Codex: Genestealer Cults, 8. edice

1.3.19 - Gediman - Komentáře (0)
Zajímavostí nového codexu je příloha v podobě kartonového měřítka a žetonů, které se používají k vyhodnocování zvláštních schopností.
.
Codex: Genestealer Cults, 8. edice


Jakmile na planetu infiltrují tyranidští Genestealeři, začnou mezi místní obyvatelstvo šířit své parazitní mutující DNA. Nakaženým lidem se začnou rodit hybridi člověka a Genestealera, kteří se následně kříží s čistými lidmi. První a druhá generace jsou hrůzná monstra s mnoha končetinami a exoskelety, třetí a čtvrtá generace jsou humanoidní kultisté, kteří vypadají téměř k nerozeznání od běžného člověka. Pátou generací jsou pak znovu čistokrevní Genestealeři, kteří infekci rozšiřují dál. Vládcem kultu je Patriarcha – zakládající Genestealer, který časem vyrostl do velkých rozměrů. Kult ho uctívá jako boha. Když je kultistů dostatečné množství a jejich vliv je velký, vystoupí z utajení a zaútočí na místní armádu. Obrana planety je tak narušena a Tyranidé mohou provést svoji invazi bez komplikací. Kultisté jsou pak pozřeni společně s ostatními formami života.

Zvláštní pravidla a výhody:

Unquestioning Loyalty – Když má nějaký Charakter utrpět zranění, přátelský voják v okruhu 3 palců má šanci tento útok vykrýt vlastním tělem. Je automaticky zabit. Patriarcha se takto obětovat nemůže.

Cult Ambush – Každou jednotku lze na začátku hry umístit do úkrytu, místo rovnou na bojiště. Za každou jednotku, která byla umístěna do úkrytu, se do startovní zóny umístí žeton. Protihráč tedy neví, jaká jednotka se na onom místě skutečně nachází. Jakmile je hráč na řadě, musí jednotky odkrýt na začátku své Movement fáze – tedy dodatečně je na bojiště nasadit. Jednotky pěchoty a motocyklů lze také umístit do podzemních tunelů. Z nich mohou na konci Movement fáze vyrazit kdekoliv na bojišti.

Brood Brothers – Hybridi, kteří infiltrovali do Imperiální gardy. Mají tedy k dispozici její uniformy, zbraně a vozidla, ovšem v rámci utajení operují nezávisle na kultu. K Brood Brothers patří také obyčejní lidé, kteří byli nakaženi Genestealery a jejich mysl tak ovládnuta. Armáda kultu tedy může obsahovat i jednotky Imperiální gardy (kromě hrdinů) z Codex: Astra Militarum. Pokud je armáda Battle-forged, může obsahovat jednu formaci Imperiální gardy za každou formaci kultu. Všechny jednotky pěchoty v takové formaci mají vyšší Leadership a schopnost Unquestioning Loyalty, ovšem nedostávají schopnost Cult Ambush. Z této formace nemůže pocházet Warlord a její Charaktery nemohou dostávat žádné artefakty. Formace také přidává jen polovinu Command Pointů (zaokrouhleno nahoru).

Psychic Powers – Psykeři používají kouzla disciplíny Broodmind, která ovládá mysl kultistům a škodí všem nepřátelům. Je tu uvedeno šest kouzel.

Insurrectionists – Všechny jednotky typu Troops mají možnost obsazovat strategické body i tehdy, pokud již jsou zabrané protivníkem. Pokud protivník má podobnou schopnost, pak bod patří tomu, kdo u něj má více vojáků. Tato zvláštní schopnost funguje jen pokud je armáda Battle-forged.

Cult Creeds – Hráč si vybere kult své armády, aby jí mohl určit zvláštní pravidla. Pokud armádu nabarvil jako některý z uvedených kultů, není co řešit. Pokud ji nabarvil jinak, pak musí sám určit, jakému uvedenému kultu stylově nejvíce odpovídá. Tato zvláštní schopnost funguje jen pokud je armáda Battle-forged a celá je složena z jednotek stejného kultu. Na výběr je z následujících pravidel (vztahují se jen na pěšáky a motocykly, výjimkou jsou Genestealeři a jednotky Brood Brothers):

--- Cult of the Four-armed Emperor --- Až do konce prvního kola mají všechny jednotky bonus +1 k hodům na určení rychlosti postupu a vzdálenosti zteče. Pro jednotky, které jsou na bitevní kolo nasazeny až v dalších kolech, tento bonus platí pro jejich první kolo.

