Občanská válka

19.11.23 - Gediman - Komentáře (0)
Tentokrát byl gamemasterem opět Lord Eliphas. Hry se účastnil OnGe s postavou půlčického zápasníka Bramba Pytlíka, Zmok s postavou kouzelníka Zyrglonixe z Bílých říší a já s postavou felirského infiltrátora Khamkiura.
Zápletka
Rok: 686-XIII (tři měsíce po misi „Mezi rouhači a fanatiky“)

Půlčík Brambo Pytlík a felir Khamkiur pobývali na tabule Černé říše Onyxhold, kde se k nim přidal kouzelník Zyrglonix, člověk Bílých říší. Trojici zde kontaktoval trpaslík, velvyslanec trpaslického městského státu Ur-Verak na tabule Askeria. Tabula nespadá pod vládu žádné říše, nachází se na ní několik nezávislých městských států. V tom jeho aktuálně probíhá občanská válka. Do té doby tu byla diarchie, vládli tu společně dva bratři-králové, Sargon a Namtar, ale nedávno došlo k nájezdu temných pirátů. Nájezd byl sice odražen, ale mladší Namtar prohlásil, že útok byl trest od bohů za to, že starší Sargon se začal stýkat s bezvěrci. To vyvolalo válku. Žoldnéři mají za úkol válku zastavit tím, že zpacifikují krále Namtara. Sekundárním úkolem je udržet naživu krále Sargona.

Khamkiur kontaktoval svého známého šéfa gangu Grey Eye, Xaina Kerrioma, aby od něj získal informace špionů, kde přesně se nachází král Namtar. Xain souhlasil, že mu informaci dá, ale výměnou požadoval nejdříve dopravit orkského špeha do tamního chrámu. Khamkiur souhlasil. Brambo kontaktoval své známé trubadúry, aby mu sdělili více informací o té občanské válce. Neměl ale dost peněz, a tak mu Khamkiur přispěl. Trubadúři sdělili, že síly obou frakcí jsou vyrovnané. Na tabule se prý vyskytuje ještě jedna frakce, která významně pomohla v boji proti temným pirátům a stojí na straně Sargona.

Mise
Žoldnéři se nalodili na éterickou loď. Plavba trvala 25 dní. Během té doby Khamkiur prohledával loď a hledal nějaké peníze, které by šlo ukrást. Vyhlédl si jednoho obchodníka a zjistil, kde je jeho kajuta. Obchodník často chodil do palubní herny, kde se oddával hazardu. Khamkiur se snažil odemknout jeho kajutu paklíčem. To se povedlo, ale zámek byl při tom zničen. Khamkiur kajutu prohledal a našel malý trezor. Ten otevřel páčidlem, na druhý pokus. Uvnitř bylo 2000 peněz, tak je vzal. Akorát do kajuty ale vcházel obchodník. Khamkiur se rychle schoval pod postel. Obchodník byl opilý, lehl si do postele a usnul. Khamkiur tedy rychle utekl. Druhý den začal kapitán lodi vyšetřovat poškození zámku a ztrátu peněz. Vyšetřování bylo ale ukončeno, když vyšlo najevo, že obchodník byl opilý a mnoho peněz ten večer prohrál.

Další noc z chodby vycházel hlasitý rámus. Žoldnéři vyběhli z kajut. V chodbě byla nějaká osoba, která bojovala s něčím hrozivým. Brambo tam posvítil. Byl to jakýsi canir bojující s Fantomem, astrální bytostí Temnoty. Fantom nepřestával útočit. Zyrglonix seslal zpomalení času, Khamkiur na něj vystřelil z luku a Brambo se na něj vrhl svým adamantiovým bičem a trochu ho zranil. Zyrglonix následně seslal implozi a Fantoma poranil těžce, ale nezastavil ho. Fantom nyní zaútočil na něj. Khamkiur pokračoval ve střelbě z luku, ale šípy nebyly moc účinné. Brambo nakonec zaútočil svým vorpálovým žihadlem a Fantoma probodl. Ten zmizel v temném oblaku.

