Enemies Within

30.10.17 - Gediman - Komentáře (0)
Toto je první ze tří hlavních rozšiřujících příruček k druhé edici Dark Heresy.
.
Enemies Within


Příručka se zaměřuje na inkviziční sekci Ordo Hereticus, která potírá kacíře, neschválené psykery a mutanty. Samozřejmě tedy obsahuje podrobný popis této sekce a jejích operací v sektoru Askellon.

Jsou zde uvedeny další domovské světy, ze kterých postava může pocházet. Tři typy jsou obecné a doplňují seznam ze základní knihy. Další jsou konkrétní planety sektoru Askellon, u kterých jsou navíc popsány jejich zvláštnosti, nápady na možné zápletky a také všechna významná NPC (nepřátelé i spojenci), která tu lze potkat. Tyto planety postavám poskytují unikátní bonusy.

Agri-World je svět pokrytý poli a farmami, zcela se zaměřuje na produkci potravin. Postavy vynikají v síle a charismatu, jsou slabší v obratnosti a dostávají 2 body osudu. Dokáží provádět silnější zteče. Ideálními organizacemi jsou Adeptus Mechanicus, Adeptus Ministorum, Imperial Guard a Mutant.

Feudal World je svět kulturně a technologicky na úrovni středověku. Postavy vynikají v boji zblízka a vnímavosti, jsou slabší v inteligenci a dostávají 3 body osudu. Brnění dokáží používat efektivněji. Ideálními organizacemi jsou Adepta Sororitas, Adeptus Administratum, Adeptus Ministorum a Imperial Guard.

Frontier World je svět, který je jen málo kolonizován. Bez řádné ochrany a dohledu Impéria zde mají převahu piráti, bandité, kacíři a mutanti všeho druhu. Místní obyvatelé musejí spoléhat pouze sami na sebe. Postavy vynikají ve střelbě a vnímavosti, jsou slabší v charismatu a dostávají 3 body osudu. Dokáží efektivněji vylepšovat zbraně a opravovat rozbité předměty. Ideálními organizacemi jsou Adeptus Arbites, Adeptus Astra Telepathica, Mutant a Outcast.

Hrax je planeta typu Feudal World. Místní válečníci jsou zkušení šermíři. Když postavy provedou útok chladnou zbraní s čepelí, získají proti danému cíli bonus k Weapon Skill až do konce boje.

Kalto je planeta typu Agri-World. Zdejší zemědělci jsou zcela oddáni sklizni, ze které sami mají jen málo. Při práci na poli mnoho z nich umírá vysílením. Postavy jsou odolnější proti hladu.

Pellenne je planeta typu Forge World. V podzemí probíhá těžba železa, avšak jádro planety je radioaktivní. Díky tomu tu vzniká mnoho mutantů. Postavy jsou odolnější proti radiaci a dobré ve vyhledávání nalezišť nerostů. Mohou mít buď nenávist vůči mutantům nebo schopnost lépe vidět ve tmě.

Port Aquila jsou obchodní stanice rozmístěné v pásu asteroidů (původ Voidborn). Postavy jsou dobré v obchodování, navíc v něm mohou místo obvyklého Intelligence použít atribut Strength nebo Willpower.

Rund je planeta typu Feral World. Její barbarští obyvatelé uctívají Císaře s naprostým fanatismem. Postavy mají nenávist vůči kacířům a také proti všem skupinám jako členové Adeptus Ministorum v jejich okolí.

Selvanus Binary je planeta typu Forge World. Zdejší techno-kněží jsou posedlí kvalitou, ovšem kvantita produkce je tím pádem nízká. Postavy umí dočasně vylepšit předmět. Pokud při tom neuspějí, mohou nabrat body šílenství.

Snope’s World je planeta typu Hive World. Přišla o svoji dřívější slávu, mnoho Úlů se proměnilo v ruiny. Místní šlechta nyní pomocí intrik bojuje o to, co zbylo. Postavy jsou lepší v podvádění a také odhalování podvodů. Přidávají bonus k hodnotě Subtlety.

Temperance je planeta typu Frontier World. Její povrch je zamořen parazitními houbami, proti kterým se nejlépe bojuje ohněm. Postavy jsou dobré v používání plamenometů.

Enemies Within

Dále kniha dává hráči na výběr ze dvou dalších organizací (Adepta Sororitas a Mutant) a dvou specializací (Fanatic a Penitent). Přidává navíc jednu novou elitní specializaci – Sister of Battle.

