Povstání proti Světlu

21.12.14 - Gediman - Komentáře (0)
Tato mise plenitelů Temné ruky byla hraná jako sandbox a byly při ní použity Grimdark karty. Zúčastnil se jí Jablicko007 s kouzelníkem Ma‘asem a Lord Eliphas s technomancerem Luparinem.
Zápletka
Rok: 13-669 (týden po misi „Trest z temnot“)

Shadow Brokers se rozhodli, že je vhodný čas rozšířit Temnotu na nové místo. Koneckonců, šíření korupce chrání duše stoupenců Temnoty před rozkladem. Ma’as a Luparin si to vzali na starost. Vybrali Cadirr, zemědělskou planetu patřící půlčíkům. Ma’as se vycvičil v kormidlování vesmírných lodí, takže v této misi bude loď Dark Piranha pilotovat on.

1. den
Shadow Brokers přiletěli k planetě a za úsvitu přistáli do jedné z mnoha zemědělských oblastí. Byl tu statek se stodolou a ohradou pro dobytek. Loď přistála na stodole, čímž ji zničila. To přilákalo pozornost místních farmářů, kteří se seběhli kolem. Byli zmateni faktem, že se jednalo o půlčickou loď. Nevěděli, proč tu je, ale pro jistotu se vyzbrojili pracovními nástroji.

Rampa se vysunula a po ní sestoupil Ma’as a Luparin. Podle reakcí farmářů se zdálo, že nikdy předtím neměli s Temnotou žádný kontakt, protože nezaútočili. Plenitelé však ano. Ma’as na farmáře seslal plameny, ale bohužel jimi nikoho nezapálil. Půlčíci zpanikařili a rozutekli se. Někteří zamířili do budovy s vysílačkou, aby zavolali pomoc. Plenitelé za nimi běželi a rychle je pobili. Potom Luparin vysílačku rozmontoval a její součástky si nechal.

Mezitím plenitelé uslyšeli, jak venku startuje auto a odjíždí pryč. Vyběhli ven, ale bylo pozdě. Byl to terénní vůz se zbývajícími zemědělci a mizel v dálce. Bylo zřejmé, že jeli pro pomoc. Plenitelé se tedy rychle vrátili do lodi a vydali se za autem.

Po dvou hodinách pronásledování dorazili k velkému městu s asi 5000 obyvateli. Tohle se plenitelům zamlouvalo mnohem víc. Zahájili tedy palbu na auto z palubního automatického dvojitého šipkového kanonu. Rozstřílené vozidlo se ihned vybouralo a zemědělci uvnitř byli mrtví.

Tuto akci však zaregistrovali půlčíci z města. Na místo rychle dorazilo další auto, které loď kontaktovalo vysílačkou. Půlčíci se ohlásili jako vyslanci Welaranské zemědělské gildy, která na této planetě vede většinu operací. Chtěli vědět, proč půlčická loď zničila majetek gildy a zabila gildovní zaměstnance. Chtěli také, aby se loď identifikovala, protože na sobě neměla gildovní logo ani vládní symbol.

Ma’as odpověděl. Představil se jako agent z cizí planety, který zde pátrá po sabotérech. Sabotéry prchající ve vozidle pronásledoval a eliminoval. Půlčíkům namluvil, že to o ni mohli za zničení stodoly a vysílačky a za zabití zemědělců – gilda na ten statek klidně může poslat své pracovníky, aby si to ověřili.

Gildovní auto tam tedy okamžitě vyrazilo, zatímco pracovníci ve městě začali hledat záznamy o tom „agentovi“. Po čtyřech hodinách se auto vrátilo, pracovníci však o agentovi žádné informace nenašli. Nařídili tedy, aby loď přistála ve městě a podrobila se prohlídce. Museli ověřit, pro koho ten agent pracuje.

Loď přistála a Luparin se schoval do skladu, protože jeho vzhled již na první pohled vykazoval korupci Temnotou. Ma’as na palubě přivítal gildovní vojáky a dovolil jim porozhlédnout se kolem. Vojáci požadovali přístup k palubnímu počítači a Ma’as jim ho klidně udělil. V počítači byly data ještě minulých majitelů lodi, což byla tajná organizace. O ní žádné záznamy nikde nebyly. Gilda si všechny informace ověřovala, což trvalo dalších 19 hodin.

