Rites of Battle

6.8.11 - Gediman - Komentáře (0)
Tentokrát je recenze o přídavné knize k RPG W40K Deathwatch. Tento obsáhlý sourcebook přináší několik nových prvků, mnoho nových typů postav a konečně také spoustu vozidel a letounů – jak pro Vesmírné mariňáky, tak i pro jejich nepřátele.
Kniha


Za některé z nových postav lze hrát již od začátku, jiné jsou spíše jen pokročilými nadstavbami na již existující postavy. Na výběr je tedy z Black Shield, Chaplain, Champion, Keeper, Epistolary, Forge Master, Kill-marine, First Company Veteran, Watch Captain a dokonce i Dreadnought.

Black Shield: Mariňák, který nenese žádný symbol kapituly, takže jeho původ nelze určit. Na pravém nárameníku má jen černé pole. Je to outsider, který ze své domácí kapituly z nějakého důvodu odešel – ať už dobrovolně nebo ne. Deathwatch se na jeho minulost každopádně neptá. Black Shield bojuje s maximálním nasazením a sebeobětováním. Lze za něj hrát již od začátku.

Chaplain: Mariňák-kněz, jehož úkolem je starat se o duchovní čistotu a sílu ostatních Mariňáků. Navíc také musí dohlížet nad vzájemnými vztahy mezi jednotlivými Deathwatch Mariňáky. Vzhledem k tomu, že každý pochází z jiné kapituly, se jejich filozofie a rituály někdy dost liší, což mezi nimi může vyvolávat rivalitu a nepokoje. Chaplain je vybaven klasickou přilbou ve tvaru lebky, palcátem Crozius Arcanum a symbolem Rosarius, který funguje jako generátor ochranného pole. Nemůže se jím stát Librarian, Techmarine ani Mariňák z kapituly Space Wolves (protože ti nemají klasické Chaplainy).

Champion: Nejlepší šermíř z celé Deathwatch, který se vrhá do bojů s těmi nejsilnějšími protivníky. Standardně je vybaven energo-mečem a bojovým štítem. Může se jím stát jakýkoliv Mariňák.

Keeper: Mariňák, který hlídá pevnosti Deathwatch a jejich mnohá tajemství. Má klíče ke všem bezpečnostním systémům celého Impéria. Může překonat jakékoliv dveře i silová pole a automatické palebné věže na něj nereagují. Standardně je vybaven energo-mečem (nebo sekyrou či jinou chladnou zbraní) a na zápěstí nese Clavis, dekódovací zařízení. Může se jím stát jakýkoliv Mariňák.

Epistolary: Vysoce postavený Librarian, který ovládá ty nejmocnější psychické síly. Standardně je vybaven mystickou chladnou zbraní a psychickou kápí, která ho ochraňuje před psychickými silami nepřítele. Může se jím stát jen Librarian.

Forge Master: Vysoce postavený Techmarine, který dohlíží nad výrobou mariňáckého vybavení a zbraní. Standardně je vybaven klasickou energo-sekyrou a oblečen do brnění Artificer. Taktéž má postroj s přídavnými mechanickými pažemi (tzv. servo-harness), který mu pomáhá manipulovat s rozměrnými a těžkými předměty. Může se jím stát jen Techmarine.

Kill-marine: Mariňák, který je posílán na samostatné mise hluboko do nepřátelského území. Musí se spolehnout jen sám na sebe, protože často operuje bez jakékoliv podpory. Kill-marine také slouží jako vyslanec a posel Deathwatch. Lze za něj hrát již od začátku. Nemůže se jím stát Apothecary ani Techmarine.

First Company Veteran: Deathwatch se nedělí na kompanie, tudíž nemá ani První kompanii veteránů. Titul „Veterán První kompanie“ však může přidělit svým nejlepším Mariňákům. Jako v každé kapitule, i v Deathwatch platí, že Veteráni První kompanie mají právo nosit Terminátorské brnění. Může se jím stát jen Mariňák, který získal ocenění Crux Terminatus.

Watch Captain: Velitel operačního týmu s velkými pravomocemi. Nad ním stojí už jen Watch Commander, vůdce celé Deathwatch. Standardně je vybaven řetězomečem a (pokud si ho zasloužil) také generátorem ochranného štítu Iron Halo. Může se jím stát jen Mariňák, který získal ocenění Crux Terminatus a který se osvědčil jako schopný velitel.

