Codex: Imperial Agents, 7. edice

13.1.17 - Gediman - Komentáře (0)
Tento Codex se zabývá nejrůznějšími služebníky Impéria, kteří často spolupracují s ostatními imperiálními organizacemi. Funguje jako nová edice Codexů Inquisition a Adepta Sororitas, obsahuje pravidla pro zabijáky z Officio Assassinorum a lze tu najít také některé jednotky, které byly již popsány v Codexech Astra Militarum, Space Marines, Grey Knights a Deathwatch.
.
Codex: Imperial Agents, 7. edice


--- Cult Mechanicus ---
Organizace Adeptus Mechanicus je vedena církví známou jako Kult Mechanicus. Jejími členy jsou všichni Technokněží a jejich služebníci. Normálně Kult sídlí v bezpečí svých planet a na výpravy do hlubin vesmíru posílá postradatelné armády kyborgů Skitariů. Když je však nutné získat nějaký obzvláště cenný technologický artefakt nebo vyhladit nebezpečné kacíře, Kult vyrazí do akce osobně. Takovouto výpravu fanatických kultistů a nemyslících bitevních servitorů vede vrchní Technokněz, který má též k dispozici obávané roboty Legio Cybernetica a další smrtící vynálezy. Kult likviduje veškerou kacířskou technologii a zabírá všechny vzorky a poklady, které pak odveze do laboratoří k analýze.

Zvláštní pravidla a výhody:

Canticles of the Omnissiah – Na začátku každého svého kola si hráč může vybrat bonus, který se aplikuje na celou armádu. Čím větší armáda je, tím silnější bonus dostane, ovšem neberou se v potaz jednotky, které utíkají. Jsou tři stupně síly: pro 1-3 jednotky, 4-7 jednotek a 8 a více jednotek. Daný bonus trvá až do začátku příštího kola a lze použít jen jednou za hru. Existuje 6 typů bonusů: první zvyšuje morálku, druhý přidává bonusové útoky zblízka, třetí zvyšuje šanci zasáhnou v boji zblízka, čtvrtý dává kamuflážní bonusy, pátý zvyšuje sílu v boji zblízka a šestý zvyšuje šanci zasáhnou ve střelbě.

Jednotky:

Tech-Priest Enginseer (HQ) – Opravář a polní technik. Je vybaven mechanickou paží. Může vylepšit vozidlo Imperiální gardy ve své blízkosti. Toto vozidlo je schopno vystřelit za jízdy z jedné další zbraně s plným Ballistic Skill, výstřel může být veden i na jiný cíl. Efekt trvá do konce kola. Může být vybaven dodatečnou zbraní a energetickým štítem, což zvýší jeho bojovou efektivitu.

Servitors (Elites), 1-5 – Skupinka pomocných kyborgů, která se hodí jako doprovod pro Enginseera. Jsou vybaveni mechanickými pažemi, díky kterým zvyšují Enginseerovy šance na úspěšnou opravu. Až dva servitoři však místo toho mohou být vyzbrojeni těžkou střelnou zbraní. Pokud oddíl není přiřazen k žádnému samostatnému jednotlivci, může se na začátku kola zaseknout. Po jeho zbytek není schopen žádné akce.

Formace:

Enginseer Congregation – Tato formace se skládá z jednoho Tech-Priest Enginseera. Lze přidat jeden oddíl Servitorů.--- Aeronautica Imperialis ---
Aeronautica Imperialis je sekce Imperiálního námořnictva, která se zabývá leteckými operacemi v atmosférách planet. Má k dispozici stíhače, bombardéry i výsadkové letouny. Běžně spolupracuje s Imperiální gardou, které zajišťuje přepravu a leteckou podporu.

Officer of the Fleet (HQ) – Důstojník Imperiálního námořnictva. Na začátku kola může úspěšným hodem proti Leadership vydat jeden ze dvou rozkazů. První zvyšuje šanci na brzký příchod posil, druhý naopak může oddálit příchod posil nepřítele. Pokud je v armádě těchto důstojníků více, efekt je kumulativní. Může být vybaven dodatečnou zbraní a energetickým štítem, což zvýší jeho bojovou efektivitu.

Valkyries (Fast Attack), 1-4 – Oddíl výsadkových letounů, každý s přepravní kapacitou 12 vojáků. Pasažéry může vysadit za letu, pomocí padáků. Každý letoun je vyzbrojen buď dvěma ničivými střelami (efektivní proti vozidlům) nebo dvěma raketomety (efektivní proti pěchotě).

