Codex: Deathwatch, 7. edice

18.8.16 - Gediman - Komentáře (0)
Po dlouhé době vyšel nový Codex – a rovnou jde o další novou armádu: Deathwatch.
.
Codex: Deathwatch, 7. edice


Deathwatch jsou speciální jednotky obsahující ty nejlepší Vesmírné mariňáky ze všech kapitul. Zaměřují se na obranu Impéria před jeho nejčastějším nepřítelem - cizími formami života - a jejich operace jsou přísně tajné a bleskově rychlé. Tito Mariňáci mají dostatek zkušeností a specializovanou výzbroj i výstroj, takže dokáží snadno porazit každého protivníka, od početných hord Orků a Tyranidů až po technologicky vyspělé Eldary a Necrony. Jednotky Deathwatch fungují také jako ozbrojená síla inkviziční sekce Ordo Xenos.

Zvláštní pravidla a výhody:

And They Shall Know No Fear – Většina vojáků má standardní mariňáckou výhodu: jsou imunní vůči strachu, lépe se vypořádají se zlomenou morálkou a nemohou být rozprášeni po prohraném boji zblízka.

Combat Squads – Většina vojáků má standardní mariňáckou výhodu: oddíl o deseti mužích se může na začátku hry rozdělit na dva pětičlenné.

Special Issue Ammunition – Všechny bolt pistole, boltguny a stalker-pattern boltguny mohou kromě standardní munice střílet také čtyři typy speciální: zápalnou, jedovatou, průraznou a extra-výbušnou.

Mission Tactics – Všichni vojáci a Dreadnoughti se mohou řídit podle jedné speciální taktiky. Tu si hráč vybere na začátku hry a jednou za hru ji může vyměnit. Každá taktika dovoluje přehazovat jedničky v hodu na zásah proti specifickému typu jednotky: Furor (Troops), Venator (Fast Attack), Dominatus (Elites), Malleus (Heavy Support) a Purgatus (HQ).

Jednotky:

Veterans (Troops), 5-10 – Základní jednotka. Může být specializována více na boj zblízka či na těžké střelné zbraně. Může obsahovat seržanta (normálně ho nemá) a Black Shielda, což je mariňák, který z nějakého důvodu skrývá příslušnost ke své domácí kapitule. Ten získá dvojnásobný počet útoků, pokud bojuje proti jednotlivcům, monstrům, vozidlům či proti početní přesile. K jednotce může být přidělen transportér Rhino, Razorback, Drop Pod nebo Corvus Blackstar.

Bikers (Fast Attack), 1-5 – Oddíl motocyklů. Snadno proniká těžkým terénem. Jeden voják může vystřelit na jiný cíl, než zbytek oddílu.

Rhino (Fast Attack) – Obrněný transportér s kapacitou 10 vojáků. Nemůže převážet vojáky v brnění Terminátor.

Razorback (Fast Attack) – Obrněný transportér s kapacitou jen 6 vojáků, ale má silnější výzbroj. Nemůže převážet vojáky v brnění Terminátor.

Drop Pod (Fast Attack) – Výsadková kapsle s kapacitou 10 vojáků nebo jeden Dreadnought. Jakmile dosedne, je už nehybná. Je ozbrojená, takže může alespoň poskytovat palebnou podporu.

Corvus Blackstar (Fast Attack) – Výsadkový letoun se silnou výzbrojí. Může nést 12 vojáků, přičemž vojáci v brnění Terminátor a vojáci s tryskovými batohy zabírají místa dvou vojáků a motocykly zabírají místa tří vojáků.

Land Raider (Heavy Support) – Těžký tank a transportér v jednom. Může nést 10 vojáků, přičemž vojáci v brnění Terminátor zabírají místa dvou vojáků. Je vyzbrojen dvěma dvojitými laserovými kanony, které jsou mocnou protitankovou zbraní.

Land Raider Crusader (Heavy Support) – Může nést 16 vojáků, přičemž vojáci v brnění Terminátor zabírají místa dvou vojáků. Oproti standardní verzi je tato zaměřena na boj proti pěchotě – je vyzbrojena dvěma sadami bolterů, které jí propůjčují obrovskou palebnou sílu.

