Railguny a coilguny

14.3.21 - Gediman - Komentáře (3)
Railguny a coilguny jsou v žánru sci-fi poměrně oblíbené projektilové zbraně. V tomto článku srovnávám deset těch podle mě nejznámějších.
Obecně jsou tyto zbraně známy jako elektromagnetické. Projektily totiž vystřelují pomocí magnetického pole, nikoliv pomocí střelného prachu. Nepotřebují tedy žádné nábojnice, na druhou stranu ovšem potřebují elektřinu. Dělí se na dva podtypy: railguny a coilguny – do češtiny překládáno jako kolejnicové a cívkové zbraně, i když toto není příliš rozšířené. Jsou to realistické zbraně, ale co se týče jejich praktického použití v ozbrojených silách, jsou stále ve fázi vývoje a testování. Nejrůznější techničtí nadšenci jsou schopni vyrobit si coilgun i railgun doma – tyto modely samozřejmě nejsou příliš efektivní, projektily například vystřelují relativně nízkými rychlostmi. Na Youtube lze najít mnoho ukázek použití a návodů na konstrukci.

Railgun se vyznačuje tím, že jeho hlaveň je tvořena dvěma kolejnicemi, vzadu napojenými na zdroj elektřiny – jedna kolejnice na kladný pól a jedna na záporný. Vodivý projektil, který se vloží mezi kolejnice v závěru zbraně, se dotýká obou a uzavírá tak elektrický obvod. Jakmile se pustí elektřina, vytvářené magnetické pole projektil vymrští ven z hlavně. Při tom vzniká plazma, která u ústí hlavně způsobuje jasný zášleh. Protože projektil ihned překoná rychlost zvuku, dojde též k akustickému třesku. Railgun rozhodně není tichá nenápadná zbraň. Současné experimentální railguny mají tu nevýhodu, že se velmi rychle opotřebovávají díky vysokým teplotám a též díky samotnému magnetickému poli, jehož síla tlačí kolejnice od sebe. Hlaveň je tak nutné vyměnit po několika výstřelech. Další nevýhodou je velká energetická náročnost. Počítá se tedy s tím, že railguny budou instalovány na paluby lodí, protože ty mají dostatečně výkonné generátory. Budou sloužit k ničení rychle se pohybujících vzdušných cílů jako jsou stíhačky a řízené střely. První model railgunu byl postaven už v roce 1917. Vytvořil ho francouzský vynálezce Andre Louis Octave Fauchon-Villeplee.

Coilgun je znám také jako „gauss rifle“, Gaussova puška – pojmenována podle Carla Friedricha Gausse, vědce, který se zabýval výzkumem magnetizmu. Coilgun se vyznačuje tím, že má kolem hlavně jednu či více cívek za sebou. V nich se postupně směrem k ústí hlavně vytváří magnetická pole, která projektil vymrští ven. Více cívek zajišťuje vyšší rychlost projektilu, protože ten je tak urychlován po celou dobu průletu hlavní. Coilgun vyžaduje dobře načasované a dostatečně rychlé postupné zapínání a vypínání pole v každé cívce (pokud tedy samozřejmě nemá pouze jednu). Současné experimentální coilguny právě kvůli tomu nemohou dosáhnout tak velké rychlosti projektilu jako railguny. Nicméně na rozdíl od railgunů se nijak neopotřebovávají, nemají tak vysokou spotřebu energie a střelba nevytváří u hlavně žádné zášlehy. Coilguny mohou tedy být praktické i jako ruční zbraně pro pěšáky. Coilgun byl patentován už v roce 1904. Vynalezl ho norský vědec Kristian Birkeland.