Formace:

Imperial Navy Section – Tato formace se skládá z jednoho Fast Attack. Lze přidat jedno HQ. Pro jednotky z této formace může hráč provést opravný hod na zálohy.--- Adeptus Astra Telepathica ---
Adeptus Astra Telepathica je organizace, která shromažďuje a cvičí psykery – osoby nadané nadpřirozenými psychickými silami. Úspěšné absolventy pak posílá do ostatních organizací Impéria. Jejími nejdůležitějšími vyslanci jsou bezesporu Astropati, mocní telepati, kteří jsou jako jediní schopni zajistit účinnou mezihvězdnou komunikaci.

Primaris Psyker (HQ) – Psyker Mastery Level 1, který ovládá kouzla Biomancy, Divination, Pyromancy a Telekinesis. Mastery Level může být zvýšen na 2. Je vybaven Force zbraní a energetickým štítem. Pokud je připojen k oddílu, ve kterém se nachází nějaký Commissar, a při kouzlení vyvolá efekt Perils of the Warp, je poté automaticky popraven. Může být vybaven dodatečnou zbraní, což zvýší jeho bojovou efektivitu.

Astropath (HQ) – Psyker Mastery Level 1, který ovládá kouzla Divination a Telepathy. Mastery Level může být zvýšen na 2. Pokud úspěšně sešle kouzlo, může jeho hráč v příštím kole provést opravný hod na zálohy. Může být vybaven dodatečnou zbraní a energetickým štítem, což zvýší jeho bojovou efektivitu.

Wyrdvane Psykers (Elites), 5-10 – Oddíl psykerů Mastery Level 1, kteří ovládají kouzla Biomancy, Divination, Pyromancy a Telekinesis.

Formace:

Psykana Division – Tato formace se skládá z jednoho HQ. Lze přidat až tři Elites. Primaris Psyker či Astropath z této formace má vyšší šanci seslat psychickou sílu, pokud je v blízkosti pěti a více Wyrdvane Psykerů.--- Adepta Sororitas ---
Organizace Adepta Sororitas spadá pod imperiální církev, Eklesiarchii, a je tvořena výhradně ženami. Skládá se z mnoha různých řádů, které jsou specializovány na nějaký obor, například lingvistiku, zdravotnictví či diplomacii. Těmi nejdůležitějšími jsou však vojenské řády, protože tvoří ozbrojenou sílu Eklesiarchie. Jejich členky, známé jako Bitevní sestry, patří mezi nejfanatičtější bojovníky Impéria. Sestry jsou oblečeny v lehkých energobrněních, vyzbrojeny posvátnými zbraněmi a chráněny nezlomnou vírou v Císaře. Téměř neustále vedou rozsáhlé svaté války proti všem nepřátelům lidstva.

Zvláštní pravidla a výhody:

Act of Faith – Bitevní sestry jsou schopny vykonávat zázraky. Vyvolání zázraku se provádí na začátku příslušné fáze a vyžaduje úspěšný hod na Leadership. Na to má jednotka pouze jeden pokus za celou hru, ať už je úspěšný nebo ne. Zázrak má efekt až do konce dané fáze. Některé oddíly mohou obsahovat nositelku relikvie, která dovoluje vyvolat zázrak (nebo se o to pokusit) dvakrát za hru.

Shield of Faith – Jednotky v této armádě mají Invulnerable Save 6+ a vyšší odolnost proti psychickým silám. Tuto schopnost postrádají jednotky Arco-flagellants, Crusaders, Death Cult Assassins a Ministorum Priest.

Martyrdom – Pokud je jednotka s touto schopností Warlordem armády a zemře, tak všechny jednotky až do konce příštího kola automaticky uspějí ve vyvolání zázraků.

Jednotky:

Battle Sisters Squad (Troops), 5-20 – Základní jednotka. Může obsahovat nositelku relikvie. Act of Faith oddílu lze aktivovat v Shooting nebo Assault fázi a poskytuje mu vyšší šanci zasáhnout a zranit. K jednotce může být přidělen transportér Sororitas Rhino nebo Immolator.

Dominion Squad (Fast Attack), 5-10 – Úderná jednotka zaměřená na střelbu na delší vzdálenosti. Může obsahovat nositelku relikvie. Act of Faith oddílu lze aktivovat v Shooting fázi a poskytuje mu schopnost ignorovat krytí nepřátel. K jednotce může být přidělen transportér Sororitas Rhino nebo Immolator.