Land Raider Redeemer (Heavy Support) – Může nést 12 vojáků, přičemž vojáci v brnění Terminátor zabírají místa dvou vojáků. Oproti standardní verzi je tato zaměřena na boj proti semknutým oddílům pěchoty – je vyzbrojena dvěma velkými plamenomety.

Vanguard Veterans (Elites), 1-5 – Elitní mariňáci vybavení tryskovými batohy. Mohou provést zteč proti dvěma různým jednotkám bez postihu. Při zteči se dokáží pohybovat rychleji.

Terminators (Elites), 1-5 – Elitní mariňáci oblečení v brnění Terminátor. Mohou být vyzbrojeni na střelbu i na boj zblízka. Necítí strach. Může k nim být přidělen kterýkoliv typ Land Raidera.

Dreadnought (Elites) – Kráčedlo, které lze vyzbrojit dvěma různými zbraněmi. Může k němu být přidělen Drop Pod.

Venerable Dreadnought (Elites) – Elitní kráčedlo, které lze vyzbrojit dvěma různými zbraněmi. Oproti základnímu Dreadnoughtovi má lepší Weapon Skill a Ballistic Skill a je o něco odolnější. Může k němu být přidělen Drop Pod.

Watch Master (HQ) – Velitel základny Deathwatch. Je vyzbrojen kopím s integrovaným bolterem a je vybaven hackovacím systémem, kterým ruší zaměřovací systémy nepřátelských vozidel ve své blízkosti: snižuje jejich Ballistic Skill a Weapon Skill o jednu. Pokud je Warlordem, armádní Mission Tactics lze během hry vyměnit ještě jednou.

Watch Captain (HQ) – Kapitán kompanie. Má na výběr z velkého množství různých zbraní a zvláštního vybavení. Může být oblečen v brnění Terminátor, které mu zvyšuje odolnost a dovoluje používat mocnější zbraně. Nebo může být vybaven tryskovým batohem.

Chaplain (HQ) – Kněz vyzbrojený silnou zbraní na boj zblízka. Necítí strach, má pevnou morálku a vyšší šanci zasáhnout v boji zblízka.

Librarian (HQ) – Psyker Mastery Level 1, ovládá psychické síly Biomancy, Pyromancy, Telepathy, Telekinesis, Divination, Daemonology, Fulmination, Geokinesis, Librarius a Technomancy (poslední čtyři jmenované jsou popsané v příručce Angels of Death). Mastery Level může být zvýšen na 2. Je vybaven Force zbraní a zařízením Psychic Hood, které mu pomáhá odolávat nepřátelským psychickým silám. Může být oblečen v brnění Terminátor, které mu zvyšuje odolnost a dovoluje používat mocnější zbraně.

Formace:

Aquila Kill Team (Core) – Tato formace se skládá z jednoho oddílu Veterans a minimálně jedné další jednotky z těchto (v libovolné kombinaci): Librarian, Terminators, Vanguard Veterans, Bikers. Formace se však nesmí skládat z více než 10 modelů, transportéry se nepočítají. Všichni vojáci této formace tvoří dohromady jeden oddíl, který se už nemůže rozdělit. Mohou přehazovat jedničky v hodu na poškození.

Furor Kill Team (Core) – Tato formace se skládá z jednoho oddílu Veterans, jedno oddílu Terminators a libovolného množství jednotek z těchto (v libovolné kombinaci): Librarian, Vanguard Veterans, Bikers. Formace se však nesmí skládat z více než 10 modelů, transportéry se nepočítají. Alespoň jeden Veteran musí mít frag cannon nebo infernus heavy bolter. Všichni vojáci této formace tvoří dohromady jeden oddíl, který se už nemůže rozdělit. Proti jednotkám typu Troops mohou přehazovat nepovedené hody na poškození.

Venator Kill Team (Core) – Tato formace se skládá z jednoho oddílu Veterans, jedno oddílu Bikers a libovolného množství jednotek z těchto (v libovolné kombinaci): Librarian, Vanguard Veterans, Terminators. Formace se však nesmí skládat z více než 10 modelů, transportéry se nepočítají. Musí obsahovat alespoň dva Bikery. Všichni vojáci této formace tvoří dohromady jeden oddíl, který se už nemůže rozdělit. Proti jednotkám typu Fast Attack mohou přehazovat nepovedené hody na poškození.