--- The Pauper Princes --- Mohou provádět opravné hody na zásah v boji zblízka, pokud ztečují, jsou napadeni ztečí nebo vyráží naproti nepřátelské zteči.

--- The Hivecult --- Mohou střílet i poté, co provedli ústup, ale s postihem k hodům na zásah. Oddíly při neúspěchu v hodu na morálku přijdou vždy o polovinu méně vojáků.

--- The Bladed Cog --- Mají Invulnerable Save 6+. Jednotky, které Invulnerable Save už mají, ho mají zvýšen o jeden bod (maximálně do 3+). Pěchota nemá žádný postih při střelbě z těžkých zbraní za pohybu.

--- The Rusted Claw --- Pokud jsou cílem útoku s AP 0 nebo -1, mají bonus k Save (ovšem ne Invulnerable Save). Motocykly nemají žádný postih při střelbě z těžkých zbraní za pohybu a při střelbě z Assault zbraní během postupu.

--- The Twisted Helix --- Mají vyšší Strength a bonus +2 k hodům na určení rychlosti postupu.

Jednotky:

Acolyte Hybrids (Troops), 5-20 – Základní jednotka hybridů první a druhé generace. Je zaměřena na boj zblízka. Oddíl může obsahovat vlajkonoše, který dovoluje provádět opravné hody na zásah v boji zblízka, pokud padla jednička.

Neophyte Hybrids (Troops), 10-20 – Základní jednotka hybridů třetí a čtvrté generace. Je zaměřena na střelbu. Jsou vyzbrojení puškami, ale mohou přezbrojit na brokovnice, které jsou efektivnější na kratší vzdálenost. Oddíl může obsahovat vlajkonoše, který dovoluje provádět opravné hody na zásah v boji zblízka, pokud padla jednička.

Brood Brothers Infantry Squad (Troops), 10-20 – Základní jednotka hybridů třetí a čtvrté generace, která se maskuje za Imperiální gardu. Je zaměřena na střelbu. Oddíl může obsahovat radistu, který dovoluje provádět opravné hody na morálku. Dva členové oddílu mohou též obsluhovat těžkou zbraň.

Atalan Jackals (Fast Attack), 4-16 – Oddíl motocyklů. Je velmi rychlý, nepřátelé mají při střelbě na něj postih na zásah. Za každé čtyři členy může obsahovat jednu čtyřkolku Atalan Wolfquad vyzbrojenou těžkým kulometem, průmyslovým laserem nebo plamenometem.

Achilles Ridgerunners (Fast Attack), 1-3 – Oddíl lehkých vozidel. Ještě před začátkem prvního kola se mohou pohnout až o 9 palců. Vozidlo je vyzbrojené dvěma těžkými kulomety a buď těžkým minometem (efektivní proti pěchotě), těžkým průmyslovým laserem (efektivní proti vozidlům) nebo raketometem (univerzální použití). Dále má vrhač světlic, který může být vyměněn za senzor nebo pozorovatele. Vrhač světlic dovoluje ignorovat poškození a jednou za hru může na začátku Movement fáze zvýšit rychlost postupu motocyklu v okruhu 6 palců. Senzor nepřátelům ruší bonusy za krytí. Pozorovatel zvyšuje dostřel palubních zbraní.

Cult Scout Sentinels (Fast Attack), 1-3 – Oddíl lehkých kráčedel. Každé nese jednu těžkou zbraň. Ještě před začátkem prvního kola se mohou pohnout až o 9 palců. Mají jednorázový vrhač dýmovnic, kterým se mohou chránit před střelbou. Patří k jednotkám Brood Brothers.

Cult Armoured Sentinels (Fast Attack), 1-3 – Oddíl těžších kráčedel. Každé nese jednu těžkou zbraň. Mají silnější pancéřování a o něco lepší možnosti výzbroje. Mají jednorázový vrhač dýmovnic, kterým se mohou chránit před střelbou. Patří k jednotkám Brood Brothers.

