Codex: Chaos Space Marines, 8. edice

4.9.17 - Gediman - Komentáře (0)
V novém codexu Vesmírných mariňáků Chaosu tentokrát nejsou obsaženy Legie Thousand Sons ani Death Guard – budou mít totiž vlastní codexy.
.
Codex: Chaos Space Marines, 8. edice


Toto jsou Vesmírní mariňáci, kteří se nechali zlákat temnými silami bohů Chaosu a nyní jim oddaně slouží. Lze tu najít původní Legie, které zradily během Horovy hereze, ale i spoustu kapitul, které přeběhly v průběhu následujících tisíciletí. Tak či tak, tyto mariňácké bandy disponují nejen ničivou vojenskou technikou, ale i nadpřirozenými silami Warpu. V jejich řadách jsou vražední bojovníci obdaření mutacemi či přímo posedlí entitami Chaosu, bývalé imperiální tanky znesvěcené temnými talismany a mechanické bestie ovládané uvězněnými Démony. Tyto armády patří mezi nejobávanější a nejvíce nenáviděné nepřátele Impéria.

Zvláštní pravidla a výhody:

Death to the False Emperor – Všichni vojáci mají výhodu proti jednotkám Impéria. Když jim v boji zblízka při hodu na zásah padne šestka, mohou provést další útok. Výjimkou jsou Chaos Cultists a řadoví démoni.

Daemonic Ritual – Charakter může v Movement fázi místo pohybu vyvolat řadové démony. Pokud je uctívačem konkrétního boha, může vyvolat jen démony tohoto boha. Hodí si až třemi kostkami. Výsledné číslo ukazuje maximální Power Rating jednotky démonů, kterou může vyvolat. Démoni jsou vyvoláni do okruhu 12 palců. Pokud při hodu padnou dvě stejná čísla, Charakter utrpí Mortal Wound. Pokud padnou tři stejná čísla, utrpí až tři Mortal Wounds. Více kostek tedy může vyvolat dražší jednotky, ale je to riskantnější.

Chaos Icons – Většina oddílů může obsahovat vlajkonoše. Jaký typ ikony může nést, záleží na tom, jakého boha uctívá. Obecná ikona dává bonus k Leadership; mohou ji nést jen ti, kteří neuctívají žádného konkrétního boha. Khornova dává možnost opravných hodů na určení vzdálenosti zteče. Tzeentchova dává možnost v Psychic fázi udělit Mortal Wound nejbližšímu nepříteli v okruhu 12 palců. Nurglova dává nepřátelům v okruhu 6 palců postih na Leadership. Slaaneshova dovoluje využít výhodu Death to the False Emperor na hod 5 a více. Démoni mají své vlastní vlajkonoše s jiným efektem.

Psychic Powers – Psykeři používají kouzla disciplíny Dark Hereticus, která má univerzální využití a hodí se tak pro různé taktiky. Je tu uvedeno šest kouzel. Dále tu je uvedeno jedno kouzlo pro Tzeentche, Nurgla a Slaaneshe. Toto kouzlo si mohou vybrat jen psykeři, kteří uctívají daného boha.

Despoilers of the Galaxy – Všechny jednotky typu Troops mají možnost obsazovat strategické body i tehdy, pokud již jsou zabrané protivníkem. Pokud protivník má podobnou schopnost, pak bod patří tomu, kdo u něj má více vojáků. Tato zvláštní schopnost funguje jen pokud je armáda Battle-forged.

Legion Traits – Hráč si vybere bandu své armády, aby jí mohl určit zvláštní pravidla. Pokud armádu nabarvil jako některou z uvedených band, není co řešit. Pokud ji nabarvil jako některou z odvozených band, pak musí určit, z jaké uvedené bandy vychází. Některé oficiální bandy toto mají určeno. Pokud to určeno není nebo pokud si hráč vymyslel svoji vlastní bandu, jednoduše si nějaké pravidlo sám vybere. Tato zvláštní schopnost funguje jen pokud je armáda Battle-forged a celá je složena z jednotek stejné bandy. Na výběr je z následujících pravidel (vztahují se jen na pěšáky, motocykly a Helbruty, výjimkou jsou řadoví démoni):

--- Black Legion --- Mají vyšší Leadership a z Rapid Fire zbraní mohou střílet i poté, co postoupili (jako by to byly Assault zbraně).

