Codex: Genestealer Cults, 7. edice

8.10.16 - Gediman - Komentáře (0)
Games Workshop opět sáhl do herní historie W40K a vynesl z ní dlouho zapomenutou armádu: kulty Genestealerů.
.
Codex: Genestealer Cults, 7. edice


Jakmile na planetu infiltrují tyranidští Genestealeři, začnou mezi místní obyvatelstvo šířit své parazitní mutující DNA. Nakaženým lidem se začnou rodit hybridi člověka a Genestealera, kteří se následně kříží s čistými lidmi. První a druhá generace jsou hrůzná monstra s mnoha končetinami a exoskelety, třetí a čtvrtá generace jsou humanoidní kultisté, kteří vypadají téměř k nerozeznání od běžného člověka. Pátou generací jsou pak znovu čistokrevní Genestealeři, kteří infekci rozšiřují dál. Vládcem kultu je Patriarcha – zakládající Genestealer, který časem vyrostl do velkých rozměrů. Kult ho uctívá jako boha. Když je kultistů dostatečné množství a jejich vliv je velký, vystoupí z utajení a zaútočí na místní armádu. Obrana planety je tak narušena a Tyranidé mohou provést svoji invazi bez komplikací. Kultisté jsou pak pozřeni společně s ostatními formami života.

Zvláštní pravidla a výhody:

Return to the Shadows – Každá pěší jednotka může v Movement fázi opustit bojiště a vrátit se do zálohy a to přímo z místa, na kterém se nachází. Tuto schopnost nelze provést, pokud je jednotka blízko nepřítele nebo uvnitř transportéru.

Cult Ambush – Každá pěší jednotka, která dorazila ze zálohy (nebo na bojiště infiltrovala, pokud to dokáže), si může během toho hodit kostkou. V závislosti na výsledku hodu může přijít buď z okraje stolu svého hráče, z pravého či levého okraje stolu, kamkoliv na bojiště do vzdálenosti minimálně 9 palců od nepřítele, kamkoliv na bojiště do vzdálenosti minimálně 6 palců od nepřítele, kamkoliv na bojiště do vzdálenosti minimálně 6 palců od nepřítele s možností ihned vystřelit nebo se jen pohnout (pokud nemá možnost střelby) a nebo kamkoliv na bojiště do vzdálenosti minimálně 3 palců od nepřítele s možností proti němu ihned provést zteč. Tuto schopnost nelze provést, pokud je jednotka uvnitř transportéru.

Unquestioning Loyalty – Každý voják může vykrýt útok na HQ jednotku svým tělem automaticky, nemusí si na to házet kostkou. Může to provést dokonce i když HQ bojuje v duelu.

Allies – Toto je jediná armáda, která Tyranidy nepovažuje za nesmiřitelné nepřátele. Může s nimi být spojena jako Allies of Convenience. Stejnou alianci může mít také s Astra Militarum.

Psychic Powers – Kromě standardních kouzel z knihy pravidel má armáda k dispozici též speciální kouzla disciplíny Broodmind, která ovládá mysl kultistům a škodí všem nepřátelům. Je tu šest kouzel plus jedno Primaris kouzlo.

Jednotky:

Acolyte Hybrids (Troops), 5-20 – Základní jednotka hybridů první a druhé generace. Je zaměřena na boj zblízka. Může obsahovat velitele (normálně ho nemá) a vlajkonoše. K jednotce může být přidělen transportér Goliath.

Neophyte Hybrids (Troops), 10-20 – Základní jednotka hybridů třetí a čtvrté generace. Je zaměřena na střelbu. Může obsahovat velitele (normálně ho nemá) a vlajkonoše. Dva členové mohou též obsluhovat těžkou zbraň. K jednotce může být přidělen transportér Goliath nebo Chimera. Na oddíl lze použít běžné figurky hybridů v hornickém skafandru nebo upravené modely vojáků Imperiální gardy.

Goliath Truck (Fast Attack) – Nákladní vůz s kapacitou 10 vojáků. Nemůže vést Purestrain Genestealery ani Patriarchu. Má šanci ignorovat efekt paralyzované a omráčené posádky. Může vést demoliční nálože, které jeho pasažéři mohou rozhazovat do okolí.

Chimera (Fast Attack) – Lépe vyzbrojený obrněný transportér s kapacitou 12 vojáků, přičemž Patriarcha zabírá místo dvou vojáků. Je to obojživelné vozidlo – snadno může překonávat vodní plochu.