Goliath Truck (Dedicated Transport) – Nákladní vůz s kapacitou 10 vojáků, přičemž Patriarchové zabírají místa pěti vojáků. Pasažéři mohou střílet z vlastních zbraní. Může ignorovat poškození. Může vést demoliční nálože, které jeho pasažéři mohou rozhazovat do okolí.

Cult Chimera (Dedicated Transport) – Lépe vyzbrojený obrněný transportér s kapacitou 12 vojáků Brood Brothers. Pasažéři mohou střílet z laserových pušek umístěných po obou bocích vozidla. Má jednorázový vrhač dýmovnic, kterým se může chránit před střelbou. Patří k jednotkám Brood Brothers.

Brood Brothers Heavy Weapons Squad (Heavy Support), 3 – Oddíl hybridů třetí a čtvrté generace vyzbrojený těžkými zbraněmi. Každá zbraň je obsluhována dvojčlenným týmem (dohromady tvoří jeden model).

Goliath Rockgrinder (Heavy Support) – Důlní vůz s kapacitou 6 vojáků, přičemž Patriarcha zabírá místa pěti vojáků. Má velkou razicí radlici, která snadno zničí vše, co mu stojí v cestě. Může ignorovat poškození. Je vyzbrojen buď velkým plamenometem (efektivní proti pěchotě), těžkým průmyslovým laserem (efektivní proti vozidlům) nebo seismickým kanonem (univerzální použití). Může vést demoliční nálože, které jeho pasažéři mohou rozhazovat do okolí.

Cult Leman Russ (Heavy Support) – Těžší tank. Může být nasazen v libovolné konfiguraci: Battle Tank (základní verze s tankovým kanonem), Vanquisher (protitanková verze s dalekonosným kanonem), Exterminator (protipěchotní verze s dvojitým autokanonem) a Eradicator (speciální verze s nukleárním kanonem). Všechny plazmové zbraně, kterými je tank vyzbrojen, mají speciální chladiče, které zabraňují jeho okamžitému zničení při přehřátí, místo toho utrpí Mortal Wounds. Pokud se v Movement fázi pohne menší než poloviční rychlostí, může následně z primární zbraně vystřelit dvakrát a bez postihu. Oba výstřely musí být proti stejnému cíli. Má jednorázový vrhač dýmovnic, kterým se může chránit před střelbou. Patří k jednotkám Brood Brothers.

Hybrid Metamorphs (Elites), 5-10 – Jednotka hybridů první a druhé generace, která má více tyranidských mutací a v boji zblízka je tedy efektivnější. Oddíl může obsahovat vlajkonoše, který dovoluje provádět opravné hody na zásah v boji zblízka, pokud padla jednička.

Purestrain Genestealers (Elites), 5-20 – Jednotka Genestealerů páté generace. Jsou zcela zaměření na boj zblízka. Díky mrštnosti mají Invulnerable Save 5+. Dokáží postupovat a ztečovat ve stejném kole. Pokud oddíl obsahuje 10 a více členů, má vyšší Attacks.

Aberrants (Elites), 5-10 – Jednotka nepovedených hybridů. Jsou to velcí, silní a odolní mutanti, zcela zaměření na boj zblízka. Když utrpí zranění, toto zranění je o jeden bod nižší (minimum 1). Mohou ignorovat zranění. Za každých 5 členů lze jednoho nahradit za Aberrant Hypermorpha, který nese efektivnější zbraně.

Locus (Elites) – Osobní strážce, hybrid třetí generace. Je zaměřen na boj zblízka, je vyzbrojen dvěma meči. Pokud nějaký Charakter (kromě Locusů) v okruhu 3 palců utrpí zranění, může toto zranění vzít místo něj (je to Mortal Wound). Tato schopnost nemůže být kombinována s Unquestioning Loyalty. V boji zblízka vždy útočí jako první (a to i když neztečuje). Pokud ztečuje, je napaden ztečí nebo vyráží naproti nepřátelské zteči, jeho meče jsou ničivější. Vyrazit proti nepřátelské zteči může na delší vzdálenosti (6 palců místo obvyklých 3) a může zaútočit na nejbližší Charakter, i když to není nejbližší cíl. Nepřátelé v okruhu 6 palců od něj mají postih na Leadership. Díky rychlým reflexům má Invulnerable Save 5+.