Seraphim Squad (Fast Attack), 5-10 – Úderná jednotka zaměřená na střelbu na kratší vzdálenosti. Je vybavena tryskovými batohy, jedná se tedy o Jump Infantry. Umí uniknout z boje zblízka a pokud neuspěje v hodu na Invulnerable Save, může si hodit znovu. Jednotka může obsahovat velitelku (standardně ji nemá). Act of Faith oddílu lze aktivovat v Shooting fázi a poskytuje mu vyšší šanci zranit.

Sororitas Rhino (Fast Attack) – Obrněný transportér s kapacitou 10 vojáků.

Immolator (Fast Attack) – Obrněný transportér s kapacitou jen 6 vojáků, ale má silnější výzbroj.

Retributor Squad (Heavy Support), 5-10 – Těžká střelecká jednotka. Může obsahovat nositelku relikvie. Act of Faith oddílu lze aktivovat v Shooting fázi a poskytuje mu vyšší ničivost. K jednotce může být přidělen transportér Sororitas Rhino nebo Immolator.

Penitent Engines (Heavy Support), 1-3 – Oddíl kráčedel pilotovaných kajícníky. Každé je vyzbrojeno dvěma silnými zbraněmi pro boj zblízka a dvěma těžkými plamenomety. Dokáže provádět efektivnější zteče a ignoruje efekty paralyzované a omráčené posádky.

Exorcist (Heavy Support) – Dělostřelecký raketomet, který dokáže vypustit salvu mnoha ničivých střel. Jak bude salva velká, to určuje hod kostkou.

Repentia Squad (Elites), 5-10 – Jednotka kajícnic zcela zaměřená na boj zblízka. Necítí strach, pohybují se rychle a provádějí efektivnější zteče. Kromě velitelky však nikdo nemá žádné brnění. Act of Faith oddílu lze aktivovat v Assault fázi a poskytuje mu možnost ignorovat zranění. K jednotce může být přidělen transportér Sororitas Rhino nebo Immolator.

Celestian Squad (Elites), 5-10 – Elitní jednotka zaměřená na střelbu. Může obsahovat nositelku relikvie. Act of Faith oddílu lze aktivovat v Assault fázi a poskytuje mu vyšší efektivitu při zteči. K jednotce může být přidělen transportér Sororitas Rhino nebo Immolator.

Sororitas Command Squad (Elites), 5 – Doprovodný oddíl pro velitelku. Může obsahovat též polní lékařku, vlajkonošku, nositelku relikvie a kazatelku (při použití Act of Faith dovoluje provést opravný hod na Leadership). Act of Faith oddílu lze aktivovat v Assault fázi a poskytuje mu vyšší rychlost pohybu a schopnost snadno proniknout skrz obtížný terén. Může k němu být přidělen transportér Sororitas Rhino nebo Immolator.

Arco-flagellants (Elites), 3-10 – Kacíři, kteří byli za trest přetvořeni v bojová monstra: jejich těla jsou posílena bojovými drogami, ruce jsou nahrazeny čepelemi a elektrickými biči, mysl udržována pod kontrolou pomocí hypnózy. Mají možnost ignorovat zranění. K jednotce může být přidělen transportér Sororitas Rhino nebo Immolator.

Crusaders (Elites), 2-10 – Svatí válečníci a mniši, kteří fanaticky bojují proti všem nepřátelům Impéria. Jsou vyzbrojeni mečem a silným štítem. K jednotce může být přidělen transportér Sororitas Rhino nebo Immolator.

Death Cult Assassins (Elites), 2-10 – Fanatičtí kultisté, kteří provádějí rituální vraždy ve jménu Císaře. Díky své mrštnosti mají Invulnerable Save. Jsou vyzbrojeni dvěma ničivými meči. K jednotce může být přidělen transportér Sororitas Rhino nebo Immolator.

Ministorum Priest (HQ) – Kněz. V boji zblízka u sebe může vyvolat jeden ze tří efektů: větší ničivost útoků, vyšší šanci odolat zranění nebo vyšší šanci udělit zranění (poslední dva se aplikují i na oddíl, ke kterému je připojen). Má na výběr z velkého množství různých zbraní a zvláštního vybavení.

Canoness (HQ) – Velitelka kláštera. Má na výběr z velkého množství různých zbraní a zvláštního vybavení. Její Act of Faith lze aktivovat v Assault fázi a jí i oddílu, ke kterému je připojena, poskytuje vyšší šanci zasáhnout v boji zblízka. Má schopnost Martyrdom.

