Mishima Sourcebook

2.7.11 - Gediman - Komentáře (3)
Dalším v pořadí je sourcebook Mishima: Death before Dishonor, který se zabývá touto korporací a jako obvykle přináší pravidla, jak hrát jejího člena.
Kniha


Hráč sestavuje svoji mishimskou postavu víceméně stejně, jako v základní knize. Větší roli tu ale hraje společenské postavení. Na úrovni 0-3 je postava pouhým běžným civilistou. Na úrovni 4-5 je postava příslušníkem gildy. Na úrovni 6-8 postava patří do samurajské třídy. Na úrovni 9 se jedná o urozeného občana. A na úrovni 10 je postava příslušníkem nejvyšší šlechty. Určené společenské postavení může být změněno jen nadřízeným lordem, kterému postava slouží. Za dobrou službu a hrdinské činy ji lord může povýšit do prestižnější vrstvy, naopak pokud provede nějaký zločin nebo se bude chovat jinak nečestně, lord ji může veškeré výsady a pravomoci zase vzít. Hráč má na výběr z následujících kariér.

Samuraj: Postava může být urozeným příslušníkem mishimské armády. Požaduje společenské postavení 6 a více.

Urozený občan: Postava může pocházet ze vznešené a mocné rodiny a zastávat tak vysoké civilní a vojenské funkce, například může být důstojníkem Samurajů nebo se může podílet na korporační politice. Požaduje společenské postavení 9 a více.

Běžný občan: Postava může být řadovým chudým civilistou, který vykonává jen ty nejzákladnější a nejtěžší práce. Požaduje společenské postavení 3 a méně.

Člen gildy: Postava může být bohatým a relativně vlivným civilistou, zaměstnancem jedné z mnoha mishimským firem. Požaduje společenské postavení 4 až 5.

Ashigaru: Postava může být základním řadovým bojovníkem mishimské armády. Požaduje společenské postavení 5 a méně.

Člen triády: Postava může být členem mafie. Ačkoliv jsou triády ilegální, někteří vlivní lordi je používají na špinavou práci. Požaduje společenské postavení 5 a méně.

Mistr bojových umění: Postava může studovat na jedné z mnoha škol bojových umění. Nepožaduje žádnou úroveň společenského postavení.

Ronin: Postava může být Samurajem, který nějakým způsobem přišel o svého pána. Nyní může být žoldnéřem, bezpečnostním důstojníkem nebo třeba i banditou. Požaduje společenské postavení 6 a více.

Lovec démonů: Mishima se od Bratrstva dosti izoluje a tudíž se nemůže příliš spoléhat na jeho pomoc v boji proti Temnotě. Proto má své vlastní prostředky – tajemné a mystické Lovce démonů. Tato kariéra nepožaduje žádnou úroveň společenského postavení, ale postava nesmí být nijak ovlivněna Temnotou. Jakmile se jednou stane Lovcem démonů, už nemůže nikdy změnit kariéru. Pokud v kariéře postava neuspěje, je stažena z aktivní služby a místo toho vykonává funkci obchodníka zastupujícího zájmy Lovců.

Chodec stínů: Chodci stínů jsou obávaní ninjové, kteří se nezodpovídají nikomu, ale jejich oddanost Mishimě je pevná. Kariéra nepožaduje žádnou úroveň společenského postavení, Chodcem stínů se ale postava může stát jen tak, že je jimi v dětství vybrána. Jakmile se jednou stane Chodcem stínů, už nemůže nikdy změnit kariéru. Kvůli jejich temné minulosti mohou Chodci stínů používat Biotechnologické dary Temné legie popsané v Algerothově sourcebooku – a také jsou ovlivňováni stigmaty a degenerací.

Samurai


Novinkou jsou mystické síly Ki, které postavě propůjčují nejrůznější zvláštní schopnosti. Síly Ki může postava získat v průběhu svého vytváření, a nebo se je může naučit ve školách bojových umění, přičemž každá škola nabízí výuku jen některých z nich. Ki se dělí na dva typy: Schopnosti a Techniky. Schopnosti jsou neustále aktivované (např. odolnost proti ledu a ohni) nebo se sami aktivují v příhodný okamžik (např. noční vidění), Techniky se naproti tomu používají jako běžné dovednosti.

Na výběr je z několika škol. Každá škola má určité požadavky na přijetí. Těmi je buď minimální hodnota atributu síly vůle, úroveň společenského postavení, specifická kariéra nebo jejich kombinace.

Blademaster: Škola bojových umění pro samuraje. Do této školy mohou jen Samurajové s určitou sílou vůle.

Celestial Path: Škola vyučující sebekontrolu a pacifismus, násilí dovoluje jen v případě sebeobrany. Do této školy mohou postavy se společenským postavením 5 a méně a s určitou sílou vůle.