Potom gilda ohlásila, že o agentovi nemůže nic najít. Byla nucena mu věřit, nicméně mu zakázala dělat další problémy. Než stačili gildovní vojáci opustit palubu, Ma’as s lodí vzlétl. Z úkrytu vyrazil Luparin a oba plenitelé vojáky zákeřně napadli. Čtyři padli, posledního přeživšího Ma’as uspal kouzlem. Voják byl zamčen ve skladu.

Byla už noc. Plenitelé se rozhodli, že ve městě rozpoutají chaos. Odletěli na okraj města, kde byla elektrárna. Hodlali ji vyřadit z provozu. Přistáli a vešli dovnitř. Byl tu jen jeden zaměstnanec, kterého Ma’as uspal kouzlem. I toho odtáhli do lodního skladu. Luparin pak poškodil systémy elektrárny a v celém městě došlo k výpadku proudu.

Plenitelé pak čekali, co se bude dít. Za chvíli do elektrárny dorazil oddíl pěti gildovních vojáků, aby zjistil, o co tu jde. Ma’as na ně zavolal. Sdělil jim, že u sebe na lodi má náhradní díly k těm vyřazeným systémům. Prý je to další akce sabotérů. Vojáci mu uvěřili a vstoupili na palubu. Jakmile vešli do skladu, plenitelé je tu zamkli.

Luparin pak zničil zbytek zařízení, aby elektrárna už nešla opravit. Oba se potom vydali do města, aby zjistili, co se tu děje. Narazili na skupinku civilistů, kteří byli napadeni policií místní vlády. Vláda prý nařídila zákaz vycházení, dokud se ti sabotéři nenajdou. Všichni, kdo to poruší, budou přísně potrestáni. Jeden policista zahlédl plenitele, ale myslel si, že to jsou jen další civilisté. Šel tedy k nim a žádal je o identifikaci. Ma’as ho uspal kouzlem. Policista byl odvlečen do lodi, kde mu Luparin zlámal nohy a ruce.

Dark Piranha vyletěla nad město a plenitelé zapnuli megafon. Vyzvali obyvatele celého města, aby se začali bouřit proti Světlu, protože to je jen utlačuje a zotročuje. Policejní brutalita a vykořisťující akce zemědělské gildy jsou důkazem, že Světlo je zlo. Temnota nabízí skutečnou svobodu.

Mělo to svůj efekt. Na různých místech začali civilisté vycházet z domovů a útočit na policisty i gildovní vojáky. Zapalovali domy a auta. Dělo se to po celém městě. Dark Piranha přistála a plenitelé se setkali s povstalci tváří v tvář. Někteří z nich se trochu báli, ale nenávist vůči vládě a gildě byla silnější. Rozhodli se, že se přidají na stranu Temnoty – začali si říkat Bojovníci za temnou svobodu. Celé město se ponořilo do chaosu.

2. den
Policisté i gildovní zaměstnanci se stáhli do svých stanic a zde se opevnili. Bojovníci za temnou svobodu na ně nemohli, neměli tak silné zbraně. Stanice byly vyzbrojené těžkými zbraněmi a pobíjely útočníky po desítkách.

Dark Piranha tedy přiletěla k policejní stanici. Jedním výstřelem palubního dělostřeleckého kanonu zničila zbraňové stanoviště, druhým výstřelem prorazila opancéřovanou bránu. Bojovníci pronikli dovnitř. Totéž se opakovalo u stanice gildy.

Plenitelé se pak rozhodli, že znesvětí místní svaté místo, kapli bohyně řádu Nelevry. Byl v ní jen jeden kněz. Plenitelé se dovnitř dostali snadno a krátkým přesvědčováním ho přinutili vzdát se bez boje. Potom uvnitř rozvěsili mrtvoly policistů a pracovníků gildy, kaple tak byla znesvěcena. Kněze nechali naživu, byl psychicky zlomen a jeho konverze na stranu Temnoty byla jen otázkou času.