Hrdinové:

Uriah Jacobus (HQ) – Slavný kněz. Je vyzbrojen ničivou brokovnicí a nese prapor, který všem jednotkám v okolí poskytuje imunitu proti strachu a možnost provést protizteč. V boji zblízka u sebe může vyvolat jeden ze tří efektů: větší ničivost útoků, vyšší šanci odolat zranění nebo vyšší šanci udělit zranění (poslední dva se aplikují i na oddíl, ke kterému je připojen). Jednou za hru dovoluje oddílu, ke kterému je připojen, použít Act of Faith s automatickým úspěchem. Toto použití se nepočítá do limitu, který oddíl má. Má schopnost Martyrdom.

Formace:

Ministorum Delegation – Tato formace se skládá z jednoho Ministorum Priesta. Lze přidat jedno Elites. Všechny jednotky z této formace mají schopnost Shield of Faith.

Ecclesiarchy Battle Conclave – Tato formace se skládá z jednoho Ministorum Priesta (může to být i Uriah Jacobus) a tří až deseti oddílů z těchto (v libovolné kombinaci): Arco-flagellants, Crusaders, Death Cult Assassins. Všichni vojáci této formace tvoří dohromady jeden oddíl, který se už nemůže rozdělit. Všechny jednotky z této formace mají schopnost Shield of Faith.

Vestal Task Force – Tato formace se skládá z jednoho HQ, dvou Troops a jednoho Elites. Lze přidat jedno další HQ, až čtyři Troops, dva Elites, tři Fast Attack a tři Heavy Support. Jednou za hru může celá formace až do konce kola přehazovat jedničky na záchranné hody. Pokud je Warlord vybrán z této armády, může provést opravný hod na tabulku Warlord Traits.--- The Deathwatch ---
Deathwatch jsou speciální jednotky obsahující ty nejlepší Vesmírné mariňáky ze všech kapitul. Zaměřují se na obranu Impéria před jeho nejčastějším nepřítelem - cizími formami života - a jejich operace jsou přísně tajné a bleskově rychlé. Tito Mariňáci mají dostatek zkušeností a specializovanou výzbroj i výstroj, takže dokáží snadno porazit každého protivníka, od početných hord Orků a Tyranidů až po technologicky vyspělé Eldary a Necrony. Jednotky Deathwatch fungují také jako ozbrojená síla inkviziční sekce Ordo Xenos.

Zvláštní pravidla a výhody:

And They Shall Know No Fear – Vojáci mají standardní mariňáckou výhodu: jsou imunní vůči strachu, lépe se vypořádají se zlomenou morálkou a nemohou být rozprášeni po prohraném boji zblízka.

Combat Squads – Vojáci mají standardní mariňáckou výhodu: oddíl o deseti mužích se může na začátku hry rozdělit na dva pětičlenné.

Special Issue Ammunition – Všechny bolt pistole, boltguny a stalker-pattern boltguny mohou kromě standardní munice střílet také čtyři typy speciální: zápalnou, jedovatou, průraznou a extra-výbušnou.

Mission Tactics – Vojáci se mohou řídit podle jedné speciální taktiky. Tu si hráč vybere na začátku hry a jednou za hru ji může vyměnit. Každá taktika dovoluje přehazovat jedničky v hodu na zásah proti specifickému typu jednotky: Furor (Troops), Venator (Fast Attack), Dominatus (Elites), Malleus (Heavy Support) a Purgatus (HQ).

Jednotky:

Veterans (Troops), 5-10 – Základní jednotka. Může být specializována více na boj zblízka či na těžké střelné zbraně. Může obsahovat seržanta (normálně ho nemá) a Black Shielda, což je mariňák, který z nějakého důvodu skrývá příslušnost ke své domácí kapitule. Ten získá dvojnásobný počet útoků, pokud bojuje proti jednotlivcům, monstrům, vozidlům či proti početní přesile. K jednotce může být přidělen výsadkový letoun Corvus Blackstar.

Corvus Blackstar (Fast Attack) – Výsadkový letoun se silnou výzbrojí. Může nést 12 vojáků.

Formace:

Deathwatch Kill Team – Tato formace se skládá z jednoho Troops. Pěšáci mohou přehazovat jedničky v hodu na poškození.--- Grey Knights ---
Grey Knights jsou tajná kapitula Vesmírných mariňáků, která byla založena speciálně pro boj proti silám Chaosu. Všichni mariňáci v této kapitule jsou psykeři, protože proti démonům se nejlépe bojuje psychickými silami. Jsou zcela nezkorumpovatelní, nic je nepřinutí obrátit se na stranu Chaosu. A navíc mají speciální výcvik, výstroj a výzbroj. Grey Knights fungují také jako ozbrojená síla inkviziční sekce Ordo Malleus.