Na místo zrovna přiběhl kapitán a palubní stráže. Khamkiur mu ohlásil, že ten canir byl napaden záhadným protivníkem. Stráže začaly prohledávat celou loď. Khamkiur se canira zeptal, kdo vlastně je, ale v tu chvíli si on a Brambo rychle uvědomili, že ho znají. Byl to canir, kterého potkali v minulé misi – byl zajatcem sekty Fateguard. Čtveřice se sešla v kajutě Zyrglonixe, kde jim canir řekl více. Byl rád, že na ně narazil. Slyšel, že se nalodili, tak se chtěl ujistit, že to jsou opravdu ti dva žoldnéři, které zná. Vyslala ho sekta Soulless Daggerbound. Vysvětlil, že za občanskou válku může nejspíš právě ona. Vyšla z izolace na tabule Narhanix a přišla na tabulu Askeria, kde se spojila s králem Sargonem. Ten ji umožnil, aby se ve městě usadila. Soulless Daggerbound tedy bojovala i po jeho boku, když na město zaútočili temní piráti. Jenže díky svým zvláštním praktikám je sekta považována za bezvěrce, a proto král Namtar vyhlásil boj. Soulless Daggerbound tedy Sargonovi řekla o dvou schopných žoldnéřích, kteří by mohli pomoct. A tak je tedy král najal. O Fantomovi ale canir nic nevěděl, snažil se před ním utéct. Stráže na palubě nenašly nic podezřelého.

Po zbytek plavby se už nic zvláštního nestalo. Loď dorazila do přístavu. Žoldnéři orkského špeha zavřeli do krabice a naložili na vozík. Canir šel podat hlášení své sektě. Město bylo částečně poničené a na některých místech hořelo. Pro žoldnéře přišel kapitán gardy krále Sargona. Řekli mu, že v krabici jsou zásoby, jako munice a jídlo. Kapitán jim popsal cestu do paláce a řekl jim, aby se nezapojovali do bojů. Pak odešel pryč. Khamkiur se převlékl za obchodníka. Žoldnéři pak hledali někoho, kdo ví, kde se nachází místní chrám. Potkali trpaslické ženy, které lynčovaly jednoho člověka a canira, evidentně členy sekty. Obviňovaly je z vraždění dětí. Žoldnéři s nimi chtěli vyjednávat, ale nebyli úspěšní. Jen přilákali pozornost další skupiny trpaslic. Khamkiur jim řekl, že je pouhý obchodník a že veze zásoby do chrámu. Brambo je nakonec přesvědčil. Trpaslice jim ukázaly cestu a řekly jim, aby cestou ukamenovali všechny bezvěrce.

Žoldnéři dorazili k chrámu, cestou se vyhýbali barikádám a zuřícím davům. Chrám byl poničen také. Byl na něm symbol Anrugezské církve. Kněz jim ale řekl, že si nic neobjednal. Khamkiur vysvětlil, že objednávku udělal král (neřekl ale jaký, protože nevěděl, komu je chrám loajální) a že vše je již zaplacené. Kněz je tedy pustil dovnitř. Brambo se kněze zeptal, jak může Anrugezské církvi pomoci (sám byl jejím stoupencem), ale ten neměl žádný konkrétní požadavek. Když kněz odešel, žoldnéři krabici otevřeli a vypustili orkského špiona. Špion jim na oplátku řekl, aby se vrátili do přístavu, kde na ně již čeká informátor s požadovanými informacemi. Dal jim jeho popis. Žoldnéři se tedy vrátili do přístavu. Cestou viděli další boje mezi civilisty a městskou gardou. Všemu se snažili vyhnout.

Dorazili do přístavního tržiště a hledali informátora. Našli ho. Ten jim řekl, že Namtar se zdržuje ve svém sídle na druhé straně města. Je dobře opevněné. Pravidelně vysílá davy civilistů, aby dělaly chaos. Je tam s ním i elfský velekněz Sìdrail, který je jeho osobním poradcem ve věcech víry. Přišel k němu již před nějakým časem. Žoldnéři nejdříve vyrazili do paláce krále Sargona, který byl poblíž. Král je přivítal. Byla tu i skupina lidí a canirů, včetně toho, kterého žoldnéři zachránili na lodi. Byli to všechno členové sekty Soulless Daggerbound. Sám král si nechal vyrobit rituální dýku a podstoupil její rituál. Řekl, že sekta byla dobrým pomocníkem v boji proti temným pirátům. Bojovala se sebevražedným nasazením. Khamkiur se ho zeptal na bližší informace o těch pirátech. Prý s sebou měli hrozivé bytosti Temnoty, jinak ale vypadali jako obyčejní piráti. Král řekl, že ambasáda sekty Soulless Daggerbound je obléhána rozbouřeným davem. Nemohl uvolnit gardu, problém tedy museli vyřešit žoldnéři – pokud možno bez násilí, protože jinak to Namtar použije ve své propagandě proti němu. Žoldnéři chtěli vědět, co mají udělat s Namtarem. Král řekl, že je to stále jeho bratr, takže bude rád, když bude žít. Canir žoldnéřům poradil, jak se k ambasádě dostat.