Sci-fi railguny a coilguny se objevují jako ruční zbraně i jako výzbroj nejrůznějších bojových dopravních prostředků. Většinou mají vlastnosti, které odpovídají jejich reálné verzi. Je to především vysoká rychlost projektilu, dostřel, přesnost a průraznost – projektil je schopen prostřelit cíl skrz na skrz a pokračovat v letu dál. Může tak proniknout více cíli najednou, i všemi dalšími překážkami, které stojí v cestě, např. zdmi. Převážně u railgunů za sebou projektil též zanechává stopu žhavé plazmy. V některých počítačových hrách je toto vyobrazeno jako paprsek, takže railgun si lze splést třeba s laserovou puškou. Projektily dosavadních reálných coilgunů za sebou žádné stopy nezanechávají, ve fikci jsou ale ukazovány záblesky u hlavní a podobně. Protože sci-fi coilguny jsou výkonnější než jejich reálné verze, projektily dosahují nadzvukových rychlostí a při výstřelu tedy způsobují akustický třesk. Railguny i coilguny ve většině případech ničí své cíle nikoliv pomocí výbušnin, ale pomocí pouhé kinetické síly. Projektily jsou proto vyrobeny z pevných materiálů a mají šípovitý tvar. Díky dlouhé a úzké špičce je všechna síla projektilu při dopadu koncentrována do malého bodu. Někdy se ale objevují i speciální typy munice, např. výbušná a submuniční (obsahující další menší projektily), které zbraním poskytují další možnosti využití. Oba typy zbraní mají obvykle jednu zásadní nevýhodu – nízkou kadenci. Často se proto používají jako odstřelovací a protitankové zbraně. Na zničení cíle většinou stačí i jediný projektil.

Gauss Rifle (BattleTech, 1984)
Ve světě BattleTech se ve výzbroji Mechů (ale i dalších vozidel) objevuje Gaussova puška… ačkoliv vzhledem k ráži 300 mm je to spíš kanon. Standardně střílí kulovité projektily, ale technicky vzato může střílet cokoliv, co magnetické pole dokáže urychlit a co vejde do hlavně. V případě nouze tedy Mech může do zbraně nabít třeba ocelovou traverzu. Nejtypičtějším uživatelem Gaussovy pušky je Mech HGN-732 Highlander.
Railguny a coilguny

EM-1 (Eraser, 1996)
Tento film je známý hlavně díky railgunu EM-1, který hrál v zápletce důležitou roli. Film v podstatě popularizoval railgun a definoval, jakým stylem a s jakým efektem má střílet – převážná většina následujících děl railgun vykreslila (a dodnes vykresluje) stejně. Projektil této zbraně za sebou zanechává typickou viditelnou plazmovou stopu a je schopen prostřelit i zeď. EM-1 má k tomu účelu rentgenový puškohled. Zbraň se objevila též ve filmu Ready Player One: Hra začíná, jako jeden ze spousty odkazů na popkulturu.
Railguny a coilguny

Railgun (Quake 2, 1997)
Hra Quake 2 byla první dílo, které se pro railgun inspirovalo filmem Eraser. Tim Willits, člen týmu id Software, hned další den po jeho shlédnutí zašel za Johnem Cashem, vedoucím programátorem hry, a nadšeně mu o railgunu vyprávěl. Zbraň se od těch dob stala typickou pro celou sérii Quake. Ve třetím díle je efekt výstřelu graficky zjednodušen: vypadá jako laserový paprsek. Ve čtvrtém díle zbraň dostala puškohled.
Railguny a coilguny

C-14 Impaler (StarCraft, 1998)
V této hře se vyskytuje Gaussova puška C-14 Impaler, což je standardní zbraň terranských Mariňáků. Vyznačuje se vysokou kadencí, granátometem a digitálním počítadlem nábojů, což je odkaz na pušku M41A z filmu Aliens. Ve hře StarCraft 2 autoři její design podstatně změnili. Ze zbraně tu odlétávají prázdné nábojnice, jako z obyčejné pušky. Autoři to vysvětlili tak, že je to ve skutečnosti hybridní zbraň: projektil je vystřelen výbuchem prachu a následně urychlen magnetickým polem. Puška je modifikovatelná: lze k ní například přidělat granátomet nebo vysunovací bajonet.
Railguny a coilguny

M72 Gauss Rifle (Fallout 2, 1998)
Gaussova puška M72 je typická sérií elektromagnetů, které obklopují hlaveň. Používá projektily ráže 2 mm a má velmi vysoký dostřel. V této hře se objevila i jednoruční verze: Gaussova pistole PPK12.
Railguny a coilguny

Mammoth Mk. II (Command and Conquer: Tiberian Sun, 1999)
Další zjevná inspirace filmem Eraser. Experimentální těžké kráčedlo Mammoth Mk. II má jako své primární zbraně dva velké dvojhlavňové railguny. Ve stejné hře se ale objevuje i railgunová puška, kterou je vyzbrojen hrdina Ghost Stalker. Projektil za sebou zanechává jasnou plazmovou stopu, která se po chvíli rozplyne, a je schopen prostřelit více cílů najednou.
Railguny a coilguny