Zvláštní pravidla a výhody:

And They Shall Know No Fear – Vojáci mají standardní mariňáckou výhodu: jsou imunní vůči strachu, lépe se vypořádají se zlomenou morálkou a nemohou být rozprášeni po prohraném boji zblízka.

Combat Squads – Vojáci mají standardní mariňáckou výhodu: oddíl o deseti mužích se může na začátku hry rozdělit na dva pětičlenné.

The Aegis – Vojáci mají speciální systém, který jim zvyšuje odolnost proti psychickým silám.

Preferred Enemy – Vojáci mají vyšší šanci zasáhnout a zranit démony.

Nemesis Force Weapons – Vojáci jsou vyzbrojeni speciálními Force zbraněmi, které jsou velmi efektivní proti démonům a psykerům.

Purity of Spirit – Grey Knights dokáží bezpečněji ovládat síly z disciplíny Daemonology: Sanctic, ovšem na druhou stranu nemohou sesílat síly Daemonology: Malefic. Tato schopnost je již v podstatě popsána v základní knize pravidel 7. edice.

Jednotky:

Terminator Squad (Troops), 5-10 - Základní jednotka. Grey Knighti jsou jediní Vesmírní mariňáci, kteří mohou Terminátory standardně nasadit jako Troops, což je velká výhoda v Battle-forged armádách. Psykeři Mastery Level 1, kteří ovládají dvě psychické síly z disciplíny Daemonology - díky jedné snižují odolnost démonům, díky druhé si zvyšují Strength v boji zblízka. Může k nim být přidělen kterýkoliv typ Land Raidera.

Interceptor Squad (Fast Attack), 5-10 - Jednotka vybavená teleportéry – funguje jako Jump Infantry, ale navíc se dokáže jednou za hru teleportovat na delší vzdálenost. Psykeři Mastery Level 1, kteří ovládají dvě psychické síly z disciplíny Daemonology - díky jedné snižují odolnost démonům, díky druhé si zvyšují Strength v boji zblízka.

Land Raider (Heavy Support) - Těžký tank a transportér v jednom. Může nést 10 vojáků, přičemž vojáci v brnění Terminátor zabírají místa dvou vojáků. Je vyzbrojen dvěma dvojitými laserovými kanony, které jsou mocnou protitankovou zbraní.

Land Raider Crusader (Heavy Support) - Může nést 16 vojáků, přičemž vojáci v brnění Terminátor zabírají místa dvou vojáků. Oproti standardní verzi je tato zaměřena na boj proti pěchotě – je vyzbrojena dvěma sadami bolterů, které jí propůjčují obrovskou palebnou sílu.

Land Raider Redeemer (Heavy Support) - Může nést 12 vojáků, přičemž vojáci v brnění Terminátor zabírají místa dvou vojáků. Oproti standardní verzi je tato zaměřena na boj proti semknutým oddílům pěchoty – je vyzbrojena dvěma velkými plamenomety.

Nemesis Dreadknight (Heavy Support) - Rozměrný exoskelet (neřadí se mezi vozidla, je to Monstrous Creature), který nese mocné zbraně – v podstatě obří verze zbraní, které mají pěší Grey Knighti. Má také silné pancéřování a navíc Invulnerable Save. Může být vybaven teleportérem, díky kterému se z něj stane Jump Monstrous Creature a získá schopnost se jednou za hru teleportovat. Psyker Mastery Level 1, který ovládá dvě psychické síly z disciplíny Daemonology - díky jedné snižuje odolnost démonům, díky druhé přidává (či zvyšuje) Invulnerable Save a zároveň škodí démonům.