Dreadnought: Když Mariňák utrpí závažná zranění, která ho učiní nepoužitelným v boji, je uložen do sarkofágu Dreadnoughta, mohutného obrněného kráčedla. Biotechnologické systémy sarkofágu ho udržují při životě tak dlouho, dokud není zcela zničen. Mariňák je tak pevnou součástí stroje, jehož pohyby a funkce ovládá přímo svými myšlenkami. Hra za Dreadnoughta přináší mnoho výhod i omezení. Hráčova postava je prakticky nezranitelná, velmi silná a navíc vyzbrojena několika těžkými zbraněmi. Ovšem díky svým rozměrům a hmotnosti je i velmi nemotorná a navíc se nedostane všude. Nemůže se jím stát Librarian.

Imperial Fists Scout


Hned na úvod však kniha popisuje zkoušky, kterými musí aspirant projít, aby byl přijat do kapituly jako Vesmírný mariňák. Také tu jsou popsány způsoby, jakými může nová kapitula vzniknout. No a k tomu se vztahuje velmi užitečný návod, jak sestavit vlastní kapitulu se vším všudy. V každém kroku jsou různé možnosti, mezi kterými lze vybrat i vylosovat náhodně, hodem kostkou (což je mnohem zábavnější). Kroky jsou následující: Proč byla kapitula založena; kdy byla založena; jaká je její mateřská kapitula; jak čisté je její gene-seed a jaké má abnormality; jaké jsou její zvyky; jaké jsou její chyby; jaké přidává modifikace k atributům svých Mariňáků; koho uctívá jako svého hrdinu; jakým činem se tento hrdina proslavil; jakého typu je její domovská planeta; jaký má tato planeta převládající terén; jaký má kapitula vztah s touto planetou; do jaké míry kapitula následuje Kodex Astartes; jaká je její bitevní taktika; jaká je její zvláštní schopnost „Sólo módu“ a jaká „Oddílového módu“; jaké typy Mariňáků postrádá; jaké používá zvláštní vybavení; v co věří; jaký je její současný stav; kdo jsou její přátelé a nepřátelé; jaké je její jméno a nakonec jaké jsou dovednosti a talenty jejích Mariňáků.

Hráč si pro svého Mariňáka může vybrat z několika nových příslušností. Jako první je na výběr další z kapitul Prvního zakládání – hrdinní Imperial Fists, kteří věrně následují Kodex Astartes. Jsou to především specialisté na obléhání a obranu pevností. Hráč si může vybrat i z mnohých nástupnických kapitul. Mariňáci takové kapituly se chovají stejně, jako ti z mateřské kapituly, mají ale navíc jednu zvláštní schopnost. Z nástupnických kapitul Ultramarines tu jsou představeny Novamarines, White Consuls, Black Consuls, Mortifactors a Genesis Chapter. Z nástupnických kapitul Dark Angels tu jsou Consecrators, Angels of Redemption a Angels of Absolution. Z nástupnických kapitul Blood Angels tu máme Flesh Tearers, Lamenters, Blood Drinkers a Knights of Blood. A konečně z nástupnických kapitul Imperial Fists tu jsou Crimson Fists, Hammers of Dorn a Subjugators.

Novinkou jsou Skutky, což jsou různé významné události, které Mariňák v minulosti přímo zažil. Dají se aplikovat jen během tvorby postavy. Přidávají různé zvláštní schopnosti a upravují atributy. Dělí se na Skutky kapituly (každá kapitula má jiný), Skutky tažení (operace v úžině Jericho), Skutky chrabrosti (tedy hrdinské činy), Skutky specializace (každý typ postavy má jiný) a Skutky opovržení (různé nezáviděníhodné události).

Další novinkou jsou Vyznamenání, což jsou odměny, které Gamemaster může postavám dát za jejich významné činy. Vyznamenání je tvořeno jedním až třemi podtypy. Gamemaster ze seznamu vybere podtypy, které nejvíce odpovídají tomu, co Mariňák během mise vykonal. Výsledné vyznamenání pak může nějak příhodně pojmenovat. Na ukázku je tu uvedeno například vyznamenání Tyrannic War Veteran – tím může být odměněn Mariňák z kapituly Ultramarines, který hrdinně bojoval proti Tyranidům. Skládá ze z podtypů Hrdina tažení a Upřednostňovaný nepřítel (Tyranidé). A nebo vyznamenání Deathwing – tím může být odměněn jen Mariňák z kapituly Dark Angels, který se stal členem První kompanie. Skládá se z podtypů Vyvolený kapituly, Zakázané vědomosti (o Padlých) a Mistr tajemství.

