Přepadení stanice

1.3.20 - Gediman - Komentáře (0)
Této mise se zúčastnil Lord Eliphas s postavou psioničky Lyry Arcany a nový hráč Montofis s postavou Jacka Hermanna, střelce z Šedých říší. Poprvé hra probíhala přes Discord.
Zápletka
Rok: 13-683 (23 dní po misi „Megastruktura v mlhovině“)

Císařství Genesis Grey si najalo žoldnéře, aby vyřešili závažnou situaci – vesmírná obchodní stanice Remex ve stejnojmenné soustavě byla přepadena piráty. Jedná se o skupinu známou jako Red Wave, která je složena z Tybonů. K přepadení došlo už před dvěma dny, ovšem Císařství nemá poblíž žádné vlastní bezpečnostní jednotky, takže nemůže zakročit přímo. Prvním najatým žoldnéřem byla psionička Lyra Arcana, tím druhým byl slavný válečný veterán Jack Hermann, schopný střelec. Jejich úkolem je osvobodit a ochránit velitele stanice, zabránit pirátům v krádeži cenností z tamní banky a též zabránit poškození či zničení stanice, a to vše do doby, než přiletí císařské bezpečnostní jednotky. Žoldnéři mohou piráty zcela eliminovat, mohou též reaktivovat palubní obranné systémy, které byly evidentně vypnuté.

Lyra a Jack řešili, jak se na stanici dostanou, pokud možno nenápadně. Jack kontaktoval své známé pašeráky a zaplatil jim, aby je na stanici odvezli ukryté v krabicích. Pašeráci a skupina Red Wave se vzájemně znali, takže piráti by neměli na pašeráckou loď reagovat nepřátelsky.

Mise
Za dva dny loď dorazila ke stanici. Piráti na loď nijak nereagovali, nechali ji přistát do doku. Pašeráci začali vykládat krabice a poté odletěli pryč. Do doku vešli dva piráti, aby náklad prohlédli a případně rovnou zabrali pro sebe. Lyra, schovaná v jedné krabici, si pomocí psi-síly zvýšila charisma, aby mohla snadněji vyjednávat, a vylezla ven. Piráti ji spatřili a namířili na ni zbraně. Lyra se jim snažila namluvit, že jim chce pomoct s nákladem, ale neskočili ji na to. Jack celou situaci sledoval ze svého úkrytu v druhé krabici, s kanonem zafixovaným na trojnožce. Když viděl, že se vyjednávání nedaří, zahájil palbu. Jeden pirát okamžitě padl, druhý spustil palbu po Lyře a zranil ji. Lyra se na něj vrhla s monomolekulární sekyrou, ale Jack byl rychlejší a piráta také zastřelil. Lyra tedy mrtvole usekla hlavu a nechala si ji jako trofej. Žoldnéři u pirátů našli vstupní karty zelené úrovně, díky kterým bylo možné dostat se z doku. Mrtvoly schovali do krabic a krvavé louže na podlaze zakryli dalšími krabicemi.

Vstoupili do chodby a šli dál do nitra stanice. Zdála se opuštěná. Nakonec spatřili ženu v uniformě personálu, která postávala u dveří. Jack tasil jednu ze svých rotačních pistolí a blížil se k ní zezadu. Namířil ji na hlavu a vyptával se ji na jméno a funkci. Žena se představila jako Katherine Millerová, byla to zástupkyně velitele stanice. Když zaslechla, jak se piráti baví o tom, že ke stanici přilétá loď, šla se podívat, kdo to je. Chtěla je varovat, že stanice je obsazená, a požádat o pomoc. Chtěla vědět, s kým má tu čest. Žoldnéři ji neodpověděli a zeptali se, kde je velitel. Dozvěděli se, že je držen ve své kajutě, stejně jako celá posádka a všichni civilisté. Piráti je tam zavřeli, aby se jim nepletli do práce. Sdělila jim, že v každé sekci stanice je mapa a že chodby jsou označeny cedulemi, takže nemohou zabloudit.