--- Alpha Legion --- Pokud se nacházejí 12 a více palců od nepřátel, mají tito nepřátelé při střelbě na ně postih v hodu na zásah.

--- Iron Warriors --- Jejich útoky ignorují bonusy za krytí. Mohou provést opravný hod na poškození při útoku na budovy.

--- Night Lords --- Nepřátelé mají postih na Leadership za každou jednotku Night Lords v okruhu 6 palců.

--- Word Bearers --- Mohou provádět opravné hody na morálku.

--- Emperor’s Children --- V boji zblízka vždy útočí jako první (a to i když neztečují).

--- World Eaters --- Při zteči provádějí jeden útok navíc.

--- Renegade Chapters --- Mohou provést zteč i poté, co postoupili. Toto jsou kapituly, které zradily po Horově herezi, tedy všechny ostatní.

Jednotky:

Chaos Space Marines (Troops), 5-20 - Základní jednotka. Oddíl může obsahovat vlajkonoše.

Chaos Cultists (Troops), 10-40 - Toto nejsou Vesmírní mariňáci, ale obyčejní lidé, kteří je uctívají. Jsou levní, velmi slabí, ale lze je nasadit ve velkých počtech a použít jako postradatelný živý štít. Mohou být vyzbrojení na střelbu nebo na boj zblízka.

Bloodletters (Troops), 10-30 – Khornovi řadoví démoni. Mohou bojovat jen zblízka, jejich útok má šanci získat vyšší Damage. Mají Invulnerable Save 5+. Pokud oddíl ztečuje nebo je napaden ztečí, získá bonus ke Strength a Attacks. Pokud má oddíl 20 a více členů, získává bonus k hodům na zásah. Oddíl může obsahovat vlajkonoše a hudebníka. Vlajkonoš způsobuje, že pokud v hodu na morálku padne jednička, nikdo nezběhne, naopak se do oddílu vyvolají noví členové jako náhrada za ztráty. Hudebník zvyšuje vzdálenost postupu a zteče.

Horrors (Troops), 10-30 – Tzeentchovi řadoví démoni. Jsou to psykeři. Oddíl se může skládat z Pink Horrorů, Blue Horrorů a Brimstone Horrorů (v libovolné kombinaci) a může obsahovat Pink Horrora-velitele (standardně ho nemá). Pouze Pink Horroři umějí střílet magické výboje, ostatní bojují jen zblízka. Mají Invulnerable Save 5+ a k hodům na něj získávají bonus. Pokud je zabit Pink Horror, rozdělí se na dva Blue Horrory; pokud je zabit Blue Horror, stanou se z něj Brimstone Horroři. Oddíl ovládá pouze základní kouzlo; v jednom kole může seslat jedno kouzlo a jedno nepřátelské blokovat. Při sesílání i blokování hází pouze jednou kostkou, tudíž ho nemůže potkat negativní efekt. Pokud oddíl obsahuje méně než 10 Pink Horrorů, efekt kouzla je snížen. Pokud je za sesilatele vybrán Brimstone Horror, je po použití kouzla zabit. Oddíl může obsahovat vlajkonoše a hudebníka, oba to jsou Pink Horroři. Vlajkonoš způsobuje, že pokud v hodu na morálku padne jednička, nikdo nezběhne, naopak se do oddílu vyvolají noví Pink Horroři jako náhrada za ztráty. Hudebník zvyšuje vzdálenost postupu a zteče.

Plaguebearers (Troops), 10-30 – Nurglovi řadoví démoni. Mohou bojovat jen zblízka, mohou provádět opravné hody na zranění. Mají Invulnerable Save 5+. Mohou ignorovat zranění. Pokud má oddíl 20 a více členů, nepřítel má postih k hodům na jeho zasažení. Oddíl může obsahovat vlajkonoše a hudebníka. Vlajkonoš způsobuje, že pokud v hodu na morálku padne jednička, nikdo nezběhne, naopak se do oddílu vyvolají noví členové jako náhrada za ztráty. Hudebník zvyšuje vzdálenost postupu a zteče.

