Inquisitor's Handbook

29.1.12 - Gediman - Komentáře (0)
Vraťme se na chvíli zase k recenzím. Tentokrát tu je Inquisitor’s Handbook, první přídavná kniha k RPG Dark Heresy - zde již recenzované Blood of Martyrs a Daemon Hunter přišly až dlouho po ní. Tato kniha do hry přináší nový typ základní postavy – členku organizace Adepta Sororitas, a kromě ní také mnoho nadstaveb na postavy představené v Dark Heresy.
.
Inquisitor's Handbook


Jsou tu čtyři nové výběry původu postavy: Forge World, Schola Progenium, Noble Born a Mind Cleansed. Forge World je tovární planeta patřící organizaci Adeptus Mechanicus, která Impérium zásobuje mnohými průmyslovými výrobky a stará se také o výzkum technologií. Tento původ mohou mít jen Adept, Assassin, Guardsman, Scum a přirozeně také Tech-Priest. Schola Progenium je politicko-náboženská škola, která vychovává sirotky pocházející z rodin významných a vlivných imperiálních činitelů. Absolventi této školy se dostávají do vysokých pozic, jsou z nich například elitní vojáci, štábní důstojníci, komisaři nebo Inkvizitoři. Tento původ mohou mít jen Adept, Arbitrator, Cleric, Guardsman a Adepta Sororitas. Noble Born jednoduše znamená, že postava pochází z urozených vrstev. Tento původ mohou mít jen Adept, Arbitrator, Assassin, Cleric, Guardsman a Scum. Mind Cleansed znamená, že postava ve svém životě zažila nějakou strašlivou událost nebo událost, která musela být utajena. Tak či tak, její vzpomínky byly vymazány. Tento původ mohou mít jen Arbitrator, Assassin, Cleric, Guardsman, Imperial Psyker a Tech-Priest.

Na výběr je ještě z několika specifických původů, které přináší další výhody. Jsou jimi Battlefleet Calixis (flotila Imperiálního námořnictva operující v sektoru Calixis), Dusk (nebezpečný barbarský svět), Gunmetal City (militantní město na planetě Scintilla), Maccabeus Quintus (požehnaný církevní svět), Sinophia (svět pomalu upadající do anarchie) a Volg Hive (znečištěné město na planetě Fenksworld).

Sestra Adepta Sororitas je novým typem základní postavy. Adepta Sororitas je výhradně ženská organizace spadající pod Eklesiarchii. Je složena z jeptišek, jejichž víra a oddanost je nezlomná. Jejich fanatizmus se může projevit ve formě nadpřirozeného zázraku, např. zahnání Démona nebo vyléčení zranění. Zajímavou dovedností postavy je také možnost odolat démonovu útoku nebo nepřátelské psychické síle tím, že utratí jeden Fate Point. Na rozdíl od přídavné knihy Blood of Martyrs tu je postava Sestry pojata obecně – záleží na hráči, jestli z ní udělá Bitevní sestru, lékařku nebo vědkyni.

Inquisitor's Handbook

Kniha obsahuje spoustu nadstaveb na již existující typy postav. Některé jsou přístupné jen po dosažení určitých zkušeností, jiné vyžadují i specifický původ. Jsou to: Black Priest of Maccabeus, Bonded Emisary, Calixian Xeno-Arcanist, Chaliced Commissariat Operative, Feral Warrior, Legate Investigator, Malfian Bloodsworn, Mechanicus Secutor, Metallican Gunslinger, Moritat Reaper, Reclaimator, Sister Oblatia, Templar Calix of the Scholastia Psykana, Tyrantine Shadow Agent a Warden of the Divisio Immoralis.

Black Priest of Maccabeus: Tajemný kněz kultu z planety Maccabeus Quintus. Je to expert na boj proti Démonům. Může se jím stát jen Cleric.

