Mutant Chronicles RPG

14.5.11 - Gediman - Komentáře (3)
Tentokrát jsem se rozhodl napsat o RPG z mého dalšího oblíbeného světa: Mutant Chronicles. Právě tato hra stála u jeho vzniku… tedy, ne přesně, protože MC RPG předcházelo ještě několik RPG her ze světů vývojově starších.
Mutant Chronicles je dílem švédské společnosti Target Games, která byla dobře známá také hrami Drakar och Demoner nebo Kult. Vyšla roku 1993, dnes se však již dávno netiskne. V Čechách se nikdy nevydávala ani neprodávala, takže ji mnozí hráči pravděpodobně neznají. Svět Mutant Chronicles však mohou znát z karetní hry Doomtrooper a wargamingové hry Warzone, kterým se tu v devadesátých letech naopak velmi dobře dařilo. I tyto hry však již byly skončeny.

Kniha


Mutant Chronicles je RPG zasazené do sci-fantasy světa vzdálené budoucnosti, kdy lidstvo kolonizovalo Sluneční soustavu, avšak na nově objevené planetě probudilo síly Temnoty, které způsobily jeho velký technologický pád a rozpoutaly dvě obrovské války. Hráči hrají za žoldnéře, kteří pro vládnoucí megakorporace vykonávají nejrůznější práci, od konkurenčních sabotáží a špionáží až po samotný boj proti temným silám. Stylově se svět řadí mezi diesel-punk, místy s prvky cyber-punku a hororu.

První část knihy je věnována fluffu, tedy informacím o světě Mutant Chronicles. Celá jedna kapitola pojednává o Luně, měsíci Země, kde leží gigantické Luna City. Toto město reprezentuje jakýsi průměr lidstva, takže hráč dostane perfektní přehled o tom, jak to v tomto světě vlastně chodí. Následující kapitoly se věnují hlavním lidským frakcím, tedy megakorporacím, Kartelu a Bratrstvu. Megakorporací je pět. První je Kapitol, korporace vzešlá z USA. Je největší, vlastní nejvíce firem. Je to mediální velmoc a de facto druhá nejmocnější lidská organizace ve Sluneční soustavě. Jejím domovským světem je pouštní Mars. Druhý je Bauhaus, korporace vzešlá z kontinentální Evropy (hlavně Ruska, Německa, Itálie a Francie). Je nejbohatší a vyrábí ty nejkvalitnější výrobky. Své sídlo má na džunglemi pokryté Venuši. Třetí je Mishima, korporace vzešlá z Japonska a dalších asijských zemí. Její výrobky jsou pověstné svoji nízkou kvalitou, ale jsou velmi levné. Dokáže ale vyrábět i relativně pokročilou elektroniku. Je nejlidnatější a její domovinou je Merkur, kde obývá jeho rozsáhlá podzemí. Čtvrtý je Imperiál, korporace vzešlá z britského Commonwealthu. Je malá, neovládá žádnou planetu – její centrum je na asteroidu Victoria. Je však velmi agresivní co se týče dobývání nového území. Poslední korporací je Kybertronik, který vznikl teprve nedávno a za záhadných okolností. Je nejmenší, ale technologicky nejvyspělejší. Mnozí mu ale nedůvěřují. Kartel je mírová organizace, kterou založily korporace, aby její pomocí řešily vzájemné problémy. Dala by se tedy přirovnat k OSN. Má vlastní armádu složenou z Doomtrooperů, nejlepších vojáků, jaké lidstvo kdy mělo. Bratrstvo je v podstatě nejmocnější lidská organizace. Je to všudypřítomná kvazi-křesťanská církev, která brání lidstvo před Temnotou a jejíž členové ovládají mystické síly Umění.

Hráči mohou dát svým postavám příslušnost v jedné z těchto organizací, ačkoliv u korporací to nepřinese žádné zvláštní výhody. Pokud však jako příslušnost určí Kartel, pak si jako povolání mohou zvolit Doomtroopera. V případě Bratrstva mohou hrát za Inkvizitora, Mystika nebo Učedníka (ze kterého se může stát Inkvizitor nebo Mystik dodatečně) a ovládat tak kouzla Umění. Pokud se však rozhodnou pro Bratrstvo, pak jejich postava není žoldnéř, ale plnohodnotný člen Bratrstva, který z něj nemůže odejít (alespoň ne nepotrestán). Může sice doprovázet tým žoldnéřů, ale jeho primárním posláním není finanční zisk – místo toho je to boj proti Temnotě.