Daemonettes (Troops), 10-30 – Slaaneshovi řadoví démoni. Mohou bojovat jen zblízka, jejich útok má šanci získat vyšší AP. Mají Invulnerable Save 5+. V boji zblízka vždy útočí jako první (a to i když neztečují). Pokud má oddíl 20 a více členů, získává bonus k Attacks. Oddíl může obsahovat vlajkonoše a hudebníka. Vlajkonoš způsobuje, že pokud v hodu na morálku padne jednička, nikdo nezběhne, naopak se do oddílu vyvolají noví členové jako náhrada za ztráty. Hudebník zvyšuje vzdálenost postupu a zteče.

Raptors (Fast Attack), 5-15 - Úderná jednotka zaměřená na boj zblízka. Je vybavena tryskovými batohy, díky kterým může být vysazena letecky. Nepřátelé v okruhu 1 palce mají postih na Leadership. Oddíl může obsahovat vlajkonoše.

Warp Talons (Fast Attack), 5-10 - Elitní mariňáci s tryskovými batohy, díky kterým mohou být vysazeni letecky. Považují se za démony, mají Invulnerable Save 5+. Jsou zcela zaměření na boj zblízka, nemají žádné střelné zbraně. Když jsou vysazeni letecky, nepřátelé proti jejich následné zteči nemohou vést obrannou palbu.

Chaos Bikers (Fast Attack), 3-9 - Oddíl motocyklů. Při postupu se pohybují rychleji. Oddíl může obsahovat vlajkonoše.

Chaos Spawn (Fast Attack), 1-5 - Oddíl zmutovaných bestií, který může bojovat jen zblízka. Na začátku každého boje se jim hodem kostkou určí jedna ze tří zbraní: jedna poskytuje vyšší AP, jedna dává možnost opravných hodů na zranění a jedna přidává Attacks. Nepřátelé v okruhu 1 palce mají postih na Leadership.

Chaos Rhino (Dedicated Transport) - Obrněný transportér s kapacitou 10 vojáků. Může si sám opravit poškození. Nemůže převážet vojáky v brnění Terminátor, vojáky s tryskovými batohy, Obliteratory, Mutilatory a řadové démony. Má jednorázový vrhač dýmovnic, kterým se může chránit před střelbou.

Havocs (Heavy Support), 5-10 - Těžká střelecká jednotka. Oddíl může obsahovat vlajkonoše.

Obliterators (Heavy Support), 3 – Mariňáci srostlí s těžkým brněním. Pohybují se pomalu, ale mohou být vysazeni teleportací. Považují se za démony, mají Invulnerable Save 5+. Jsou vyzbrojeni na střelbu. Na začátku každého boje se jim hodem kostkou určí hodnoty Strength, AP a Damage.

Defiler (Heavy Support) - Velké kráčedlo vyzbrojené tankovým kanonem, dvěma těžkými zbraněmi a dvěma klepety na boj zblízka. Těžké zbraně mohou být vyměněny za jiné. Je posedlé démonem, má Invulnerable Save 5+. Na začátku kola si opraví jedno poškození. Má jednorázový vrhač dýmovnic, kterým se může chránit před střelbou.

Maulerfiend (Heavy Support) - Velké kráčedlo zaměřené na boj zblízka. Je posedlé démonem, má Invulnerable Save 5+. Na začátku kola si opraví jedno poškození.

Forgefiend (Heavy Support) - Velké kráčedlo zaměřené na střelbu. Je posedlé démonem, má Invulnerable Save 5+. Na začátku kola si opraví jedno poškození.

Chaos Predator (Heavy Support) - Bojový tank vyzbrojený buď autokanonem (efektivní proti pěchotě) nebo dvojitým laserovým kanonem (efektivní proti vozidlům). Má jednorázový vrhač dýmovnic, kterým se může chránit před střelbou.

Chaos Vindicator (Heavy Support) - Samohybné obléhací dělo. Velmi ničivé proti hordám pěchoty. Má jednorázový vrhač dýmovnic, kterým se může chránit před střelbou.

