Průzkum Pekla

5.7.21 - Gediman - Komentáře (0)
První hry podle pravidel Doom Void-modu se účastnil Lord Eliphas s postavou Mii Warrenové a OnGe s postavou Asgera Carmacka.
Zápletka
Korporace UAC zahájila další průzkumnou misi do Pekla, tentokrát s cílem získat artefakty a vzorky démonů pro výzkum. Velitelkou mise je Olivia Pierceová, vedoucí projektu Lazarus. Sestavila dva pětičlenné týmy NeoPhalanx, bezpečnostní stráže UAC. Mají vojenský výcvik a dobrou výzbroj, díky čemuž mají v Pekle šanci přežít.

V týmu Alfa je mimo jiné průzkumnice Mia Warrenová, která studovala hlášení z předchozích průzkumných misí, a specialista na těžké zbraně Asger Carmack, který nafasoval experimentální zbraň: BFG 9000. Tři strážci z každého týmu dostali také zásobu sledovacích zařízení – pokud je toto zařízení umístěno na objekt, může být ten snadno zaměřen a teleportován zpět do laboratoří na Marsu, bez nutnosti použít teleportér přímo v Pekle.

Mise
Jakmile byly týmy teleportovány do Pekla, rozdělily se. Tým Alfa šel na vyvýšeninu, aby měl dobrý rozhled po okolí. Tým Beta šel prozkoumat a zajistit nejbližší okolí. Tým Alfa spatřil trosky pevnosti na severu, chrám na západě, velký oltář na východě a kostru obřího démona Titána na jihu. Tým se rozhodl, že nejprve půjde ke kostře Titána, vzdálené tři kilometry. Strážci šli pomalu a opatrně, neustále byli připraveni na útok démonů. Během cesty na ně zaútočila trojice Impů. Jednoho Impa zastřelili řadoví strážci vyzbrojení těžkými útočnými puškami Mixom, jednoho postřelil Carmack pistolí a Warrenová ho dodělala puškou Mixom. Zbývající Imp vrhl ohnivou kouli a zranil jednoho ze strážců, načež byl ostatními zabit. Warrenová kontaktovala Pierceovou a ohlásila, že mají mrtvoly Impů. Ty však pro ni nebyly cenné, byli to řadoví démoni.

Průzkum Pekla

Tým pokračoval dál ke kostře Titána. V jejím okolí nebyla žádná aktivita. Carmack, který byl vybaven motorovou pilou, uřízl kus kosti, což mu zabralo nějaký čas. Warrenová zatím kontaktovala tým Beta. Ten oznámil, že byl napaden létajícími démony, ale neutrpěl žádné ztráty. Tým Alfa sebral vzorek kosti a pokračoval dál, k oltáři. Byl šest kilometrů daleko. Tým tentokrát postupoval rychleji, aby neplýtval časem.

Po půl hodině byl přepaden dvojicí Pinky démonů, kteří se proti němu rozeběhli už z dálky. Carmack usadil BFG 9000 na trojnožku a chystal se střílet, ale nedostal šanci. První Pinky zaútočil na řadové strážce, kteří s ním začali bojovat noži. Warrenová ho zastřelila puškou. I druhý Pinky zaútočil na řadové strážce, naštěstí bez úspěchu. Carmack po něm začal střílet z pistole a zranil ho, Warrenová po něm vystřelila z pušky a též ho poranila. Pinky se tedy otočil a vrhl se na Warrenovou, ale Carmack ho pohotově skolil. Warrenová opět kontaktovala Pierceovou, ale ani tito démoni neměli cenu. Tým tedy pokračoval k oltáři.

U oltáře bylo deset Impů a tři Lost Soul. Warrenová jednu Lost Soul zastřelila, Carmack zatím usadil BFG na trojnožku. Řadoví strážci sestřelili druhou Lost Soul, ale to už se začala blížit skupina Impů. Warrenová se snažila sestřelit třetí Lost Soul, ale minula. Carmack už na nic nečekal a vystřelil z BFG. Plazmový pulz proletěl kolem Lost Soul, kterou sežehnul svými výboji, a pokračoval až k cíli. Všichni Impové byli spáleni v mohutné zelené explozi. Tým pokračoval k oltáři a začal ho důkladně prohledávat. Warrenová našla lebku s vyrytými runami, což byla jediná důležitě vypadající věc. Ohlásila to Pierceové, která cennost artefaktu potvrdila.