Adepta Sororitas je organizace spadající pod Adeptus Ministorum, skládá se výhradně z žen. Víra těchto jeptišek je neobvykle silná, jsou proto dobré v potírání kacířství všeho druhu. Ideálními postavami jsou Chirurgeon, Fanatic, Sage a Warrior. Místo bodů korupce dostávají body šílenství (avšak vždy o jeden méně).

Mutant jednoduše znamená, že postava je pokřivená mutacemi. Je proto terčem pronásledování a útlaku. Někteří Inkvizitoři jsou však tolerantnější a mutanty najímají do řad Akolytů pro jejich unikátní schopnosti. Ideálními postavami jsou Assassin, Desperado, Penitent a Warrior. Začínají s 10 body korupce a místo efektů Malignancy (negativní jevy způsobené korupcí) mohou dostávat další Mutation.

Fanatic je osoba, která svůj život zasvětila víře v Císaře a boji proti všem kacířům. Může zaplatit bod osudu a vyvolat si tak nenávist vůči cíli. Pokud však z boje odejde dříve, než ho zničí, získá jeden bod šílenství.

Penitent je kajícník, jehož posláním je odčinit hříchy, které spáchal. Tyto hříchy očišťuje bolestí. Pokud utrpí zranění, získá bonus k prvnímu následujícímu testu, který musí vykonat.

Sister of Battle, bitevní sestra z Adepta Sororitas, funguje jako válečnice Eklesiarchie. Tato specializace stojí 750 bodů zkušeností a vyžaduje atribut Influence alespoň na 50 a Willpower alespoň na 40. Postava musí mít samozřejmě také příslušnost k organizaci Adepta Sororitas. Bitevní sestra má vlastní talenty zaměřené na boj, používání plamenometů a sebeobětování (např. Akolyté získávají zpět utracené body osudu, když jsou svědky její smrti nebo i jen těsného, zázračného přežití).

Novinkou jsou dvě další RC (Reinforcement Characters). Arco-Flagellant je kacíř, který byl za trest přetvořen v bitevního kyborga s vymytým mozkem. Jeho paže jsou nahrazeny čepelemi a elektrickými biči. Když je mu vydán rozkaz, začne zuřivě útočit, dokud sám není zničen. Penitent Engine je velké kráčedlo, které pilotuje kajícník. Je vyzbrojeno cirkulárkami a plamenomety.

Příručka obsahuje nové zbraně a brnění, především ty používané Bitevními sestrami. Je tu také uvedeno několik znesvěcených artefaktů a minoritní psychické síly, které nespadají do žádné disciplíny. Jsou tu představena další vozidla, opět z arzenálu Bitevních sester: obrněný pěchotní transportér Rhino a bojová vozidla pěchoty Immolator a Repressor. Kromě nich je tu ještě obojživelný transportér Van Cleff’s Wader. Nechybí tu ani nové talenty specializované pro Ordo Hereticus, kterým se postavy mohou naučit.

Jsou tu také pravidla pro cílená vyšetřování, tzv. Inquest. To jsou taková vyšetřování, kdy je Akolytům identita cílové osoby nebo její záměry již dobře známy. Cílené vyšetřování mohou zahájit sami hráči – Akolyté mohou dostat od svého nadřízeného Inkvizitora volné ruce, nebo jeden z hráčů za Inkvizitora sám hraje. Hráči si sami určí postup a dílčí cíle, ze svého týmu také vyberou hlavního vyšetřovatele. Jsou tři stupně závažnosti případů, každý vyžaduje nasbírat určitý počet bodů. Když je hráči nasbírají, případ je vyřešen. Hereticus Minoris vyžaduje 600 bodů a obsahuje 1 až 3 konfrontace. Hereticus Majoris vyžaduje 900 bodů a obsahuje 2 až 5 konfrontací. Hereticus Extremis vyžaduje 1200 bodů a obsahuje alespoň 4 konfrontace. Body jsou získávány za stopy a důkazy, které Akolyté nacházejí, po dosažení určitého množství bodů dojde k odhalení nějakého zásadního faktu. Na to ihned navazuje konfrontace, například policejní razie. Teprve ta poslední konfrontace je finální střet s protivníkem. Jsou tu uvedeny i komplikace, které mohou při vyšetřování nastat, Gamemaster z nich vybírá hodem kostkou. Za vyřešený případ se kromě zkušeností vydělávají i body Influence (3, 5 nebo 7).