Scout Sentinels (Fast Attack), 1-3 – Oddíl lehkých kráčedel. Jsou to průzkumná vozidla schopná snadno pronikat obtížným terénem. Mohou být nasazena jako předsunutý průzkum.

Armoured Sentinels (Fast Attack), 1-3 – Oddíl těžších kráčedel. Mají silnější pancéřování a o něco lepší možnosti výzbroje.

Goliath Rockgrinders (Heavy Support), 1-3 – Důlní vozy s kapacitou 6 vojáků. Mají velkou razicí radlici, která snadno zničí vše, co jim stojí v cestě. Jsou vyzbrojeny buď velkým plamenometem (efektivní proti pěchotě), těžkým průmyslovým laserem (efektivní proti vozidlům) nebo seismickým kanonem (univerzální použití). Mají šanci ignorovat efekt paralyzované a omráčené posádky. Mohou vést demoliční nálože, které jejich pasažéři mohou rozhazovat do okolí.

Leman Russ Squadron (Heavy Support), 1-3 – Oddíl těžších tanků. Může se skládat ze čtyř typů, v libovolné kombinaci: Battle Tank (základní verze s tankovým kanonem), Vanquisher (protitanková verze s dalekonosným kanonem), Exterminator (protipěchotní verze s dvojitým autokanonem) a Eradicator (speciální verze s nukleárním kanonem).

Hybrid Metamorphs (Elites), 5-10 – Jednotka hybridů první a druhé generace, která má více tyranidských mutací a v boji zblízka je tedy efektivnější. Může obsahovat velitele (normálně ho nemá) a vlajkonoše. K jednotce může být přidělen transportér Goliath.

Purestrain Genestealers (Elites), 5-20 – Jednotka Genestealerů páté generace. Jsou zcela zaměření na boj zblízka. Snadno pronikají těžkým terénem a mohou infiltrovat. Dokáží se pohybovat mnohem rychleji. Mají též Invulnerable Save, takže je obtížnější je zabít. K této jednotce se může připojit jen Patriarcha. Přidá jí možnost provádět efektivnější zteče.

Aberrants (Elites), 4-8 – Jednotka nepovedených hybridů. Jsou to velcí, silní a odolní mutanti, zcela zaměření na boj zblízka. Dokáží ignorovat zranění a mají pevnou morálku.

Patriarch (HQ) – Velký Genestealer, který vládne celému kultu. Psyker Mastery Level 1, ovládá psychické síly Biomancy, Telepathy a Broodmind. Mastery Level může být zvýšen na 2. Snadno proniká těžkým terénem a může infiltrovat. Dokáže se pohybovat mnohem rychleji. U nepřátel vyvolává strach, sám je vůči strachu imunní. Imunitu proti strachu dává též všem kultistům ve svém okolí. Může být doprovázen až dvěma familiary, kteří mu přidávají bonusy v boji zblízka.

Magus (HQ) – Hybrid třetí či čtvrté generace, který se zaměřuje na psychické síly. Psyker Mastery Level 1, ovládá psychické síly Biomancy, Telepathy a Broodmind. Mastery Level může být zvýšen na 2. Může infiltrovat. Je odolnější vůči psychickým silám a tuto výhodu dává též všem kultistům ve svém okolí. Může být doprovázen až dvěma familiary, kteří mu přidávají bonusy v boji zblízka.

Primus (HQ) – Hybrid třetí či čtvrté generace, který se zaměřuje na přímý boj. Může infiltrovat. Má vyšší šanci zasáhnout protivníky v boji zblízka a tuto výhodu dává též všem kultistům ve svém okolí.

Acolyte Iconward (HQ) – Hybrid první či druhé generace, který do boje nese posvátnou standartu kultu. Dokáže ignorovat zranění a tuto výhodu dává též všem kultistům ve svém okolí (ti, kteří to již umí, to nyní zvládnou lépe).

Formace:

Brood Cycle (Core) – Tato formace se skládá ze tří oddílů Acylote Hybrids, dvou oddílů Neophyte Hybrids, jednoho oddílu Hybrid Metamorphs, jednoho oddílu Purestrain Genestealers a jednoho Acylote Iconward. Lze přidat též jeden oddíl Aberrants a jeden oddíl Goliath Rockgrinders. Pokud jsou oddíly pěších vojáků blízko u sebe, jejich Leadership a Weapon Skill se zvýší o 1. Dokud jsou v blízkosti Acylote Iconward, dokáží provádět efektivnější zteč. Dosah výhody, kterou Iconward poskytuje, je dvojnásobný.

