Ostrovy pirátů

25.7.14 - Gediman - Komentáře (0)
Opět mise žoldnéřů. Účastnil se jí OnGe s orkským lékařem Gor-Maaem a Zmok s canirským zápasníkem Bardonem.
Zápletka
Rok: 13-669 (týden po misi „Vražedná výprava“)

Žoldnéři se rozhodli, že musí získat loď Plushy Paw zpět a čím dříve, tím lépe. Věděli, že jí Tau’Sar prodal pirátskému kapitánovi jménem Torus Ka. Kimlak žoldnéřům prozradil, že o něm už slyšel. Prý operuje v sub-sektoru Kaor, ale bližší informace o jeho pozici neměl.

Gor-Maa tedy kontaktoval detektivní kancelář a zadal jí, aby ho vystopovala. Za týden přišla odpověď – jeho základna je na vodní planetě Balgus. Je to prý jeho rodný svět, na kterém začínal jako mořský pirát, teprve poté se vypracoval na piráta vesmírného. Detektivové pořídili orbitální fotografie základny. Rozprostírá se na pěti ostrovech a má silnou protivzdušnou obranu, takže podrobnější průzkum nebyl možný.

Protože žoldnéři neměli žádnou vesmírnou loď, Kimlak jim opět půjčil svůj těžký monitor. Na misi se vydali Gor-Maa se svým homunkulem a Bardon. Cestou se stavili v bazaru, kde Gor-Maa koupil starý ponorný hlídkový člun, který sice postrádal výzbroj, ale byl dost levný. Díky němu se bude možné ve vodách Balgusu pohybovat zcela nepozorovaně.

Posádka Kimlakovy lodě se nechtěla nad pirátskou základnou zdržovat moc dlouho. Gor-Maa se tedy rozhodl, že do oblasti bude nejprve vysazen jen on, aby zhodnotil situaci a vyřadil obranu. Loď má pak vysadit Bardona přímo k cíli, což je velká stanice s hangárem na centrálním ostrově. Zde s největší pravděpodobností Plushy Paw bude.
Ostrovy pirátů

Mise
Loď vysadila Gor-Maa i s jeho ponorkou severně od oblasti. Gor-Maa se ponořil do periskopové hloubky a plul k nejbližšímu ostrovu, na kterém podle fotografie nebyla žádná stanice. U jeho břehu byla zakotvena malá dřevěná loď, na břehu byla chýše a ohniště. Byl tu jeden muž, který tahal síť s rybami. Nevypadal jako pirát. Gor-Maa se tedy vynořil a přistál. Muž se představil jako rybář a protože viděl, že Gor-Maa je cizinec, informoval ho o zdejší situaci.

Zdejší moře jsou plná pirátských lodí i velkých bestií, hlavně merlionů a megalodonů. Podle pověstí se tu vyskytuje dokonce i kraken. Piráti tu mají flotilu člunů, tři ničitele a jeden bitevní křižník. Na obranu před mořskými zvířaty si rybář sehnal dělový člun, ale ten má po většinu času vytažený na břehu a schovaný. Kdyby se o něm totiž dozvěděli piráti, jistě by ho zabavili a rybáře krutě potrestali. I tak mu prý pravidelně berou úlovky a kradou majetek, nedávno také unesli šest zdejších rybářů, mezi nimi byli i jeho bratr a starý přítel. Rybář by byl rád, kdyby někdo zabil pirátského vůdce Toruse Ka, protože pak by v jeho bandě propukla anarchie. Také by se dobře odměnil tomu, kdo by osvobodil tu šestici rybářů. Gor-Maa přislíbil, že se o to pokusí.

Gor-Maa však požadoval rybářovu pomoc, i když nepřímou. Má spustit svůj dělový člun a plout s ním mezi pás útesů, kde má čekat. Kdyby šlo do tuhého, jeho dělostřelecký kanon se bude hodit. Rybář na to přistoupil a vyplul na cestu. Gor-Maa nastoupil do ponorky, ponořil se a vydal se k ostrovu A.

Ve zdejším přístavu byl zakotven jeden ničitel. Jeho výzbroj byla příliš silná, takže Gor-Maa se rozhodl, že přistane na druhé straně ostrova. Zde viděl, že tu hlídá jen dvojice pirátů. Schoval se do houští a nenápadně oba vyřadil uspávacími šipkami. Pak se plížil na nádvoří stanice. Všichni zdejší piráti byli očividně uvnitř hlavní budovy, kde něco slavili. Gor-Maa spatřil celu, byla zamčená. Uvnitř ní byl jeden z rybářů, který mu pověděl, že klíč se nachází ve skladišti.