Žoldnéři nechali Millerovou na místě a vyrazili dál. Podle mapy šli do místnosti s počítačovým jádrem. Chtěli reaktivovat obranný systém. Jak se k ní blížili, uslyšeli debatu dvou pirátů, kteří hlídali dveře. Lyra telepaticky ovlivnila jednoho z nich, aby dal pěstí tomu druhému. Vyšlo to a oba se začali prát. Žoldnéři v tu chvíli zaútočili, ovšem piráti na ně rychle zareagovali. Ukončili vzájemný boj a začali po nich střílet. Lyra spustila palbu z granátometu, ovšem její kumulativní granáty šly mimo. Jack, který svůj kanon mezitím zafixoval na trojnožku, oba piráty snadno skolil. Jack pak obě mrtvoly prohledal, zatímco Lyra to natáčela na kameru. Nalezené vstupní karty žluté úrovně jim pomohly otevřít dveře do místnosti. Žoldnéři opatrně vstoupili dovnitř. Spatřili obrovské počítačové jádro, mnoho monitorů a klávesnic. Zpoza jednoho monitoru vykoukl muž v uniformě personálu. Byl překvapen a ptal se, co tu pohledávají. Žoldnéři podali jen sarkastické odpovědi. Muž se představil jako Roger Gilbert, hlavní technik. Lyra mu ukázala hlavu piráta jako důkaz, že nejsou s nimi. Jack se ho zeptal, jak se tady dokázal ukrývat tak dlouho. Gilbert jen řekl, že měl zjevně štěstí, poděkoval a chystal se odejít. Lyra po něm chtěla, aby zapnul obranný systém, a Jack se ho zeptal, kdo ho vlastně vypnul. Gilbert začal být nervózní. Lyra ho tedy donutila promluvit pomocí psi-síly. Ukázalo se, že ho vypnul on sám. To Jacka dost rozzuřilo. Tasil pistoli, střelil ho do nohy a přikázal mu, aby ho znovu zapnul. Gilbert padl na zem, ale nebyl ochoten spolupracovat. Jack si tedy sundal přilbu, aby byla vidět jeho tvář, představil se a pohrozil mu. Gilbert evidentně o Jacku Hermannovi už slyšel, počítačové jádro tedy zapnul. Aktivoval se tak AI počítač Keeper. Žoldnéři mu řekli, ať spustí obranné systémy a zaměří je proti Tybonům, což Keeper také udělal. Gilbert prosil o slitování. Žoldnéři mu tedy spoutali ruce, zavázali ústa, a vedli ho na provaze.

Zamířili si to do kasáren staničních bezpečáků. Jak se blížili, slyšeli střelbu a řev. Spatřili přestřelku deseti pirátů a tří bezpečáků. Bezpečáci se kryli v zabarikádovaných kasárnách, stříleli skrz okna. Obranné palposty byly v této části stanice dávno zničené, takže na Tybony nemohli střílet. Lyra seslala psi-sílu, pomocí které donutila pětici pirátů obrátit palbu na své spolubojovníky. Celé si to nahrávala na kameru. Jedna pětice byla pobita, z druhé přežili jen tři piráti. Lyra je psi-sílou přinutila k útoku zblízka – přímo na ni samotnou. Piráti vysunuli své drápy a zaútočili. Jack toho využil a jednoho z nich zastřelil, druhý se ale dostal až k Lyře, která se bránila monomolekulární sekyrou. Jack znovu vystřelil, ale netrefil se. Lyra piráta tedy spálila pomocí pyrokineze.

Když bylo po všem, žoldnéři přišli ke kasárnám. Jeden z bezpečáků se představil jako Michael Batey, byl to jejich velitel. Byl vděčný za pomoc a Jacka Hermanna poznal. Žoldnéřům dovolil, aby si ve zbrojnici sebrali lepší zbraně. Jack si vzal gyrostabilizační rameno pro svůj kanon a také laserovou pušku, Lyra si vzala jen urychlovače hojení. Batey nabídl, že Gilberta zavře do cely, ale žoldnéři ho chtěli mít s sebou. Lyra naladila svoji radiostanici na frekvenci bezpečáků, aby s nimi byla ve spojení. Žoldnéři pak přišli k jednomu z počítačových terminálů a přikázali Keeperovi, aby jim ohlásil současný stav. Keeper řekl, že eliminoval většinu pirátů, kromě těch, kteří byli ve velitelském centru a v kajutě velitele. Žoldnéři mu přikázali, aby velitelské centrum uzamkl a vypnul v něm podporu života.

