Schémata zbraní IV.

8.2.10 - Gediman - Komentáře (8)
V tomto díle série si představíme energetické zbraně barbarských ras. Tyto zbraně způsobují hrozivá zranění či rovnou krutou a bolestivou smrt. Civilizované rasy jimi silně opovrhují a jakékoliv obchodování s nimi přísně trestají.
Každá zbraň opět existuje ve verzi pistole, puška a kanon a to jak samonabíjecí, tak i automatické. Většina typů zbraní se dále rozlišuje na paprskové a pulzní.

Catlingové
Disrupční zbraně: vystřelují paprsky/pulzy energie, která v zasaženém cíli naruší intramolekulární strukturu. Molekuly se jednoduše rozpadnou na jednotlivé atomy. Čím méně chemických prvků materiál obsahuje, tím je vůči disrupčnímu útoku zranitelnější. Složité sloučeniny tedy dokáží dlouho odolávat, či jsou zcela imunní. Např. titanová zeď zasažená disruptorem je snadno a rychle odpařena, zatímco živý tvor je rozkládán pomalu a velmi bolestivě, jak mizí nejprve kůže, poté maso a nakonec kost.


Paprsková a pulzní disrupční puška


Doglingové
Disperzní zbraně: vystřelují paprsky/pulzy energie, která v zasaženém cíli naruší intermolekulární strukturu. Hmota se jednoduše rozpadne na jednotlivé molekuly. Čím slabší vazby mezi molekulami materiál má, tím je vůči disperznímu útoku zranitelnější. Látky s pevnou krystalickou mřížkou tedy dokáží dlouho odolávat, či jsou zcela imunní. Např. živý tvor je snadno a rychle odpařen, zatímco titanová zeď je rozkládána pomalu, postupně křehne a nakonec může být roztříštěna na kusy.


Paprsková a pulzní disperzní puška


Ursanové
Iontové zbraně: částicové urychlovače, které vystřelují paprsky/pulzy iontů. Cíl je probit silným elektrickým výbojem a kinetickou vlnou schopnými způsobit vážné popáleniny a těžká vnitřní poranění. Útok navíc v bezprostředně zasaženém místě vypálí díru. Menší a méně odolné cíle místo toho rovnou explodují ve spršce žhavých uhlíků. Vhodné pancéřování však dokáže iontový útok tlumit či zcela pohltit, stejně jako mnohá energetická ochranná pole.


Paprsková a pulzní iontová puška


Goblini
Sonické zbraně: vystřelují paprsky/vlny intenzivního zvuku, který je schopen rozvibrovat zasažený materiál či tkáň tak silně a rychle, že začnou praskat a trhat se. Efekt sonických zbraní proti živým cílům je obzvláště krutý, protože oběť prodělá četná vnitřní krvácení a celé části tkání se roztrhají či zkapalní díky narušení buněčných stěn. U neživých cílů ničivost sonického útoku silně závisí na materiálu, ze kterého jsou vyrobeny. Některé materiály jsou totiž schopny vibracím odolávat déle, nebo jsou proti nim zcela imunní. Sonické zbraně mají dvě vibrocelová jádra, jejichž vzájemnou interakcí vzniká požadovaný zvuk. Sonické zbraně existují pouze v kontinuální verzi (nepřerušovaný tok paprsku/vlny, dokud je držena spoušť). Vlnová verze má oproti paprskové tu výhodu, že zasáhne větší plochu, její dostřel je ale řádově nižší.


Paprsková a vlnová sonická puška


Hobgoblini
Mikrovlnné zbraně: vystřelují paprsky/vlny mikrovln, které jsou schopné zasažený cíl spálit zevnitř. Taktéž efekt mikrovlnných zbraní proti živým cílům je dosti krutý a bolestivý. Oběť je rychle zahřána a doslova uvařena, bez přítomnosti jakéhokoliv viditelného plamene. Mikrovlnný útok má také efekt na hořlaviny a výbušniny, které okamžitě zapaluje. Proti ostatním neživým cílům však může být ničivost nízká či zcela nulová, protože některými materiály mikrovlny jednoduše neprojdou. Hlaveň těchto zbraní je tvořena mikrovlnou „lampou“. Mikrovlnné zbraně existují pouze v kontinuální verzi (nepřerušovaný tok paprsku/vlny, dokud je držena spoušť). Vlnová verze má oproti paprskové tu výhodu, že zasáhne větší plochu, její dostřel je ale řádově nižší.


Paprsková a vlnová mikrovlnná puška


Orkové
Gamma zbraně: vystřelují paprsky/vlny gamma záření. Zahřátím palivového článku z radioceli dojde k uvolnění velkého množství tepla a radiace, podobně jako ve fúzních či štěpných zbraní používaných Trpaslíky. Tato zbraň však veškeré teplo rozptýlí a vypustí pouze silné gamma záření, které je schopno téměř okamžitě usmrtit živé cíle a na dlouhou dobu ozářit všechno ostatní. Živé cíle, které zásah přežijí, zemřou za několik vteřin až minut na následky akutní nemoci z ozáření, v jejich tělech začnou růst nádory a tkáně se mohou dokonce zcela rozpadnout na radioaktivní sliz. Účinnou ochrannou proti těmto zbraním mohou být materiály, které nepropouští gamma záření. Gamma zbraně existují pouze v kontinuální verzi (nepřerušovaný tok paprsku/vlny, dokud je držena spoušť). Vlnová verze má oproti paprskové tu výhodu, že zasáhne větší plochu, její dostřel je ale řádově nižší.

Toto je pokročilá technologie, některé zaostalejší orkské frakce používají Rentgenové zbraně, které však nedosahují takového efektu.


Paprsková a vlnová gamma puška


Zlobři
Unifázové zbraně: vystřelují paprsky/pulzy energie, která zasažený cíl změní o jeden stupeň skupenství hmoty níže, tedy např. z pevné na kapalné. Toto nedělá pomocí teploty, ale pomocí zvláštní radiace, která vzniká v reakčním jádru. Některé materiály jsou proti efektům této zbraně odolnější než jiné.


Paprsková a pulzní unifázová puška


Trollové
Bifázové zbraně: jsou větší, než zbraně Zlobrů, a tak mohou pojmout dvě reakční jádra. Vystřelují paprsky/pulzy energie, která zasažený cíl změní o dva stupně skupenství hmoty níže, tedy např. z pevné na plynné.


Paprsková a pulzní bifázová puška


Obři
Trifázové zbraně: z trojice zbraní jsou největší a tak mohou pojmout tři reakční jádra. Vystřelují paprsky/pulzy energie, která zasažený cíl změní o tři stupně skupenství hmoty níže, tedy z pevné na plazmu.


Paprsková a pulzní trifázová puškaÚvod | Projekt Void © 2009-2023
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0115 vteřin