Kelermorph (Elites) – Bojový agent, hybrid třetí generace. Je zaměřen na střelbu, je vyzbrojen třemi automatickými pistolemi. Za každý úspěšný zásah pistolí může provést jeden další hod na zásah. Může střílet na Charakter, i když to není nejbližší cíl. Pokud zastřelí nepřítele, pěchota stejného kultu v okruhu 6 palců je motivována a může provádět opravné hody na zásah, pokud padne jednička. Efekt trvá do konce fáze. Díky rychlým reflexům má Invulnerable Save 5+.

Sanctus (Elites) – Tajný vrah, hybrid čtvrté generace. Je vyzbrojen ostřelovací puškou, která má šanci způsobit Mortal Wound a psykerům vyvolává efekt selhání kouzla. Pušku může vyměnit za jedovatou dýku, která má šanci zranit automaticky, ovšem ne vozidla ani titánské jednotky. Pokud se kryje v terénu, dostává vyšší bonus k Save. Je vybaven Soulsight Familiarem, který nepřátelům ruší bonusy za krytí. Nemůže mít Warlord Trait.

Clamavus (Elites) – Kazatel a komunikační specialista, hybrid čtvrté generace. Nepřátelské posily nemohou být nasazeny do okruhu 12 palců od něj. Na začátku Shooting fáze má každá nepřátelská jednotka v okruhu 6 palců šanci utrpět Mortal Wound. Jednotkám stejného kultu v okruhu 6 palců dává bonus k Leadership a zvyšuje jim rychlost postupu a vzdálenost zteče.

Nexos (Elites) – Stratég, hybrid čtvrté generace. Jakmile je nasazen na bojiště, může změnit pozici jednoho žetonu Cult Ambush (musí být ve startovní zóně a minimálně 12 palců od nepřátel). Pokud je armáda Battle-forged a nějaký hráč utratí Command Point, hodí se kostkou. K hodu se přičte 1, pokud ho utratil hráč a má Nexose a Primuse, nebo pokud ho utratil protihráč a hráč má Nexose a Clamavuse. Na hod 6+ hráč získává další Command Point.

Biophagus (Elites) – Vědec, hybrid čtvrté generace. Je vyzbrojen injekční stříkačkou s jedem (má šanci zranit automaticky, ovšem ne vozidla ani titánské jednotky). Pokud zraní Charakter, může mu udělit až tři Mortal Wounds. Na konci Movement fáze může geneticky modifikovat jednu jednotku Aberrantů ze stejného kultu, ale je tu šance, že jeden z ní zemře. Efekt se určí hodem kostkou a trvá až do konce hry: bonus ke Strenght, Toughness nebo Attacks. Jednu jednotku lze vylepšit jen jednou. Může být doprovázen Alchemicus Familiarem, který mu jednou za hru dovoluje vylosovat dvě genetická vylepšení a jedno z nich vybrat.

Patriarch (HQ) – Velký Genestealer, který vládne celému kultu. Psyker. Ovládá tři kouzla (jedno základní a dvě Broodmind); v jednom kole může seslat jedno kouzlo a jedno nepřátelské blokovat. Díky rychlým reflexům má Invulnerable Save 5+. Je zcela zaměřen na boj zblízka. Může provádět opravné hody na zranění. Dokáže postupovat a ztečovat ve stejném kole. Genestealerům ze stejného kultu v okruhu 6 palců přidává bonus k hodům na zásah v boji zblízka. Jednotky ze stejného kultu a Brood Brothers v okruhu 6 palců automaticky uspějí v hodech na morálku. Může být doprovázen až dvěma Familiary, kteří mu jednou za hru dovolují v jednom kole seslat další kouzlo.