Imperial Blood Beret


Další kapitoly se zabývají silami Temné legie. Temná legie je armáda složená z nemrtvých, mutantů, umělých bytostí, démonů a kacířů. Své sídlo má na desáté planetě Sluneční soustavy, Neru (ano, tehdy se ještě Pluto považoval za planetu), odkud vede útoky proti lidstvu s cílem zlomit ho a zkorumpovat. Temné legii vládne pětice Temných apoštolů, mocných nadpřirozených bytostí. Algeroth je vládce války, jeho armády jsou největší a nejlépe vyzbrojené. Ilian je vládkyně Prázdnoty a mystických sil Temné symetrie. Její armády nejsou tak velké, ale vyvažují to svoji mocnou magií. Semai je vládce zášti a korupce, jeho posláním je rozvracet lidstvo zevnitř. Jeho síly jsou zaměřeny na infiltrátory, sabotéry a atentátníky. Na své straně má nejvíce kacířů – lidí, kteří vstoupili do služeb Temnoty. Muawijhe je vládce šílenství. Jeho cílem je terorizovat lidstvo. Pracuje podobně jako Semai, ale své operace nijak nemaskuje. Naopak chce, aby oběti dobře věděly, kdo na ně udeřil. Jeho tahy jsou nepředvídatelné. Posledním Temným apoštolem je Demnogonis, vládce chorob a rozkladu. Mezi lidstvo šíří smrtící viry a bakterie, mnohé z nich dokáží mrtvé obživit jako bojové zombie. Prosperuje všude tam, kde se daří nemocem a nečistotě.

Hráč má možnost určit, že jeho postava je kacíř sloužící Temné legii, pokud mu to ovšem gamemaster dovolí. Ne vždy se totiž tyto postavy hodí pro určitá dobrodružství, už proto, že jejich cílem je v podstatě lidstvu škodit na každém kroku. Postava-kacíř má svého Učitele (NPC postava ovládaná gamemasterem), který ji tajně posílá nové úkoly a odměňuje ji za vykonanou práci. Kacíř má možnost ovládat Temnou symetrii, mystickou sílu Temnoty (obecná kouzla a kouzla toho Temného apoštola, kterému slouží). Za každý dobře splněný úkol kacíř postoupí v žebříčku výše a stane se tak mocnějším a vlivnějším. Pokud dosáhne desáté úrovně, stane se z něj koruptor, který sám verbuje a zaměstnává nové kacíře. Ovšem život kacíře není příliš jednoduchý, neboť po něm neustále pátrá Inkvizice Bratrstva. Kdykoliv kacíř postoupí o úroveň výše nebo sešle nějaké kouzlo, gamemaster hodí kostkou proti jeho aktuální úrovni. Pokud hodí méně, Inkvizice se o kacířově činu dozvěděla skrze prorockou vizi a vyslala za ním oddíl Inkvizitorů. Stejný hod se provede kdykoliv se kacíř dostane do vzdálenosti 50 metrů od Inkvizitora. Ten jeho přítomnost totiž dokáže také vycítit.

Dark Legion Necromutant


Druhá část knihy se zabývá pravidly, nejprve tvorbou postavy. Ta se skládá z několika kroků. V prvním se stanoví atributy: Strength (síla), Physique (odolnost), Coordination (postřeh a obratnost), Intelligence (inteligence), Mental Strength (síla vůle) a Personality (charisma). Z těchto atributů se později vypočítávají i bojové hodnoty. Těmi jsou pohyb, útočný bonus, počet akcí v kole, obranný bonus, bonus za vnímavost a body životů (které jsou rozděleny mezi zásahové zóny hlavu, paže, hruď, břicho a nohy). V druhém kroku se určí společenská úroveň. Hráč jednoduše hodí desetistěnnou kostkou. Čím vyšší číslo, tím lépe si vede. Takže jednička znamená bezdomovec, desítka potom boháč s kontakty ve vedení korporací. Tato úroveň stanovuje, kolik peněz a jaký majetek bude postava mít na začátku hry. Společenskou úroveň je možné zvýšit snížením Personality nebo Physique, avšak maximálně do osmičky.

Ve třetím kroku se hodem kostkou určí různé události, které postava zažila v dospívání (respektive do 16 let, což je minimální věk postavy na začátku hry). Tyto události mohou pozitivně i negativně ovlivnit její atributy, společenskou úroveň a podobně. Ve čtvrtém kroku se postavě vybere její minulé zaměstnání. Minulost postavy však není zcela v rukou hráče, určuje se totiž částečně náhodně. Hráč si sice vybere jedno zaměstnání, jehož podmínky postava splňuje, ale poté si hodí kostkou proti Intelligence nebo Personality. Pokud neuspěje, postava byla místo toho nezaměstnaná po dva roky a její atributy jsou modifikovány. Hráč si může znovu vybrat zaměstnání a znovu hodit. Toto může zopakovat kolikrát chce, ale každé opakování zvyšuje věk jeho postavy o dva roky.