Chaos Land Raider (Heavy Support) - Těžký tank a transportér v jednom. Může nést 10 vojáků, přičemž vojáci v brnění Terminátor a vojáci s tryskovými batohy zabírají místa dvou vojáků a Obliteratoři a Mutilatoři místa tří vojáků. Nemůže převážet řadové démony. Je vyzbrojen dvěma dvojitými laserovými kanony, které jsou mocnou protitankovou zbraní. Ze zbraní může bez problému střílet i za pohybu. Má jednorázový vrhač dýmovnic, kterým se může chránit před střelbou.

Heldrake (Flyer) - Velký mechanický drak, který funguje jako stíhačka. Je vyzbrojený buď autokanonem (má vysoký dostřel) nebo plamenometem (efektivní proti hordám pěchoty). Snadno manévruje a jeho pařáty jsou efektivní proti vzdušným cílům. Je posedlý démonem, má Invulnerable Save 5+. Na začátku kola si opraví jedno poškození.

Khorne Berzerkers (Elites), 5-20 - Mariňáci zasvěcení Khornovi. Jsou zaměření na boj zblízka. V boji zblízka mohou bojovat dvakrát. Oddíl může obsahovat vlajkonoše.

Rubric Marines (Elites), 5-20 - Mariňáci zasvěcení Tzeentchovi. Jsou zaměření na střelbu. Mají Invulnerable Save 5+. Mají bonus k hodům na Save, když jsou terčem útoku s Damage 1. Z těžkých zbraní mohou bez problému střílet i za pohybu. V čele oddílu stojí psyker, který ovládá pouze základní kouzlo (a jeho efektivita je nižší); v jednom kole může seslat jedno kouzlo a jedno nepřátelské blokovat. Oddíl může obsahovat vlajkonoše.

Noise Marines (Elites), 5-20 - Mariňáci zasvěcení Slaaneshovi. Mají přístup k mnoha sonickým zbraním, které ignorují bonusy za krytí. Jsou efektivnější ve střelbě. Pokud padnou, mohou před smrtí provést ještě jeden poslední útok střelbou (a to i v boji zblízka). Oddíl může obsahovat vlajkonoše.

Plague Marines (Elites), 5-20 - Mariňáci zasvěcení Nurglovi. Mají přístup k mnoha morovým zbraním, které dovolují provádět opravný hod na zranění, pokud jim padne jednička. Jsou efektivnější v boji zblízka. Mohou ignorovat zranění. Oddíl může obsahovat vlajkonoše.

Chosen (Elites), 5-10 - Elitní mariňáci. Mohou nést výzbroj na střelbu i na boj zblízka, v různé kombinaci. Oddíl může obsahovat vlajkonoše.

Possessed (Elites), 5-20 - Elitní mariňáci posedlí démony, mají Invulnerable Save 5+. Jsou zcela zaměření na boj zblízka, nemají žádné střelné zbraně. Na začátku každého boje se jim hodem kostkou určí hodnota Attacks. Oddíl může obsahovat vlajkonoše.

Mutilators (Elites), 3 - Mariňáci srostlí s těžkým brněním. Pohybují se pomalu, ale mohou být vysazeni teleportací. Považují se za démony, mají Invulnerable Save 5+. Jsou vyzbrojeni pouze na boj zblízka. Na začátku každého boje se jim hodem kostkou určí hodnoty Strength, AP a Damage.

Chaos Terminators (Elites), 3-10 - Elitní mariňáci oblečení v brnění Terminátor, které poskytuje Invulnerable Save 5+. Mohou nést výzbroj na střelbu i na boj zblízka, v různé kombinaci. Mohou být vysazeni teleportací. Oddíl může obsahovat vlajkonoše.

Helbrute (Elites) - Dreadnought Chaosu. Kráčedlo vyzbrojené těžkou střelnou zbraní a mohutnou rukou. Výzbroj lze vyměnit tak, že může mít dvě střelné zbraně (jedna z nich je vždy raketomet) nebo dvě ruce, čímž se specializuje na střelbu respektive boj zblízka. Do obou rukou lze integrovat sekundární zbraně; místo jedné ruky může mít velké kladivo nebo energo-bič. Pokud je poškozeno, hodí se kostkou. Na hod 6 začne střílet nebo útočit zblízka na nejbližšího nepřítele, pokud nějakého vidí.

