nepřátelskou obranu, ať už se jedná o barikády, zákopy nebo zdi. Je proto vybaven kleštěmi, skládacím žebříkem, detektorem min, ale hlavně velkým množstvím demoličních náloží.

Commander tu označuje vojáka, který má velké charisma a dokáže své spolubojovníky inspirovat k hrdinským činům. Nemusí se jednat o důstojníka, může to být klidně i běžný vojín. Je to voják, který nikdy neztrácí hlavu a vždy umí poradit a pomoci.

Field Chirurgeon je polní zdravotník. Zatímco běžný Medic je především lékař, který se o raněné a nemocné stará dlouhodobě a v bezpečí týlu, Field Chirurgeon je voják, který bojuje v předních liniích spolu s ostatními. Jeho hlavním úkolem je udržet vojáky v bojeschopném stavu co nejdéle. Často musí pracovat pod nepřátelskou palbou.

Master of Ordnance je hlavní dělostřelec. Má na starosti celou dělostřeleckou baterii, ale může požádat o pomoc dokonce i vesmírné lodě Imperiálního námořnictva, které zatím čekají na orbitě.

Scout je předsunutý průzkumník, který operuje daleko před zbytkem oddílu. Hledá nejvhodnější cestu terénem, odhaluje pasti a skryté číhající nepřátele. Je také vycvičen v kamufláži, aby sám nebyl spatřen.

Sentry je voják, jehož úkolem je hlídat a bránit vybranou oblast. Je vyzbrojen těžkou zbraní, díky které může provádět krycí palbu a dát tak zbytku jednotky čas na přesun a přeskupení. Obvykle se zakope na pozici, ze které má dobrý výhled na celé okolí.

Sharpshooter je oddílový ostrostřelec. Je expertem na eliminaci cíle jednou ranou. Používá tedy hlavně ostřelovací pušky (proti pěchotě) a ničivé raketomety (proti tankům).

Tank Ace neboli „tankové eso“ je specialista na ovládání bojových vozidel (nejen tanků). Může se jednat o řidiče, střelce, nabíječe, palubního technika nebo velitele. Důležité je, že tento voják umí z vozidla udělat mnohem efektivnější zbraň.

Další kapitoly obsahují nové schopnosti, dovednosti a oddílové rozkazy. Nesmí chybět také nové vybavení, zbraně a implantáty. Jsou tu například jezdecká kopí jednotek Rough Riders s různými druhy čepelí, výbušné obojky pro vojáky trestných legií nebo zbraně implantované do paží. Zajímavé je také pravidlo pro tvorbu nových typů vybavení. To se hodí třeba v případě, kdy si hráči vytvořili vlastní regiment a rozhodli se, že ho vyzbrojí unikátními zbraněmi. Vybavení může mít určité výhody a nevýhody oproti „standardní“ verzi.

Na závěru knihy jsou uvedena pravidla pro jízdní boj – tedy pro používání jízdních zvířat. Je tu uvedeno několik ukázkových zvířat, mezi nimi nemůže chybět samozřejmě běžný kůň, geneticky vylepšený kůň z Kriegu, grox nebo pouštní mukaali. Je tu také možnost vytvořit si své vlastní zvíře. Galaktická fauna je koneckonců velmi rozmanitá.

Brontian Longknife


Kniha má standardní formát - 144 barevných stran a pevné desky; design je stejný, jako v základní knize Only War. Je pěkné, že příručka dovoluje hrát i za jednotky Last Chancers a Tanith First-and-Only, které fanoušci mohou znát ze slavných knižních sérií. Zajímavé jsou také nevýhody regimentů a pravidla pro smíšené regimenty, což jsou prvky, které dovolují sestavit velmi neobvyklé armády. Docela tu ale chybí další vozidla – existuje ještě spousta modelů, které mohou být popsány. Tak snad někdy příště.

Hodnocení: 80 %


Úvod | Projekt Void © 2009-2023
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0107 vteřin