Průzkum Pekla

Tým NeoPhalanx nyní vyrazil k pevnosti, která byla osm kilometrů daleko. Cestou na ně zaútočil oddíl pěti Hell Razerů, pekelných vojáků. Carmack znovu připravil BFG, zatímco Warrenová po nich začala střílet mikro-rakety ze své pušky. Vojáci to ustáli a spustili palbu ze svých laserových děl. Podařilo se jim zranit Carmacka. Ten vystřelil z BFG, ale Hell Razeři to přežili, takže boj chvíli pokračoval. Pak Carmack ale vystřelil znovu a tentokrát oddíl zlikvidoval. Nic z něj nezbylo. Warrenová dala Carmackovi nějaké své medikity, aby si mohl ošetřit zranění. Tým pak pokračoval v cestě. Pevnost měla velkou bránu s mohutnými dřevěnými vraty, kterou hlídali dva Cacodemoni. Začali po týmu vrhat plazmové koule, ale minuli. Warrenová jednoho sestřelila, druhý byl poté zraněn. Snažil se zaútočit na Carmacka svými obrovskými čelistmi, ale řadoví strážci ho zabili. Warrenová kontaktovala tým Beta. Ten ohlásil, že přišel o dva členy – byl napaden jakýmisi velkými démony. Warrenová mu přikázala, aby šel zatím prozkoumat chrám.

Carmack vystřelil na vrata pevnosti z BFG a zničil je. Ven ihned vyběhly dva desetičlenné oddíly Impů, Cacodemon a také Hell Knight. Carmack vystřelil z BFG znovu a všechny najednou zabil. Zatímco čekal venku a hlídal bránu, Warrenová a trojice strážců vešli dovnitř. Nedostali se však moc daleko – byli napadeni dvěma Pinky démony. Došlo k zuřivému boji zblízka, ve kterém strážci museli používat jen bojové nože. Carmack tedy sbalil BFG a šel jim na pomoc – nastartoval motorovou pilu. Ale přišel relativně pozdě, a navíc při svém útoku minul. Oba Pinky démony nakonec zabila Warrenová. Bylo po všem, a tak tým začal pevnost prozkoumávat. Warrenová našla kamenné desky s vyrytým textem, Carmack objevil starou helmu a strážci našli zeleně zářící Kouli nezranitelnosti. Pierceová oznámila, že vše to jsou cenné věci, které je nutné přinést. Warrenová se pak snažila kontaktovat tým Beta, ale nikdo se neozýval. Byl pravděpodobně mimo dosah vysílačky. Tým se tedy vracel zpět na startovní bod, který byl pět kilometrů daleko.

Cestou strážci narazili na Summonera a čtyři Lost Soul. První dvojice létajících lebek zaútočila na Warrenovou, ale strážci je sestřelili. Na Warrenovou se tedy vrhla i druhá dvojice. Summoner mezitím vyvolal Hell Knighta, jako posilu. Carmack se rychle vrhl do boje zblízka se Summonerem, aby ho zaměstnal a znemožnil mu tak přivolávat další démony. Chtěl ho rozsekat pilou. Řadoví strážci sestřelili i zbylé dvě Lost Soul, ovšem vzápětí byli napadeni Hell Knightem. Carmack v boji se Summonerem neuspěl – jeho motorová pila se rozbila, aniž by mu stačila nějak ublížit. Démona tedy musela zastřelit Warrenová. Hell Knight mezitím zabil jednoho strážce, ale následně byl sám zabit. Warrenová z výstroje padlého člena týmu vzala zásobu sledovacích zařízení. Jedno umístila na mrtvolu Hell Knighta a jedno na Summonera. Dala signál a nechala je teleportovat pryč. Tým Alfa pokračoval dál.