Gor-Maa se tedy vydal do skladiště, kde však hlídal jeden pirát. Gor-Maa ho musel co nejdřív zabít a pokud možno nenápadně. Zabouchl tedy za sebou dveře, aby nikdo neuslyšel hluk, a vystřelil z harpunovnice. Roj harpun přibil pirátovu mrtvolu ke zdi. Gor-Maa vzal klíč a také technické nákresy nějaké moderní lodě, které upoutaly jeho pozornost, a vrátil se k cele pro rybáře. Dal mu pirátovu pušku, aby se mohl v případě nouze bránit. Oba se pak vrátili do ponorky dřív, než se dvojice uspaných pirátů probudila.

Gor-Maa pak nastavil kurz k ostrovu B. Když ponorka míjela malý ostrov, vyrazil proti ní merlion. Byl velký a silný, neozbrojené plavidlo by mohl snadno zničit. Ponorka se tedy stáhla a zmizela zvířeti z dohledu. Gor-Maa musel zvolit jinou cestu.

V přístavu ostrova B nebyla žádná bojová loď. Gor-Maa ale přesto raději opět přistál u břehu na odvrácené straně ostrova. Rybáře nechal v ponorce a poručil mu, ať se s ní zatím ponoří. Odstranil piráta hlídajícího břeh a opatrně se plížil do základny. Zde bylo deset dalších, kteří byli zaměstnáni stěhováním nějakých beden. Nevšimli si ho. Gor-Maa se tak dostal až do skladiště, kde chtěl získat klíč. I zde však hlídal jeden pirát. Gor-Maa sice klíč nepozorovaně sebral, ale při odchodu si ho pirát všiml a začal po něm střílet. Gor-Maa ho zabil, ale hluk boje upoutal pozornost těch venku.

Gor-Maa po nich chtěl střílet, ale jeho zbraň se rozbila. Při tom si všiml, že venku bylo už jen pět pirátů. Zalezl tedy zpět dovnitř a zbraň si opravil. Pak zaútočil znovu, nepřátele pobil a z cely osvobodil dva další rybáře. Když se vracel k ponorce, narazil na tu druhou pětici pirátů. Prohledávala břeh a snažila se zjistit, kudy se sem narušitel dostal. Musel ji tedy také eliminovat.

Dvojice rybářů nastoupila do plavidla. Ponorka však měla místo jen pro čtyři osoby, takže už byla plná. Gor-Maa tedy odplul na pozici, kde čekal rybář s dělovým člunem, a zachráněné mu předal. Mezitím na ně ale znenadání zaútočil megalodon. Rybář se pohotově ujal kanonu a jediným výstřelem žraloka zabil. Krvavá exploze však mohla přilákat pozornost nepřátel na centrálním ostrově, takže rybář raději s člunem odplul o kus dál, kde byl skrytý za skálou.

Gor-Maa se poté vydal k ostrovu C. Opět zabil hlídkujícího piráta na pobřeží a opatrně se vydal ke stanici. Klíč ve skladu tentokrát nebyl, cela byla odemčená. Uvnitř ní byli dva piráti, kteří mlátili jednoho rybáře. Gor-Maa se na ně vrhl a pobil je. Rybář mu pověděl, že všichni muži z této stanice se shromáždili v přístavu, kde právě kotvil ničitel s moderní výbavou. Ty technické nákresy, které Gor-Maa sebral, se vztahovaly k němu. Gor-Maa tedy vzal rybáře a vyplul s ponorkou k přístavu. Hodlal ničitel nějak sabotovat, nebo alespoň vyvolat zmatek a posádce tak zabránit v jeho mobilizaci. Měl jednu možnost – dálkově odpalovanou zápalnou nálož.

Vynořil se přímo u trupu lodi tak, aby ho nikdo nespatřil. Vylezl z poklopu a chystal se nálož připevnit, avšak vyklouzla mu z rukou a spadla do vody. Protože měl nálož jen jednu, jeho plán byl zmařen. Gor-Maa tedy odplul pryč, aniž by si piráti čehokoliv všimli.

Namířil si to k ostrovu D. Jako obvykle eliminoval hlídku a šel na nádvoří stanice. Zde spatřil dva piráty, kteří trénovali střelbu na dvou zbývajících zajatcích připoutaných ke zdi. Gor-Maa musel piráty zabít dřív, než oni zabijí zajatce. Oběma se už podařilo vystřelit a oba rybáře těžce zranit. Další zásah by je však už zabil. Piráti vystřelili znovu, ale tentokrát naštěstí minuli.