Bonded Emissary: Vyslanec, který reprezentuje určitou vlivnou osobu. Je používán v případě, kdy se daná osoba nemůže nebo nechce účastnit důležitých jednání (například proto, že se bojí o svůj život). Vyslance používají imperiální vládní organizace, korporace i gildy. Může se jím stát jen Adept nebo Tech-Priest (zastupující hodnostáře Adeptus Mechanicus).

Calixian Xeno-Arcanist: Vědec, který se zabývá výzkumem mimozemských forem života, kultur a technologií. Sektor Calixis je obklopen neprozkoumanými částmi galaxie, takže takoví vědci tu jsou poměrně běžní. Může se jím stát jen Adept.

Chaliced Commissariat Operative: V sektoru Calixis operuje komisariát, který byl založen na příkaz samotného sektorového guvernéra Haxe. Je znám jako „Chaliced Commissariat“ a má stejné úkoly, jako centrální komisariát Impéria – dohlížet nad morálkou regimentů Imperiální gardy, PDF a dalších ozbrojených sil. Centrální komisariát ale tuto nezávislou organizaci neuznává, protože podkopává jeho autoritu. Členem tohoto komisariátu se může stát jen Guardsman.

Feral Warrior: Válečník pocházející z jedné z mnoha barbarských planet. Může se jím stát jen Guardsman.

Legate Investigator: Vyšetřovatel, který získal zvláštní pověření od Inkvizice. Díky němu má téměř stejné pravomoci, jako Inkvizitor – i když jsou omezené jen na daný případ. Může se jím stát Adept, Arbitrator, Cleric, Guardsman nebo Imperial Psyker.

Malfian Bloodsworn: Lovec odměn pocházející z nechvalně známé Krvavé gildy, která má sídlo na planetě Malfi. Může se jím stát jen Assassin, Guardsman, Arbitrator nebo Scum.

Mechanicus Secutor: Člen Adeptus Mechanicus, který se specializuje více na boj, než na údržbu strojů. Je těžce opancéřován a vyzbrojen ničivými zbraněmi. Může se jím stát jen Tech-Priest.

Metallican Gunslinger: Pistolník pocházející z města Gunmetal City na planetě Scintilla. Jeho reflexy jsou bleskově rychlé. Dokáže postřílet mnoho protivníků dřív, než kterýkoliv z nich stačí zareagovat. Může se jím stát jen Assassin nebo Scum.

Moritat Reaper: Příslušník Moritatu, fanatického kultu rituálních zabijáků, kteří věří, že svými činy plní vůli samotného Císaře. Je to expert na používání chladných zbraní. Může se jím stát jen Assassin.

Reclaimator: Potulný sběrač šrotu, který rozprodává užitečné součástky. Někdy se však uchyluje i ke krádežím dosud funkčních zařízení, aby získal kvalitnější zboží, o které je na černém trhu zájem. Díky tomu není příliš oblíben u členů Adeptus Mechanicus. Může se jím stát jen Scum.

Sister Oblatia: Sestra Adepta Sororitas, která se rozhodla bojovat za odčinění cizích hříchů, obvykle těch, kterých se dopustili její pokrevní příbuzní nebo i vzdálení předci. Může se jí stát jen Adepta Sororitas.

Templar Calix of the Scholastia Psykana: Příslušník řádu elitních bojovníků-psykerů. V boji umí používat spoustu nejrůznějších zbraní a samozřejmě také mocné psychické síly. Může se jím stát jen Imperial Psyker.

Tyrantine Shadow Agent: V sektoru Calixis existuje podivná vesmírná anomálie známá jako Tyrant Star – černá hvězda, která se může zničehonic objevit v kterékoliv planetární soustavě. Na její planety pak sešle nějakou formu zkázy, od zemětřesení po občanskou válku. Poté zase zmizí. Proroctví říkají, že jednou způsobí zánik lidstva. Organizace Tyrantine Cabal shromažďuje o Tyrant Star všechny dostupné informace a stará se o to, aby byly utajeny před zbytkem Impéria – dokonce i před Inkvizicí. K tomu používá své tajné agenty. Agentem se může stát jen Adept, Arbitrator, Assassin, Cleric, Guardsman, Imperial Psyker nebo Scum.