Náhle do kaple vběhl jeden z bojovníků. Ohlásil, že do města vtrhl wyrm. Wyrmové jsou místní nejnebezpečnější predátoři. Gilda jim bránila v útoku na město, ale když je teď poražena, nikdo jim nestojí v cestě. Ma’as a Luparin se rychle vrátili do lodi a odletěli na okraj města. Wyrm tu ničil vozidla i domy a požíral jednoho civilistu za druhým. Bojovníci po něm stříleli, ale jejich zbraně byly moc slabé. Plenitelé tedy začali střílet z palubního kanonu. Jeho granáty byly ničivé, wyrm byl za chvíli roztrhán na kusy.

Když bylo po všem, za pleniteli přišla osoba v temném plášti. Byl to půlčík-upír. Sdělil, že tu je už dlouho, ale teprve nyní mohl opustit svůj úkryt. Po plenitelích chtěl, aby mu přinesli artefakt z místního relikviáře, asi dvacet kilometrů od města. Nemá prý žádnou moc, takže plenitelům nemůže zaplatit, ale ti s pomocí přesto souhlasili.

Dark Piranha zamířila k tomu místu. Relikviář byla malá budova, velmi stará. Nacházela se v hlubokém lese. Plenitelé budovu prozkoumali pomocí senzorů. Bio-senzor nezachytil žádné formy života, analyzátor systémů odhalil základní bezpečností systémy: kamery, alarm a snímače. Dark Piranha přistála a plenitelé vyšli k budově.

Jakmile je snímače zachytily, spustil se alarm. Náhle z podzemních nor kolem budovy vyrazily čtyři wyrmové. V hlavách měli kybernetické implantáty, které zajišťovaly jejich poslušnost. Byli očíslovaní a na těle měli také vypálený symbol Welaranské zemědělské gildy. Byli součástí bezpečnostního systému.

Proti čtyřem wyrmům měli plenitelé jen malou šanci. Dali se tedy na útěk, wyrmové vyrazili za nimi. Na poslední chvíli se před nimi schovali uvnitř lodi, která pak rychle vzlétla do výšky. Ma’as se ujal dělostřeleckého kanonu, Luparin dvojitého autokanonu. Začali střílet. Wyrmové nemohli na vznášející se loď nijak zaútočit, byla moc vysoko. Stejně nebyli tak silní, aby poškodili její pancéřování. Wyrmové byli jeden po druhém skoleni.

Plenitelé pak mohli do relikviáře konečně vejít a artefakt vzít. Byl to jakýsi zářící krystal. Vrátili se zpět do města, aby artefakt odevzdali upírovi. Když ho od nich převzal, začal se škodolibě smát. Náhle se změnil na normálního půlčíka… jeho upíří podoba byla jen magická kamufláž. Byl to kouzelník. Snažil se utéct teleportačním kouzlem, ale Ma’as ho znegoval. Pak se Ma’as snažil seslat nějaké kouzlo, které by půlčíka zastavilo, ale nepovedlo se to. Ma’as upadl do kómatu. Než Luparin stačil zareagovat, půlčík seslal teleportační kouzlo znovu a tentokrát úspěšně zmizel. Ještě se stačil plenitelům vysmát.

Když se Ma’as probral, plenitelé zavolali na pomoc Lycantrothovy a Eclipsothovy stoupence, aby pomohli bránit město před útoky z vnějšku.

3. den
K planetě přiletěly dvě flotily temných lodí, Lycantrothovy a Eclipsothovy. Vůdce Vlkodlaků a vůdce Zatemnělých plenitele odměnili za to, co tu dokázali. Převzali od nich jejich zajatce, aby je pomocí lycantromachiny a eclipsomachiny rychle zkorumpovali a udělali z nich loajální služebníky. Ty potom vrátili týmu Shadow Brokers.

Shrnutí
Mise trvala necelé 3 dny. Hra trvala přibližně 2 hodiny. I když se jednalo o improvizaci, hra probíhala poměrně hladce a rychle. Největším problémem pro mě bylo zakomponování efektu Grimdark karty „Falešná iluze“ – nakonec jsem to vyřešil falešným upírem.


Úvod | Projekt Void © 2009-2023
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0114 vteřin