Magnetic Accelerator Cannon (Halo: Combat Evolved, 2001)
Lidstvo u svých vesmírných lodí používá jako primární zbraň MACy, obrovské coilguny pevně instalované v přídi. Mohou vystřelovat různé typy munice: průrazné projektily, submuniční projektily, řízené střely a podobně. Menší lodě, jako například lehké křižníky třídy Halcyon, mají pouze jeden MAC, zatímco obrovské lodě, jako jsou třeba letadlové superlodě třídy Infinity, mají až čtyři. Projektil obvyklého lodního MACu váží několik tun, zatímco projektil největšího typu MACu, který je ve výzbroji orbitálních obranných stanic, váží až 3000 tun. Projektily všech typů MACů za sebou zanechávají zářivou plazmovou stopu.
Railguny a coilguny

FCA-26 Rail Driver (Red Faction, 2001)
V první hře této série se objevuje puška FCA-26 Rail Driver. Tento railgun je asi nejpodobnější tomu z filmu Eraser – má dokonce zaměřovač (zde infračervený), který umožňuje vidět skrze zdi. Je ale jen jednoranný, po každém výstřelu se musí nabít. Railgun se objevuje i v každém dalším díle série, pokaždé se jedná o odlišný model.
Railguny a coilguny

Railgun (Warhammer 40.000, 2001)
V roce 2001 se ve W40k objevila nová frakce: říše Tau. V jejím arzenálu lze najít mnoho typů railgunů: pěchotní pušky, těžké zbraně pro bitevní skafandry, dělostřelecké zbraně pro tanky a obří palubní kanony pro vesmírné lodě. Všechny se vyznačují jasně oddělenými kolejnicemi a obdélníkovým ústím hlavně. Projektily za sebou zanechávají modrou plazmovou stopu. Je důležité připomenout, že rasa Necronů používá „gauss zbraně“, ovšem v tomto případě se o žádné coilguny nejedná. Ve skutečnosti to ani nejsou projektilové zbraně, ale zbraně energetické.
Railguny a coilguny

Gauss Cannon (Doom, 2016)
I když se tato zbraň ve hře nazývá „Gauss Cannon“ (tedy coilgun), její design jasně ukazuje na railgun: hlaveň je tvořena dvěma kolejnicemi. Projektily za sebou zanechávají stopu ze žhavé plazmy. Zbraň může mít dvě modifikace, mezi kterými jde snadno přepínat: Siege Mode a Precision Bolt. První modifikace dovoluje projektilům prostřelit více nepřátel najednou, druhá modifikace přidává puškohled a zvyšuje ničivost.
Railguny a coilguny

A nakonec stojí za zmínku ještě jedna velmi populární zbraň, která funguje na podobném principu, ale nelze označit za railgun a ani za coilgun.

Bowcaster (Star Wars: Episode IV – A New Hope, 1977)
Ve Star Wars existuje poměrně exotická zbraň – Bowcaster. Je to tradiční zbraň Wookieeů a vypadá jako samostříl. Už od prvního filmu je typickou zbraní Chewbaccy. Vystřeluje pevné projektily pomocí magnetického pole tvořeného kulovitými generátory na konci ramen. Existuje verze ručně natahovaná a automaticky natahovaná (tu používá právě Chewbacca) a existuje i verze, která místo pevných projektilů vystřeluje plazmu, podobně jako blaster. Standardní verze má tu výhodu, že může používat různé typy munice, např. jedovatou, výbušnou nebo speciální šipky obklopené energií, která jim poskytuje vyšší ničivost. Tyto šipky září, takže na první pohled připomínají energetické pulzy. Počítačové hry série Jedi Knight představily další možnosti či modifikace Bowcasteru. Některé typy mohou vystřelit více projektilů najednou a zasáhnout tak více cílů, podobně jako brokovnice. Mohou také projektil vystřelit tak, aby se odrážel od stěn. Díky tomu jsou schopny zasáhnout třeba cíl ukrývající se za rohem.
Railguny a coilguny

Pokud vás zaujal nějaký railgun nebo coilgun z díla, které jsem tu nezmínil, napište do komentářů.


Úvod | Projekt Void © 2009-2021
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0095 vteřin