Dark Mystic: Škola ovládaná kacíři Temné legie. Nevyučuje síly Ki, postava se místo toho může naučit kouzla Temné symetrie. Nejsou tu žádné požadavky přijetí.

Deathbringer: Škola vyučující umění infiltrace a tichého zabíjení. Do této školy mohou jen Chodci stínů s určitou sílou vůle.

Demon Hunter: Škola vyučující budoucí Lovce démonů, jak nejlépe bojovat proti Temné legii. Do této školy mohou jen Lovci démonů, kteří jsou sem automaticky přijati.

Dragon Boxer: Škola řízená triádou, která vyučuje umění zápasu holými pěstmi. Jejím rivalem je škola Storm Warrior. Do této školy mohou postavy se společenským postavením 5 a méně a s určitou sílou vůle.

Gray Mystic: Škola zabývající se hlubším poznáním sil Ki. Do školy mohou vstoupit jen postavy s určitou sílou vůle.

Hunting Tiger: Škola vyučující umění rychlého a nenápadného přesunu a nečekaného útoku. Do školy mohou vstoupit jen postavy s určitou sílou vůle.

Storm Warrior: Škola vyučující tvrdou a nelítostnou formou boje, její stoupenci jsou velmi brutální válečníci. Jejím rivalem je škola Dragon Boxer. Do školy mohou vstoupit jen postavy s určitou sílou vůle.

Tattooed Man: Škola vyučující umění vraždy nejrůznějšími zbraněmi. Stoupenci jsou známí psychoaktivním tetováním, které je viditelné jen v okamžiku zabití oběti. Do této školy mohou jen členové mafiánských triád s určitou sílou vůle.

White Mystic: Škola založená bývalými příslušníky Bratrstva. Nevyučuje síly Ki, postava se místo toho může naučit kouzla Umění. Do této školy mohou jen postavy s určitou sílou vůle.

Hatamoto


Kniha přináší také několik nových dovedností přístupných jen občanovi Mishimy, a dále samozřejmě brnění, zbraně a vybavení. Obzvláště brnění stojí za zmínku, protože Mishima je pověstná výrobou mohutných energozbrojí. Na výběr je základní model (s výškou přes dva metry a hmotností téměř půl tuny) a ultra-moderní Shoa Ace, přístupný jen největším hrdinům. Mishimští bojovníci mají také k dispozici kybernetické implantáty, i když nejsou zdaleka tak technicky pokročilé, jako ty vyráběné Kybertronikem.

Mishima je nechvalně známá masovou výrobou nekvalitního zboží, zbraní nevyjímaje. Nicméně samurajové a urození lordi jsou ochotni investovat do té nejlepší a nejkvalitnější výzbroje. Mezi tyto zbraně patří například katany vyráběné společností Mushashi, které jsou jedněmi z nejlepších chladných zbraní Sluneční soustavy. Navíc jsou obdařeny mystickou mocí – která se zvolí náhodně, hodem kostkou. Na výběr je z dvaceti možností (např. bonus proti stoupencům Temnoty, vyšší odolnost proti kouzlům a nebo třeba uvězněná duše minulého majitele), přičemž meč může mít i více vlastností, ovšem jeho cena pak závratně stoupá.

Meka


Je tu také několik dopravních prostředků: vznášedlo, ponorka a dvě kráčedla. Prvním je Meka, de facto zvětšená verze energozbroje. Druhým je mocný Tatsu Gigamek, kovový obr s posádkou 8 mužů a hmotností 100 tun, vyzbrojený mnoha střelnými i chladnými zbraněmi. V popisu jeho výzbroje je dokonce zmíněna i možnost instalace taktických řízených střel s plochou dráhou letu.

Jako v předchozím případě, i zde je popis korporace víceméně rovnoměrně rozložen do celé knihy. Jsou tu informace o historii, politice, zákonech a ozbrojených silách. Popis území se podrobně věnuje domovskému Merkuru (včetně hlavního města Longshore) i državám na ostatních planetách. A na úplném závěru knihy je tu příkladové dobrodružství Hard Times in Undercity.

Bitva


Kniha má opět 80 stran (měkké desky) a je černobílá. K recenzi jsem tedy znovu přidal nějaké obrázky z jiných zdrojů; všechny (až na Meka) jsou opět od Paula Bonnera. Osobně bych řekl, že Mishima je z korporací asi nejzajímavější, protože v sobě kombinuje pokročilou technologii i nadpřirozenou mystiku a to vše navíc ve starojaponské kultuře. Pokud v RPG hrách máte rádi bojová umění s tradičními asijskými chladnými zbraněmi, bojovníky v mohutných energobrněních, kouzly obdařené moudré mnichy, kybernetické implantáty nebo obří mechy obtěžkané výzbrojí, pak mishimský sourcebook je přesně pro vás.

Hodnocení: 70 %


Úvod | Projekt Void © 2009-2022
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.081 vteřin