Rekviem

13.12.15 - Gediman - Komentáře (0)
Další díl, který připravil Jablicko007 – hraný za žoldnéřský tým Inferilagus. Hry se účastnili Lord Eliphas s postavou Pandavora a já s postavou Kazarda Anu.
Zápletka
Rok: 13-669 (1 den a 10 hodin po misi „Předvečer Corvanův“)

Lord Estrenal byl předvolán před vůdce říše, Kardinála Danatha Kasse, aby se zodpovídal za své selhání – nedokázal Temné ruce zabránit v získání knihy Codexus Valainis a Obsidiánové hole. Sekta Bezejmenných artefakty bude jistě chtít co nejdříve využít k probuzení Spícího krále. Danatha Kass tedy rychle najal tým Inferilagus, aby se vydal na potulnou planetku s tajnou výzkumnou základnou, kde se Spící král stále nachází, a sektu zastavil.
Rekviem

Mise
Úkol si vzali na starost kouzelník Kazard Anu a zápasník Pandavor, kteří s touto sektou již měli zkušenosti ze stanice Abyssal Spear. Na planetku je odvezla malá vojenská loď. Ještě před příletem Kazard Anu najal bezpečností síly jeho domovské říše, aby tajně pozorovaly okolí planetky a varovaly ho, kdyby někdo přiletěl sektě na pomoc.

Loď přistála přímo v základně, protože na první pohled nevykazovala žádnou aktivitu. Poslední informace mluvily o vzpouře dělníků. Žoldnéři vystoupili a ihned spatřili tři skupinky osob stojící opodál. Žoldnéři se k nim vydali, aby zjistili více informací. Ale ukázalo se, že osoby jsou nepřátelské – byli to Bezejmenní. Bylo zřejmé, že celou základnu mají již pod kontrolou. Došlo k obtížnému boji, protože nepřátelé byli dobře vyzbrojeni. Žoldnéři s nimi nechtěli ztrácet čas. Kazard Anu na ně tedy seslal kouzlo ovlivňující mysl a přikázal jim utéct pryč.

Přes celý povrch planetky se náhle přehnala slabá tlaková vlna. Bylo zřejmé, že něco se už začalo dít. Žoldnéři pro jistotu nařídili pilotovi lodě, aby odletěl do bezpečné vzdálenosti a čekal na jejich signál. Sotva stačili žoldnéři udělat něco dalšího, spatřili, jak se proti nim řítí jezdec na koni. Byl to další Bezejmenný. Kazard tedy opět seslal kouzlo a přinutil koně utéct. Žoldnéři se rychle vydali kupředu. Rozhodli se, že nejprve prozkoumají místní věznici, protože v ní mohli být zavření dělníci a vojáci loajální vládě. Po schodech sestoupili z lávek dolů, protože doufali, že tam nebudou nepřátelům tolik na očích.

Během cesty byli však napadeni dvěma oddíly vedených kouzelníkem. Zřejmě po nich už bylo zahájeno pátrání. Pandavor zaútočil na oddíly, Kazard se utkal s kouzelníkem. Po delším boji Kazard nakonec kouzelníkovi usekl hlavu sekyrou, nebyl tedy už nikdo, kdo by mu mohl negovat kouzla. Zbývající protivníky tedy opět zahnal kouzlem na útěk. Oba žoldnéři během boje utrpěli zranění, naštěstí měli velkou zásobu urychlovačů hojení. Došlo k další tlakové vlně, tentokrát doprovázené slabým otřesem.

Kazard otevřel prostorovou bránu a oba žoldnéři se přesunuli zpět na lávky, protože dole teď mohlo být nepřátel více. Pokračovali do věznice. Vstup dovnitř však hlídal sniper na věži. Kazard se ho snažil sestřelit éterickou puškou, ale bylo to marné. Pomocí kouzla tedy pohlédl do minulosti, aby viděl, co se tu dělo. Spatřil, že věznice byla už před časem obsazena Bezejmennými a nyní slouží jako jejich další stanice. Žádní zajatci tu nebyli.