Warden of the Divisio Immoralis: Člen zvláštní jednotky Adeptus Arbites, která dohlíží nad morální čistotou obyvatelstva sektoru Calixis. Potírá zločiny, kacířství a jakékoliv náznaky konspirace. Díky tomu je poměrně paranoidní. Může se jím stát jen Arbitrator.

Inquisitor's Handbook

Každá z postav si může časem vybrat ještě jakýsi dodatek. Dodatek Cybernetic Resurrection dovoluje mrtvé postavě vrátit se do hry. Existuje ve dvou verzích. První je Cyber-Rebuild, který nahradí zničené orgány a končetiny kybernetickými implantáty. Druhou je Full Resurrection, který postavu znovu sestaví z umělých tkání – vytvoří silnější a odolnější tělo, které má však několik nevýhod. Dodatek The Cult of the Red Redemption dovoluje postavě stát se členem tohoto nechvalně známého ultra-fanatického kultu. Není však přístupný pro postavu Imperial Psyker a Tech-Priest. Posledním dodatkem je Nascent Psyker, což znamená, že postava je psyker – jen to o sobě zjistila teprve nyní. Dovoluje ji ovládat minoritní psychické síly. Ani tento dodatek není pro postavu Tech-Priest a (přirozeně) ani pro Imperial Psyker.

Následující kapitoly se zabývají vybavením a zbraněmi specifickými pro určité typy oblastí. Jsou to Feral a Feudal Worlds (primitivní nástroje), Hive a Forge Worlds (technicky vyspělé nástroje), Frontier Worlds a The Void (nástroje používané na koloniích a vesmírných lodích), War Zones (nástroje používané ve válečných zónách) a The Holy Ordos (nástroje nejčastěji používané Inkvizicí). Výběr je poměrně široký a dovoluje postavu přizpůsobit přesně jejímu původu. Gamemaster má také představu o tom, jak se technologická úroveň liší mezi jednotlivými planetami.

Závěrečné kapitoly se zabývají vírou, potíráním kacířství, svatými osobnostmi a slavnými artefakty sektoru Calixis. Dále obsahují popis několika významných kultů, spoustu nových schopností pro postavy a také pravidla pro vytváření falešných identit, získávání kontaktů (což je pro agenty Inkvizice docela důležitá věc) a pro vlastnoruční výrobu předmětů.

Inquisitor's Handbook

Kniha má 256 stran (pevné desky) a je celá barevná. Design stránek je stejný, jako v základní knize Dark Heresy. Ilustrace postav jsou tvořeny černobílými obrázky převzatými ze starších materiálů, což je trochu škoda – nevypadají zdaleka tak dobře, jako ty barevné z pozdějších sourcebooků. Nové typy postav jsou někdy až příliš specializované na jednu činnost nebo je jejich původ omezen jen na určitou planetu, což může být trochu svazující. Některé z nich jsou také s příchodem nových sourcebooků (Ascension, Blood of Martyrs, Daemon Hunter) poněkud nezajímavé a navíc nadbytečné. Například Black Priest of Maccabeus a Arch Exorcist nebo Moritat Reaper a Death Cult Assassin jsou si stylově velmi podobní. Sestry Adepta Sororitas jsou lépe vyřešeny v Blood of Martyrs a fungují tak jako alternativa k pravidlům, která jsou uvedena zde. Od knihy, která má být „příručkou Inkvizitora“ bych také čekal o něco víc – velkou část obsahu zabírá vlastně jen seznam předmětů, který s Inkvizicí ani nemá nic společného.

Hodnocení: 70 %


Úvod | Projekt Void © 2009-2022
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0106 vteřin