Gor-Maa a jeho homunkulus se rychle rozběhli k pirátům, každý k jednomu. Ti si přestali všímat terčů a bránili se. Oba byli zabiti. Gor-Maa rybáře osvobodil a ošetřil. Prozradili mu, že v cele s nimi byl ještě nějaký elf. Ukázalo se, že ten elf je pilot vesmírné lodě. To se Gor-Maaovi přesně hodilo, protože on ani Bardon vesmírnou loď pilotovat nedokázali, takže by nakonec s Plushy Paw ani neuměli odletět. Elfa tedy přemluvil, aby šel s ním.

V přístavu nalezli motorový člun. Do něj se posadil jeden rybář, pro kterého v ponorce už stejně nebylo místo, a odplul k dělovému člunu informovat své přátele. Gor-Maa, dva rybáři a elf se vydali k centrálnímu ostrovu. V jeho přístavu byl zakotven bitevní křižník, vlajková loď kapitána. Ponorka přistála u odlehlé části ostrova. Zachráněná trojice zůstala uvnitř, zatímco Gor-Maa se vydal k nejbližší budově. Cestou se musel proplížit kolem desetičlenného oddílu nepřátel.

Uvnitř budovy bylo několik techniků, kteří obsluhovali zbraně obranného systému. Hlídal tu jeden pirát. Gor-Maa vypálil ze své hřebíkovnice a všechny v místnosti zabil. Potom deaktivoval systém a pro jistotu ovládací konzole ještě rozbil kladivem. Byla to však jen jedna polovina systému. Musel proto jít dál.

Vplížil se do další budovy, která sloužila jako centrum senzorů a komunikace. Postřílel techniky, kteří se už chystali spustit alarm, a zavolal na Kimlakovu loď, že obranné systémy budou za chvíli vypnuté zcela. Pak se odebral do třetí budovy, která se starala o ovládání druhé poloviny obrany. Zdejší technici se o nic nepokoušeli a z budovy utekli pryč.

Obranné systémy byly vyřazeny. Kimlakova loď tedy vyslala výsadkový letoun s Bardonem na palubě, který podle plánu přistál na centrálním ostrově. Oba žoldnéři pak vstoupili do hlavního hangáru, kde uviděli svoji loď. Byla tu stovka pirátů s Torusem Ka v čele. Ten byl oblečený v těžkém brnění a vyzbrojený laserovým kanonem na gyroskopickém rameni. Narušitele už očekával a nehodlal připustit, aby sebrali věc, která nyní patří jemu.

Gor-Maa se vrhl proti Torusovi, Bardon se šel postarat o piráty. Nastal velký souboj. Torus Ka zahájil palbu z kanonu, ale minul. Zbraň se mu navíc přehřála, takže mu už byla k ničemu. Odhodil ji tedy pryč a vytáhl záložní tesák. Bardon provedl zteč na oddíl pirátů a mnoho jich při tom pobil. Dalším úderem je srazil na zem, což je na chvíli vyřadilo. Potom se trochu vzdálil, aby se mohl rozběhnout a provést další smrtící zteč. Gor-Maa s pomocí homunkula mezitím zabil kapitána a tak svoji pozornost obrátil na zmenšující se oddíl, aby Bardonovi pomohl. Piráti se drželi, nevzdávali se. Chtěli pomstít smrt svého kapitána.

Ale dvěma zkušeným a dobře vyzbrojeným žoldnéřům nemohli odolávat dlouho. Za dalších pár minut byli všichni mrtví. Na ostrově už nebyla žádná hrozba. Šestice rybářů se vrátila domů a hlavní rybář žoldnéřům vyplatil slíbené odměny. Žoldnéři pak převzali Plushy Paw, která byla naštěstí nepoškozená, a s pomocí elfského pilota odletěli pryč.

Shrnutí
Mise trvala přibližně 2 hodiny 10 minut. Hra zabrala přibližně 3 hodiny. Zmok se sice zapojil až k závěru hry, naštěstí jsme ale vymysleli dobré vysvětlení toho, kde celou dobu jeho postava byla. Také jsme vyzkoušeli novou zvláštní schopnost Lékaře, která se objeví v další verzi Základní knihy a která nahradí Implantaci (ta totiž nemá žádné praktické využití). Jmenuje se Mrzačení a funguje jako útok zblízka, jehož ničivost je desetinásobek lékařovy Intelligence. Nepočítá se u něj Štěstí ani Smůla a nevyžaduje žádnou zbraň. Lze provést jen proti živým cílům. Technik získá stejnou schopnost (Ničení), která bude mít efekt jen proti strojům.


Úvod | Projekt Void © 2009-2023
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0142 vteřin