Codex: Militarum Tempestus, 6. edice

24.12.16 - Gediman - Komentáře (0)
Teď tu mám jeden starší codex. Blíže se zaměřuje na Tempestus Scions, kteří již byli popsáni v Codex: Astra Militarum. I když se řadí do 6. edice, svým designem a obsahem víceméně odpovídá 7. edici.
.
Codex: Militarum Tempestus, 6. edice


Ordo Tempestus je zvláštní vojenská organizace, která má k dispozici ty nejlepší lidské vojáky – lepší než oni jsou už jen nadlidští Vesmírní mariňáci. Tito Tempestus Scions, známí také jako Storm Troopers, mají elitní výcvik a technologicky pokročilou výstroj i výzbroj. Jsou to komanda rychlého nasazení, která provádějí speciální operace po celé galaxii. Často poskytují podporu Imperiální gardě: plní úkoly, na které řadoví vojáci již nestačí.

Zvláštní pravidla a výhody:

Voice of Command – Armáda používá systém rozkazů. Každý důstojník (Officer) může na začátku Shooting fáze vydat rozkaz jedné jednotce v dosahu. Tato jednotka musí uspět v hodu na Leadership. Pokud uspěje, rozkazu porozumí a vykoná ho. Pokud padnou dvě jedničky, pak všechny rozkazy vydané do konce kola jsou automaticky splněny. Pokud padnou dvě šestky, pak až do konce kola nemohou být vykonány žádné rozkazy. Některé oddíly mohou obsahovat radistu, který zajišťuje lepší spojení a tedy i lepší porozumění rozkazům. Pokud takový oddíl neuspěje v hodu na Leadership, může si hodit znovu. Samozřejmě je nutné, aby byl radista přítomen i v oddíle důstojníka, který rozkaz vydává. Rozkazy nelze vydávat vozidlům, avšak důstojník je může vydat i vlastnímu oddílu. Rozkazy jsou následující:

--- „Directed Firestorm Sanctioned!“ – Oddíl musí střílet, ale může při tom provést opravné hody na zásah.
--- „Autonomous Fire Sanctioned!“ – Oddíl musí střílet, ale má vyšší šanci zasáhnout a zranit.
--- „Close Assault Doctrine Sanctioned!“ – Oddíl dokáže běžet rychleji (pro určení vzdálenosti se hodí jednou kostkou navíc, vybere se nejlepší výsledek).
--- „Advance on Target!“ – Oddíl dokáže běžet rychleji (na určení vzdálenosti běhu a zteče lze provést opravný hod).
--- „Suppression Doctrine Sanctioned!“ – Oddíl musí střílet; jeho hot-shot laserové pistole a pušky mohou vystřelit jen jednou, ovšem střílejí přesněji a mají šanci nepřítele donutit zalehnout; v následující Assault fázi oddíl nemůže provést zteč.
--- „Elimination Protocol Sanctioned!“ – Oddíl musí střílet na vozidlo nebo monstrum, ale jeho střelba je ničivější.

Jednotky:

Militarum Tempestus Scions (Troops), 5-10 – Základní jednotka. Může obsahovat radistu. Oddíl může být vysazen kamkoliv na bitevní pole a snadno proniká těžkým terénem. Může k němu být přidělen transportér Taurox Prime.

Taurox Prime (Fast Attack) – Lehký transportér jednotek Militarum Tempestus s kapacitou 10 vojáků. Snadno proniká obtížným terénem. Pohybuje se rychle a má těžkou výzbroj.

Valkyrie Squadron (Fast Attack), 1-3 – Oddíl výsadkových letounů. Letoun má přepravní kapacitu 12 vojáků. Pasažéry může vysadit za letu, pomocí padáků. Je vyzbrojen buď dvěma ničivými střelami (efektivní proti vozidlům) nebo dvěma raketomety (efektivní proti pěchotě).

Militarum Tempestus Command Squad (HQ), 5 – Velitel Militarum Tempestus (Officer) s doprovodným oddílem. Může obsahovat polního lékaře, vlajkonoše a radistu. Jednotky stejné formace v okolí mohou při hodech na morálku využívat velitelovo Leadership místo svého vlastního. Oddíl může být vysazen kamkoliv na bitevní pole a snadno proniká těžkým terénem. Může k němu být přidělen transportér Taurox Prime.

Commissar (HQ) – Důstojník, který dohlíží na morálku a loajalitu. Pokud oddíl, ke kterému je připojen, neuspěje v hodu na morálku, může Commissar popravit jednoho vojáka. Jakého, to vybere buď hráč nebo protihráč (to určí hod kostkou). Morálka oddílu je ihned napravena.

Lord Commissar (HQ) – Výše postavený Commissar. Má na výběr z velkého množství různých zbraní a zvláštního vybavení. Pokud oddíl, ke kterému je připojen, neuspěje v hodu na morálku, může Lord Commissar popravit jednoho vojáka. Jakého, to vybere buď hráč nebo protihráč (to určí hod kostkou). Morálka oddílu je ihned napravena. Jednotky v okolí mohou při hodech na morálku využívat jeho Leadership místo svého vlastního.

Formace:

Ground Assault Formation – Tato formace se skládá ze tří oddílů Tempestus Scions, jednoho oddílu Tempestus Command Squad, jednoho Commissar a čtyř vozidel Taurox Prime. Commissar musí být připojen k nějakému oddílu. Všichni vojáci musí hru začínat uvnitř vozidel. Jakmile je oddíl vysazen z vozidla, může až do konce kola provádět opravné hody na zásah a má šanci nepřítele donutit zalehnout. Celá formace musí být buď nasazena rovnou, nebo umístěna do zálohy. Při hodu na zálohy se hodí jednou pro celou formaci, může se na to provést opravný hod.

Airborne Assault Formation – Tato formace se skládá ze tří oddílů Tempestus Scions, jednoho oddílu Tempestus Command Squad, jednoho Commissar a čtyř letounů Valkyrie. Commissar musí být připojen k nějakému oddílu. Všichni vojáci musí hru začínat uvnitř letounů. Dokáží provést přesnější paravýsadek. Jakmile je oddíl vysazen z letounu (normálně či pomocí paravýsadku), může až do konce kola provádět opravné hody na zásah a jeden voják může vystřelit na jiný cíl, než zbytek oddílu. Při hodu na zálohy se hodí jednou pro celou formaci, může se na to provést opravný hod.


Úvod | Projekt Void © 2009-2019
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0047 vteřin