Samozřejmě tu nesmí chybět nové zbraně, vybavení a brnění. Co se týče brnění, jsou tu uvedeny všechny typy mariňáckého energobrnění, od nejstaršího modelu Mk. 1 „Thunder“ po nejmodernější Mk. 8 „Errant“. Každé z nich má specifické vlastnosti a každému z nich (kromě prvních tří typů) lze hodem kostkou určit i zvláštní bonusy, které svému nositeli dává. Přibylo také mnoho nových relikvií, některé jsou přístupné jen Mariňákům určité kapituly, jiné jsou ve vlastnictví Deathwatch, takže je mohou používat všichni.

Blood Angels Dreadnought


Velká část knihy se také (konečně) věnuje dopravním prostředkům. Jsou tu popsány pravidla pro boj vozidel i letounů. Vozidla i letouny jsou tvořeny několika atributy. Taktická a cestovní rychlost udává, jak rychle se stroj pohybuje během boje a při cestách na dlouhé vzdálenosti. Pancéřování udává, jak je stroj odolný proti poškození, a je rozděleno na přední pancíř, boční pancíře a zadní pancíř. Strukturální integrita jsou vlastně „hit pointy“, pokud o ně stroj přijde, je zničen. Každý stroj má také určitou výzbroj, nutnou posádku a přepravní kapacitu pro pasažéry či náklad. Dále je tu uvedena jeho velikostní kategorie a nakonec i manévrovatelnost, tedy bonus či postih, který se aplikuje na pilotovu schopnost stroj řídit.

Vesmírní mariňáci tu mají k dispozici širokou škálu klasických vozidel a letounů, včetně jejich modifikací. Je tu vše od Land Speedera přes Land Raidera až po výsadkovou loď Thunderhawk. Znovu je tu popsán i Dreadnought, tentokrát jako NPC postava. Dokonce tu je popsán i mohutný Titán typu Warhound, konkrétně Lupus Tempestus, kterého však využije spíše jen Gamemaster. Titáni totiž nepatří Vesmírným mariňákům, ale organizaci Collegia Titanica spadající pod Adeptus Mechanicus.

Mariňáci Chaosu zde mají představeny své unikátní stroje, např. bombardér Harbinger nebo kráčedlo Defiler. Ostatní stroje jsou ale stejné jako u imperiálních Vesmírných mariňáků, takže tu mají popsány jen nejvýraznější rozdíly. Tau tu mají všechny své nejběžnější bojové dopravní prostředky, tedy vznášedlové tanky Hammerhead a Sky Ray, stíhačku Barracuda, výsadkovou loď Orca, bezpilotní stealth letoun Remora a tak dále.

V poslední části knihy jsou popsány nové způsoby získávání a využití Mariňákova věhlasu a rekvizičních bodů. Slavný Mariňák může využít svého vlivu a zavolat na pomoc místní Imperiální námořnictvo, Imperiální gardu, Inkvizici nebo kapitulu Vesmírných mariňáků. Za body rekvizice od těchto organizací může získat určitou pomoc. Například od Imperiálního námořnictva může „koupit“ orbitální útok, bombardovací nálet nebo výsadek posil. Od Imperiální gardy může získat dělostřelbu, útok pěchoty či tankové divize nebo předsunutý průzkum. Od Inkvizice může získat pomoc v podobě výslechu zajatce, vymazání vzpomínek určité skupiny lidí na určitou událost nebo vyslání vraha agentury Officio Assassinorum. A od kapituly může vyjednat pomoc v podobě přesné raketové dělostřelby, vzdušného výsadku Assault Mariňáků, náletu Thunderhawka nebo vyslání sniperů. Tohle je samozřejmě jen stručná ukázka, možností u každé organizace je mnohem víc.

Na samém závěru se kniha zabývá popisem Deathwatch pevnosti Erioch, důležitých postav z řad Deathwatch, Inkvizice, ale i mimozemských ras. Jsou tu různé ukázky misí a další informace, které slouží spíše jako inspirace pro hráče a Gamemastera. Ten je může snadno zakomponovat do svých misí a vystavit na nich příběh.

Deathwatch


Kniha má 256 stran (pevné desky) a je celá barevná. Design stránek je stejný, jako v základní knize Deathwatch. Rites of Battle je solidní sourcebook doslova napěchovaný informacemi a novými nápady. Mám jen jedinou výhradu – tolik očekávané popisy dopravních prostředků jsou relativně nepřehledné a s jen minimem ilustrací. Tvůrci možná předpokládali, že čtenáři tato vozidla a letouny již znají odjinud, nebo jen chtěli šetřit místem. To je pro nováčky ve světě W40K docela nevýhoda, nicméně obrázky lze snadno dohledat na internetu (všechny zde uvedené stroje existují jako modely pro wargamingový W40K).

Hodnocení: 90 %


Úvod | Projekt Void © 2009-2022
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0258 vteřin