Formace:

Daemonhunter Strike Force – Tato formace se skládá z jednoho Troops nebo Fast Attack. Lze přidat jeden Heavy Support. Jednotky v Deep Strike záloze mohou být vysazeny už během prvního kola. Když jsou tak vysazeny, mohou během stejného kola zároveň běžet i střílet.--- Legion of the Damned ---
Tajemní Vesmírní mariňáci, kteří se jako přízraky zjevují přímo na bitevních polích, aby pomohli Impériu v těch nejtěžších chvílích. Nosí černá energobrnění ozdobená hrozivými motivy kostí a ohně a jsou neustále zahaleni v nadpřirozených plamenech. Jsou mlčenliví, chladnokrevně efektivní a odolní i proti těm nejsilnějším zbraním. Jakmile je nepřítel úspěšně poražen, celá Legie Zatracených se náhle a beze stop rozplyne. Podle jednoho názoru to jsou mstiví duchové padlých Mariňáků, podle jiného se jedná o zhmotněný hněv samotného Císaře, ale existují i temnější teorie…

Jednotky:

Legion of the Damned (Elites), 5-10 – Mariňáci začínají hru v záloze, mohou být vysazeni kamkoliv na bitevní pole. Šance, že se při tom odchýlí, je snížena. Mají vysoký Invulnerable Save, jejich střelba ignoruje Cover Save a pohybují se pomalu. U nepřátel vyvolávají strach, sami strach necítí. K jejich oddílu se nemůže připojit nikdo další.

Formace:

Spectral Host – Tato formace se skládá z jednoho Elites. Lze přidat až tři další Elites. Formace začíná hru v záloze. Může dorazit kdykoliv hráč chce, hod kostkou není nutný.--- Officio Assassinorum ---
Officio Assassinorum je tajná organizace, která provádí atentáty především na kacíře, zrádce a revolucionáře, jejichž moc začíná ohrožovat stabilitu Impéria. Skládá se z několika úzce specializovaných sekcí, takže vždy může vybrat toho nejlepšího agenta pro daný cíl. Tito zabijáci jsou experti na infiltraci, přežití a bojová umění. Exotická hi-tech výstroj a výzbroj z nich dělá doslova jednočlennou armádu.

Zvláštní pravidla a výhody:

Independent Operative – Zabijáci operují výhradně samostatně. Nikdo se k nim nemůže připojit a utvořit tak oddíl. Pokud je zabiják zvolen Warlordem armády, nedostane žádný Warlord Trait.

Fearless – Zabijáci necítí strach.

Move Through Cover – Zabijáci dokáží snadno pronikat těžkým terénem.

Infiltrate – Zabijáci mohou infiltrovat na bitevní pole.

Lightning Reflexes – Zabijáci mají 4+ Invulnerable Save a nemají žádné postihy za zteč skrz těžký terén.

No Escape – Nepřátelé mají postih, když se snaží vlastním tělem chránit své velitele před útokem těchto zabijáků.

Jednotky:

Callidus Assassin (Elites) - Zabiják, který se specializuje na boj zblízka. Dokáže běžet rychleji a umí uniknout z boje zblízka. Je schopen přesných úderů, umí zasáhnout konkrétního člena oddílu. Hlavní výzbroj tvoří Phase Sword, který dokáže proniknout jakoukoliv obranou, a Neural Shredder, který se hodí k likvidaci velkého množství živých cílů. Je zbrojen též jedovatými jehlicemi. Hráči dovoluje provést opravný hod na sebrání iniciativy a může také oddálit příchod posil nepřítele. Chemická látka Polymorphine mu dovoluje provést zákeřný útok tam, kde to nepřítel nejméně čeká.

Vindicare Assassin (Elites) - Zabiják, který se specializuje na střelbu. Dokáže se pohybovat nenápadně a jeho útoky ignorují Cover Save. Je schopen přesných výstřelů, umí zasáhnout konkrétního člena oddílu. Hlavní výzbroj tvoří Exitus Rifle a Exitus Pistol, které dokáží střílet tři typy specializované munice: průraznou, protitankovou a toxickou. Je zbrojen též oslepujícími granáty.

Culexus Assassin (Elites) - Zabiják, který se specializuje na likvidaci psykerů. Je to tzv. „Pariah“, což znamená, že je imunní vůči psychickým silám a tyto síly ve svém okolí také narušuje. U nepřátel vyvolává strach a má vyšší šanci zasáhnout a zranit psykery. Hlavní výzbroj tvoří Animus Speculum, mocná střelná zbraň, jejíž kadence se odvíjí od celkového Mastery Levelu všech psykerů v jeho blízkosti. Hráč může kadenci zvýšit ještě přidáním až tří vlastních Warp Charge bodů. Je zbrojen též anti-psychickými granáty. Jeho útoky zblízka ignorují Armour Save a mají šanci způsobit okamžitou smrt (psykerům ji způsobují vždy). Všichni psykeři v jeho okolí mají postih na Leadership, negenerují žádné Warp Charge body a sesílání sil je pro ně obtížnější. Zařízení Etherium z něj dělá částečně nehmotného ducha, kterého je velmi těžké zasáhnout.

