Posvátný park

2.10.16 - Gediman - Komentáře (0)
Této sandbox mise plenitelů Temné ruky se zúčastnili OnGe s postavou mutanta jménem Dva a Zmok s postavou zombie liche Xanaxotla.
Zápletka
Rok: 13-669 (týden po misi „Trestný tým 23“)

Na planetu Khai, centrum Temné ruky, se sjížděli poutníci z mnoha sektorů. Mezi nimi byl i temný elf zombie lich Xanaxotl, kouzelník. Zavítal k místní věštecké sektě, aby zjistil, jaká je jeho budoucnost. Věštkyně mu předpověděla, že na džunglové planetě Corrak získá temný vliv, ovšem zažije tam také velké nebezpečí. Na Corraku je park zasvěcený bohyni Dyrnusii. Xanaxotl se rozhodl, že se tam vydá.

Ve vesmírném přístavu narazil na ursarského mutanta známého jako Dva kvůli své oblíbené mutaci – hlavě navíc. Byl to biomancer. Přišel o všechen svůj temný vliv, takže se nemohl z planety jak dostat. Snažil se přemluvit převozníka, ale bez vlivu to bylo marné. Xanaxotl k převozníkovi přišel a kouzlem ho přinutil, aby je pustil na palubu a odletěl s nimi z planety. Převozník je tedy nechal nastoupit.

Na orbitě se však převozník, který už nebyl pod efektem kouzla, rozhodl, že plenitele převeze na místo určení, ale na oplátku od nich požadoval zajatce. Chtěl je u svých pánů vyměnit za více temného vlivu. Plenitelé s tím souhlasili. Xanaxotl převozníkovi přikázal, aby je odvezl na Corrak.

Po deseti hodinách letu se převozníkova loď dostala k planetě. Plenitelé přikázali, aby přistála nedaleko vesnice, která tu byla jedním z mála osídlení. Plenitelé vystoupili, zatímco převozník čekal, až přivedou nějaké zajatce. Xanaxotl pomocí ohnivého kouzla způsobil velký lesní požár, aby upoutal pozornost obyvatel.

Za pár chvil přiběhli tři lesní strážci, byli to lidé z Bílé říše. Byli vyzbrojeni jen brokovnicemi a neměli ani žádná brnění. Jakmile zombie a mutanta spatřili, začali po nich střílet. Xanaxotl na ně seslal proud radiace a potom ještě sliz, kterými je přilepil ke stromu. Dva je pak spoutal svým chapadlem a odtáhl do lodi. Převozník je zamkl do nákladového prostoru, ale požadoval ještě další zajatce.

Plenitelé zaslechli zvuk helikoptér. Přiletěly uhasit ten lesní požár. Byly vysoko, takže na ně plenitelé nemohli. Vydali se tedy do vesnice, ale prozatím do ní nevstoupili. Těsně vedle ní spatřili přistávací plochu pro helikoptéry. Plenitelé prošli nenápadně okolo vesnice přímo tam. Dva technici tu zrovna čerpali vodu do hasičské nádrže jedné helikoptéry. Xanaxotl na ně seslal sliz, ale ubránili se mu. Nebyli nijak vyzbrojení, ale prali se holýma rukama. Jeden technik zranil Dva, ale jeho žíravá krev ho rozleptala. Druhý technik a pilot byli zajati.

Dva do hasičské nádrže načerpal letecké palivo a pak do ní hodil i technika. Pilota pak plenitelé přinutili, aby s nimi odletěl nad vesnici. Zde ho donutili vypustit palivo, které Xanaxotl zapálil kouzlem. Celá vesnice začala rychle hořet, její obyvatelé utíkali pryč. Z vysílačky v helikoptéře plenitelé uslyšeli starostu, který nařídil evakuaci do posvátného parku za řekou.

Plenitelé s helikoptérou přistáli doprostřed vesnice. Někteří zranění obyvatelé k ní začali běžet, aby se zachránili. Nevšimli si, že uvnitř jsou stoupenci Temnoty. Plenitelé je tedy nechali nastoupit a mezitím sebrali i několik dalších zraněných. Celkem takto získali 10 lidí. Poté přikázali pilotovi, aby je odvezl do džungle, k převozníkově lodi. Cestou minuli helikoptéry, které se vracely pro další vodu.

Přistáli do džungle a předali vesničany i s pilotem převozníkovi. Ten si je převzal a potom s lodí odletěl pryč. Plenitelé se pak vydali za těmi, kteří uprchli k parku. Dostali se k malému chrámu bohyně Dyrnusie. Kolem něj byl dav zachráněných a 20 lesních hlídačů. Zatímco se plenitelé rozmýšleli, co udělají dál, zaslechli křik a střelbu do vzduchu. Xanaxotl to prohlédl dalekohledem. Viděl, že obyvatelé se začali bouřit a požadovali po knězi, aby je pustil do parku. Ten je ale pustit nechtěl, strážci stáli na jeho straně.

Plenitelé se na ně tedy vrhli. Strážci začali střílet z brokovnic. Dva na ně zaútočil ztečí pomocí svých rohů. Xanaxotl zatím přemlouval vesničany, aby se přidali na stranu Temnoty. Dva pokračoval ve svých útocích a postupně pobil všechny strážce. Xanaxotlovi se však nedařilo obyvatele přemluvit.

Nakonec z ozbrojenců přežil jen kněz, který se ale nevzdával. Pomocí rituálu si vyvolal baziliška. Xanaxotl upoutal jeho pozornost a záměrně se mu zadíval do očí. Bazilišek mu tak způsobil vnitřní poranění. Dva zatím zaútočil ztečí na kněze, ale ten uhnul. Udeřil proti němu pažbou pušky a zranil ho, ale z Dva vytryskla jeho žíravá krev a kněze zabila.