Pandavor tedy zavolal pilota, aby pro ně přiletěl. Podle informací se komnata se Spícím králem nachází v podzemí pod laboratoří. Loď žoldnéře naložila a vysadila je přímo na střeše laboratoře. Byly z ní jen spálené ruiny, pouze centrální výtah do podzemí byl nepoškozen. Vstup do něj se nacházel v přízemí, takže žoldnéři museli projít skrz celou budovu. Kazardův mystický detektor ukázal, že z podzemí skutečně vyzařuje mocná magie – byla to Temná magie. Žoldnéři vstoupili do nejvyššího patra, kde nalezli mnoho krabic od nejrůznějšího vybavení. Byly sem očividně přineseny teprve nedávno, ale byly už prázdné. Žoldnéři zde narazili na skupinku Bezejmenných, která se však po chvíli boje stáhla, protože jí právě přišel na pomoc elitní bojovník. Kazard rychle seslal bránu do spodního patra a žoldnéři před bojovníkem uprchli.

Žoldnéři zde našli ohořelou mrtvolu Aristandera (který tu byl zabit pleniteli Shadow Brokers). Kazard jeho tělo prohledal, ale nic cenného u sebe už neměl. Jeho mrtvolu tedy spálil ohnivým kouzlem na popel. Na žoldnéře se vzápětí vrhl duší lich – oba ho znali dobře ze stanice Abyssal Spear. Byl to Zvěstovatel. Boj s duchem byl obtížný, protože hmotné útoky procházely skrze něj, pouze magická moc tu mohla být použita. Pandavor proti němu tedy nemohl nijak zaútočit, pouze se snažil uhýbat jeho dotekům. Kazard ho nakonec zahnal pryč kouzlem, ale bylo jen otázkou času, kdy se vrátí. Oba žoldnéři navíc utrpěli psychický otřes, když se jich duch několikrát dotknul.

Žoldnéři sestoupili po zbytcích schodiště do nižších pater. Přes planetku se přehnala další tlaková vlna a další otřes, ještě silnější. Na schodišti narazili na dalšího Bezejmenného, který jim šel naproti. Kazard do něj vystřelil éterickou puškou, ale minul a zbraň se navíc přehřála. Protivníkovi se zase během boje rozbil meč a poté i jeho záložní kord, takže bojoval holýma rukama. Pandavor ho nakonec nabodl na svůj trojzubec (neměl to už čím vykrýt) a sežral jeho mrtvolu.

Potom už žoldnéři dorazili do přízemí a šli přímo k výtahu. Výtah právě přijížděl z podzemí a tak se žoldnéři připravili na boj. Z kabiny vyběhl jeden oddíl běžných Bezejmenných a jeden oddíl elitních, oba vyzbrojeny chladnými zbraněmi. Další oddíl zůstal v kabině a zahájil střelbu z pušek. Skupinku vedl opět Zvěstovatel. Po dlouhém boji byl Zvěstovatel kouzlem zahnán pryč a Kazard seslal bránu, aby se mohli přes nepřátele snadno dostat přímo do výtahu. Pandavor do ní vběhl jako první, Kazard běžel hned za ním, ale byl ještě zasažen a zraněn jedním z nepřátel. Jakmile byli oba ve výtahu, rychle zavřeli dveře a sjeli dolů.

Žoldnéři si všimli, že nad mrtvolami bojovníků, které byly v kabině s nimi, se vznáší jakési spirituální přízraky – byly to jejich duše. Nemohly ale uniknout, byly totiž obklopeny astrálními řetězy, které také způsobovaly jejich viditelnost.

Další otřes způsobil, že se kabina výtahu utrhla. Rychle sjela až dolů, kde jí brzdy bezpečně zastavily. Žoldnéři vystoupili ven a chodbou vstoupili do komnaty s trůnem. Na něm stále seděl Spící král, byl nehybný. Kolem trůnu stálo pět kněžích, jeden z nich držel Codexus Valainis a četl z něj. Byli zcela zabráni do temného rituálu, takže si žoldnéřů nevšimli. Před trůnem stála na podstavci Obsidiánová hůl, která byla aktivována; vyzařovaly z ní astrální řetězy, které obklopovaly i Zvěstovatele – ten se tedy nemohl nijak hýbat.