Eversor Assassin (Elites) - Zabiják, který se specializuje na masakrování velkého množství protivníků a všeobecnou destrukci. Dokáže ignorovat zranění a také provádět efektivnější zteče. Hlavní výzbroj tvoří Executioner Pistol, která střílí výbušné nebo jedovaté projektily, a Neuro-Gauntlet, která je destruktivní v boji zblízka. Je zbrojen též ničivým mečem a melta-bombami. Z pistole umí střílet velmi rychle, v jedné dávce může vystřelit oba typy munice. Speciální zaměřovač mu také dovoluje vést efektivní obrannou palbu proti nepřátelské zteči. Chemická látka Frenzon mu zvyšuje rychlost pohybu a počet útoků při zteči. Když je zabit, exploduje.

Formace:

Assassinorum Operative – Tato formace se skládá z jednoho Elites. Pokud je nepřátelský Warlord zabit tímto zabijákem, získává hráč jeden další vítězný bod.

Execution Force – Tato formace se skládá ze čtyř zabijáků, jednoho od každého druhu. Mají vyšší šanci zasáhnout a zranit Warlorda. Pokud je nepřátelský Warlord zabit zabijákem z této formace, získává hráč jeden další vítězný bod.--- The Inquisition ---
Inkvizice je velmi mocná organizace, jejímž posláním je zajišťovat přežití Impéria i lidstva jako takového a to za každou cenu. Inkvizitoři mají proto obrovské pravomoci – mohou převzít velení nad jakoukoliv civilní i vojenskou složkou a využít ji ke splnění svého úkolu, mohou vyslýchat a popravit kohokoliv, mohou i vyhladit celou planetu, pokud to je nutné. Jejich operace jsou většinou přísně tajné a dochází k nim po celé galaxii. Inkvizitoři jsou také často doprovázeni věrnými služebníky, kteří fungují jako jejich agenti, ochránci a rádci. Inkvizice se dělí na tří hlavní sekce, každá je specializovaná na jeden typ nepřátel. Ordo Xenos bojuje proti vnějším hrozbám, tedy proti mimozemšťanům. Ordo Hereticus bojuje proti vnitřním hrozbám, tedy proti zrádcům, kacířům a mutantům. Ordo Malleus vede boj s hrozbami Warpu, tedy s Démony Chaosu.

Zvláštní pravidla a výhody:

Warlord Traits – Codex obsahuje tři různé sady Warlord Traits: pro Warlorda ze sekce Ordo Hereticus, Ordo Xenos a Ordo Malleus.

Jednotky:

Acolytes (Elites), 3-12 - Služebníci Inkvizice, kteří mohou být vybaveni různými střelnými zbraněmi a brněním, včetně energobrnění. Může obsahovat mystika, který způsobuje, že se výsadky do jeho okolí neodchýlí. Může k němu být přidělen transportér Sororitas Rhino, Chimera, Land Raider, Land Raider Crusader, Land Raider Redeemer nebo Valkyrie.

Daemonhost (Elites) – Démon uvězněný uvnitř hostitele. Jeho moc je využívána ve prospěch Impéria. Má Invulnerable Save. Na začátku každého kola se hodem kostkou určí, jakou bude mít zvláštní schopnost či výhodu: může to být ignorace zranění, vyšší síla, vyšší rychlost, ničivý útok zblízka nebo jeden ze dvou střeleckých útoků.

Jokaero Weaponsmith (Elites) – Tento opici podobný mimozemšťan je schopný vylepšit brnění a zbraně svých spolubojovníků. Jakým způsobem (a pokud vůbec) to udělá, to určí hod kostkou: může to být vyšší dostřel, vyšší ničivost střelby, silnější brnění, Invulnerable Save a nebo dvě věci současně. Je vyzbrojen univerzální zbraní, která může střílet jako laserový kanon (efektivní proti vozidlům na dlouhou vzdálenost), multi-melta (efektivní proti vozidlům na krátkou vzdálenost) nebo těžký plamenomet (efektivní proti pěchotě). Má Invulnerable Save.

Chimera (Heavy Support) - Obrněný transportér s kapacitou 12 vojáků, přičemž vojáci v brnění Terminátor zabírají místa dvou vojáků. Oproti transportéru Sororitas Rhino má silnější pancéřování na přídi, slabší pancíř na bocích a větší palebnou sílu. Je to obojživelné vozidlo – snadno může překonávat vodní plochu.