Enemies Within

Další část příručky se zabývá radikálními Inkvizitory a jejich Akolyty. To jsou členové Inkvizice, kteří pro dosažení svých cílů neváhají použít i zakázané postupy. Může to dokonce zajít i tak daleko, že se nakonec sami stanou kacíři. Jsou tu tedy různé informace o jejich praktikách, metodách a spolupracích s gangstery, lovci odměn, pašeráky, mutanty, techno-kacíři a neschválenými psykery.

Zajímavý je generátor kultů určený pro Gamemastera. Ten může pomocí hodů kostkou rychle a snadno určit všechny důležité informace, aby vytvořil unikátní kult. V prvním kroku se určí, z jakého typu lidí je složen: chudina, šlechta, dělníci, ozbrojené síly, primitivní uctívači (např. uctívají oheň, vodu, tmu…), obchodníci nebo úředníci. V druhém kroku se určí myšlenka, která kultisty sjednocuje: svoboda, požitkářství, nezávislost na Impériu, pokrok, spolupráce s mimozemšťany, uctívání jiných bohů nebo ovládání psychických sil. Ve třetím kroku se určí typ vůdce kultu: demagog, násilník, vojevůdce, šlechtic, kněz, úředník, mutant, psyker, nebo osoba složená ze dvou typů. Ve čtvrtém kroku se určí styl vůdce: nastrčený (ve skutečnosti je vůdcem někdo jiný), praktický a příkladný (sám se zapojuje do aktivit), charismatický, násilný, hrozivý, tajemný nebo manipulující. V pátém kroku se určí výhoda ohledně výzbroje kultu: velké množství munice, kvalitní zbraně, brutální zbraně, dobré brnění, těžká palebná síla, pokročilá technologie nebo magické artefakty. V šestém kroku se určí poznávací znamení kultu: typická barva oblečení, materiál oblečení či vybavení, oblíbený design, skrytý symbol, tajné heslo, nějakým způsobem označená kůže, nebo dvě znamení současně. V sedmém kroku se určí důvod, proč se lidé stávají členy kultu: hledají útočiště, hledají smysl života, touží po požitcích, chtějí získat moc, jsou lákáni falešnými sliby nebo chtějí odhalit tajemství. V osmém kroku se určí forma obřadů kultu: shromáždění členů, spirituální spojení (např. hypnóza), obětování živých tvorů (zvířat, zajatců), sebepoškozování či mutace, magický rituál, nebo opět dva typy současně. A nakonec, v devátém kroku se určí, koho kult uctívá: Khorna, Nurgla, Slaaneshe, Tzeentche nebo nějakou entitu, která je ale ve skutečnosti bůh Chaosu.

Je zde ještě generátor dílčích zápletek, který Gamemasterovi dává inspiraci, jaké komplikace Akolytům postavit do cesty. Zápletka se losuje hodem kostkou: může to být návrat starého nepřítele (nenadálý útok, past…); záhada, která musí být vyřešena (loď duchů, ztráta kontaktu s průzkumným týmem…); sekundární cíl mise (získání artefaktu, záchrana unesené osoby); konspirace (kacířský kardinál, radikální Inkvizitor…) nebo boj o holý život (ochrana artefaktu před nepřáteli, útok šíleného davu…). Na samém závěru knihy jsou rady, jak vést vyšetřování případů spadajících pod Ordo Hereticus.

Enemies Within

Kniha má 144 barevných stran a pevné desky; design je stejný, jako v základní knize druhé edice Dark Heresy. Nápad autorů vydat tři příručky, každá specializovaná na jednu sekci Inkvizice, byl velmi dobrý a logický. První edice byla v tomto ohledu poněkud chaotičtější. Možnost hrát za Bitevní sestru je samozřejmostí, ale třeba možnost hrát za mutanta je docela zajímavý přídavek. Užitečnou pomůckou je také zmíněný generátor kultů. Kdyby tu byl mezi RC uveden Vindicare Assassin, obvyklá čtveřice zabijáckých agentů by byla kompletní. Škoda. Tento agent, jakožto sniper, by se do této příručky i tematicky hodil.

Hodnocení: 80 %


Úvod | Projekt Void © 2009-2021
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0107 vteřin