Fallen (Elites), 5-10 – Vesmírní mariňáci legie Dark Angels, kteří se za Horovy hereze obrátili proti svému Primarchovi. Jejich zvláštností je to, že se počítají do frakcí Impérium i Chaos. Mohou být členy jakékoliv bandy Vesmírných mariňáků Chaosu, neblokují tím její zvláštní schopnosti. Mohou nést výzbroj na střelbu i na boj zblízka, v různé kombinaci. Pokud zůstanou stát, mohou při střelbě provést opravný hod na zásah, pokud jim padne jednička. Při neúspěchu v hodu na morálku mohou ztratit vždy jen jednoho vojáka.

Daemon Prince (HQ) - Vesmírný mariňák, který byl za své služby povýšen na démona. Má Invulnerable Save 5+. Musí být zasvěcen některému z bohů. Khorne mu přidá bonus k Attacks. Ostatní bohové z něj dělají psykera, který ovládá dvě kouzla (jedno základní a jedno Dark Hereticus); v jednom kole může seslat jedno kouzlo a jedno nepřátelské blokovat. Spolubojovníkům v okruhu 6 palců dovoluje provádět opravný hod na zásah, pokud jim padne jednička. Tuto výhodu dává i démonům, ale jen pokud slouží stejnému bohovi. Je to monstrum. Může mít křídla.

Chaos Lord (HQ) – Vůdce bandy. Má na výběr z velkého množství různých zbraní a zvláštního vybavení. Ochranný medailon mu dává Invulnerable Save 4+. Spolubojovníkům v okruhu 6 palců dovoluje provádět opravný hod na zásah, pokud jim padne jednička. Může být vybaven tryskovým batohem, díky kterému může být vysazen letecky.

Chaos Lord in Terminator Armour (HQ) – Vůdce bandy oblečený v brnění Terminátor, které mu zvyšuje odolnost a dovoluje používat mocnější zbraně. Ochranný medailon mu dává Invulnerable Save 4+. Může být vysazen teleportací. Spolubojovníkům v okruhu 6 palců dovoluje provádět opravný hod na zásah, pokud jim padne jednička.

Dark Apostle (HQ) – Temný kněz vyzbrojený energo-palcátem. Spolubojovníkům v dosahu 6 palců dovoluje provádět opravný hod na zásah v boji zblízka. Také mohou využít jeho hodnotu Leadership. Ochranný medailon mu dává Invulnerable Save 4+.

Sorcerer (HQ) – Psyker. Ovládá tři kouzla (jedno základní a dvě Dark Hereticus); v jednom kole může seslat dvě kouzla a jedno nepřátelské blokovat. Může být vybaven tryskovým batohem, díky kterému může být vysazen letecky.

Sorcerer in Terminator Armour (HQ) – Psyker. Ovládá tři kouzla (jedno základní a dvě Dark Hereticus); v jednom kole může seslat dvě kouzla a jedno nepřátelské blokovat. Je oblečený v brnění Terminátor, které mu zvyšuje odolnost, dodává Invulnerable Save 5+ a dovoluje používat mocnější zbraně. Může být vysazen teleportací.

Exalted Champion (HQ) – Nižší velitel. V boji proti Charakteru může provádět opravné hody na zásah. Spolubojovníkům v okruhu 6 palců dovoluje provádět opravný hod na zranění v boji zblízka.

Warpsmith (HQ) - Opravář a polní technik. Může také sabotovat nepřátelské vozidlo v okruhu 18 palců: pokud uspěje v hodu, vozidlo utrpí Mortal Wound.

Khorne Lord of Skulls (Lord of War) - Obrovský bitevní stroj zasvěcený Khornovi. Napůl super-těžký tank a napůl mechanický humanoid. Je vyzbrojen dvěma různými střelnými zbraněmi a jednou velkou sekyrou. Je posedlý démonem, má Invulnerable Save 5+. Na začátku kola si opraví jedno poškození. Ze zbraní může bez problému střílet i za pohybu. Vzhledem ke své velikosti může střílet i v boji zblízka, ale jen pokud je protivníkem pěchota. Může dostat bonus za krytí jen když je zakryta alespoň polovina jeho trupu.