Žoldnéři se pak vydali ke kajutě velitele. Připravili se na útok. Lyra zavolala bezpečákům a řekla jim, aby otevřeli dveře do kajuty. Opatrně vstoupili dovnitř. Slyšeli debatu pětice pirátů a spatřili velitele, spoutaného na židli. Lyra se snažila pomocí psi-síly přinutit piráty, aby odhodili zbraně, ale nemělo to efekt. Lyra tedy chronokineticky zpomalila plynutí okolního času a tasila sekyru, Jack spustil palbu z laserové pušky. Piráti vyrazili na útok, ale proti urychleným žoldnéřům neměli šanci. Byli pobiti. Žoldnéři pak osvobodili velitele, Williama Lancastera. Ten vysvětlil, že piráti přepadli stanici díky sabotáži hlavního počítače. Žoldnéři mu ukázali svého zajatce. Lancaster sdělil, že Gilbert na stanici přišel teprve nedávno, sám ho tedy dobře neznal. Pirátská loď byla stále v jednom z doků. Lyra doporučila shromáždit všechen personál a civilisty v kasárnách, kde je spousta zbraní. Lancaster tedy zapnul staniční interkom a vyhlásil, aby se všichni vyzbrojili a přešli do protiútoku. Jeho hlášení však slyšeli i piráti, kteří se stále nacházeli v obytné části. Rychle přiběhli před kajutu a požadovali vydání velitele, jinak všechny povraždí.

Jack se jim snažil namluvit, že na stanici jsou i jeho nechvalně známí spolubojovníci a že piráti nemají šanci. Ti na to ale neskočili. Lyra si tedy opět zvýšila charisma, ukázala jim hlavu piráta a začala vyhrožovat. Fungovalo to. Piráti se zalekli a dali se na útěk – směrem do doku, ke své lodi. Žoldnéři se vydali za nimi, svého zajatce nechali na místě. Pak uslyšeli střelbu z obranných palpostů a nalezli všechny piráty postřílené přímo před dveřmi do doku. Vstoupili tedy dovnitř.

V doku byla pirátská loď, menší třída. Dveře do ní byly otevřené, ale hlídala je dvojice elitních pirátů. Lyra seslala prostorovou bránu, aby bylo možné dostat se na palubu bez vědomí hlídačů. Povedlo se to. Žoldnéři vykročili z brány přímo uvnitř lodi. Zdála se opuštěná, všechna posádka se zjevně přesunula do stanice. Vydali se tedy na můstek. Zde spatřili jednoho pirátského důstojníka, byla to pravá ruka kapitána. Důstojník právě mluvil s kapitánem, který byl zobrazen na monitoru. Kapitán mu říkal, že je zamčený ve velitelství a dochází mu vzduch. Přikázal mu, aby s lodí okamžitě odletěl pro posily. Pak ale skrze kameru spatřil, že za zády jeho důstojníka stojí žoldnéři. Varoval ho. Důstojník se otočil a rychle tasil pistoli a kord. Lyra opět zpomalila čas a tím dala Jackovi šanci důstojníka rychle zabít. Jack pak odstrčil jeho mrtvolu a sednul si do jeho křesla. Sdělil kapitánovi, že teď se ze stanice už nijak nedostane a vzduch mu nakonec dojde. Vyzval ho, aby on a jeho kumpáni odhodili zbraně a nechali se zatknout. Lyra zavolala bezpečákům a ohlásila jim, že loď je zajištěna. Řekla jim, aby zaútočili na dok.

Bezpečáci a ozbrojená posádka dorazili a začali bojovat s elitními piráty hlídajícími loď. Lyra se je snažila odzbrojit pomocí psi-síly, což se nakonec podařilo. Piráti na ni zaútočili svými drápy, Lyra se bránila sekyrou, ovšem rozbila se jí. Psi-sílou je obrátila proti sobě, takže jeden pirát zabil toho druhého, ale pak znovu pokračoval v útoku. Lyra tedy tasila svoji záložní adamantiovou sekyru a bránila se. Konečně přiběhl i Jack, který spustil palbu z laserové pušky. Lyra piráta nakonec omráčila psi-sílou a Jack ho zastřelil. Posádka stanice zajistila celý dok, nikdo další v něm už nebyl. Batey ohlásil, že piráti ve velitelství se nakonec skutečně vzdali a byli zavřeli do cel. Císařské bezpečnostní jednotky si je pak převezmou. Žoldnéři se rozhodli, že si pirátskou loď ponechají. Pojmenovali ji Blood Haunter.


Shrnutí
Hra trvala přibližně tři hodiny, mise trvala přibližně 5 hodin. Poprvé jsem vyzkoušel některé úpravy podle pravidel verze 2.0, například redukovaný Armor. Nepřátele díky němu bylo možné zabít snadněji a souboje nebyly tak protáhlé. Bylo též sníženo trvání efektů psionických sil – z jedné hodiny na 5 minut, což je přibližně trvání jednoho boje. Chystám též redukci bonusů, které přidává některé speciální vybavení.


Úvod | Projekt Void © 2009-2024
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.015 vteřin