Dominatus Kill Team (Core) – Tato formace se skládá z jednoho oddílu Veterans, jedno oddílu Vanguard Veterans a libovolného množství jednotek z těchto (v libovolné kombinaci): Librarian, Bikers, Terminators. Formace se však nesmí skládat z více než 10 modelů, transportéry se nepočítají. Musí obsahovat alespoň dva Vanguard Veterany. Všichni vojáci této formace tvoří dohromady jeden oddíl, který se už nemůže rozdělit. Proti jednotkám typu Elites mohou přehazovat nepovedené hody na poškození.

Malleus Kill Team (Core) – Tato formace se skládá z jednoho oddílu Veterans, jedno oddílu Terminators a libovolného množství jednotek z těchto (v libovolné kombinaci): Librarian, Vanguard Veterans, Bikers. Formace se však nesmí skládat z více než 10 modelů, transportéry se nepočítají. Alespoň dva vojáci musí mít thunder hammer nebo heavy thunder hammer. Všichni vojáci této formace tvoří dohromady jeden oddíl, který se už nemůže rozdělit. Proti jednotkám typu Heavy Support mohou přehazovat nepovedené hody na poškození.

Purgatus Kill Team (Core) – Tato formace se skládá z jednoho oddílu Veterans, jedno oddílu Terminators, jednoho Librariana a libovolného množství jednotek z těchto (v libovolné kombinaci): Librarian, Bikers, Vanguard Veterans. Formace se však nesmí skládat z více než 10 modelů, transportéry se nepočítají. Alespoň jeden Veteran musí mít stalker-pattern boltgun. Všichni vojáci této formace tvoří dohromady jeden oddíl, který se už nemůže rozdělit. Proti jednotkám typu HQ mohou přehazovat nepovedené hody na poškození.

Strategium Command Team (Core) – Tato formace se skládá z jednoho Watch Captaina, Librariana nebo Chaplaina a jedné další jednotky z těchto: oddíl Veterans, Aquila Kill Team, Furor Kill Team, Venator Kill Team, Dominatus Kill Team, Malleus Kill Team, Purgatus Kill Team. Pokud formaci vede Watch Captain, všichni vojáci dokáží ignorovat zranění. Pokud formaci vede Librarian, všichni vojáci mají pevnou morálku a jsou odolnější proti psychickým silám. Pokud formaci vede Chaplain, všichni vojáci dokáží provádět efektivnější zteče.

Watch Company (Core) – Tato formace se skládá z jednoho Watch Captaina a čtyř dalších jednotek z těchto (v libovolné kombinaci): oddíl Veterans, Aquila Kill Team, Furor Kill Team, Venator Kill Team, Dominatus Kill Team, Malleus Kill Team, Purgatus Kill Team. Proti oddílům, které obsahují Warlorda, psykera nebo jednotlivce, může přehazovat nepovedené hody na poškození.

Corvus Dropship Wing (Auxiliary) – Tato formace se skládá ze tří letounů Corvus Blackstar. Proti letounům a létajícím monstrům může přehazovat nepovedené hody na poškození.

Black Spear Strike Force – Tato armáda se skládá z formací uvedených výše. Musí obsahovat minimálně jednu Core formaci, minimálně jednu Auxiliary formaci a jednu až tři Command formace. Command formaci tvoří jeden Watch Master, Watch Captain, Chaplain, Librarian, Dreadnought nebo Venerable Dreadnought. Core formaci také může tvořit jeden oddíl Veterans, Auxiliary formaci také jeden Dreadnought, Venerable Dreadnought, Corvus Blackstar nebo Land Raider (libovolný typ). Tato armáda si může Mission Tactics během hry vyměnit ještě jednou. Všichni vojáci mohou být vysazeni kamkoliv na bitevní pole. Pokud je Warlord vybrán z této armády, může provést opravný hod na tabulku Warlord Traits.


Úvod | Projekt Void © 2009-2019
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0075 vteřin