Xanaxotl pomocí kouzla neustále nutil baziliška, aby na něj používal svůj smrtící pohled. Utrpěl tak mnoho zranění, ale Dva ho pokaždé vyléčil. Toto se několikrát opakovalo, až z Xanaxotla odpadalo všechno maso a orgány. Zůstala z něj jen kostra. Chtěl sesílat kouzlo dál, ale selhal a ztratil vědomí na několik minut. Dva tedy baziliška zabil.

Mezitím vesničané utekli do parku. Park byl ohraničený vysokými sloupy se symbolem Dyrnusie. Dva se snažil sloupy strhnout, ale byly moc silné. Když se Xanaxotl probudil, odešli tedy znesvětit chrám. Dva uvnitř něj rozhazoval své maso (které mu díky regeneraci dorůstalo), zatímco Xanaxotl použil tkáně, které z něj odpadaly. Nakonec v chrámu vyvěsili rozleptanou kostru kněze. Chrám tak byl znesvěcen.

Plenitelé se vrátili do vesnice, kde vyhledali komunikační budovu. Ta na střeše měla parabolickou anténu Astrokomu, takže dokázala zajistit meziplanetární komunikaci. Xanaxotl chtěl zavolat korupční skupinu, aby jim pomohla se znesvěcením parku. Přišli k Astrokomu, ale na monitoru si všimli došlé zprávy, že vojenská pomoc je už na cestě, přiletí do tří hodin. Prohlédli si tedy odeslané zprávy a zjistili, že vesničané poslali žádost o pomoc kvůli dvěma služebníkům Temnoty. Svoji přítomnost tedy plenitelé očividně neutajili. Xanaxotl odeslal lživou zprávu, že se oba služebníky Temnoty podařilo úspěšně zlikvidovat a jejich těla byla recyklována. Pomoc tedy není nutná. Pak poslal zprávu korupční skupině a tuto zprávu poté vymazal z databáze.

Plenitelé pak začali sestavovat z mrtvol cestu, aby vojáky, kteří nejspíš stejně přiletí, přilákali do pasti v komunikační místnosti. Pak se zde schovali a čekali. Dva se mezitím snažil ošetřit zranění Xanaxotla, ale omylem ho ještě více poškodil. Xanaxotl se rozpadl na jednotlivé kosti a už se nesestavil. Dva se tedy pomodlil k Mutanothovi, aby mu narostla třetí hlava a více mozků. Získal tak vyšší inteligenci. Nyní se pokusil o vzkříšení Xanaxotla, což se podařilo. Ten obživl, ovšem nyní jako duch, protože kosti byly už příliš poškozené.

Dva si poté chtěl vrátit mutace na původní podobu, ale v modlitbě neuspěl a o jednu mutaci přišel. Po chvíli z komunikátoru zaslechli hlas kapitána vojenské lodě, který ohlásil přílet. Sdělil, že na vesnici bude shozena zbraň hromadného ničení. Obyvatelé mají 30 minut na evakuaci. Plenitelé tedy opustili úkryt a běželi z vesnice zpět k parku.

Viděli, jak z nebe spadla taktická éterická bomba a celou vesnici zničila. V parku čekali na přílet korupční skupiny. Cítili však, že Světlo je na tomto posvátném území silné a jejich duše jsou pomalu rozkládány. Po hodině na nebi spatřili explozi a potom padající trosky vesmírné lodě. K zemi dopadl i záchranný modul. Běželi k němu. Z modulu zatím vystoupila skupina vojáků vedená kouzelníkem, všichni z Bílé říše. Došlo k boji. Xanaxotl děsivě zařval a v nepřátelích vyvolal strach.

Vojáci byli poměrně rychle pobiti. Kouzelník útočil svými kouzli hlavně na Xanaxotla, protože fyzické útoky ho zranit nemohly. Ten však jeho kouzla většinou negoval – jedno zápalné kouzlo mu však způsobilo zranění. Xanaxotl na kouzelníka útočil zblízka. Kdykoliv jeho ektoplazma prostoupila protivníkovým tělem, způsobila mu psychický otřes. Dva poté kouzelníka omráčil, takže se už nemohl nijak bránit. Xanaxotl mu způsoboval další psychické otřesy a nakonec jeho příčetnost zcela zničil. Chtěl ho ještě zalepit slizem, ale kouzlo se nevydařilo a Xanaxotl byl omámen. Nyní zcela šílený kouzelník se probudil a utekl kamsi do parku.

O chvíli později přistál výsadkový letoun nemrtvých. Byla to korupční skupina, které se podařilo sestřelit vojenskou loď oné Bílé říše. Nemrtví přinesli truhlici s temným artefaktem, kterou umístili do chrámu. Bude trvat nějakou dobu, než bude celý park znesvěcen. Oběma plenitelům se odměnili temným vlivem a vzali je s sebou na palubu lodi. Šílený kouzelník mezitím terorizoval přeživší vesničany.

Shrnutí
Mise trvala přibližně 5 hodin a 10 minut, když se nepočítá desetihodinová cesta na planetu. Hra trvala přibližně 4 hodiny a 30 minut. Byly použity Grimdark karty, které pomohly usměrnit děj. Lich se dokázal stát duchem během jediné mise hlavně proto, že mu pomáhal biomancer. Léčil jeho zranění a držel ho tak naživu, i když poslední zranění nutné k přeměně mu omylem způsobil sám.


Úvod | Projekt Void © 2009-2023
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0111 vteřin