Mishima Hatamoto


Výběr zaměstnání je z těchto okruhů: armáda/policie (řadový voják a důstojník), média (nezávislý novinář a reportér), věda/výroba (tovární technik a vědec), bezpečnost/vyšetřování, administrativa/ekonomika/právo a dále ještě kriminálník, student a běžný občan. Student je zvláštní „povolání“, které se skládá ze čtyř podtypů: vojenská akademie (dovoluje vzít si povolání důstojník), mediální fakulta (dovoluje vzít si povolání reportér), technická univerzita (dovoluje vzít si povolání vědec) a obchodní škola (dovoluje vzít si povolání administrativa/ekonomika/právo).

Postava má k dispozici 32 dovedností rozdělených do šesti kategorií (zápasnické, střelecké, komunikační, pohybové a technické po pěti a dvě speciální). Použití dovednosti se povede, pokud si úspěšně hodí proti příslušnému atributu. Na tyto hody se používá dvacetistěnná kostka. V krátkém článku je také popsána možnost vymýšlet si své vlastní dovednosti, pokud to hráči a gamemaster uznají za nutné.

Bitva


Boj probíhá na čtverečkované mapě a je vhodné k němu použít figurky. Postava má na výběr ze čtyř typů akcí: pohyb, útok, obrana a speciální akce. Začíná ten, kdo vyhraje hod na iniciativu (hod desetistěnnou kostkou zvýšený o Coordination). Samozřejmě hráč se může rozhodnout, že bude jednat až jako poslední. Eventuálně si své akce může ušetřit a použít je jako reakci na někoho jiného, avšak maximálně do konce kola. Ušetřené akce nelze přenést do dalších kol. Postava může provést mnoho různých výpadů a speciálních pohybů. Do boje lze také zapojit vozidla i letouny (ačkoliv je jich tu popsaných jen pár), je tu proto přítomna i tabulka efektů, které mohou nastat po jejich zásahu či zničení. Co se týče protivníků, jsou tu popsáni pouze stoupenci Temné legie, což je trochu omezující. I když samozřejmě pro gamemastera není problém vytvořit i protivníky z řad korporačních vojáků.

Ve zbývajících kapitolách jsou seznamy kouzel Umění a Temné symetrie, střelných zbraní všech korporací a Bratrstva (těm je věnováno nejvíce místa), chladných zbraní, brnění a dalšího nutného vybavení. Jsou tu i nějaké civilní dopravní prostředky, avšak bez jakýchkoliv statistik (na jejich přesném použití v boji by se muselo domluvit s gamemasterem). Každý koupitelný předmět má svoji úroveň dostupnosti. Úroveň A znamená, že lze sehnat v každém obchodě. Úroveň B znamená, že lze sehnat jen ve specializovaném obchodě. Úroveň C znamená, že lze sehnat pouze pokud má postava příslušné povolení. Úroveň D znamená, že předmět lze sehnat jen na černém trhu. Úroveň E je vyhrazena pro předměty, které se velmi špatně shání (například proto, že se již dávno nevyrábí). Poslední úroveň F je pro předměty, které lze získat pouze díky kontaktům s vlivnými představiteli korporací. Sem patří třeba experimentální zbraně.

Bitva


Kniha má 204 stran, vazba je měkká. Velká většina stránek je černobílých; obrázky na nich díky tomu vypadají tak trochu noirově, což se k MC vlastně i hodí. Barevných stránek je sice málo, jsou ale věnovány převážně ilustracím. Až na pár výjimek je jejich autorem skvělý Paul Bonner, který jimi prostě Mutant Chronicles vdechnul duši a navíc jeho malby vždy sloužily jako hlavní propagační nástroj a lákadlo (například já bych se o MC nebýt Bonnera ani nedozvěděl :)). Některé z jeho ilustrací jsem tedy také přidal k tomuto článku. Teď ale k designu knihy. Grafika stránek je jen jednoduchá, což by nevadilo, ale rozvržení textu není moc dobře zvládnuto. Text je místy nepřehledný, protože se do něj mísí obrázky (většinou poměrně zbytečné náčrtky tužkou představující nejspíše různé designové návrhy z doby vývoje hry) a také krátké povídky. Jsou tu používány i boční sloupky (texty na okrajích stránek), které však nemám příliš rád, protože odstavec takto zúžený na přehlednosti moc nepřidává. Celkově vzato je Mutant Chronicles mírně nadprůměrná hra, kterou na jednu stranu kazí skromnější provedení a nepřehlednost a na stranu druhou ji hodně prospívá neokoukaný svět (a to i na dnešní poměry) a Bonnerovy ilustrace. Pro Mutant Chronicles mám ale osobně slabost v podstatě již od dětství a tak hodnotím vysoko.

Hodnocení: 80 %


Úvod | Projekt Void © 2009-2023
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0093 vteřin