Neophyte Cavalcade (Core) – Tato formace se skládá ze dvou oddílů Neophyte Hybrids, jednoho oddílu Leman Russ Squadron a jednoho až dvou oddílů Scout či Armoured Sentinelů, v libovolné kombinaci. Každý oddíl vojáků musí být vybaven transportérem Chimera, hru začíná uvnitř něj. Všechna vozidla mají možnost přijet na bitevní pole z jednoho z okrajů herního stolu (z jakého, to určí hod kostkou); Scout Sentinely mají místo toho schopnost Cult Ambush. Všechna vozidla mají též šanci ignorovat efekt paralyzované a omráčené posádky.

The First Curse (Command) – Tato formace se skládá z jednoho oddílu Purestrain Genestealers a jednoho Patriarchy. Oddíl musí mít 20 členů. Před začátkem hry si hráč hodí kostkou a určí tak speciální mutaci, kterou tento oddíl bude mít.

Broodcoven (Command) – Tato formace se skládá z jednoho Patriarchy, jednoho Maguse a jednoho Primuse. Celá formace se považuje za jeden oddíl, ale stále se může připojit k jinému oddílu. Díky Patriarchovi se dokáže pohybovat mnohem rychleji, díky Magusovi dokáže provádět protizteč a díky Primusovi má vyšší šanci zasáhnout a zranit. Tyto výhody přidává i oddílu, ke kterému se připojí.

Subterranean Uprising (Auxiliary) – Tato formace se skládá ze dvou až čtyř oddílů Acolyte Hybrids a jednoho až tří oddílů Hybrid Metamorphs. Lze přidat též jednoho Primuse a až tři oddíly Aberrants. Formace dokáže infiltrovat a musí být vysazena pomocí Cult Ambush. Hráč si hodí dvěma kostkami a vybere lepší výsledek. Pokud je členem formace Primus, lze hodit třemi kostkami.

Deliverance Broodsurge (Auxiliary) – Tato formace se skládá ze dvou až šesti oddílů Neophyte Hybrids. Každý oddíl musí být vybaven transportérem Goliath, hru začíná uvnitř něj. Vojáci mohou transportér opustit i pokud se pohybuje cestovní rychlostí, ale je to riskantní. Transportéry zcela ignorují efekt paralyzované a omráčené posádky.

Demolition Claw (Auxiliary) – Tato formace se skládá ze dvou až tří oddílů Acolyte Hybrids a dvou až tří oddílů Goliath Rockgrinders. Alespoň jeden voják z každého oddílu musí být vybaven demoliční náloží. Každý Rockgrinder musí též vést demoliční nálože, toto vylepšení je zdarma. Všechny tyto nálože mají vyšší šanci trefit cíl. Dokud jsou vojáci v blízkosti Rockgrindera z této formace, mají šanci si z něj sebrat další nálož.

The Doting Throng (Auxiliary) – Tato formace se skládá ze tří až šesti oddílů Neophyte Hybrids či Acylote Hybrids, v libovolné kombinaci. Lze přidat jednoho Maguse. Pokud jsou vojáci v blízkosti Maguse, necítí strach, mají pevnou morálku a vyšší šanci zasáhnout v boji zblízka. Když chce Magus seslat psychickou sílu typu Blessing (pozitivní efekt) na vojáky z této formace, může na seslání provést opravný hod.

Cult Insurrection – Tato armáda se skládá z formací uvedených výše. Musí obsahovat minimálně jednu Core formaci a minimálně jednu Auxiliary formaci. Lze přidat až pět dalších Core formací, libovolné množství dalších Auxiliary formací a až tři Command formace. Command formaci tvoří také jeden Patriarcha, Magus, Primus nebo Acolyte Iconward. Armáda však může obsahovat maximálně jednoho Patriarchu, Maguse a Primuse. Auxiliary formaci tvoří také jeden oddíl Purestrain Genestealers, jeden oddíl Aberrants, jeden oddíl Hybrid Metamorphs, jeden oddíl Scout či Armoured Sentinelů a nebo jeden oddíl Leman Russ Squadron. Všichni pěší vojáci z této armády mohou infiltrovat (pokud to už umí, získávají Cover Save v prvním kole). Hráč má vyšší šanci, že jeho jednotky přijdou ze zálohy dříve, naopak protivník má vyšší šanci, že ty jeho dorazí později. Kdykoliv se pěší oddíl vrátí ze zálohy zpět na bitevní pole, nahradí si tolik ztracených vojáků, kolik určí hod kostkou. Pokud je Warlordem zvolen Patriarcha z této armády, může provést opravný hod na tabulku Warlord Traits.


Úvod | Projekt Void © 2009-2019
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0037 vteřin