Hrdinové:

Abaddon the Despoiler (HQ) - Vůdce Black Legion a nejmocnější Chaos Lord ze všech. Je uctívačem všech čtyř bohů Chaosu. Pokud je Warlordem Battle-forged armády, poskytuje další 2 Command Pointy. Je vyzbrojen energo-pařátem s integrovaným rychlopalným bolterem a démonickým mečem. Při boji tímto mečem si hodí kostkou. Na hod 2 a více získá tolik dalších Attacks. Pokud padne jednička, utrpí Mortal Wound a meč už nemůže v daném boji použít. Je oblečen v brnění Terminátor, které mu dodává Invulnerable Save 4+ a razantně zvyšuje odolnost – utrpí vždy jen polovinu zranění, kolik útok uděluje. Může být vysazen teleportací. Jednotkám Black Legion v okruhu 6 palců dovoluje provádět opravný hod na zásah. Vesmírní mariňáci Chaosu v okruhu 12 palců automaticky uspějí v hodu na morálku.

Huron Blackheart (HQ) - Vůdce pirátské bandy Red Corsairs. Pokud je Warlordem Battle-forged armády, poskytuje jeden další Command Point. Je vyzbrojen sekyrou a energo-pařátem s integrovaným plamenometem. Je to psyker, ovládá dvě kouzla (jedno základní a jedno Dark Hereticus); v jednom kole může seslat jedno kouzlo a jedno nepřátelské blokovat. Doprovází ho malá démonická bytost, která mu dovoluje sesílat dvě kouzla za kolo. Jednotkám Red Corsairs v okruhu 6 palců dovoluje provádět opravný hod na zásah, pokud jim padne jednička. Má Invulnerable Save 4+.

Khârn the Betrayer (HQ) - Khornův vyvolený šampión z legie World Eaters. Je vyzbrojen pistolí a sekyrou. Jednotkám World Eaters v okruhu 6 palců dovoluje provádět opravný hod na zásah, pokud jim padne jednička. V boji zblízka může bojovat dvakrát. Za každý útok zblízka, ve kterém mu padla jednička při hodu na zásah, zasáhne přátelského vojáka v okolí. Jedničky v tomto případě nemůže nijak opravit. Má Invulnerable Save 4+.

Lucius the Eternal (HQ) - Slaaneshův vyvolený šampión z legie Emperor’s Children. Je vyzbrojen bičem a sonickou zbraní, která ignoruje bonusy za krytí. Jednotkám Emperor’s Children v okruhu 6 palců dovoluje provádět opravný hod na zásah, pokud jim padne jednička. Pokud všechny své útoky zblízka zaměří na Charakter, získává bonusové Attacks, které také musí zaměřit na tento cíl. Pokud v boji zblízka odolá zranění hodem na Save, je tu šance, že protivníkovi udělí Mortal Wound. Má Invulnerable Save 4+.

Fabius Bile (HQ) - Šílený vědec, který provádí experimenty na Vesmírných mariňácích, aby z nich vytvořil dokonalé válečníky. Může být členem jakékoliv bandy Vesmírných mariňáků Chaosu, neblokuje tím její zvláštní schopnosti. Díky lékařskému zařízení na zádech si dokáže léčit zranění. Jeden oddíl mariňáků může upgradovat na Enhanced Warriors. Nejprve se hodí kostkou za každého člena oddílu; pokud padne 6, utrpí Mortal Wound. Ti, kteří přežijí, dostanou jeden ze tří bonusů: bonus ke Strength, Toughness nebo Attacks.

Cypher (HQ) – Tajemný vůdce Padlých, mariňáků legie Dark Angels, kteří se za Horovy hereze obrátili proti svému Primarchovi. Jeho zvláštností je to, že se počítá do frakcí Impérium i Chaos. Může být členem jakékoliv bandy Vesmírných mariňáků Chaosu, neblokuje tím její zvláštní schopnosti. Je vyzbrojen dvěma pistolemi, ze kterých může vystřelit i poté, co postoupil či ustoupil. Oddílům Fallen v okruhu 6 palců dovoluje provádět opravný hod na zásah, pokud jim padne jednička. Má Invulnerable Save 4+. Když je zabit, je tu šance, že jen zmizí – nepočítá se, že padl.


Úvod | Projekt Void © 2009-2019
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0065 vteřin