Magus (HQ) – Vyšší vůdce, který se zaměřuje na psychické síly. Psyker. Ovládá tři kouzla (jedno základní a dvě Broodmind); v jednom kole může seslat jedno kouzlo a jedno nepřátelské blokovat. Jednotkám stejného kultu (kromě psykerů) v okruhu 6 palců dovoluje v jednom kole blokovat jedno nepřátelské kouzlo, které je zasáhlo. Může být doprovázen až dvěma Familiary, kteří mu jednou za hru dovolují v jednom kole seslat další kouzlo.

Primus (HQ) – Vyšší vůdce, který se zaměřuje na přímý boj. Je vyzbrojen mečem, jedovatou šipkovou pistolí a jedovatým pařátem (obě zbraně mají šanci zranit automaticky, ovšem ne vozidla ani titánské jednotky). Jednotkám stejného kultu v okruhu 6 palců přidává bonus k hodům na zásah v boji zblízka. Také jim dovoluje provádět opravný hod na zranění, pokud jim padne jednička, ovšem jen při útoku na konkrétní jednotku, kterou si vybral na začátku hry.

Abominant (HQ) – Nižší vůdce, velitel Aberrantů. Je zcela zaměřen na boj zblízka, je vyzbrojen obrovským energo-kladivem. Může ignorovat zranění. Když zranění stejně utrpí, toto zranění je vždy o jeden bod nižší (minimum 1). Na začátku kola si vyléčí až tři zranění. Aberrantům ze stejného kultu v okruhu 6 palců dává šanci na vyšší ničivost v boji zblízka. Je vybaven Mindwyrm Familiarem, který nepřátelským psykerům v okruhu 12 palců dává postih na sesílání kouzel. Nemá efekt proti tyranidským psykerům.

Jackal Alphus (HQ) – Nižší vůdce, velitel Jackalů. Jede na motocyklu a je vyzbrojen ostřelovací puškou, která má šanci způsobit Mortal Wound. Je velmi rychlý, nepřátelé mají při střelbě na něj postih na zásah. Na začátku Shooting fáze zvolí jednu jednotku v okruhu 36 palců, kterou vidí. Jednotky stejného kultu v okruhu 6 palců (motocykly v okruhu 12 palců) od něj mají při střelbě na tuto jednotku bonus k hodům na zásah. Daná nepřátelská jednotka může být takto zvolena jen jednou za fázi.

Acolyte Iconward (HQ) – Hybrid první či druhé generace, který do boje nese posvátnou standartu kultu. Jednotkám stejného kultu v okruhu 6 palců dovoluje provádět opravný hod na morálku. Pěchotě a motocyklům navíc dovoluje ignorovat zranění; Aberranti místo toho mohou provádět opravné hody při ignoraci zranění, pokud jim padne jednička.

Tectonic Fragdrill (Fortification) – Velký razicí vrták, který vytváří podzemní chodby. Nemůže být nijak zasažen ani zničen, funguje jako terén. Jednou za kolo, na konci Movement fáze, může do vyhloubeného tunelu u této budovy vstoupit jedna jednotka pěchoty nebo motocyklů se schopností Cult Ambush. Opustí tak bitevní pole, ovšem na konci příští Movement fáze může být vysazena kdekoliv na bojišti. Pokud je na konci Movement fáze v budově alespoň jeden člen kultu a žádný nepřítel, může aktivovat vrták. Každá pozemní jednotka v okruhu 3 palců od vrtáku má šanci utrpět až 6 Mortal Wounds. Následně se hodí kostkou a přičte se 1 za každou předchozí aktivaci vrtáku. Pokud padne méně než 6, vrták způsobí zemětřesení a všechny pozemní jednotky v okruhu 12 palců mají až do začátku příští Movement fáze postih na určení vzdálenosti zteče. Efekt není kumulativní. Pokud padne 6 a více, nastane stejný efekt, a ještě se vytvoří prasklina v zemi napříč celým bojištěm. Prasklina je tenká linie, která musí procházet pod touto budovou. Všechny pozemní jednotky v linii mají šanci utrpět až 3 Mortal Wounds a jejich Move je sníženo na polovinu až do konce příští Movement fáze. Efekt praskliny může být vyvolán jen jednou za hru.


Úvod | Projekt Void © 2009-2020
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.009 vteřin