Průzkum Pekla

Když dorazil na startovní pozici, Warrenová znovu zavolala tým Beta. Ohlásil se jeden strážce, jediný přeživší. Řekl, že se dostali k chrámu, ale dovnitř už ne. Zabili sice několik démonů, ale chrám je stále dobře bráněný. On sám už útok nezvládne. Tým Alfa tedy zamířil k chrámu. Když dorazil, Warrenová poručila osamělému strážci, aby se k nim připojil. Strážce řekl, že uvnitř jsou dva velcí démoni chrlící oheň, a ještě jeden větší démon. Carmack postavil před vchod BFG a čekal. Warrenová vystřelila do oken mikro-rakety, aby je vylákala ven. Ven vyšla dvojice Mancubů. Carmack vystřelil, ale ti tomu odolali. Jeden Mancubus vystřelil ohnivou kouli a upálil všechny tři řadové strážce. Warrenová začala střílet a jednoho Mancuba zranila. Carmack vystřelil z BFG znovu a jednoho zabil, druhý ale explozi opět odolal. Přišel blíž a nyní na oba přeživší strážce chrlil plameny. Boj s ním nějakou dobu pokračoval, ale Carmackovi se ho nakonec podařilo zabít pomocí třetího výstřelu z BFG. Warrenová ohlásila Pierceové, co se stalo a jaký je nyní stav týmu. Ta ale trvala na tom, že chrám musí být prozkoumán.

Warrenová se tedy proplížila dovnitř. V hlavním sále byl Baron of Hell a dvě Lost Soul. Vylezla zase ven a spustila do oken palbu, aby je vylákala a Carmack je mohl zničit. Vyletěly obě Lost Soul. Jednu zabila, druhá do ní vrazila a explodovala, ale brnění odolalo. Baron nicméně zůstával uvnitř. Carmack tedy vystřelil z BFG, ale ani to Barona nevyprovokovalo. Oba strážci tedy plánovali, co udělají. Když sestavili plán, vešli dovnitř. Carmack se schoval za roh chodby a připravil BFG, Warrenová šla přilákat Barona. Střílela po něm a on šel za ní, aby po ní mohl házet plazmové koule. Utíkala před ním směrem k místu, kde číhal Carmack. Démon běžel za ní a jakmile vyběhl zpoza rohu, Carmack na něj vystřelil z BFG, čímž ho okamžitě zabil. Jeho tělo se rozletělo na kusy. Warrenová zavolala Pierceové, ohlásila to a odeslala ji hlavu Barona. Pak strážci prozkoumali chrám. Warrenová našla kamennou desku s vytesanými obrazci démonů a artefaktů, Carmack našel zářící krystal. Pierceová jim přikázala, aby se už stáhli zpět. Nasbírali toho dost.

Průzkum Pekla

Oba přeživší se tedy vraceli k teleportéru. Než k němu dorazili, zaútočili na ně dva Spectrové, neviditelní Pinky démoni. Oba zaútočili na Carmacka, ke kterému se pomalu přiblížili, aby jejich kamufláž byla plně účinná. Při útoku samotném ale bylo jasné, kde se nacházejí, a strážci na ně mohli reagovat. Carmack do jednoho sekal nožem, ale ten se mu rozbil, takže musel bojovat holými pěstmi. Warrenová po nich střílela. Carmack jednoho úspěšně umlátil, druhý ho ale pokousal. Warrenová ho však hned potom zastřelila. Oba Spectery následně odeslala na Mars. Pak dala Carmackovi medikit, aby se ošetřil. Potom oba strážci vstoupili na teleportační plošinu a vrátili se na Mars.


Shrnutí
Hra trvala přibližně 4 hodiny a 10 minut (s menší pauzou), mise trvala přibližně 10 hodin a 30 minut. Odehrávala se před událostmi hry Doom (2016), v době, kdy skutečné záměry Olivie Pierceové ještě nebyly známé a kdy UAC ještě nevyráběla kybernetické démony (nebo alespoň ještě nebyli vypuštěni z laboratoří). Hráči též mohli nakoupit jen tu výstroj a výzbroj, která se objevila v této hře. Kouli nezranitelnosti nakonec nepoužili.


Úvod | Projekt Void © 2009-2023
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0164 vteřin