Kazard rychle zastřelil kněze s knihou, jeho duše byla ihned spoutána řetězem. Ostatní kněží vytasili stilety a zaútočili – dva na Kazarda, dva na Pandavora. Nebyli to moc dobří bojovníci. Kazard nejprve upálil jednoho, Pandavor probodl dalšího. Kazard pak upálil třetího, ale předtím schytal jeden zásah. Krev vytékající z rány byla okamžitě pohlcena holí. Pandavor potom nabodl posledního. I jejich duše byly ihned spoutány.

Planetkou se přehnala další vlna a otřes, tentokrát doprovázeny nezřetelným hlasem. Chodba k výtahu se zavalila. V tu chvíli z hole vyletěly dvě skupinky duší. Nebyly spoutané, mohly se pohybovat a byly velmi agresivní – byli to revenanti. Jedna skupina zaútočila na Kazarda, druhá na Pandavora. Byly to duše všech, kteří zemřeli jejich rukama ve chvíli, kdy byla Obsidiánová hůl nablízku. Její moc nyní způsobovala, že revenanti byli viditelní pouhým okem, což situaci ulehčilo. Žoldnéři pochopili, že proti nim je brnění zbytečné a tak si ho rychle sundali. Byli tak obratnější a mohli uhýbat jejich útokům.

Pandavor proti nim opět nic nezmohl. Kazard Anu sesílal zápalné kouzlo a všechny revenanty postupně ničil (resp. zaháněl do Prázdnoty). Rozptyl kouzla způsobil, že plameny několikrát zasáhly i Pandavora. Když Kazard zničil posledního, způsobil svému kolegovi silné popáleniny, které ho téměř zabily. Pandavor musel využít většinu urychlovačů hojení, aby se dostal z nejhoršího.

Žoldnéři se rozmýšleli, co dál. Už tu nebyli žádní kněží, kteří by Spícího krále probudili a Zvěstovatel byl stále uvězněn v řetězech. Náhle se z vysílačky ozval pilot, který ohlásil, že planetka se rozpadá na kusy. Hrozilo, že při dalším otřesu ztratí stabilitu zcela a atmosféra bude rychle rozptýlena do vesmíru. Žoldnéři tedy začali prohledávat komnatu a objevili skříně s vybavením. Byly tam dýchací masky – měly by stačit na přesun na palubu lodi, pokud se tedy nějak dostanou z komnaty.

K velkému otřesu však došlo dříve, než žoldnéři čekali. Planetka byla rozdrolena na mnoho asteroidů, ale komnata zůstala přesto nepoškozena. Spojení s pilotem bylo ztraceno, jeho loď byla zřejmě zničena. Náhle se ozvalo „Jsem zpět“. Hůl pohltila všechny spoutané duše, včetně Zvěstovatele, do svého nitra. Spící král pozvedl hlavu a zvedl se z trůnu.

Vyzařovala z něj Temnota. Ať už to byl kdysi kdokoliv, nyní byl zkorumpován, zjevně zásluhou Zvěstovatele. Bylo zřejmé, že k jeho probuzení byly nutné hlavně duše – zabitím kněžích se tedy ničemu nezabránilo. Obsidiánová hůl se rozpadla, zůstalo z ní jen krystalické jádro, ze kterého vyzařovala temná magická síla. Dokonce i ona byla evidentně zkažena Temnotou. Král vzal jádro do ruky a nasál jeho moc. Tu pak vypustil vně komnaty. Jak to udělal, žoldnéři zažili podivný efekt – jejich těla byla na okamžik rozložena na energii, ale pak zase zhmotněna.

Král znovu usedl a před trůnem se objevila holografická mapa galaxie a další ovládací systémy. Z nich bylo zřejmé, že celá komnata je ve skutečnosti prastará vesmírná loď. Temná magie kolem ní nyní tvořila neproniknutelné ochranné pole. Žoldnéři pak už jen viděli, jak z krystalu vyzařuje další vlna energie, jako předtím. Jejich těla se znovu rozložila na energii – a byla vysána dovnitř…

Shrnutí
Mise trvala přibližně 2 hodiny. Hra trvala něco okolo 4 hodin. Postavy během mise utrpěly mnohá zranění, dokonce přišly i o Sanity Pointy. Neuspěly v primárním úkolu, takže body zkušeností se tentokrát přičetly jen za přežití mise – technicky vzato postavy zabity nebyly.


Úvod | Projekt Void © 2009-2023
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0167 vteřin