Žoldnéři tam vyrazili a cestou se opět vyhýbali bojům. Ambasáda byla zrekonstruovaná budova, dříve nejspíš skladiště. Skupina 40 civilistů na ni útočila kameny a zápalnými lahvemi. Zyrglonix hodlal otevřít časovou bránu do jeden den vzdálené budoucnosti a civilisty do ní vehnat. Žoldnéři souhlasili. Brambo chtěl přilákat jejich pozornost, ale upoutal jen deset z nich. Zaútočili na něj kamením, ale Brambo k nim vyrazil na boj zblízka. Khamkiur lukem zastřelil jednoho dalšího civilistu, aby upoutal pozornost i zbylé skupiny. Fungovalo to. Zyrglonix otevřel bránu. Brambo se rozmáchl dřevcovým zemětřesným kladivem a deset civilistů odhodil do brány. Pak se vrhl na tu větší skupinu. Khamkiur se schoval, aby se vyhnul boji. Nechtěl totiž zabíjet další. Zyrglonix seslal proud magnetického pole a civilistům odhodil jejich měšce s mincemi a další kovové předměty. Civilisté byli chvíli zmateni, ale pak se rozzuřili a vrhli se na něj. Brambo na ně udeřil kladivem, ale nepovedlo se mu je odhodit. Khamkiur na civilisty také zaútočil, aby ochránil Zyrglonixe. Když byli všichni tři žoldnéři u sebe, Zyrglonix zpomalil čas. Brambo se znovu snažil odhodit civilisty kladivem do brány, ale marně. Khamkiur na ně tedy zaútočil pěstmi a měl větší štěstí. Když byli všichni zahnáni do budoucnosti, žoldnéři za nimi hodili ještě mrtvého civilistu, aby se zbavili důkazů. Zyrglonix si vzal peníze, které tu po civilistech zůstaly. Moc jich nebylo.

Po chvíli z ambasády vyběhli lidé a canirové. Byli rádi, že útok byl zastaven. Žoldnéři vešli dovnitř a odpočinuli si tu. Rada starších, která nyní sektu vedla, netušila, o co Namtarovi jde. Nelíbilo se jí obvinění, že jsou to „vrazi dětí“. Sdělila, že děti ve městě skutečně mizí, a že Namtar to použil ve své propagandě proti sektě. Sekta vyslala vlastního agenta, aby mizení dětí vyšetřil, ale zmizel poblíž palírny. Žoldnéři se tam tedy vydali. Byla vydrancovaná a vyhořelá. Khamkiur se vplížil dovnitř, zatímco Zyrglonix odfázoval a jako nehmotný a neviditelný vešel dovnitř také. Prohledávali celou budovu, ale nikdo tam nebyl. Khamkiur našel hromadu suti, která byla podezřele navršená na jedné hromadě. Pod ní byla mrtvola člověka, měla podříznutý krk. Podle popisu to byl onen agent sekty. Měl u sebe i rituální dýku. Žoldnéři ji vzali a vrátili se do ambasády.

Sdělili, že našli agenta mrtvého. Díky jeho dýce bylo ale možné provést rituál a vstoupit do ní. Jeden člen sekty přemluvil žoldnéře, aby podstoupili rituál s ním. Všichni čtyři se tedy řízli dýkou a upadli do bezvědomí. Ocitli se v levitujícím paláci, kde se nacházela mysl onoho agenta. Byl rozzuřený a poslal na ně oživlé sochy. Jeho kolega ale řekl, že žoldnéři ho nezabili. Našli ho mrtvého. Agent tedy zastavil útok a uklidnil se. Jeho mysl byla mírně zamlžená. Řekl, že v palírně našel vchod do podzemí, ale hned potom ho někdo zabil. Řekl, kde ten vchod mohou najít. Žoldnéři a člen sekty se potom probudili zpátky ve svých tělech.

Žoldnéři se vrátili do palírny a našli ten vchod. Vstoupili do podzemních prostor, kde spatřili skupinu jedenácti osob kolem ohniště. Nebyli to trpaslíci. Zyrglonix se snažil seslat kouzlo na odfázování, ale selhalo a vymazalo se mu z paměti. Tím také upoutal pozornost nepřátel. Byli to elfové. Tasili luky a spustili střelbu na Zyrglonixe. Brambo šípům ale skočil do cesty a vykryl je svým kladivem. Khamkiur též začal střílet z luku. Zyrglonix zpomalil čas, došlo ke krátkému boji. Brambo na elfy provedl dva útoky, ten druhý je snadno zmasakroval. Zůstal jen jejich vůdce. Zyrglonix seslal proud hlíny, která elfa zavalila. Boj skončil. Žoldnéři prohledali okolí. Všimli si, že v ohništi jsou spálená těla trpaslických dětí. Brambo prohledal mrtvolu vůdce a našel lístek se zprávou, ve které kdosi požadoval další oběti, aby plán mohl být splněn. Khamkiur si všiml, že mrtvoly elfů mají černé oči. Byli to tedy Zatemnělí, stoupenci Temného boha Eclipsotha. Žoldnéři vzali zprávu a také hlavu vůdce jako důkaz a vydali se do paláce za králem.