Ordo Malleus Inquisitor (HQ) - Inkvizitor ze sekce bojující proti démonům. Má přístup k velkému množství druhů zbraní a vybavení – některé jsou určené k ničení démonů (např. Hellrifle, Nemesis Daemon Hammer), jiné jsou démonického původu (např. Daemonblade). Může být upgradován na psykera Mastery Level 1, který ovládá kouzla Daemonology (Sanctic), Daemonology (Malefic), Divination, Pyromancy, Telekinesis a Telepathy. Největší výhodou tohoto Inkvizitora oproti ostatním je to, že může být oblečen v brnění Terminátor, které mu zvyšuje odolnost a dovoluje používat mocnější zbraně.

Ordo Xenos Inquisitor (HQ) - Inkvizitor ze sekce bojující proti vnějšímu nepříteli, tedy cizím rasám. Má přístup k velkému množství druhů zbraní a vybavení – některé jsou mimozemského původu (např. Scythian Venom Talon, Uluméathi Plasma Syphon). Může být upgradován na psykera Mastery Level 1, který ovládá kouzla Daemonology (Sanctic), Divination, Pyromancy, Telekinesis a Telepathy. Největší výhodou tohoto Inkvizitora oproti ostatním je to, že může mít Conversion Beamer, což je velmi ničivá zbraň.

Ordo Hereticus Inquisitor (HQ) - Inkvizitor ze sekce bojující proti vnitřnímu nepříteli, tedy kacířům, mutantům a zrádcům. Má přístup k velkému množství druhů zbraní a vybavení určených k ničení psykerů (např. Null Rod, Condemnor Boltgun). Může být upgradován na psykera Mastery Level 1, který ovládá kouzla Daemonology (Sanctic), Divination, Pyromancy, Telekinesis a Telepathy. Největší výhodou tohoto Inkvizitora oproti ostatním je to, že může být vyzbrojen zařízením Psyocculum, které razantně zvyšuje Ballistic Skill při střelbě na psykery.

Hrdinové:

Inquisitor Coteaz (HQ) - Mocný Inkvizitor ze sekce Ordo Malleus. Je to psyker Mastery Level 2, který ovládá kouzla Daemonology (Sanctic), Divination, Pyromancy, Telekinesis a Telepathy. Všechny jednotky ve stejné armádě mohou zabírat strategické body i tehdy, když nejsou součástí primární armády. Když nějaký nepřátel přijde ze zálohy do jeho blízkosti, může na něj Coteaz a oddíl, ke kterému je připojen, ihned vystřelit. Hráči dovoluje provést opravný hod na sebrání iniciativy, nebo může přinutit protihráče hodit na iniciativu znovu.

Inquisitor Karamazov (HQ) - Mocný Inkvizitor ze sekce Ordo Hereticus. V boji je nesen na chodícím trůnu, který mu poskytuje velkou odolnost a ničivou střelnou zbraň obzvlášť efektivní proti vozidlům. Kromě toho je vybaven zaměřovačem orbitální dělostřelby, přičemž pokud tuto dělostřelbu zaměří na vlastní vojáky, neodchýlí se. Takže může obětovat jednoho služebníka, aby zničil nepřátele v jeho blízkosti. Karamazov má nezlomnou morálku a posiluje morálku i všem vojákům v okolí.

Formace:

Inquisitorial Representative – Tato formace se skládá z jednoho HQ. Lze přidat až tři Elites. Inkvizitorovi může být přidělen Warlord Trait, i když není Warlordem armády.

Inquisitorial Henchmen Warband – Tato formace se skládá z jednoho Inkvizitora a jednoho oddílu Acolytes. Lze přidat jednoho Ministorum Priesta, jeden oddíl Crusaders, až šest Daemonhostů, jeden oddíl Arco-flagellants, jeden oddíl Death Cult Assassins, jednoho Tech-Priest Enginseera, až šest Jokaero Weaponsmithů a jednoho Astropatha. Všechny tyto dodatečné jednotky jsou připojeny k oddílu Acolytes. Inkvizitorovi může být přidělen Warlord Trait, i když není Warlordem armády. Pokud je to Inkvizitor z Ordo Malleus, do formace lze připojit také Grey Knight Terminator Squad; pokud je z Ordo Hereticus, do formace lze připojit také Adepta Sororitas Battle Sisters Squad; pokud je z Ordo Xenos, do formace lze připojit také Deathwatch Veterans.


Úvod | Projekt Void © 2009-2019
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0036 vteřin