Když dorazili, královská garda akorát zatýkala civilisty a vynášela ven raněné. Kapitán gardy sdělil, že na palác zaútočil dav civilistů a zabil krále. Žoldnéři mu předali důkazy, protože tu byl nejvýše postaveným zástupcem vlády. Kapitán poznal vůdce elfů – kdysi sem přišel společně s elfským veleknězem Sìdrailem. Nyní bylo jasné, že i Sìdrail musí být Zatemnělý. Žoldnéři se nyní odhodlali vydat se do sídla krále Namtara. Garda šla s nimi, aby upoutala pozornost nepřátelské gardy.

Zatímco garda začala bojovat s gardou Namtara, žoldnéři pronikli dovnitř. Do hlavních komnat se ale nedostali, stráž je nechtěla pustit dál. Řekla, že král je nemocný a že se o něj stará velekněz. Zyrglonix si kouzlem posílil charisma a začal vyjednávat. Řekl, že on sám zná kouzla, která králi pomohou. Ale stráž byla neústupná – veleknězova pomoc králi stačí. Brambo se do vyjednávání vložil také. Řekl, že král potřebuje vše, co mu může pomoct. Jen tak může být zachráněn. Stráž je tedy konečně pustila dovnitř, ale raději šla s nimi. Zyrglonix očekával boj, a tak opět zpomalil čas.

Vstoupili do komnaty. Spatřili velekněze Sìdraila… a krále Namtara, který byl zcela šílený a připoutaný řetězem k posteli. Sìdrail žoldnéře přivítal a okamžitě vyvolal Fantoma. Poručil mu, aby žoldnéře zničil, a současně pustil ze řetězu krále, který se na ně také zuřivě vrhl – byl nyní Zatracený, nižší forma Zatemnělého. Když to stráž spatřila, postavila se na stranu žoldnéřů. Khamkiur vytáhl tavicí tesák, vrhl se na krále a trochu ho zranil. Brambo zaútočil na velekněze, ale ten jeho útoky vykrýval a uhýbal jim. Celou dobu se žoldnéřům vysmíval. Zyrglonix seslal proud magnetismu na Fantoma a mírně ho poranil, potom na něj seslal implozi, ale té odolal. Stráž na Fantoma zaútočila také a došlo k velkému souboji. Khamkiur nakonec krále úspěšně zabil, Sìdrail ho ale považoval jen za postradatelného pěšáka. Khamkiur začal útočit na velekněze svým bleskovým kordem. Zyrglonix seslal na velekněze několik implozí, ta poslední ho nakonec rozmačkala. Brambo potom zaútočil žihadlem na Fantoma a probodl ho – rozplynul se. Sìdrail se z posledních sil žoldnéřům vysmál, že nic nedokázali. Plán byl totiž splněn. A on sám se ještě vrátí. Khamkiur ho dorazil tavicím tesákem, jeho tělo shořelo.

Do komnaty vtrhly další stráže, ale nikdo už nebojoval. Nyní bylo všem jasné, že za vším stály síly Temnoty. Žoldnéři vyšli ven a vrátili se do paláce. Tam se dozvěděli, že informace o přítomnosti Temnoty způsobila masivní paniku a anarchii. Rada starších řekla, že veleknězi se jeho plán skutečně povedl. Sekta se rozhodla, že se vrátí na svoji domovskou tabulu, a vezme s sebou i dýku krále Sargona, která nyní uchovává jeho mysl. Město bylo stejně ztracené. Žoldnéři dostali odměnu jen za eliminaci krále Namtara.


Shrnutí
Hra trvala přibližně 3 hodiny a 40 minut, mise trvala přibližně 9 hodin (plus 25 dní cesta). Zápasník zde byl hodně užitečný v přímém boji, kouzelník zase jako speciální podpora. Infiltrátor zde použil svoji zvláštní dovednost Převleky. Měl ještě dovednost Vražda, která je velmi mocná, ale k jejímu použití nebyla bohužel vhodná příležitost.


Úvod | Projekt Void © 2009-2024
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0174 vteřin